Wat is een UNP profiel of UNP balk?

Een UNP balk is een stalen profiel in de vorm van een grote U. In de spreektaal wordt een UPN-balk ook wel een U-balk of U-profiel genoemd. Een UNP profiel heeft twee zijkanten die schuin aflopen. Deze twee delen die evenwijdig aan elkaar lopen noemt men de flenzen. Deze profielen vallen onder de norm: DIN1026-1. De UPN balken zijn verkrijgbaar in hoogtes van 30 tot 400 mm. De schuine flenzen de balk extra stevigheid. Het verticale deel van de UNP balk wordt ook wel het lijf genoemd.

In staalconstructies worden over het algemeen UNP profielen of zogenaamde H-balken gebruikt. Er zijn ook stalen balken die rechte flenzen hebben. Deze worden UPE profielen genoemd. UPE profielen worden in de praktijk minder toegepast. Het voordeel van balken met rechte flenzen is dat hierbij geen hellingsluitplaten hoeven worden toegepast. Dat moet bij de schuine flenzen van UNP balken wel worden gedaan anders krijgt men geen stevige boutverbinding.

UNP profielen worden in verschillende staalconstructies gebruikt bijvoorbeeld in de bouw van loodsen en pui constructies.

Wat is een borgingsmiddel en waarvoor wordt het gebruikt?

Een borgingsmiddel is een specifieke lijmsoort die wordt aangebracht op het schroefdraad van bouten waardoor deze permanent kunnen vastgezet door er een moer op vast te draaien. Door borgingsmiddel toe te passen op schroefdraadverbindingen raken deze permanent aan elkaar verbonden. Normaal gesproken zijn schroefdraadverbindingen uitneembaar maar doormiddel van borgingsmiddel kun je deze verbindingen dus permanent maken. Er zijn verschillende soorten borgingsmiddelen die allemaal een chemische samenstelling hebben. Deze chemische samenstelling zorgt voor de werking van het borgingsmiddel

Hoe werkt een borgingsmiddel?

Een chemisch borgingsmiddel bevat verschillende kleine microcapsules. Deze bolletjes zijn niet met het blote oog waar te nemen maar wel onder een microscoop. Het borgingsmiddel wordt vlak voor de montage op het schroefdraad aangebracht. Door de montage van bijvoorbeeld een moer over een bout ontstaat een wrijving. Door deze wrijving worden de bolletjes stuk geperst. Daardoor komen specifieke componenten vrij die zich vermengen met de rest van de vloeistof. Het gevolg is een chemische reactie waardoor een verlijming ontstaat. Deze verlijming zorgt dus in feite voor de borging,

Waar wordt borgingsmiddel toegepast?

De werking van het borgingsmiddel maakt duidelijk dat borgingsmiddelen worden toegepast voor schroefdraadverbindingen die niet uit elkaar genomen moeten worden. Vanwege deze eigenschap worden borgingsmiddelen aangebracht in constructies maar ook in flensverbindingen. Een andere toepassing die steeds vaker voorkomt is het gebruik van borgingsmiddel om een vismagneet aan een schroefoog te bevestigen. Er zijn verschillende soorten borgingsmiddelen en de toepassing daarvan verschilt ook. Daarom is het verstandig om van te voren goed de instructies te lezen.

Borgingsmiddel of Loctite?

Loctite wordt ook wel als synoniem voor borgingsmiddelen gebruikt. Men kan bijvoorbeeld in de spreektaal tegen elkaar zeggen: je moet een beetje Loctite gebruiken om die bouten te verbinden. In feite is Loctite een bekende naam van een veelgebruikt borgingsmiddel. Overigens heeft Loctite verschillende soorten borgingsmiddelen voor zogenaamde threadlockers oftewel schroefdraadborgingen. Het merk Loctite wordt door veel bedrijven gebruikt in de werktuigbouwkunde en metaaltechniek. Veel werktuigbouwkundigen en onderhoudsmonteurs kennen het middel.

Wat is onder voorspanning lassen?

Een lasverbinding is een onuitneembare verbinding tussen twee delen materiaal (meestal metaal) waarbij gebruik wat gemaakt van hitte waardoor de laskanten van de materialen inelkaar versmelten. Doordat er gebruik wordt gemaakt van hitte is de kans op vervorming groot. Tijdens het lassen zullen de meeste metalen in meer en mindere mate gaan vervormen. Dit komt veel voor bij het lassen van constructies en frames.

Als men bij de lasverbindingen in de werkstukken slechts één kant verwarmt dan trekken de constructiedelen de kant op waar de lasverbinding wordt gemaakt. Dit gebeurd onder andere in sterke mate bi rvs maar ook bij staal en aluminium komt dit aan de orde. Bij het lassen van rvs ontstaat een krimp in het materiaal omdat de structuur verandert door de hitte. Daardoor wordt het materiaal rondom de las gereduceerd. Het lassen zorgt er voor dat het aangebrachte materiaal gaat trekken en dus krom gaat staan. Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat de maatvoering verkeerd wordt. Een bekende oplossing is voorspanning bieden.

