Thuiswerken bij veel bedrijven eerder uitzondering dan regel in 2020

Hoewel de overheid wil dat werknemers zoveel mogelijk thuis werken is het thuiswerken eerder een uitzondering dan een regel bij veel bedrijven. De top van veel bedrijven zien veel bezwaren om mensen thuis te laten werken. Ze zijn bang dat de werknemers als ze thuiswerken minder doen en dat de productiviteit van bedrijven achteruit gaat. Toch is de overheid duidelijk, thuiswerken moet tenzij het niet anders kan. Het lijkt er dus op dat de overheid het eigenlijk alleen goed vind dat mensen op een werklocatie komen als het niet mogelijk is om de werkzaamheden thuis uit te voeren.

In veel gevallen zal men werk moeten doen op een werklocatie. Denk hierbij aan werkzaamheden in een fabriek maar ook in de techniek. Het aanleggen van installaties en het opbouwen van constructies kan natuurlijk niet thuis worden gedaan maar zal moeten plaatsvinden in een fabriekshal of bij klanten. Hoewel dit logisch is kan men niet in alle gevallen werknemers verplichten om naar het werk te komen. Denk bijvoorbeeld aan kantoorwerkzaamheden of werkzaamheden van een telefonische helpdesk. Die werkzaamheden kan men voor een groot deel wel thuis uitvoeren. De meeste bedrijven zijn zich er van bewust dat de werkzaamheden net zo goed thuis kunnen worden uitgevoerd.

Toch is niet elke organisatie hier op ingericht en willen sommige organisaties hierop niet ingericht worden. Sommige organisaties werpen als verweer op dat de arbeidsomstandigheden van werknemers thuis niet altijd optimaal zijn. De coronacrisis zorgt echter voor voldoende risico om er voor te zorgen dat er investeringen worden gedaan in de werkplek van mensen thuis. Als die werkplekken worden verbeterd is dit excuus echter van tafel. Een teruggang in de productie is vaak wel te controleren met een digitaal systeem. Het registreren van acties en gesprekken is betrekkelijk eenvoudig en zou daardoor altijd wel uitgevoerd moeten kunnen worden. Daardoor kunnen bedrijven altijd controle houden op de input en output van de werknemers. Hierdoor is monitoring mogelijk en kan er eventueel ingegrepen worden als de productie lager blijkt dan wanneer werknemers op een werklocatie werken. Bedrijven zouden meer moeten doen om thuiswerken te bevorderen.

Onderwijspersoneel moet er alles aan doen om scholen open te houden in 2020

Het onderwijs in Nederland staat onder druk vanwege de coronacrisis. Tijdens persconferenties en evaluaties over de coronacrisis wordt in Nederland extra aandacht besteed aan het onderwerp onderwijs. Het onderwijs in Nederland moet doorgaan om verschillende redenen. Allereerst is het belangrijk dat leerlingen en studenten geen studieachterstand oplopen. Daarnaast is het vooral belangrijk dat ouders aan het werk kunnen blijven. Het sluiten van basisscholen is daardoor niet wenselijk. De VO-Raad, de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren hebben in een open brief aan de onderwijssector aangegeven dat het onderwijspersoneel en leerlingen er met elkaar alles aan moeten doen om de scholen zolang als verantwoord is open te houden.

Sluiting moet worden voorkomen daarom moet iedereen zich houden aan de coronamaatregelen. In de brief wordt begrip getoond voor het onderwijspersoneel. Er wordt aangegeven dat het soms moeilijk is om in scholen anderhalve meter afstand te bewaren tussen zowel leerlingen als het onderwijspersoneel maar ook tussen het onderwijspersoneel onderling. Toch is het belangrijk dat het personeel verantwoordelijkheid neemt en ook bereid is om elkaar te helpen herinneren wat de afspraken zijn als dat nodig is. Er ontstaan meer zorgen onder leerlingen en ouders. Dat zien de onderwijsbonden ook. Volgens deze bonden zijn de zorgen natuurlijk terecht. Het is niet mogelijk om tijdens de coronatijd zorgeloos onderwijs te geven. We zullen er met elkaar alles aan moeten doen om de zorgen weg te nemen.

Technicum uitzendbureau ziet verschuivingen in de technische arbeidsmarkt in 2020

De technische arbeidsmarkt is in beweging. Dat is natuurlijk geen nieuws want de arbeidsmarkt is nooit een statistisch gegeven. Door de coronacrisis zijn er echter wel nieuwe ontwikkelingen merkbaar. Bepaalde bedrijven en sectoren hebben het drukker dan andere sectoren en bedrijven. Dat heeft voor een deel met de coronamaatregelen te maken. Deze maatregelen lijken echter de technische bedrijven niet direct te treffen maar wel indirect. Zo zijn er bedrijven in de techniek die merken dat er minder bestellingen worden gedaan door hun klanten. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die constructiedelen zoals trussen voor de evenementenbranche maken. Ook bedrijven in de transportsector hebben te maken met een afvlakkende vraag naar producten. Niet alleen de coronacrisis heeft invloed op de bouw en de techniek.

