Verdringing of eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt

Verdringing op de arbeidsmarkt is een begrip dat wordt gebruikt voor (oneerlijke) concurrentie op de arbeidsmarkt waarbij een persoon de baan overneemt van een ander persoon die daardoor zijn of haar baan verliest of een bepaalde baan niet kan krijgen. Er is bij verdringing op de arbeidsmarkt sprake van een vorm van concurrentie. Toch wordt … Read more

Nederlandse werkloosheid in vierde kwartaal 2023 opnieuw gedaald

De werkloosheid is in Nederland bijzonder laag, toch lijkt er nog geen einde te komen aan de daling in de werkloosheid. Zo is in het vierde kwartaal van vorig jaar opnieuw een daling in de werkloosheid geconstateerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens de cijfers van het statistiekbureau waren in Nederland in het … Read more

Tekort aan personeel en krimp in werkloosheid in januari 2024

De arbeidsmarkt in Nederland is in januari nog volop in beweging, ook in december was er eigenlijk geen sprake van een ´pauze´. Verschillende bedrijven hebben de decembermaand gebruikt om personeel te werven. Er werden veel vacatures opengezet op jobboards, reguliere websites en op sociale media. Aan het begin van 2024 worden de reacties op deze … Read more

In 2024 een carrièreswitch maken?

Rond de jaarwisseling hebben veel mensen een moment van reflectie. Naast de tijd die men met familie, vrienden of soms ook alleen doorbrengt is er vaak ook even aandacht voor de toekomst. Wat zijn de plannen voor het komende jaar? Wat wil men bereiken? Waarmee wil je stoppen of juist doorgaan? Voor een deel van … Read more

ChatGPT gebruiken om kandidaten in wervingsprocedures te beoordelen

ChatGPT is een programma dat steeds vaker wordt gehoord en gebruikt in de wereld van recruiters, HR-medewerkers en andere personen die regelmatig personeel zoeken voor openstaande vacatures. ChatGPT is zoals de naam al een beetje doet vermoeden in eerste instantie een chatbot maar het programma kan voor heel veel doeleinden worden gebruikt. Zo wordt ChatGPT … Read more

Ruim 427.000 openstaande vacatures eind 2023 volgens CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat er in Nederland aan het einde van dit jaar nog 427.000 vacatures open staan. Een groot aantal openstaande vacatures treft men in de sectoren bouw, logistiek, onderwijs, techniek en de zorg. Door de vergrijzing zal het aantal vacatures de komende jaren alleen maar verder gaan toenemen. … Read more

Krapte op de arbeidsmarkt blijft aanwezig na juli 2023

De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds merkbaar in Nederland. Volgens nieuwswebsite NU.nl zal de krapte op de arbeidsmarkt voor meer problemen gaan zorgen. Werknemers ervaring meer druk op de werkvloer. Ze moeten vaker overwerken maar krijgen ook te maken met het feit dat ze onmisbaar zijn. Ervaren krachten moeten onervaren personeelsleden gaan inwerken. … Read more

Vacature operator techniek Noord Friesland vanaf 12 juli 2023

Als operator heb je veel ervaring in het bedienen van machines. Dat is waardevolle werkervaring die je kunt gebruiken om in deze functie aan de slag te gaan. Als operator techniek werk je aan machines die technische producten maken. Hierbij kun je denken aan machines die profielen en onderdelen maken voor technische bedrijven. Het gaat … Read more

Zzp’ers verplicht om arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten na 2023?

De overheid wil dat zelfstandigen zonder personeel verplicht kunnen worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Nederland heeft te maken met een vloedgolf aan zelfstandigen zonder personeel. Zzp’ers zijn in bijna alle sectoren actief van de zorg, het onderwijs tot en met de techniek en overheid. Veel mensen kiezen er bewust voor om zelfstandige zonder … Read more

Hoe schrijf ik een technische vacature algemeen

In een krappe arbeidsmarkt is het schrijven van vacatures een belangrijk onderdeel van de personeelswerving. Dat is algemeen bekend en veel bedrijven leggen de focus op het schrijven van vacatures. Dat blijkt ook aan de enorme hoeveelheid vacatures die op internet gepubliceerd zijn. Wanneer je de opdracht hebt gekregen om vacatures te schrijven zal je … Read more

