Banken strenger bij verstrekken hypotheek in tweede kwartaal van 2020

Nederlandse banken zijn in het tweede kwartaal strenger geworden bij het beoordelen van aanvragen voor hypotheken. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) geschreven dinsdag 14 juli 2020. DNB kwam tot de uitspraak  op basis van een driemaandelijkse enquête die werd gehouden onder banken die hypotheken verstrekken. In de Banking Lending Survey (BLS) van DNB komt naar voren dat banken kritischer worden. Zowel bij aanvragen voor hypotheken als bij aanvragen voor kredieten voor bedrijven wordt minder snel een goedkeuring gegeven. Toch is niet bekend op welke manier de instelling precies strenger zijn geworden. De acceptatiecriteria van banken voor hypotheken is voor het eerst in twee jaar tijd verhoogd.

De meeste banken verwachten dat de komende tijd de acceptatiecriteria verder worden verscherpt. Dat betekent dat het voor een aantal mensen lastiger wordt om een hypotheek af te sluiten. Veel mensen hadden al de verwachting dat de banken op dit gebied kritischer zouden worden. Daardoor zijn een behoorlijk aantal hypotheken de afgelopen tijd al verstrekt. De woningmarkt is daardoor extra aangetrokken. Nu mensen nog een hypotheek kunnen krijgen worden er nog massaal bezichtigingen gedaan en worden gesprekken gevoerd met hypotheekadviseurs. De vraag is echter hoe lang deze ontwikkeling doorgaat als er straks hoger eisen worden gesteld aan een hypotheek. Als er minder mensen aan deze eisen kunnen voldoen zal de animo op de huizenmarkt ook verder afnemen.

Tot juli 2020 nauwelijks coronakrediet verstrekt aan kleine ondernemers

Via de regeling Klein Krediet Corona (KKC) kunnen ondernemers krediet krijgen om de coronacrisis financieel doorkomen. Er blijkt echter nog maar nauwelijks geld te zijn verstrekt aan kleine ondernemers via deze regeling. Via de KKC is in totaal 750 miljoen euro beschikbaar gesteld door de overheid. Sinds 29 mei 2020 is echter nog maar 22 miljoen euro uitgekeerd vanuit de Klein Krediet Corona aan kleine ondernemers in Nederland. Dit komt naar voren uit de Corona Monitor van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Nauwelijks rendabel

Het Financieele Dagblad (FD) heeft dinsdag 14 juli 2020 een artikel gepubliceerd waarin deskundigen zeggen dat het voor banken in Nederland nauwelijks rendabel is om de lening te verstrekken aan ondernemers. Er zit veel tijd in de voorbereiding nodig. Zo moeten banken de jaarrekeningen van de ondernemers doornemen. Daarbij moeten ook inschattingen worden gemaakt van de risico’s. Ook gaat er veel tijd zitten in het onderhouden van contacten met bedrijven. De banken krijgen in verhouding tot andere producten nauwelijks wat terug voor het verstrekken van deze leningen. Op basis van de KKC kunnen bedrijven tussen de 10.000 en 50.000 euro lenen tegen een rente van 4 procent. Een bank kan daardoor maximaal 2.000 euro op jaarbasis verdienen aan de rente op de lening per bedrijf.

Weinig interesse in KKC

Toch is er volgens de banken ook weinig interesse vanuit ondernemers voor de KKC. Deze regeling is niet heel populair omdat ondernemers de mogelijkheid hebben gekregen tot uitstel van aflossingen en belastingen. Door dit uitstel zijn extra leningen eigenlijk niet nodig in veel gevallen. De KKC-regeling is door de overheid ingevoerd voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis winstgevend waren. Voor banken is het risico beperkt want de overheid staat voor 95 procent garant voor de leningen. Toch zouden banken voor de vijf procent risico die ze dragen nog steeds heel kritisch zijn op het verstrekken van de leningen. Daarbij kijken ze naar de levensvatbaarheid van bedrijven voor de toekomst.

Gezocht: BBL-ers installatietechniek en elektrotechniek voor BBL-carrousel vanaf september 2020

Er zijn weer volop instroommogelijkheden voor aankomende vakkrachten op de technische arbeidsmarkt in 2020. Een effectieve manier om in te stromen in een technische functie is het werken en leren. BBL is een bekende vorm van werken en leren die veel wordt gebruikt in de bouw, installatietechniek en elektrotechniek. Technicum zoekt op dit moment nieuwe instromers voor het zogenaamde BBL-carrousel dat van start gaat in september 2020.

