Hoe schrijf ik een vacature voor een: montagemedewerker

Montagemedewerkers en assemblagemedewerkers worden veel gevraagd in de techniek. In de techniek hebben veel bedrijven technische medewerkers nodig die machines, apparaten, voertuigen, constructies en andere zaken in elkaar kunnen zetten. Daarbij is technisch inzicht van belang en vaak een grote mate van nauwkeurigheid. Montagefuncties hebben vaak een verschillende mate van complexiteit. Zo zijn er eenvoudige montagefuncties die vergelijkbaar zijn met productiefuncties en het zogenaamde lopendebandwerk. Daarnaast zijn er ook zeer complexe montagefuncties waarvoor ervaren monteurs worden gezocht die over specifieke opleidingen beschikken. In vacatures kom je verschillende functiebenamingen tegen voor montagemedewerkers, bijvoorbeeld:

 • Assemblagemedewerker
 • Monteur machinebouw
 • Constructiemedewerker
 • Montagekracht
 • Monteur
 • Machinebouwer
 • Technisch productiemedewerker

Hoewel de functienamen kunnen verschillen lijkt de functie-inhoud in grote lijnen wel op elkaar. Er zijn meestal veel overeenkomsten en een kleine hoeveelheid verschillen die de montagefuncties van elkaar onderscheiden. Bij het schrijven van een functie voor montagemedewerkers of assemblagemedewerkers is het daarom belangrijk om een zo goed mogelijke beschrijving te geven van de werkzaamheden en het gewenste opleidingsniveau. In dit artikel tref je informatie aan die je kan helpen om een vacature te schrijven voor montagekrachten en alle vacatures die zich richten op dezelfde doelgroep.

Voorbereiding

Montagemedewerkers en assemblagemedewerkers zijn over het algemeen praktisch ingestelde arbeidskrachten. Als ze een vacature lezen willen ze vooral weten wat ze in de functie kunnen doen. Kortom wat zijn de taken die de montagekracht gaat uitvoeren en wat wordt van hem of haar verwacht? Daarbij is het ook belangrijk dat er wordt vermeld welke opleidingsachtergrond en welke certificaten behaald moeten zijn om het werk vakkundig en veilig uit te kunnen voeren. Voordat je aan de slag gaat met het schrijven van een vacature voor montagemedewerkers is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Dat begint met het inwinnen van de juiste informatie. Het winnen van informatie over een vacature kan op verschillende manieren gebeuren. De makkelijkste en snelste manier is het opvragen van een vacaturetekst of functiebeschrijving van de opdrachtgever. Als deze aanwezig is zou je deze (uiteraard met toestemming) in eigen woorden kunnen zetten. Is er geen vacaturetekst aanwezig dan zal meer moeite gedaan moeten worden.

Allereerst kan de website van het bedrijf je veel vertellen over de omgeving waar de montagefunctie open staat. Op de websites van bedrijven wordt vaak ook aangegeven welke soorten producten worden gemaakt en hoe het bedrijf zich onderscheid van de concurrenten. Door het bekijken van de foto’s van het bedrijf en eventueel de productiehallen krijg je ook een duidelijk indruk van de opzet van het bedrijf. Met deze informatie kun je een redelijke basisindruk krijgen. De volgende stap is het bedrijf bellen en vragen naar de juiste contactpersoon die informatie heeft over de vacature. Dat kan een personeelsfunctionaris zijn maar ook een bedrijfsleider of chef werkplaats. Samen met deze persoon kun je een aantal punten over de openstaande functie verhelderen zodat het schrijven van de daadwerkelijke vacature gemakkelijker gaat. De volgende punten dienen te worden uitgewerkt:

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?

 • Wat zijn de werkzaamheden van de montagemedewerker?
 • Gaat het om complete machines/ constructies of gedeelten daarvan (zo ja welk deel)?
 • Zijn de werkzaamheden in het mechanische, elektrotechnische, elektronische, hydraulische of pneumatische deel van de machinebouw?
 • Zijn er tekeningen aanwezig?
 • Worden ook laswerkzaamheden gedaan of andere specialistische werkzaamheden?
 • Wordt er zelfstandig gewerkt of in teamverband?
 • Wie doet de eindcontrole van het product?

De vragen of punten die hier boven staan kunnen nog verder worden uitgebreid. Hou er echter rekening mee dat je waarschijnlijk zelf al een aantal antwoorden op deze vragen hebt door de website van het bedrijf te bestuderen

Gewenste opleidingen
De opleidingsachtergronden van montagekrachten zijn in de praktijk zeer verschillend dat komt omdat de werkzaamheden in de praktijk ook sterk kunnen verschillen.