Door het bieden van voorspanning maakt men als het ware een iets stompere hoek. Tijdens het lassen wordt het materiaal door de hitteinbreng in de juiste positie gebracht. Het is ook mogelijk om voorspanning te bieden in combinatie met gloeien. In sommige lasmethodebeschrijvingen (wps) staat dat een materiaal of werkstuk voorgegloeid moet worden. Indien gewenst kan men voor het gloeien een bepaalde voorspanning geven zodat het product tijdens het gloeien in positie komt. Het is dan wel van belang dat men het gloeien in de tegenovergestelde richting uitvoert.

Wat is rework en reworken?

Rework is in de productie van elektronica een term die wordt gebruikt voor het herstellen en het opnieuw bewerken van onderdelen en producen die nog niet goed functioneren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vergelijkbaar productieproces met de toepassingen van dezelfde tekeningen, normen en specificaties.

Reworken

Rework is in feite het werk opnieuw uitvoeren. Het werkwoord reworken komt hieruit voort. Het herstellen van bepaalde componenten zoals printplaten kan doormiddel van reworken worden gedaan. Dan wordt de printplaat gecontroleerd aan de hand van de eerder gemaakte productiestappen. Deze stappen worden nagelopen.

Reworkproces

Er wordt gekeken of er bepaalde stappen in het productieproces of assemblageproces zijn overgeslagen. Als dat geconstateerd wordt zullen de stappen alsnog worden gedaan. De doelstelling is dat het product na het reworken compleet is en goed functioneert. Dan is het reworkproces voltooid. Uiteraard moeten daarbij wel de juiste stappen en normen worden gehanteerd. Het product moet aan alle eisen voldoen die aan het oorspronkelijke product werden gesteld.

Is er een verschil tussen een PV paneel en een zonnepaneel?

Met de term PV paneel wordt in de praktijk hetzelfde bedoelt als een zonnepaneel. PV paneel is echter meer een technische benaming voor de bekende panelen die op daken en op onder constructies worden geplaatst om zonlicht om te zetten in elektrische stroom. De afkorting PV paneel staat voor Photo Voltaic waarbij het eerste woord vertaald kan worden met licht en het tweede woord met elektrische stroom. Dat maakt duidelijk dat met een PV paneel licht uit elektrische stroom kan worden gehaald. Een PV paneel is dus hetzelfde als een zonnepaneel. In de techniek gebruikt men echter de term PV paneel in plaats van zonnepaneel.

Varianten in PV panelen

Er zijn in feite twee verschillende varianten waarin de PV panelen kunnen worden ingedeeld met onderscheid de Netgekoppelde PV systemen en de Off grid PV systemen. Hierbij zijn de Netgekoppelde PV systemen aan het elektriciteitsnetwerk gekoppeld en de Off-grid PV panelen niet. Dat maakt een verschil. Met een Off-grid PV systeem wordt over het algemeen alleen een lokale installatie of machine voorzien van elektrische stroom die is opgewekt door het PV-paneel terwijl met een Netgekoppeld PV-systeem het elektriciteitsnet wordt voorzien van elektrische stroom die is opgewekt door het PV-paneel.

Kiezen tussen PV panelen

Er zijn in de praktijk echter meer verschillen tussen PV panelen. Zo hebben bepaalde panelen meer opbrengst dan andere. Ook in kleur en vorm kunnen ze verschillen. Er zijn Monokristallijne PV panelen, Poly kristallijne PV panelen en Dunne film PV panelen. Voor veel consumenten is het een behoorlijke studie om de juiste PV panelen te kiezen. Toch is het belangrijk om goed na te denken voordat men besluit om bepaalde PV panelen aan te schaffen. Het is verleidelijk om alleen naar de prijs te kijken maar er zijn zeker meer belangrijke factoren zoals rendement en duurzaamheid. Er zijn verschillende bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het uitbrengen van advies over PV-panelen maar niet elk advies is eerlijk en betrouwbaar. Daarom is het goed om bij meerdere bedrijven adviezen in te winnen en deze adviezen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen en te vergelijken.

PV panelen afkorting

De afkorting PV panelen staat voor ‘Photo Voltaic’ panelen. Dit zijn panelen die worden gebruikt om doormiddel van zonlicht elektrische stroom op te wekken. PV panelen worden ook wel zonnepanelen genoemd. veel installatiebedrijven en elektrotechnische bedrijven gebruiken echter naam PV paneel. Dit is in feite meer een technische naam voor zonnepanelen.

Wat betekent Photo Voltaic?

