Wat valt er onder NEN 3840?

De NEN 3840 is de Nederlandse norm die eisen bevat voor een veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan elektrische hoogspanning installaties (spanningsniveau groter dan 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning). De NEN 3840 is sinds 2015 van kracht. Het doel van de NEN 3840 is voorkomen van ongelukken ten gevolge van werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties. … Read more

Wat is middenspanning?

Middenspanning is een term die onder andere door energiebedrijven wordt gebruikt voor de spanningsniveaus tussen laagspanning en hoogspanning. Over het algemeen gebruikt men voor de term middenspanning een spanningsniveau tussen:• 1000 Volt wisselspanning of 1500 Volt gelijkspanning en• 20.000 Volt wisselspanning en 25.000 Volt (25 kV) gelijkspanning.Op internet kun je veel informatie vinden over middenspanning. … Read more

Wat verstaat men onder hoogspanning?

Voor het transporteren van grote hoeveelheden elektrische energie wordt hoogspanning gebruikt. Door de hoogspanning blijven de verliezen tijdens het transport klein. Hoogspanningsnetten lopen vaak over grote afstanden. Daarom moet er voldoende spanning aanwezig zijn om voldoende elektriciteit te transporteren. Een hoogspanningsnet kan bovengronds zijn aangebracht doormiddel van hoogspanningslijnen. Daarnaast kan een hoogspanningsnet ook ondergronds zijn … Read more