 • Welke opleiding(en) heeft de montagemedewerker nodig? Zowel opleidingsrichting als opleidingsniveau.
 • Zijn er meerdere opleidingsachtergronden geschikt voor deze functie? Zo ja welke?
 • Hebben kandidaten ook een aanvullende training/ opleiding nodig bijvoorbeeld op het gebied van technisch tekening lezen, elektrisch schakelen, hydrauliek, pneumatiek enzovoort.

Gewenst ervaringsniveau

 • Zoekt het bedrijf een ervaren montagekracht of een persoon die het beroep nog moet leren?
 • Hoeveel jaar ervaring heeft de montagemedewerker nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren?
 • Wat is de mate van complexiteit van het werk? Hoeveel technisch inzicht is nodig?
 • Zijn er doorgroeimogelijkheden en zo ja welke?

Sector

 • In welke sector worden de werkzaamheden uitgevoerd? Hierbij kun je denken aan de voedingsmiddelenbranche, de (petro)chemie, werktuigbouwkunde en de transportmiddelenindustrie.
 • Gaat het om nieuwe machines en installaties opbouwen of juist om het onderhouden en repareren van bestaande machines en installaties? Bij nieuwbouw zijn vaak tekeningen aanwezig en bij onderhoud en reparatie wordt meer gewerkt op basis van inzicht en het beoordelen van de bestaande machines en productie-installaties.

Vragen met betrekking tot veiligheid

 • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heeft de monteur nodig? Dit is een verzamelnaam voor werkkleding en andere beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming ed. Vraag dit goed na bij de opdrachtgever zodat de monteur met de juiste beschermingsmiddelen op het werk verschijnt. Dan kunnen ongelukken worden voorkomen.
 • Is de werkomgeving waar de montagekracht ingezet gaat worden veilig of moet hij of zij met bepaalde risico’s rekening houden?
 • Zijn er specifieke zaken van belang zoals een poortinstructie bij grote industriële bedrijven of projectlocaties?

Algemene aspecten

 • Heeft de monteur een eigen auto nodig om naar verschillende projecten te rijden?
 • Welk gereedschap heeft de monteur nodig? Over het algemeen krijgt een monteur gereedschap van het bedrijf maar in sommige gevallen moet hij of zij zelf gereedschap meenemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij grote renovaties en revisies die projectmatig worden uitgevoerd.
 • Wordt er in ploegen gewerkt of worden consignatiediensten gehanteerd in de praktijk?

Titel van de vacature voor een montagemedewerker

De titel van de vacature voor een montagmedewerker moet in een paar woorden weergeven wat voor soort functie het betreft. De meeste monteurs willen graag weten wat er precies wordt gemaakt dat kun je ook meteen in de titel vermelden. Probeer de titel zo duidelijk mogelijk te maken zodat een lezer weet wat hij of zij kan verwachten. Een aantal voorbeelden van functietitels voor montagemedewerkers:

 • Montagemedewerker transportmiddelen
 • Monteur machinebouw
 • Assemblagemedewerker werktuigbouwkunde
 • Montagekracht staalconstructies
 • Allround monteur metaalproductie

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van functiebenamingen die gebruikt kunnen worden voor werkzoekenden die graag aan de slag willen als monteur. Na de titel volgt het inleidende deel van de vacature waarin de lezer meer te weten komt over de baan.

Het schrijven van de inleiding van de vacature

Nadat de titel is weergegeven volgt rechtstreeks onder de titel de inleiding op de vacature. Dit is in feite een samenvatting van de vacature waarin de lezer in een duidelijke tekst kan lezen wat hem of haar te wachten staat in de vacature. De inleiding start over het algemeen met één of een paar pakkende zinnen waarin de lezer zich aangetrokken moet voelen om de rest van het artikel te lezen. Hierbij kun je denken aan een regel waarin de lezer wordt uitgedaagd of een vraag wordt gesteld die rechtstreeks aansluiting biedt bij zijn of haar achtergrond of profiel. We noemen een aantal voorbeelden:

 • Sleutel je graag aan brommers en ben je op zoek naar het grotere werk?
 • Wil je van je sleutelhobby je werk maken?
 • Vind je het een uitdaging om dingen die kapot zijn te repareren?
 • Hou je van een opbouwende functie, wordt monteur en bouw machines op.

De mogelijkheden om een pakkende eerste zin te schrijven zijn enorm breed, je kunt er al je creativiteit in kwijt. Hou echter wel voor ogen dat de tekst wordt geschreven voor de doelgroep monteurs. De rest van de tekst moet ook corresponderen met de eerste regel en de titel.