De term PV paneel is bij veel installatiebedrijven een dusdanig algemeen gebruikt begrip dat de meeste monteurs en verkopers niet eens precies weten wat de afkorting Photo Voltaic betekent. Het woord ‘Photo’ staat hier voor licht en het woord ‘voltaic’ staat voor elektrische stroom. Dat maakt meteen ook duidelijk waar ‘Photo Voltaic’ voor staat namelijk voor het opwekken van elektrische stroom uit licht, in dit geval dus zonlicht.

Wat zijn LEV’s?

LEV is een afkorting die staat voor Lightweight Electric Vehicles. Dit is een Engelse term die in het Nederlands vertaald kan worden met elektrische voertuigen die een lichtgewicht hebben. Er zijn verschillende voertuigen die onder deze definitie vallen. Kenmerkend voor deze voertuigen is dat ze allemaal volledig elektrisch worden aangedreven. Niet alle LEV’s zijn bedoelt voor het vervoeren van één persoon. Een bakfiets is bijvoorbeeld een LEV die meerdere personen zou kunnen vervoeren net als een elektrische brommobiel.

Hieronder staat een opsomming van verschillende voertuigen die onder de Lightweight Electric Vehicles vallen.

 • E-step
 • E-bike
 • E-bakfiets
 • Elektrische scootmobiel
 • Elektrische brommobiel
 • E-skateboard
 • Elektrische monowheel
 • Elektrische hoverboard
 • Segway
 • E-skateboard

Wat is Uponor?

Uponor is een naam van een leidingsysteemfabrikant die leidingen produceert voor installateurs. De bekende leiding die deze fabrikant maakt bestaat uit meerdere lagen materiaal. In de leiding worden de voordelen van kunststof en metaal met elkaar verenigd. De leidingen van Uponor worden ook wel flexibele buis genoemd.

Doormiddel van zogenaamde persfittingen worden de leidingen aan elkaar verbonden. Daarvoor is een speciaal apparaat nodig dat door Uponor wordt geleverd. Dit apparaat voert precies voldoende druk uit om de fitting om de leiding heen te persen. Zo ontstaat een waterdichte verbinding tussen de Uponor leidingen. Deze fittingen zijn overigens wel van metaal gemaakt.

Hoe werkt een kamerthermostaat met een kabel?

Een kamerthermostaat is een thermostaat die wordt gebruikt om de temperatuur te regelen van een woning of (woon)ruimte. Er zijn thermostaten die doormiddel van een draadloze verbinding contact maken met een cv-installatie maar veel oudere woningen hebben een kamerthermostaat die doormiddel van een kabel verbinding heeft met een cv-installatie. Een standaard kamerthermostaat bevat alleen een temperatuuraanduiding maar er zijn veel complexere modellen verkrijgbaar in verschillende benamingen waarmee uitgebreide programma’s kunnen worden ingeregeld.

Hoe werkt de thermostaat?
De werking van een thermostaat is in de basis redelijk eenvoudig. Men geeft op het display van de thermostaat met een knop de gewenste temperatuur aan. In een thermostaat zit meettechniek waarmee de temperatuur in de omgeving gemeten wordt. Als deze lager is dan de geprogrammeerde temperatuur dan zal een signaal naar de verwarmingsinstallatie worden gestuurd om meer warmte te leveren. Bij een conventionele aardgasgestookte cv-installatie betekent dit dat de cv -ketel aan zal gaan. Een thermostaat kan echter ook aan andere verwarmingsbronnen worden aangesloten zoals blokverwarming of een stadsverwarming-verdeler. Als de thermostaat de gewenste temperatuur meet in de kamer zal deze overigens er voor zorgen dat de cv-ketel of andere verwarmingsbron uitgeschakeld wordt.

Optrekkend vocht in muren effectief bestrijden door siliconen te injecteren

Optrekkend vocht kan heel vervelend zijn en kan het leefklimaat in de woning nadelig beïnvloeden bovendien is optrekkend vocht slecht voor de muren in de woning. Er zijn echter verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden om optrekkend vocht te stoppen of de schade daarvan te beperken. Een bekende methode die hiervoor gebruikt wordt is het injecteren van muren met een soort pasta die bestaat uit siliconen.

Optrekkend vocht in muren
Optrekkend vocht kan een hardnekkig probleem zijn dat in vrijwel elke woning kan voorkomen als er geen vochtwerende voorzieningen zijn aangebracht in de muren en fundering. Als deze constructiedelen wel regelmatig in contact komen met water kan dit water langzaam naar boven gezogen worden door de poreuze stenen in de muur. De vochtige muren zijn eenvoudig te herkennen aan het loslatende pleisterwerk, vochtkringen en een poedervormige zoutafzetting aan de bovenkant van de vochtkring. Bij optrekkend vocht zitten de vochtplekken in de vloer en in de muur en trekt het vocht vandaaruit omhoog door poreuze steen. Poreuze steen neemt net als een spons vocht op doormiddel van de capillaire werking.