Hoe schrijf ik een vacature voor een: montagemedewerker

Montagemedewerkers en assemblagemedewerkers worden veel gevraagd in de techniek. In de techniek hebben veel bedrijven technische medewerkers nodig die machines, apparaten, voertuigen, constructies en andere zaken in elkaar kunnen zetten. Daarbij is technisch inzicht van belang en vaak een grote mate van nauwkeurigheid. Montagefuncties hebben vaak een verschillende mate van complexiteit. Zo zijn er eenvoudige … Read more

Ruim 400.000 openstaande vacatures in Nederland in april 2022

Het personeelstekort neemt in alle sectoren van Nederland toe. Dat komt naar voren uit onderzoek van Randstad Nederland. Volgens deze uitzendorganisatie zijn met name in de bouwsector en de techniek veel openstaande vacatures aanwezig. Naast deze sectoren staan er ook veel vacatures open in de ICT, productie en de transport en logistiek. Gezamenlijk staan er … Read more

Zzp’er valt niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020

Een zelfstandige zonder personeel valt niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet treed vanaf 1 januari 2020 in werking en moet de arbeidsmarkt in Nederland gaan hervormen. Met hervormen bedoelt de overheid in dit verband het tot stand brengen van een optimale balans tussen vaste krachten en flexwerkers. Naar de mening van de … Read more

Werknemers kunnen sneller ontslagen worden door de WAB in 2020

Vanaf 1 januari 2020 kunnen niet allen flexkrachten maar ook vaste krachten sneller worden ontslagen. Dat is één van de maatregelen die de overheid heeft genomen om de arbeidsmarkt in balans te krijgen. Het gehele pakket aan maatregelen wordt daarom ook Wet Arbeidsmarkt in Balans genoemd. Er veranderen door deze wet een hoop dingen. Zo … Read more

Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is een Nederlandse wet waarmee de overheid de balans tussen flexibel en vast personeel op de arbeidsmarkt wil vergroten vanaf 1 januari 2020. De Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt afgekort met de letters WAB en bevat maatregelen die eerder al in het Regeerakkoord waren bekend gemaakt. De overheid vind het … Read more

Wet Arbeidsmarkt in Balans: proeftijd vast contract en tijdelijk contract

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een werd die door de overheid is ontwikkeld om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen. Daarmee wordt bedoelt dat er een betere balans moet ontstaan tussen vast en flexibel personeel. Tot en met 2019 is er sprake van een grote flexibilisering op de arbeidsmarkt. De overheid wil … Read more

Wat is het “Wetboek van Werk” 2025?

Wetboek van Werk is een document met mogelijke wet- en regelgeving voor de Nederlandse arbeidsmarkt en is opgesteld door een onafhankelijke commissie van experts in opdracht van het kabinet. Er werd in de hiervoor genoemde zin / definitie bewust het woord ‘mogelijke’ gebruikt want het Wetboek van Werk is in 2019 geen definitief wetboek dat … Read more

Gevolgen van de industriële revolutie en globalisering voor de arbeidsmarkt

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op de arbeidsmarkt. Deze markt is namelijk net als andere markten onderhevig aan veranderingen. Door de economie en door technologie wordt de arbeidsmarkt sterk beïnvloed. Dit begon in feite al tijdens de industriële revolutie. Tjerk van der Meij heeft tijdens zijn opleiding Personeel en Arbeid de gevolgen … Read more

Wat is een vacature?

Een vacature is een vacante werkplek binnen een bedrijf, organisatie, overheidsinstelling of een andere werkgever die actief is op de arbeidsmarkt. Het woord ‘vacant’ betekent vrijgekomen of beschikbaar. Kortom een vacature is een beschikbare arbeidsplaats waar werkzoekenden op kunnen solliciteren. Vacatures kunnen door verschillende bedrijven en organisaties open worden gezet voor sollicitanten. Meestal worden in … Read more

Conjunctuur en uitzendbureaus

Conjunctuur is een term die verband houdt met de economie en wordt gebruikt om veranderingen in de economische groei mee aan te duiden in een bepaalde periode. De economie is allerminst een stabiele factor. In plaats daarvan is de economie onderhevig aan politieke en sociale ontwikkelingen. Ook de aanwezigheid of afwezigheid van grondstoffen hebben een … Read more