Ook de problemen omtrent de stikstofrestricties en PFAS zorgen voor de nodige belemmeringen. Bouwbedrijven proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan maar de onzekerheden zorgen er toch voor dat de vraag naar personeel heel wisselend is. Met regelmaat worden vacatures geplaatst maar ook weer ingetrokken. Er worden sollicitanten op gesprek uitgenodigd maar een aantal bedrijven gaat nog niet zo ver dat ze ook mensen aannemen. Het is heel erg aftasten op de technische arbeidsmarkt. Gelukkig heeft Technicum uitzendbureau tientallen jaren ervaring op de technische arbeidsmarkt. Dat zorgt er voor dat werkzoekenden in de techniek bij Technicum in goede handen zijn. Wil je meer weten over technische vacatures en de mogelijkheden om via Technicum aan de slag te gaan in de techniek? Klik op de knop vacatures Technicum in de menubalk. Dan kom je meer te weten over Technicum en het vacatureaanbod bij jou in de buurt.

In 2030 komt 70 procent van de elektriciteitsbehoefte uit duurzame energiebronnen

De komende jaren zal het aandeel van groene energie ten opzichte van de totale energiebehoefte aanzienlijk toenemen. Dat komt onder andere omdat de productie van elektriciteit uit zonlicht en windkracht snel groeit. De populariteit van duurzame energiebronnen heeft verschillende oorzaken. Natuurlijk groeit alles met aandacht en er is volop aandacht voor duurzame energie. Dat heeft een positief effect op consumenten en bedrijven. Daarnaast is er sprake van investeringen door overheden op het gebied van duurzaamheid. Wet- en regelgeving wordt aangepast zodat duurzame projecten doorgang kunnen vinden. Bovendien werden en worden nog steeds subsidies in verschillende vormen geboden om verduurzaming mogelijk te maken en betaalbaar te houden. Doordat er steeds meer wordt geïnvesteerd in verduurzaming worden de verschillende materialen ook steeds goedkoper.

Zonnepanelen zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren aanzienlijk goedkoper geworden en worden in massa geproduceerd in China. Het gevolg is dat mensen het nog aantrekkelijker vinden om zonnepanelen aan te schaffen. Dit is een positieve spiraal naar boven toe. Ondertussen worden veel minder investeringen gedaan in fossiele brandstoffen. Die worden juist steeds goedkoper maar ook minder interessant vanwege belastingen en accijns. De olieprijs is bijvoorbeeld gedaald maar ondertussen blijven de prijzen aan de benzinepomp ongeveer gelijk. Elektrisch rijden wordt echter populairder dan ooit. Dat betekent dat straks ook voor vervoer minder vervuilende fossiele brandstoffen worden gebruikt. Het grote probleem met duurzame energiebronnen is echter dan men oplossingen moet bedenken voor het opslaan van duurzame elektrische energie. Daarover zijn wereldwijd verschillende engineers met elkaar in contact. Waterstof wordt als belangrijke oplossing genoemd toch zijn hierover de meningen sterk verdeeld.

Bepaalde sectoren hebben het extra druk richting de persconferenties in 2020

Persconferenties hebben een bepaalde invloed op de markt. In bepaalde sectoren worden extra maatregelen verwacht. Hierbij kun je denken aan kapperszaken. Sommige mensen zijn bang dat er tijdens de coronapersconferenties nieuwe maatregelen worden afgekondigd waardoor mensen verder worden beperkt in hun mogelijkheden. Omdat soms nieuwe maatregelen worden gevreesd gaan ze alsnog vlak voor een persconferentie producten en diensten aanschaffen. Hierbij kun je denken aan meer drukte bij kapperszaken in Nederland. Een woordvoerder van kappersbond ANKO heeft dit dinsdag 27 oktober 2020 tegen NU.nl. gezegd.

Er komen vanuit kapperzaken verschillende berichten naar voren. Zo zijn er bedrijven die het heel druk hebben in de aanloop naar een nieuwe coronapersconferentie maar er zijn ook bedrijven die dit beeld helemaal niet herkennen. Dat is ook een beetje afhankelijk van het gevoel van consumenten. Sommige consumenten willen nog snel bepaalde dingen geregeld hebben omdat ze bang zijn dat ze straks beperkt worden. Andere consumenten delen deze zorgen minder.