Siliconen in de muur
Het injecteren van muren met siliconen wordt regelmatig gedaan om optrekkend vocht zo dicht mogelijk bij de grond te stoppen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alcoxypolysiloxanen of oligomere siliconen. Deze producten blijken in de praktijk behoorlijk effectief. Het is echter wel belangrijk dat deze middelen door een professioneel bedrijf worden aangebracht. Ook is het belangrijk dat er van te voeren goed advies wordt ingewonnen. Zo moet men er zeker van zijn dat er sprake is van optrekkend vocht en niet van lekkage of een ander vochtprobleem. Daarnaast zijn er ook andere methodes om optrekkend vocht aan te pakken. Het injecteren van muren met siliconen kan echter altijd in overweging worden genomen.

Het injecteren van siliconen in de muur
Het injecteren van een muur me siliconen is niet een hele complexe klus maar moet natuurlijk wel vakkundig worden uitgevoerd. Voordat men de muur gaat injecteren met siliconen moet men loszittend pleisterwerk verwijderen. Uiteraard dient men ook verflagen en behang te verwijderen zodat het aanwezige vocht kan uitdampen. Daarna wordt met een klopboor een gat geboord aan de onderkant van de muur. Het beste kan men dit gat in de voeg boren. Vervolgens gaat men op dezelfde hoogte met een afstand van 10 cm een gat boren. Deze gaten dienen allemaal bijna door de hele muur heen te gaan. Volgens instructies op websites moet men precies drie cm muur overhouden aan de andere kant van de boor. Dus niet helemaal door de muur heen boren. Als dat gedaan is worden de boorgaten uitgezogen met een stofzuiger. Vervolgens wordt in de boorgaten doormiddel van een injectiespuit die lijkt op een kitspuit een laagje siliconen aangebracht. Als men alle gaten heeft gevuld kan men de muur weer gaan nabehandelen en eventueel voorzien van een vochtwerende laag aan de buitenkant.

Optrekkend vocht in woningen

Optrekkend vocht kan in woningen voorkomen op de benedenverdieping oftewel de begane grond maar ook in kelders en andere ruimtes die onder het maaiveld zijn aangebracht. Het optrekkende vocht is afkomstig uit de bodem. Als de bodem heel vochtig is omdat bijvoorbeeld het grondwater heel hoog staat kan het vocht naar boven trekken. Dit gebeurd met name door de capillaire werking die vocht heeft. De capillaire werking kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een spons. Het is bekend dat een droge spons gemakkelijk vocht opneemt. Dat is ook het geval met droge poreuze stenen. Deze werken ook als een soort spons en nemen water op.
Als een muur of fundering bestaat uit poreuze stenen zoals bakstenen of kalkzandstenen dan zal de capillaire werking er voor zorgen dat deze stenen volgezogen worden met water wanneer de muren in contact staan met (grond)water. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor een vochtige kelder maar ook voor vochtige binnenmuren.

Optrekkend vocht herkennen
Het is niet moeilijk om optrekkend vocht te herkennen. Allereerst vind optrekkend vocht plaats op de begane grond of in kelders. Men herkent optrekkend vocht aan kringen op de muur, schimmels aan de onderkant van de muur en zwarte plekken. Ook kan men optrekkend vocht herkennen aan zoutafzetting op de muren. Dit is een soort poedervormige laag die zichtbaar wordt aan de bovenkant van het maximale stijgniveau in de muur. Dit stijgniveau kan wel oplopen tot ruim een meter. Tijdens het opstijgen van het vocht in de muur worden zouten meegenomen die aan de bovenkant van het stijgniveau worden afgezet en naar buiten gedrukt. Dit kan zelfs door het glasweefselbehang heen gebeuren.

In de praktijk zijn muren niet altijd even vochtig. Zo kan het voorkomen dat een muur tijdens een droge periode veel minder vocht bevat dan tijdens een periode van veel regen en een hoge grondwaterstand.

Optrekkend vocht bestrijden
Net als bij andere problemen is het ook bij optrekkend vocht belangrijk om het probleem bij de bron te bestrijden. Dat betekent dat men moet voorkomen dat muren vocht op gaan nemen. Het heeft dus weinig zin om allemaal (dure) middelen aan te schaffen die men aan de buitenkant van de muur aanbrengt zodat men de muur weer kan gaan verven of behangen. In dat geval blijft het vocht in de muur trekken en zullen de problemen zich gaan herhalen of erger worden omdat het vocht is opgesloten.

