Wat verstaat men onder hoogspanning?

Voor het transporteren van grote hoeveelheden elektrische energie wordt hoogspanning gebruikt. Door de hoogspanning blijven de verliezen tijdens het transport klein. Hoogspanningsnetten lopen vaak over grote afstanden. Daarom moet er voldoende spanning aanwezig zijn om voldoende elektriciteit te transporteren. Een hoogspanningsnet kan bovengronds zijn aangebracht doormiddel van hoogspanningslijnen. Daarnaast kan een hoogspanningsnet ook ondergronds zijn aangebracht in de vorm van hoogspanningskabels. Er zijn twee hoofd-hoogspanningstransportnetten in Nederland aanwezig. In Noord Nederland is een hoogspanningsnet aanwezig van 220 kV (220.000 volt). In Midden- en Zuid-Nederland is een hoogspanningsnet aanwezig van 380 kV (380.000 volt).

Wat is hoogspanning?
Volgens het International Electrotechnical Commission (IEC) is hoogspanning een elektrische wisselspanning van 1000 volt of meer. Ook 1500 volt gelijkspanning wordt onder hoogspanning gerekend door het IEC.

Werken aan hoogspanning
De hoogspanningsverbindingen in Nederland voldoen aan hoge eisen. De veiligheidseisen die aan deze verbindingen zijn gesteld zijn heel hoog omdat hoogspanning levensgevaarlijk is wanneer de veiligheid niet in acht wordt genomen. Medewerkers die werken aan hoogspanning krijgen hiervoor specifieke opleidingen en veiligheidsinstructies. Een voorbeeld hiervan is het certificaat: BEI-HS Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning. Ook het NEN 3840 certificaat is bedoelt voor medewerkers die werken aan hoogspanning. De controle op de werkvloer is groot. Hoogspanningsmonteurs wordt gecontroleerd door leidinggevenden maar moeten elkaar ook controleren op veiligheidsaspecten.