Nederlandse banken zijn duurzamer in 2020

Het gaat steeds beter met het maatschappelijk verantwoord ondernemen van banken. De Eerlijke Bankwijzer heeft onder andere onderzoek gedaan naar de manier waarop banken omgaan met het bestrijden van belastingontwijking en vrouwenrechten. Op die gebieden is er volgens de Eerlijke Bankwijzer een ruimte voor verbetering geconstateerd. Op andere gebieden doen banken het wel beter. De resultaten van het onderzoek werden dinsdag 27 oktober 2020 bekend gemaakt in de media. Het onderzoek laat zien dat de drie grote banken in Nederland namelijk de ABN AMRO, ING en de Rabobank duidelijke verbeteringen hebben getoond ten opzichte van twee kaar geleden. Buiten de hiervoor genoemde onderwerpen om zijn de banken beter gaan scoren ook op het gebied van de reductie van CO2-emissie.

De Eerlijke Bankwijzer geeft aan dat de ABN en ING transparanter zijn geworden over de CO2-voetafdruk van een deel van hun zakelijke leningen. Verder heeft de ABN ook concrete doelstellingen ontwikkeld voor leningen aan onder andere energiebedrijven. Op het gebied van duurzaamheid scoren de Triodos en de Volksbank het beste. Op dit gebied scoort Van Lanschot het slechtste omdat die nauwelijks vooruitgang heeft geboekt de afgelopen jaren. Het bestrijden van belastingontwijking blijkt voor veel banken nog erg lastig. Zo wordt door banken vaak niet gevraagd om openheid over hun belastingbetalingen en schikkingen met de belastingautoriteiten als er leningen worden vertrekt. De banken die in het onderzoek zijn meegenomen zijn ABN AMRO, ING, Rabobank, Volksbank (ASN), Triodos, Van Lanschot, Bunq en NIBC.

Olieprijs maandag 26 oktober 2020 opnieuw gedaald

De prijs van olie is maandag 26 oktober 2020 opnieuw omlaag gegaan. In totaal is de prijs van olie ongeveer 3 procent gedaald. Hoewel de prijs van olie steeds lager wordt blijft de prijs van benzine behoorlijk stabiel. Dit is bijzonder want de vraag naar olie en andere fossiele brandstoffen blijft laag. Daarnaast lukt het de olieproducenten in de wereld nog niet echt om het aanbod structureel laag te houden. United Consumers komt op voor consumentenbelangen en houdt dus ook de prijsontwikkeling van brandstoffen in de gaten. Deze organisatie beweert dat de prijs aan de pomp minder hard daalt omdat het de oliemaatschappijen desondanks is gelukt de marges van brandstoffen zo hoog mogelijk te houden. Paul van Selms van United Consumers de directeur van United Consumers geeft aan dat benzine wordt beschouwd als een soort eerste levensbehoefte.

Dat betekent dat deze brandstof niet direct gevoelig is “voor de economische wetten van vraag en aanbod”. Mensen die benzine nodig hebben kunnen deze vraag vaak niet uitstellen. Als men gebruik wil maten van een auto zal men brandstof moeten kopen. Door de coronacrisis is de prijs van olie echter wel aanzienlijk omlaag gegaan. Er is minder vraag naar olie omdat er minder verkeer is op de wegen. De overheid wil dat mensen meer thuis gaan werken. Het thuiswerken is niet alleen in Nederland de regel maar ook in het buitenland. Veel landen kennen een bepaalde vorm van een lockdown. Door de daling in de vraag naar olie is de olieprijs inmiddels beland op de prijs van twintig jaar geleden. Aan de benzinepomp liggen de prijzen echter op een niveau van ongeveer tien jaar terug. Momenteel is de adviesprijs aan de pomp 1,657 euro voor 1 liter benzine en van 1,280 voor 1 liter diesel. Een lagere prijs is niet waarschijnlijk omdat de accijns heel hoog zijn en de oliemaatschappijen de marges op peil weten te houden.

Bouwbedrijven bang voor massaontslagen vanwege stikstofproblemen in 2020 en 2021

Bouwbedrijven in Nederland zijn ongerust over hun toekomst. Daarbij zou je natuurlijk in eerste instantie denken aan de coronacrisis. Dit is echter niet de enige factor waar de bouwsector rekening moet houden. Zo is ook de stikstofcrisis nog een reëel risico waarmee rekening gehouden moet worden. De bouw merkt dat er door stikstofrestricties verschillende projecten niet van start gaan. Het gaat dan met name om projecten in de infrastructuur. Volgens de organisatie Bouwend Nederland heeft de overheid van Nederland nog steeds geen succes geboekt in stikstofcrisis. Samen met voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland en voorzitter Bernard Wientjes van de Bouwagenda heeft voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland in een artikel in het Financieele Dagblad zijn zorgen geuit over deze ontwikkelingen.