Het is belangrijk dat men eerst een goed beeld krijgt van het optrekkende vocht. Daarvoor is het verstandig om behang en pleisterwerk te verwijderen. De muur is dan open gelegd zodat het vocht kan opdampen. Vervolgens kan men een specialist inschakelen die er voor kan zorgen dat de muur goed beschermd wordt tegen optrekkend vocht. De specialist zal de muur op verschillende manieren kunnen behandelen. Zo worden muren ook wel om de 10 cm doorboord om een vochtwerend middel te injecteren. Daarnaast worden muren ook wel verder opengehaald om sleuven te realiseren waarin een vochtwerende kunststof of rvs-plaat worden aangebracht. Omdat optrekkend vocht een hardnekkig probleem kan zijn is het altijd verstandig om een specialist in te schakelen. Op internet is veel informatie te vinden over de behandelmethodes maar niet elke methode is in elke situatie even effectief.

Controleren of je loden leidingen in je huis hebt

Het is niet eenvoudig om te controleren of je loden waterleidingen in je woning hebt. Van veel woningen is niet precies bijgehouden of er loden leidingen zijn geplaatst of niet. In ieder geval is het aanbrengen van loden waterleidingen vanaf 1960 verboden in Nederland. Er zijn echter veel woningen die voor dat jaar gebouwd zijn. Deze woningen bevatten grotendeels nog loden leidingen. Het vervangen van loden waterleidingen gebeurde niet op grote schaal. Daardoor is van veel woningen en woningblokken niet bekend welke woningen wel en welke niet nieuwe kunststof waterleidingen hebben.

De laatste tijd worden de risico’s van loden leidingen regelmatig benieuwd in het nieuws. Veel bewoners van oude woningen maken zich zorgen of ze ook loden waterleidingen in hun koopwoning of huurwoning hebben. Door het water te drinken uit loden leidingen kunnen kleine looddeeltjes in het lichaam van mensen terecht komen. Jonge kinderen tot een jaar of zeven zouden daardoor schade aan hun hersenen op kunnen lopen. Ook volwassenen kunnen op den duur last krijgen van gezondheidsproblemen zoals een verhoogde bloeddruk of nierfalen. Om die reden zijn veel mensen bezorgd over de aanwezigheid van loden waterleidingen in hun woning. Ons advies is om altijd een erkend installatiebedrijf in te schakelen om te controleren of er wel of niet loden leidingen in de woning aanwezig zijn.

Hoge temperatuur warmtepomp als oplossing voor gasvrij wonen

Een hoge temperatuur warmtepomp wordt door verschillende installatiebedrijven genoemd als oplossing voor gasvrij wonen. Met name oudere woningen zouden kunnen worden voorzien van een hoge temperatuur warmtepomp omdat die woningen voorzien zijn van cv-ketels die eveneens een hoge aanvoertemperatuur hebben van het cv-leidingwater. Een hoge temperatuur warmtepomp kan warm water leveren tot en met 70 graden Celsius. Dat is bijna de temperatuur die een conventionele HR ketel levert. Die is meestal standaard ingesteld op 80 graden Celsius. Veel oudere woningen zijn ingesteld op een hoge aanvoerwarmte vanuit de cv-ketel. Dat zorgt er voor dat deze woningen niet eenvoudig kunnen overstappen op een lage temperatuurverwarming zoals de meeste moderne woningen wel hebben.

De overstap naar bijvoorbeeld vloerverwarming is daardoor dus ook niet altijd een verstandige beslissing. Het aansluiten van een hoge temperatuurwarmtepomp zou wel een oplossing kunnen zijn. Echter is een hoog temperatuur (HT) warmtepomp ook niet geheel energiezuinig. Deze installatie wordt aangeboden in verschillende varianten waaronder een lucht/water warmtepomp. Deze warmtepomp bestaat uit twee delen: een binnendeel die op de plek van de Cv-ketel wordt gezet en een buitendeel. Het gedeelte dat buiten is geplaatst haalt warmte uit de buitenlucht. Het gedeelte dat binnen staat maakt warm water van 70 tot 80˚C. Het verschil tussen een standaard lucht/water warmtepomp is dat de standaard warmtepomp het cv-leidingwater verwarmt tot ongeveer 55˚C.

Een hoge temperatuur warmtepomp verbruikt geen gas. Op de gasrekening zal een woning dus aanzienlijk gaan besparen. Wel zal een hoge temperatuur warmtepomp veel elektrische energie verbruiken. Daardoor kunnen de energielasten van de woning alsnog heel hoog zijn. Om die reden wordt door de meeste installatiebedrijven geadviseerd om 12 tot 14 zonnepanelen te plaatsen met een vermogen van 300 wp. Deze zonnepanelen zouden voldoende elektrische energie kunnen leveren voor de complete energiebehoefte van de hoge temperatuur warmtepomp. Dit is ten minste wat de installateur beweert. Het is altijd goed om meerdere adviezen in te winnen van erkende installateurs. Over de aanschaf van een hoge temperatuur warmtepomp moet goed worden nagedacht.

