Tekort aan personeel en krimp in werkloosheid in januari 2024

De arbeidsmarkt in Nederland is in januari nog volop in beweging, ook in december was er eigenlijk geen sprake van een ´pauze´. Verschillende bedrijven hebben de decembermaand gebruikt om personeel te werven. Er werden veel vacatures opengezet op jobboards, reguliere websites en op sociale media. Aan het begin van 2024 worden de reacties op deze vacatures behandeld door HR afdelingen en recruiters. Het aantal reacties op een bepaalde vacature is vaak afhankelijk van de beroepsgroep of sector en daarnaast speelt ook de regio meestal een rol. Er is een krapte aan personeel. Deze krapte is bijna in heel Nederland merkbaar en in vrijwel alle functiegroepen. Uitdagingen genoeg voor bedrijven maar het positieve aspect is dat de werkloosheid afneemt.

Anders werken

Er zijn verschillende redenen te bedenken voor de toename in de werkgelegenheid en daarmee de afname van de werkloosheid. Verschillende sectoren hebben het nog heel druk in Nederland ondanks de afname in de economische groei. De industrie is eigenlijk de enige sector die daadwerkelijk met een echte krimp te maken heeft. Echter niet elke industriële tak merkt daadwerkelijk een krimp. Bovendien zijn er ook sectoren die behoorlijk goed draaien. Toch lijken deze ontwikkelingen niet ten grondslag te liggen aan de grote hoeveelheid openstaande vacatures. Dat heeft meer te maken met het feit dat men anders is gaan werken in Nederland. Veel meer mensen werken parttime en draaien minder uren per week. Daardoor moet soms voor oplossingen worden gezocht om de hoeveelheid werk toch op te kunnen vangen. Dikwijls worden dan extra posities opengesteld en daarmee nieuwe vacatures gepubliceerd.

Vergrijzing wel blijven het herhalen

Bovendien is er ook sprake van vergijzing. Het begrip vergrijzing wordt door vrijwel elke sector in Nederland genoemd en in bijna ieder interview met een speler op de arbeidsmarkt komt vergrijzing aan bod. Echte oplossingen hiervoor worden nauwelijks aangeboden. De overheid wil dat mensen langer gaan werken maar dat is lang niet altijd fysiek of mentaal haalbaar. Daarnaast zijn er ook organisaties die pleiten voor meer arbeidsmigranten echter is dat niet een structurele oplossing behalve wanneer de arbeidsmigranten ook in Nederland kunnen en mogen blijven wonen.

Met elkaar in gesprek

Het lijkt er op dat Nederland het even niet meer weet met de arbeidsmarkt. Toch liggen de oplossingen eigenlijk voor het oprapen. De belangrijkste oplossing is dat men op een andere manier moet omgaan met werven en selecteren. Dikwijls denkt men bij deze processen niet in mogelijkheden maar in belemmeringen. Men legt een cv naast een vacature en gaat dan afvinken. Dat kan misschien wel in een arbeidsmarkt met een groot aanbod aan personeel maar niet in de dynamische arbeidsmarkt waarin we nu zitten en vermoedelijk ook blijven zitten. Kandidaten moeten worden beschouwd als potentieel. Welke mogelijkheden heeft iemand op basis van een assessment en capaciteitentest? Kan iemand geschikt gemaakt worden binnen een bepaalde tijd? Wat zijn de kandidaten hun ambities en kernwaarden? Als deze aspecten passen bij de organisatiedoelstellingen dan kun je stappen maken. Echter, kun je deze aspecten lang niet altijd in een cv lezen of motivatiebrief. Daarin staan hooguit een paar aanknopingspunten. Een gesprek is daarom altijd van belang. Misschien zouden we op de Nederlandse arbeidsmarkt sowieso meer met elkaar in gesprek moeten gaan?