Er komen steeds minder infraprojecten in Nederland. Dit is een logisch gevolg omdat er minder vergunningen worden verstrekt. In 2021 zal de huidige voorraad aan opdrachten voor de infrastructuursector opdrogen. Er wordt bovendien ook bespaard op het onderhoud aan wegen. Ook het aanleggen van nieuwe wegen en civiele kunstwerken krijgt geen prioriteit. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat overheden met andere onderwerpen bezig zijn. Voor bouwbedrijven wordt de komende tijd echter spannend. Als er nauwelijks nieuwe opdrachten bij komen zullen bouwbedrijven hun personeelsbestand moeten laten inkrimpen. Er kunnen massaontslagen ontstaan als de politiek niets gaat doen voor deze sector. Er kunnen nog wel woningbouwprojecten worden gerealiseerd maar voor civiele projecten is nog niet of nauwelijks aandacht. De drie voormannen van de bouworganisaties vinden dat landbouw, industrie en vervoer hun bijdrage moeten leveren om het stikstofprobleem op te lossen.

Kabinet maakt dinsdag 27 oktober 2020 waarschijnlijk geen nieuwe coronamaatregelen bekend

De overheid zal morgen op dinsdag 27 oktober 2020 waarschijnlijk geen nieuwe maatregelen bekend maken tegen corona. Toch zal de overheid wel duidelijk zijn over de situatie waarin Nederland zich bevind. Deze situatie is alles behalve goed. Nieuwe maatregelen kunnen daarom niet worden uitgesloten. Vermoedelijk wordt morgen wel ingegaan op de mogelijke scenario’s. De kans bestaat dat er dreigende taal ontstaat met betrekking tot het niet naleven dan de huidige coronamaatregelen. Als deze maatregelen niet worden nageleefd bestaat de kans op een grotere groei in het aantal coronaslachtoffers. Dat moet worden voorkomen.

Nieuwe coronamaatregelen zijn daarbij mogelijk maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid en de maatschappij. Als mensen zich houden aan de maatregelen dan is de kans groot dat de coronapandemie wordt bedwongen. Als mensen zich massaal niet gaan houden aan de maatregelen zullen de overheden nieuwe maatregelen moeten bedenken en ook strengere sancties moeten opleggen. Toch blijkt dat ook leden van de overheid het moeilijk hebben met de naleving van de maatregelen. Daarover zijn verschillende berichten in het nieuws gekomen. Niemand lijkt zich echt voorbeeldig te gedragen op dit moment. Juist nu moeten mensen wel voorbeelden hebben en zich zeker voelen. Opmerkingen over een nieuwe lockdown en een avondklok zorgen alleen maar voor meer onzekerheid. Alle opties liggen op tafel aldus premier Rutte.

MBO Raad: praktijkonderwijs in de knel door coronacrisis in 2020

 Volgens de MBO Raad hebben verschillende opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) het moeilijk. Het MBO ervaart grote problemen om tijdens de coronacrisis voldoende kwaliteit te bieden. Verschillende vakken op het MBO zijn praktijkgericht en worden in praktijkruimten geleerd. Daarbij leren leerlingen vaardigheden in bijvoorbeeld de zorg en de techniek. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerlingen dat deze vakken doorgaan. Toch zorgt de coronacrisis voor veel problemen. Hogescholen en universiteiten hebben verhoudingsgewijs veel theorie maar op het MBO staat vaak de praktijk centraal.

Adnan Tekin van de MBO Raad geeft aan dat het praktijkonderwijs het hart is van het middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn verschillende vakken zoals koken, groenvoorziening, dierverzorging en techniek die in de praktijk in een praktijkomgeving worden gehouden. Daarbij is contact tussen leerlingen en leerlingen en docent ook belangrijk. Bepaalde vaardigheden worden voorgedaan en vervolgens in praktijk gebracht. Op dit moment komen veel praktijklessen in gevaar. Zo kan slechts 30 procent van het fysieke onderwijs worden gegeven volgens Tekin. Naast het gebrek aan mogelijkheden voor praktijklessen vormen ook stages een probleem. Veel bedrijven zitten niet te wachten op nieuwe stagiaires vanwege de coronacrisis. Volgens de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zijn er in Nederland ongeveer 20.500 stageplaatsen te weinig. Volgens Tekin kan het MBO echter niet zonder het bedrijfsleven. Het online studeren is voor veel MBO-opleidingen geen effectieve oplossing. Online kun je wel theorie leren maar geen praktijkvaardigheden of een effectieve manier toepassen en ontwikkelen. Voor het MBO is een uitdagende periode aangebroken.