Hoeveel geluid maakt een radiator ventilator of convector ventilator?

Het is mogelijk om speciale ventilatoren te plaatsen onder of bovenop een convector of radiator. Deze systemen zijn populair en er is veel informatie over deze convectorventilatoren en radiatorventilatoren te vinden op internet. Het grote voordeel van deze ventilatoren is dat ze warme lucht sneller door de ruimte transporteren. Daardoor wordt de ruimte sneller warm en wordt er energie bespaard. De ventilatoren gebruiken nauwelijks energie. Alleen maar voordelen zou je denken? Toch lees je op internet ook veel klachten over het geluid dat deze ventilatoren produceren.

Veel mensen zitten niet te wachten op een zoemend geluid in de woonkamer. Er zijn echter verschillende convectorventilatoren en radiatorventilatoren op de markt beschikbaar. Het merk SpeedComfort wordt veel besproken op internet. Deze levert ventilatoren voor convectoren en radiatoren in verschillende formaten. Volgens de website van SpeedComfort zouden deze ventilatoren nauwelijks geluid produceren. Het geluid van verwarmingsventilatoren van dit merk zou maximaal ongeveer 20dB(A) bedragen. Dat geluidsniveau is lager dan het geluidsniveau van ritselende bladeren.

Omdat de ventilatoren weinig vermogen hebben ontstaat er ook nauwelijks contactgeluid. Het is wel zo dat de systemen allemaal een eigen geluid produceren. Voor convectoren is er vaak sprake van minder hinderlijk geluid dan bij radiatoren. Als het in de woning echt muisstil is kan men het geluid horen. SpeedComfort biedt overigens ook nog adapters aan. Daarmee zou de frequentie van de ventilatoren iets gewijzigd kunnen worden waardoor het extra geluid ook gereduceerd kan worden. Zowel een convectorventilator als een radiatorventilator produceert dus wel geluid. Of dit als hinderlijk wordt ervaren is per situatie en per persoon verschillend. In ieder geval maken de ventilatoren alleen geluid als het verwarmingssysteem in werking is.

Drie verschillende soorten warmtepompen

Warmtepompen worden tegenwoordig vaak genoemd als alternatief voor een cv-ketel. Er zijn verschillende warmtepompen. Die kunnen in drie grote groepen worden ingedeeld. Men maakt een onderverdeling tussen een volledige elektrische warmtepomp, een hybridewarmtepomp en een ventilatiewarmtepomp.

Volledige elektrische warmtepomp
Een volledige elektrische warmtepomp is de meest duurzame oplossing als je gebruik maakt van duurzame ‘groene’ elektrische stroom. Een volledige elektrische warmtepomp kan een woning compleet verwarmen maar kan in tegenstelling tot een cv-ketel vaak maar een lage verwarmingstemperatuur realiseren. Daarom moet een woning uitstekend geïsoleerd zijn als men een volledige elektrische warmtepomp wil gaan gebruiken. Wel is een volledige elektrische warmtepomp de oplossing als men volledig aardgasvrij wil gaan wonen. Dan zal men overigens ook aardgasvrij moeten gaan koken op een elektrische kookplaat of inductiekookplaat bijvoorbeeld. Een dergelijke oplossing wordt ook wel all-electric genoemd.

Hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp is een zogenaamde hybride-oplossing. Dat betekent dat deze warmtepomp wordt gecombineerd met een ander verwarmingssysteem. In dit geval werkt een hybridewarmtepomp samen met een cv-ketel (hr-ketel). In eerste instantie zal de warmtepomp de warmte produceren voor de woning. Pas als de warmtevraag heel hoog is zal ook de cv ketel worden ingeschakeld. Ook als er warm water in bijvoorbeeld de keuken of badkamer wordt afgetapt zal de cv-ketel worden ingeschakeld. Een hybride warmtepomp is een hybrideoplossing die voor veel organisaties als een tijdelijke oplossing wordt beschouwd in de overstap naar aardgasvrij wonen.

Ventilatiewarmtepomp
Een ventilatiewarmtepomp is een warmtepomp die de warmte uit de ventilatielucht haalt. Door hier warmte uit te halen kan de warmte als het ware opnieuw worden gebruikt.

Wat is een actuator definitie actuator

Een actuator is een apparaat waarmee processen, systemen en of andere apparaten in beweging kunnen worden gebracht zodat er invloed wordt uitgeoefend op de omgeving. Dit is een vrij brede definitie voor de term actuator. Er zijn verschillende soorten actuators of actuatoren die in de techniek worden toegepast. Een actuator kan in uiterlijk en vorm verschillen maar zal altijd aangesloten zijn op een aantal componenten om een compleet werkend systeem te krijgen. Zo zijn actuatoren aangesloten op een component waarmee factoren in de omgeving gemeten kunnen worden. Ook bevat een compleet systeem een regelaar. Men spreekt ook wel van meet- en regeltechniek. In deze systemen vormt de actuator de beslisser. Hieronder zijn de componenten kort toegelicht.

