Wat is middenspanning?

Middenspanning is een term die onder andere door energiebedrijven wordt gebruikt voor de spanningsniveaus tussen laagspanning en hoogspanning. Over het algemeen gebruikt men voor de term middenspanning een spanningsniveau tussen:
• 1000 Volt wisselspanning of 1500 Volt gelijkspanning en
• 20.000 Volt wisselspanning en 25.000 Volt (25 kV) gelijkspanning.
Op internet kun je veel informatie vinden over middenspanning. Officieel is de term middenspanning beschreven in de Europese norm voor hoogspanning. Deze norm is de NEN-501110.

NEN 3840 werken aan hoogspanningsinstallaties

De Nederlandse aanvulling op deze norm is de NEN 3840: werken aan hoogspanningsinstallaties. Deze norm stelt specifieke eisen aan het uitvoeren van werkzaamheden aan of bij elektrische installaties met hoogspanning. NEN 3840 is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning hoger dan 1 000 V wisselspanning of 1 500 V gelijkspanning. Dit is de beschrijving van de norm. Dat maakt duidelijk dat er volgens de NEN 3840 helemaal geen middenspanning is. Want vanaf 1000 Volt wisselspanning of 1500 Volt gelijkspanning spreekt de norm al van hoogspanning.

De NEN 3840 en veiligheid

Bij alle werkzaamheden die men uitvoert dient men de veiligheid in acht te nemen. In de NEN 3840 staan richtlijnen voor het werken aan hoogspanningsinstallaties dus ook voor installaties vanaf 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning. Ook wanneer men het spanningsniveau, tussen 1000 volt wisselspanning/ 1500 Volt gelijkspanning en 20.000 Volt wisselspanning en 25.000 Volt gelijkspanning, wil aanduiden als ‘middenspanning’ zal men zich aan de richtlijnen van de NEN3840 norm moeten houden. Raadpleeg bij twijfel over de veiligheidsrichtlijnen altijd de NEN normen en werk nooit aan installaties wanneer je daartoe niet bevoegd en onvoldoende onderricht bent.