Vacatureaanbod Technicum groeit eind oktober 2020

Vacatures in de techniek komen samen bij Technicum. Deze organisatie is al tientallen jaren actief op de technische arbeidsmarkt. Met specialisaties in de werktuigbouwkunde, installatietechniek, telecom en mobiliteit is Technicum onderscheidend op de arbeidsmarkt. Van haar opdrachtgevers ontvangt Technicum vacatures waarvoor deze uitzendorganisatie beschikbare kandidaten zoekt. Nu zou men kunnen zeggen dat dit heel lastig is in 2020. Er is immers sprake van een coronacrisis en die heeft een groot effect gehad op de arbeidsmarkt. Veel uitzendorganisaties hebben het schadelijke effect van de coronacrisis gemerkt door een terugloop in het aanbod aan werk. Toch gaat het met Technicum juist steeds beter. Hoe komt dat?

Jaren ervaring

Technicum is niet een uitzendbureau dat de laatste jaren uit de grond is geschoten om mee te profiteren van de opleving van de technische branche. Nee, deze uitzendorganisatie bestaat al vele tientallen jaren en is altijd actief geweest in de techniek. Dat weten bedrijven en dat weten ook veel werkzoekenden. Het grote voordeel is dat Technicum een groot netwerk heeft op de technische arbeidsmarkt. Ook tijdens een crisis kan Technicum voortbestaan en werk bieden aan mensen die werk zoeken in de techniek. Dit deed Technicum ook tijdens de financiële crisis een aantal jaar geleden. Toen wist de uitzendorganisatie voldoende personeel aan het werk te kunnen houden en is er samen met haar klanten en werknemers in geslaagd om de financiële crisis zonder veel problemen te overwinnen.

Vacatures in de coronacrisis

De coronacrisis is natuurlijk een crisis van een hele andere orde. Toch hebben veel crisissituaties kenmerken die met elkaar overeen komen. Tijdens een crisis moet je namelijk samenwerken. Dat betekent oogkleppen af en kijken waar je elkaar kunt helpen. Meebewegen met klanten en kandidaten. Ondersteunen en maatwerk bieden. Daar is natuurlijk ervaring voor nodig en die ervaring heeft Technicum uitzendbureau. Ben je benieuwd naar het werkaanbod van Technicum? Klik op de knop vacatures Technicum voor meer informatie en vacatures bij jou in de buurt.

Vraag naar gespecialiseerde lassers neemt toe eind oktober 2020

Aan het einde van de maand oktober in 2020 neemt de vraag naar gespecialiseerde lassers toe in Nederland. Er zijn bedrijven in de metaaltechniek die ondanks de coronacrisis een groei doormaken. Dit zijn bedrijven in bijvoorbeeld de machinebouw en procestechniek. Fabrieken blijven doordraaien en machines blijken noodzakelijk om de productie te handhaven. Niet alleen in de procestechniek maar ook in ziekenhuizen en de algehele medische sector zijn machines noodzakelijk voor een goede ondersteuning van de behoeften van de mens. Het bouwen van machines vereist naast machinemonteurs vaak ook gespecialiseerde lassers. Ervaren lassers kunnen in 2020 rekenen op een behoorlijk aanbod aan vacatures. Toch moeten de vacatures vaak wel goed gelezen worden voordat men gaat solliciteren.

Er is namelijk nogal wat verschil in laswerk. Zo zijn er lassers die gespecialiseerd zijn in TIG lassen in dunne plaat maar er zijn ook lassers die ervaring hebben met MIG/MAG lassen in dikke of middeldikke plaat. De verschillen tussen de lastechnieken zijn groot. De hiervoor genoemde verschillen zijn kenmerkend maar in de praktijk zijn nog veel meer lasprocessen en materiaalsoorten aanwezig. Denk hierbij aan ferro en non-ferro. De verschillen in de materialen zorgen er voor dat er ook verschillende lassers nodig zijn.

Dikwijls moeten lassers over meerdere lasprocessen en lastechnieken beschikken. Dat maakt het voor lassers vaak wel moeilijk om bij het juiste bedrijf op de juiste vacature te solliciteren. Gelukkig zijn er organisaties die daarbij ondersteunen. Een voorbeeld van zo’n organisatie is Technicum. Wil je meer weten over de vacatures van Technicum klik dan op de knop vacatures Technicum in de menubalk.