Sensor: een component van een meet- en regelsysteem
Men zou kunnen zeggen dat een actuator meettechniek heeft in de vorm van sensoren. Met deze sensoren kunnen elementen in de omgeving gemeten worden. Hierbij kun je denken aan een temperatuurmeting, drukmeting of een flowmeting. Een mechanisme voert de meting uit. Daarbij vormt de sensor de ingang oftewel de input van de actuator. De output oftewel de uitgang is analoog of en digitaal signaal.

Regelaar: verwerkt gegevens

De digitale waarden worden in een regelaar verwerkt. Daarvoor bevat een actuator microprocessoren of digitale signaalprocessoren. Deze processoren werken met digitale waarden en zorgen er voor dat de gegevens op de juiste manier worden verwerkt.

Actuator: de beslisser
Als de waarden goed in beeld zijn gebracht door de regelaar zal de actuator op basis van deze waarden een reactie geven. Je zou kunnen zeggen dat de actuator de beslissing neemt. Een beslissing is het gevolg van bepaalde informatie. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde vlinderklep worden opengezet of gesloten door de actuator.

Tot slot
Het complete systeem waarin een actuator is verwerkt kan men beschouwen als een keten van schakelingen. Allereerst wordt doormiddel van de sensor de benodigde informatie of de benodigde waarden gemeten. De regelaar verwerkt de gemeten gegevens en de actuator voert vervolgens de handeling uit.

Kort overzicht: voordelen en nadelen van een convector ten opzichte van een radiator

Een convector is net als een radiator een verwarmingselement alleen is de werking ervan verschillend. Een convector is zo geconstrueerd dat deze vooral lucht verwarmt terwijl een radiator vooral gebruikt wordt om stralingswarmte af te geven. Er zijn een aantal voordelen en nadelen met betrekking tot de werking van een convector ten opzichte van een radiator. Deze voordelen en nadelen zijn hieronder in een kort overzicht weergegeven.

Voordelen convector

 • Een convector zorgt voor een snellere opwarming van de ruimte ten opzichte van radiatoren
 • Convectoren kunnen in de vloer worden geplaatst en daardoor vrijwel geheel uit het zicht verdwijnen
 • Convectoren zijn ideaal bij grote raampartijen, schuifpuien en openslaande deuren omdat ze in de vloer kunnen worden gebouwd.
 • Ook wandconvectoren zijn kleiner dan radiatoren en hebben nauwelijks invloed op het interieur.
 • Convectoren verbruiken gemiddeld tien procent minder energie dan radiatoren.
 • Convectoren zijn milieuvriendelijker.
 • Convectoren kunnen goed worden ingezet om een koudeval te voorkomen bij koude muren en ramen.
 • Convectoren hebben een gelijkmatige warmteverdeling terwijl de warmte van een radiator vooral heel lokaal is omdat een radiator stralingswarmte geeft.
Nadelen convectoren
 • Convectoren gaan minder lang mee dan radiatoren.
 • Convectoren zijn duurder in aanschaf dan radiatoren.
 • Convectoren moeten regelmatig schoongemaakt worden want er trekt veel stof in een convector vanwege de luchtstroom.

Wat is een IPC?

Een IPC of een Industrial Personal Computer (IPC) is een besturingssysteem die gebruikt kan worden in machines. De meeste bedrijven in de industrie werken met PLC. Een IPC is in feite een industriële toepassing van een personal computer. IPC’s zien er echter niet hetzelfde uit als personal computers die door consumenten thuis worden gebruikt. Er zijn een aantal verschillen tussen de IPC en de standaard desktop PC’s die door consumenten worden gebruikt. Zo is de IPC in een andere behuizing geplaatst die robuuster is en bovendien bestand is tegen trillingen en hogere temperaturen.

Ook is de IPC bestand tegen stof en geluid. Daarnaast heeft de IPC een ander koelsysteem met een hoger vermogen. Ook de stoffilters van de IPC hebben meer capaciteit dan de personal computers die consumenten gebruiken. Er zijn op internet verschillende artikelen te vinden waarin de verschillen tussen de IPC en de PLC verder worden besproken. Er zijn voorstanders en tegenstanders ten opzichte van de IPC als vergelijking met de PLC. De meeste bedrijven in de industrie voelen zich echter vertrouwd met de PLC als besturingstechniek bijvoorbeeld in combinatie met SCADA. Toch zijn er ook bedrijven die werken met IPC. Deze verschillen zorgen er voor dat een industriële software programmeur of storingstechnicus van nog meer technieken op de hoogte moet zijn.