Na de eerste regel of regels van de inleiding is het belangrijk dat er ook wat wordt verteld over de werkzaamheden die de monteur kan verwachten in de functie. Je kunt in dit deel beschrijven hoe een dag van een monteur er uit ziet. Ook kun je aandacht besteden aan het product dat de monteur gaat maken en de sector waarvoor het product of de constructie wordt gemaakt. Het is ook goed om te vermelden of het om een functie gaat die individueel wordt uitgevoerd of juist in teamverband. Sommige monteurs willen namelijk zelf compleet hun eigen product maken terwijl andere monteurs juist meer gericht zijn op grotere constructies die in teamverband worden gemaakt. Je kunt in de inleiding ook benoemen of het om een functie voor bepaalde tijd, projectbasis of voor langere tijd gaat met uitzicht op vast dienstverband. Daarnaast kun je ook aangegeven waar het werk wordt uitgevoerd, is dit op de bedrijfslocatie of juist op verschillende projectlocaties? Je kunt in dit gedeelte ook benadrukken waar een monteur extra trots op kan zijn in deze functie. Daarnaast kun je ook benoemen dat er doorgroeimogelijkheden zijn waardoor iemand zichzelf verder kan ontwikkelen.

Wat wordt gevraagd? Weergave van de functie-eisen

Het gedeelte van de functie-eisen oftewel het gedeelte waarin wordt aangegeven waar iemand aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de vacature is een belangrijk onderdeel. Voor de meeste montagefuncties is het belangrijk om in dit gedeelte niet te veel harde eisen te stellen. Montagewerk draait over het algemeen om technisch inzicht en de mate waarin iemand ‘handig’ is. Door veel opleidingen als eis te stellen of een hoog opleidingsniveau als richtlijn te benoemen kun je veel monteurs van je afstoten. Dat is niet verstandig want het aantal reacties op de vacature zal dan gering zijn. Hoe meer reacties je krijgt hoe meer keuze je hebt in de sollicitatieronde. Toch is het wel belangrijk om een aantal belangrijke eisen/ richtlijnen van het profiel dat geschikt is voor de functie te benoemen:

 • Gevraagde opleidingen. Tijdens het inwinnen van informatie over de vacature heb je als het goed is een beeld gekregen van de gewenste opleidingen. Meestal gaat het om een technische mbo opleiding op niveau 1 of 2 voor eenvoudige monteurfuncties. Wanneer er een grotere mate van complexiteit aan de orde komt is een mbo opleiding op niveau 3 of 4 vereist. Daarnaast kan ook een opleidingsrichting vereist worden. Dit kan bijvoorbeeld een mbo opleiding in de voertuigentechniek, werktuigbouwkunde, mechatronica, metaaltechniek, bedrijfswagentechniek, elektrotechniek, elektronica of juist een algemene mbo opleiding zijn. Als er meerdere opleidingsrichtingen aansluiting bieden op de vacature dan is het heel nuttig dit vermelden om zoveel mogelijk kandidaten te laten reageren.
 • Gevraagde, trainingen, certificaten. Voor montagefuncties zijn de gevraagde certificaten soms nog belangrijker als de gevraagde opleidingen. Het gaat hierbij over het algemeen om veiligheidscertificaten zoals VCA Basis en VCA VOL. Daarnaast zijn er ook specifieke certificaten voor het veilig werken in de buurt van elektrische installaties NEN3140 en certificaten op het gebied van veilig werken op hoogte of het gebruik maken van een hoogwerker. De certificaten die zijn vereist hangen samen met de werkzaamheden, de veiligheidsrisico’s en andere specifieke aspecten waar de monteur mee te maken krijgt. Deze informatie heb je tijdens het inwinnen en inventariseren van de vacature ingewonnen.
 • Gevraagde (werk)ervaring. Het woord ‘werk’ is bewust tussen aanhalingstekens gezet. Voor monteurs is niet altijd de werkervaring van doorslaggevend belang. Sommige aankomende monteurs hebben net hun opleiding afgerond en hebben nog nauwelijks werkervaring opgebouwd. Wel kunnen de monteurs ervaring hebben opgebouwd vanuit hun hobby bijvoorbeeld. Veel monteurs hebben thuis gesleuteld aan brommers, scooters, auto’s, machines en andere apparaten en voertuigen. Door deze hobby’s ontstaat een oplossingsgerichte werkhouding die goed van pas kan komen in alle montagefuncties. Soms is deze ervaring nog belangrijker dan een bepaalde opleiding of opleidingsniveau.
 • Competenties van belang voor de functie. Uiteraard is technisch inzicht een belangrijke competentie voor een monteur maar er zijn meer belangrijke karaktereigenschappen. Flexibiliteit, nauwkeurigheid, werktempo, leergierigheid enzovoort zijn allemaal belangrijke comptenties die van belang kunnen zijn voor de uitoefening van de functie.
 • Veiligheid. Op het gebied van veiligheid kunnen specifieke aspecten worden gevraagd van de monteur. Hierbij kun je denken aan het kunnen werken op hoogte, besloten ruimtes of in drukke werkomgeving met veel machines en apparaten. Een monteur moet weten hoe hij of zijn in deze situaties veilig moet werken. Dat vereist niet alleen certificaten maar ook verantwoordelijkheidsbesef.
 • Overige zaken die van belang zijn. Er kunnen ook andere aspecten van belang zijn zoals een rijbewijs omdat op verschillende locaties wordt gewerkt. Verder kun je de bereidheid om in ploegen te werken of consignatiediensten draaien als functie-eis noteren als deze zaken aan de orde komen bij de opdrachtgever. Ook kun je benoemen dat er mogelijkheden zijn om BBL opleidingen te volgen. Je kunt van de (aankomend) monteur vragen of deze open staat voor het volgen van opleidingen, trainingen en BBL. Dit kan tevens een goede arbeidsvoorwaarde zijn om later te benoemen onder het kopje arbeidsvoorwaarden oftewel wat je als organisatie te bieden hebt.