Technisch werk blijft ondanks coronacrisis in 2020

Er blijft voldoende werk in de techniek in Nederland ondanks het feit dat Nederland is getroffen door de coronacrisis. De werkgelegenheid in de techniek komt onder andere tot uiting door de grote hoeveelheid vacatures die nog open staan in de techniek. Hierbij kun je denken aan vacatures in de werktuigbouwkunde en metaaltechniek. Ook staan er nog steeds veel vacatures open in de bouw, installatietechniek en elektrotechniek. Bedrijven zijn echter wel kritischer geworden bij het aannemen van personeel. Vlak voor de coronacrisis werden ook sollicitanten op gesprek uitgenodigd die bijna aan alle eisen uit de vacatures voldeden. Inmiddels zijn bedrijven op dit gebied strenger. Ze zoeken kandidaten die vrijwel meteen volledig kunnen worden ingezet. Tijd om kandidaten in te werken is er niet of nauwelijks.

Voor technische bedrijven is er een turbulente tijd aangebroken. Vraag en aanbod in de markt wisselen door de coronacrisis voortdurend. Natuurlijk was er ook sprake van schommelingen voor de coronacrisis maar door deze crisis is er wel een extra onzekere factor toegevoegd. De coronapandemie heeft voor bedrijven een geheel nieuwe werkelijkheid gecreëerd. Bedrijven moeten rekening houden met coronamaatregelen, de gezondheid van het personeel en de gezondheid van klanten. Daarnaast zijn bedrijven met internationale afnemers tevens gebonden aan coronamaatregelen uit andere landen. Dat is voor bedrijven vaak een grote puzzel. Gelukkig is de techniek altijd in beweging en zal deze sector altijd door blijven draaien zolang er een maatschappij is. Dat is het grote voordeel van de techniek. Voor technisch personeel zal er werk blijven.

Huizenprijzen opnieuw gestegen in september 2020

De woningmarkt staat verder onder druk tegen het einde van 2020. Dat blijkt onder andere uit de woningprijzen. In de maand september zijn de woningprijzen opnieuw omhoog gegaan. Gemiddeld werd een woning in die maand ongeveer 8,6 procent duurder. Dat maakt de maand september de maand met de grootste prijsstijging sinds januari 2019. Door de prijsstijging is de gemiddelde verkoopprijs van een woning uitgekomen op 345.443 euro. Dat kwam vrijdag 23 oktober 2020 naar voren uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Het gaat goed met de prijzen van koopwoningen. Het is bijzonder dat de prijzen van woningen blijven stijgen ondanks de coronacrisis. Deze crisis lijkt eigenlijk geen invloed te hebben op de prijzen van woningen. Inmiddels is de woningprijs zover opgelopen dan een record is bereikt. Sinds januari 2020 zijn de prijzen procentueel nog niet zo sterk gestegen. In totaal gaat het met de woningmarkt goed. Zo werden er ook vrij veel woningen verkocht. In de maand september kwam de verkoop aan woningen uit op 20.601 huizen die van eigenaar wisselden. Dat is een toename van 12,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Als men kijkt naar de eerste negen maanden van 2020 dan werden ruim 6 procent meer woning verkocht. De totale verkoop over deze periode kwam uit op 168.708 woningen.

Veel gemeenten verhogen onroerendezaakbelasting (ozb) in 2021

In Nederland hebben verschillende gemeenten aangegeven dat ze de onroerendezaakbelasting (ozb) waarschijnlijk gaan verhogen de komende tijd. Deze verhoging zou nodig zijn om de tekorten in de begroting te dekken. Verschillende huiseigenaren hebben besloten om een petitie te starten tegen de ozb-verhoging. De petitie is zelf ontwikkeld door de Vereniging Eigen Huis (VEH). Inmiddels op donderdag 22 oktober 2020, is de petitie al ruim 121.00 keer ondertekend. Het is volgens de VEH onterecht is dat de ozb wordt verhoogd om met de inkomsten van deze belasting de kosten van gemeenten te dekken. De woningeigenaren in Nederland zouden door de hogere OZB de stijgende zorgkosten moeten dekken van gemeenten.

De OZB is hier echter niet voor bedoelt. De OZB moet namelijk verband houden met de waarde van de woning. Het is niet juist om de OZB te verhogen omdat een gemeente op een ander vlak in de begroting een tekort heeft. De coronacrisis heeft veel gemeenten in financiële problemen gebracht maar ook inwoners van deze gemeenten zijn door de coronacrisis getroffen. Huizeneigenaren hebben tijdens de coronacrisis zeker geen meer inkomsten gekregen. daarom is het niet juist om deze groep zwaarder te belasten. Onder huizeneigenaren zitten ook mensen die het zwaarder hebben gekregen door de crisis. Dat zorgt er voor dat een verhoging van de OZB de problemen alleen maar verder laat toenemen. Dat is niet reëel.