Definitie van lassen

Lassen is het maken van verbinding tussen materialen, door gebruikt te maken van warmte en druk, waarbij de laskanten in een vloeibare of kneedbare vorm worden gebracht en toevoegmateriaal kan worden gebruikt om na uitharding een stevige niet-uitneembare verbinding tot stand te laten komen. Deze definitie van lassen geeft antwoord op de vraag: wat is lassen? Een lasverbinding wordt gemaakt door een lasser. Omdat er verschillende lasverbindingen zijn is ook de functie lasser verschillend in de praktijk.

Lasprocessen verschillen

Toch zijn er ook lasprocessen die niet geheel passen onder deze definitie. Zo hoeft er bij lassen niet altijd gebruik te worden gemaakt van warmte. Bij kouddruklassen worden gedeeltes van een werkstuk aan elkaar verbonden zonder dat daarbij de temperatuur wordt verhoogt. Bij de meeste lasverbindingen wordt de temperatuur echter wel verhoogd door bijvoorbeeld een vlamboog die ontstaat doormiddel van een kunstmatig opgewekte kortsluiting. Dit gebeurd onder andere bij MIG/MAG, TIG en BMBE lassen.

Definitie lassen is breed
Lassen kan echter ook worden gedaan doormiddel van een vlam. Dit gebeurd bij het autogeen lassen. Door de jaren heen zijn allemaal verschillende lastechnieken ontstaan. Zelfs explosielassen is mogelijk. Daarbij worden explosieven gebruikt om warmte en druk te realiseren om twee verschillende soorten metalen met elkaar te vermengen. De diversiteit tussen de lastechnieken zorgt er voor dat het lastig is om geheel sluitende definitie van lassen vast te leggen.

Verschil tussen lassen en solderen
Lassen verschilt met solderen. Bij solderen smelt het uitgangsmateriaal niet, kortom de gedeelten van het werkstuk die aan elkaar verbonden moeten worden smelten niet. Alleen het toevoegmateriaal smelt tijdens het soldeerproces.

Wat zijn eerstelijns storingen?

Eerstelijns storingen in de onderhoudstechniek zijn technische problemen waarvoor over het algemeen snel en effectief een technische oplossing kan worden gevonden. Een onderhoudsmonteur die verantwoordelijk is voor eerstelijns storingen zal in de praktijk als eerste worden ingeschakeld als er een storing of technisch probleem is geconstateerd aan een machine. Deze onderhoudsmonteur wordt soms ook wel een eerstelijnsonderhoudsmonteur genoemd. Dat betekent dat hij of zij als eerste wordt ingeschakeld al er technische problemen worden geconstateerd. Dit kunnen technische problemen van mechanische aard zijn maar ook elektrotechnische problemen.

Oplossen eerstelijns storingen
Een eerstelijns storing kan over het algemeen door een ervaren onderhoudsmonteur worden uitgevoerd. Deze zal de machine veiligstellen en een storingsanalyse uitvoeren. Deze analyse wordt over het algemeen visueel gedaan. Ook wordt er overleg gevoerd met de operator die de machine bedient. Mocht de machine niet door een mens worden bedient maar geautomatiseerd zijn dan zal de eerstelijns onderhoudsmonteur als eerstelijns storingszoeker in het computersysteem kijken of er oorzaken van de storing aangewezen kunnen worden. Het computersysteem van de meeste productiemachines is gebaseerd op PLC in combinatie met SCADA. Eerstelijns storingstechnicus zal meestal niet in de PLC en SCADA wijzigingen doorvoeren. De onderhoudsmonteur die verantwoordelijk is voor de eerstelijns storingen zal deze storingen oplossen of, indien de storingen van complexe aard zijn, een specialist inschakelen.

Tweedelijns storingen
Eerstelijns storingen zijn de storingen die in eerste instantie opgelost kunnen worden door de meeste ervaren onderhoudsmonteurs. Als er eerstelijns storingen zijn zullen er ook tweedelijns storingen moeten zijn. Dit onderscheid wordt niet altijd in de praktijk zo genoemd. Als men echt de term tweedelijns storingen wil gebruiken dan bedoelt men daarmee storingen waar specialisten bij aan te pas komen. Hierbij kun je denken aan complexe storingen in de besturingssystemen van machines. De storingen kunnen vaak wel in de eerste lijn worden geconstateerd maar niet altijd opgelost. Soms is er meer kennis voor nodig om een storing effectief te verhelpen. In de tweede lijn kan men specialisten inschakelen zoals PLC-programmeurs of elektronicaspecialisten. Deze specialisten kunnen de storingen nauwkeuriger analyseren. Deze specialisten kunnen binnen het bedrijf aanwezig zijn maar ook extern. In sommige gevallen moet er contact worden opgenomen met de leverancier van de machine of het besturingssysteem.