Hoewel er in de functie-eisen heel veel aspecten kunnen worden benoemd is het toch belangrijk om op dit gebied niet teveel uit te wijden. Hoe meer eisen worden benoemd in de vacature hoe kleiner het zoekgebied wordt en hoe geringer het aantal sollicitanten zal worden dat daadwerkelijk zal reageren op de vacature. Wees daarom duidelijk maar zorg wel voor realistische eisen.

Over het bedrijf. Presentatie van het bedrijf waar de vacature open staat

In dit gedeelte noteer je belangrijke informatie over het bedrijf waar de vacature open staat. Schrijf dit gedeelte vooral vanuit het perspectief van een monteur. Bedenk wat een monteur graag zou willen weten. Hierbij kun je benoemen hoe modern de werkplek is en welke gereedschappen worden gebruikt. Natuurlijk moet je ook benoemen wat voor producten en constructies worden gemaakt en waarom deze zo toonaangevend zijn ten opzichte van de concurrentie. Je verkoopt in dit gedeelte niet de functie maar met name het bedrijf waar de functie open staat. Overleg van te voren goed met het bedrijf wat je wel en wat je niet mag benoemen. Sommige bedrijven produceren hele specifieke producten die niet overal op internet beschreven mogen worden. Denk hierbij aan prototypes en projecten in research & development. Verder kun je ook aangeven wat het bedrijf doet aan persoonlijke ontwikkeling van werknemers, BBL en doorgroeimogelijkheden. Welke bedrijfscultuur heerst er: formeel of informeel. Ben je als werknemer een nummer of juist een persoon? Kun je opleidingen en trainingen volgen? Werken collega’s onderling samen of werkt iedereen individueel. Tot slot is natuurlijk de locatie en bereikbaarheid van het bedrijf een belangrijk gegeven.

Arbeidsvoorwaarden. Wat ontvangt de werknemer in de functie?

De arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard van belang. De arbeidsvoorwaarden zijn sterk afhankelijk van het type monteursfunctie. Als monteurs als assistent instromen kun je extra benoemen dat ze kunnen doorstromen naar een steeds zwaardere functie met meer verantwoordelijkheden. Ook kun je benoemen welke opleidingen hierbij gratis aan de monteur worden geboden en eventuele BBL trajecten. Als het salaris afhankelijk is van de ervaring kan de bandbreedte met betrekking tot een salaris worden vermeld. Daarbij is het belangrijk te benoemen of er nog toeslagen overheen komen. Hierbij kun je denken aan vakantietoeslag maar ook aan ploegentoeslagen. De opbouw aan vakantie-uren, kortom hoeveel vrije dagen heeft iemand op jaarbasis. De reiskostenvergoeding kan in de arbeidsvoorwaarden worden benoemd evenals een deelname aan een pensioenregeling. Het is belangrijk om dit gedeelte zo wervend en enthousiast mogelijk neer te zetten. Voor sommige werkzoekenden zijn de arbeidsvoorwaarden de doorslaggevende factor bij het kiezen voor een bepaalde monteursfunctie of niet.