Consumentenvertrouwen op min 30 in oktober 2020

Het consumentenvertrouwen van Nederlanders ligt in de maand oktober ver onder het gemiddelde in de afgelopen twintig jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 22 oktober 2020 bekend gemaakt. Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen nog niet op het grootste dieptepunt beland. Dat dieptepunt was in maart 2013 toen het consumentenvertrouwen een indexcijfer van min 41 kreeg. Toch zijn consumenten ook in 2020 niet bepaald positief over hun eigen financiële situatie en koopkracht. Het consumentenvertrouwen heeft nu een min 30 gekregen van het CBS.

Het hoogste punt van het consumentenvertrouwen in Nederland werd bereikt in januari 2020 toen er nog sprake was van een plus 36. Het consumentenvertrouwen hangt van verschillende factoren samen. Onder andere de werkgelegenheid en het baanbehoud. Op dit gebied zijn veel consumenten bijzonder pessimistisch. Het CBS heeft voor het onderzoek verschillende consumenten benaderd. Daarvan gaf maar liefst 92 procent aan dat ze er vanuit gaan dat de werkloosheid in Nederland zal toenemen in de komende vijf maanden. Slechts vijf procent van de benaderde consumenten gaat juist uit van een daling in de werkloosheid. Het CBS verrekent de percentages met elkaar waardoor het uiteindelijke indexcijfer uitkomt op een min 87. Op het gebied van werkgelegenheid zijn consumenten alleen in 1993 negatiever geweest. Toen was er sprake van een indexcijfer van min 88.

ACM: meer duidelijkheid over kosten laadsessie elektrische auto vanaf 2020

Het opladen van een elektrische auto kan onder andere aan een laadpaal worden gedaan. Er zijn door heel Nederland verschillende laadpalen geplaatst. Als een bestuurder van een elektrische auto deze oplaad aan een laadpaal moet daarvoor worden bepaald. Er wordt elektrische stroom afgenomen en dat kost geld. Toch is er vaak onduidelijkheid over wat het opladen van een elektrische auto precies kost. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vind dit niet goed voor de belangen van consumenten met een elektrische auto. Het is volgens de ACM belangrijk dat consumenten voor de daadwerkelijk oplaadsessie van de auto inzicht hebben in de kosten van het opladen.

Daarom moeten aanbieders van laadpalen en laadpassen meer transparantie bieden over de prijzen van het opladen van elektrische auto’s. Om die reden gaat de ACM vanaf 1 december starten met controles. Dit bericht werd dinsdag bekend gemaakt. Als consumenten kunnen kiezen tussen laadpassen is het belangrijk dat ze weten wat ze moeten betalen voor het opladen van hun elektrische voertuig. Daarover is transparantie nodig. Juist op dit gebied schieten veel aanbieders van laadpalen en laadpassen tekort.

Directeur consumenten Edwin van Houten geeft aan dat de regels niet nieuw zijn. Omdat er nu echter steeds meer mensen zijn die een elektrische auto aanschaffen komt er ook meer aandacht voor de regels. Dat is een goede ontwikkeling. Consumenten moeten ook weten op basis waarvan de prijs van een laadsessie is opgebouwd. Op die manier kunnen consumenten op een eerlijke wijze de prijzen vergelijken van verschillende aanbieders. Dat kunnen consumenten ook bij een gewone benzinepomp als ze aardgas, diesel of benzine tanken.

OM wil Tata Steel vervolgen in 2020 vanwege overtreding grafietregens

Tata Steel IJmuiden heeft mogelijk de milieuvergunning overtreden. Het Openbaar Ministerie is in ieder geval van mening dat de staalproducent zich niet heeft gehouden aan de milieuvergunning. Daarom wil het OM  Tata Steel vervolgen. Volgens het OM heeft de staalproducent onvoldoende gedaan om de uitstoot van grafiet te beperken. In de milieuvergunning is vastgelegd dat de grafiet die bij de productie in de atmosfeer komt niet verder dan twee meter bij de bron vandaan neerdalen. Desondanks hebben mensen die rondom de staalfabriek wonen last van de grafiet van TataSteel. Men heeft het onder andere over grafietregens. Dit is het neerdalen van de grafiet vanuit de lucht. De grafietdeeltjes komen zo op woningen, auto’s en in de tuinen van mensen terecht.

Grafietregens

Volgens het OM heeft TataSteel te weinig gedaan om de grafietdeeltjes in het bedrijf te houden. Er werd te weinig gedaan om de stofverspreiding te voorkomen aldus het OM in een reactie op een artikel van de Volkskrant. De regens van grafietdeeltjes zorgen bij bewoners rondom de fabriek van Tata Steel al jaren voor onrust en zorgen. Volgens berichten zitten in de grafietdeeltjes ook ongezonde hoeveelheden lood en daarnaast zijn er sporen van mangaan en vanadium aanwezig. De vervuiling van Tata Steel wordt onderzocht door het RIVM. Tata Steel geeft in een reactie aan dat er sinds april 2019 geen grafiet meer is vrijgekomen. Het bedrijf zou samen met Harsco een speciale fabriekshal hebben gebouwd waardoor de uitstoot van grafietdeeltjes voorkomen zou worden.

Tata Steel is de laatste tijd vaker in het nieuws geweest. Meestal ging het over bezuinigingen en dreigend ontslag van personeel. Toch speelt het probleem van de grafietuitstoot al langer.

Waarom een funderingslabel voor woningen vanaf 2020?

Vanaf volgend jaar krijgen woningen in Nederland een zogenaamd funderingslabel. Doormiddel van het funderingslabel wordt inzichtelijk gemaakt hoe groot de kans is dat een woning gaat verzakken. De nieuwe eigenaar kan door een slecht fundament geconfronteerd worden met hoge kosten voor het herstel. In een aantal gevallen kan een fundament worden hersteld maar het is ook mogelijk dat een fundament vervangen moet worden. Fundamenten met een verhoogd risico staan op houten palen. Deze fundamenten zijn stevig zo lang de palen in het grondwater blijven staan. Als de palen boven het grondwater uitkomen kunnen ze door het contact met zuurstof gaan rotten. Dan wordt het risico op verzakking wel heel groot.

Een funderingslabel is van groot belang voor de koper. Veel mensen kopen een woning op basis van wat men kan zien. Wat verborgen is wordt vaak niet meegenomen in de koop. Wat onder de grond zit is echter van groot belang. Als het fundament problemen bevat is de kans groot dat deze problemen vroeg of laat aan licht komen in de muren en andere constructiedelen van de woning. Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) schat dat er in Nederland ongeveer een miljoen woningen het risico lopen om in de komende dertig jaar te verzakken. Volgens de organisatie is de kans daardoor aanwezig dat iemand die een bestaande woning koopt te maken krijgt met problemen met het fundament.

Met name woningen die voor 1970 zijn gebouwd bevatten gedeeltelijk nog houten funderingen. Deze funderingen bestaan uit houten palen. Door de hete zomers zakt het grondwaterpeil tijdelijk waardoor de funderingen bloot komen te liggen. Woningen met een kwetsbare fundering kunnen daardoor problemen krijgen. Doormiddel van het funderingslabel worden de problemen tijdig in kaart gebracht. Dat voorkomt dat men woningen aanschaf met verborgen problemen in de fundering.

Oxfam: Nederland moet in 2020 meer investeren in klimaatsubsidies voor arme landen

Oxfam Novib heeft onlangs een rapport gepubliceerd met de titel: Oxfam Climate Finance Shadow Report. Dit rapport gaat over de wereldwijde klimaatfinanciering. Volgens het rapport heeft Nederland te weinig geld besteed aan klimaatsubsidies voor arme landen. De organisatie stelt dat de Nederlandse overheid veel investeringen met betrekking tot de klimaatfinanciering over laat aan zogenaamde private partijen. Deze organisaties handelen vanuit een winstbelang. Dat betekent dat vooral het rendement voor de organisatie voorop staat en minder de belangen van de armere landen. Volgens Oxfam hebben de rijkere landen in de wereld afspraken gemaakt om ieder jaar gezamenlijk 100 miljard dollar te investeren in de verduurzaming van armere landen.

Bij de bepaling van de hoogte van de klimaatfinanciering mogen private investeringen worden meegeteld in het totaalbedrag. Het is daardoor mogelijk dat een windmolenproducent voor miljoenen kan investeren in het plaatsen van windmolens in arme landen. Daarvoor kan het windmolenbedrijf gedeeltelijk subsidie aanvragen bij de Nederlandse staat aldus klimaatexpert Bertram Zagema van Oxfam. Zo kan de overheid bijvoorbeeld 2 ton meebetalen aan het project. De gehele som van het project wordt echter wel meegerekend bij het totaalbedrag aan klimaatinvesteringen. Zo ontstaat een verkeerd beeld van de daadwerkelijke investeringen door de overheid op dit gebied. Volgens Oxfam doet de Nederlandse overheid te weinig op het gebied van investeringen in klimaatverbetering in arme landen.