BBL installatie en BBL elektro

In het BBL carrousel leren aankomende installatiemonteurs en elektromonteurs in de praktijk vaardigheden en competenties aan in hun vakgebied. Daarnaast gaan ze een dag of dagdeel per week naar school voor de theoretische aspecten van hun MBO opleiding. Technicum heeft een BBL-carrousel ingevoerd om haar BBL-ers de mogelijkheid te geven om een zo breed mogelijke ervaring op te doen in hun vakgebied bij verschillende opdrachtgevers. Zo krijgen BBL-ers een beeld van de woningbouw, utiliteit en industrie. Ook krijgen ze ervaring in de nieuwbouw en renovatie. Door verschillende praktijkbiedende erkende leerbedrijven ontstaat een brede ervaring tijdens de BBL-opleiding. Bovendien zorgt de afwisseling tussen projecten en werkomgevingen ook voor mee uitdaging en meer leermogelijkheden.

BBL bij jou in de buurt

Heb je interesse in het BBL-carrousel of wil je graag een BBL opleiding volgen in de elektrotechniek en installatietechniek klik dan op de knop BBL Technicum in de menubalk aan de zijkant van deze website. Via die knop kom je op een digitale omgeving met veel informatie over BBL-mogelijkheden via Technicum bij jou in de buurt. Technicum heeft vestigingen verspreid over heel Nederland. Daardoor is er bijna altijd wel een BBL opleidingsmogelijkheid bij jou in de buurt.

Kabinet wil compensatie schade door werken met schadelijke stoffen wettelijk vastleggen in 2020

Werknemers worden in Nederland nog te vaak blootgesteld aan gevaarlijke arbeidsomstandigheden waaronder gevaarlijke stoffen. In de Arbowet is veel vastgelegd over het bieden van veilige arbeidsomstandigheden. Daarin is veel verantwoordelijkheid weggelegd voor de werkgever maar dienen werknemers zich ook te houden aan veiligheidsregels. Desondanks schiet de wetgeving op dit moment tekort als het gaat om het bieden van oplossingen als er schade is ontstaan bij werknemers doordat ze gewerkt hebben met schadelijke en gevaarlijke stoffen.

Schaderegeling voor schade door gevaarlijke stoffen

Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris van Sociale Zaken Bas van ’t Wout bekend gemaakt dat het kabinet gaat ‘werk maken’ aan een schaderegeling voor werknemers die aantoonbaar ziek zijn geworden vanwege het feit dat ze met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt die schadelijk zijn voor de gezondheid. De staatssecretaris heeft de reactie naar buiten gebracht omdat de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten eerder een advies heeft uitgebracht om op dit gebied met oplossingen te komen.

Inspectie SZW en bedrijfsarts

Volgens de commissie moet er een regeling komen voor mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met risicovolle stoffen. Van ’t Wout heeft geschreven dat het kabinet het belang erkent voor de slachtoffers. De overheid gaat een voorstel uitwerken. Er wordt na de zomer een definitief besluit verwacht op dit gebied. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe het advies zal worden verwerkt tot een regeling. Ook moet nagedacht worden over de rol van een bedrijfsarts en de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) op dit gebied.

BBL-ers behalen succesvol diploma via Technicum BBL carrousel in 2020

In mei 2018 is Technicum gestart met het BBL carrousel. Doormiddel van dit unieke praktijkgerichte BBL-traject hebben verschillende technische werkzoekenden de mogelijkheid gekregen om zichzelf te ontwikkelen tot vakkracht in de installatietechniek en elektrotechniek. Inmiddels zijn er ongeveer twee jaar verstreken en heeft 80 procent van de deelnemers aan het BBL carrousel een diploma weten te behalen. Samen met Technicum hebben ze een belangrijke stap gezet op de arbeidsmarkt.

Veel werk in de installatietechniek en elektrotechniek

Met een mbo diploma in de installatietechniek of elektrotechniek gaan deze kandidaten een goede toekomst tegemoet. Er is namelijk volop werk in de energiesector en de bouw voor installatiemonteurs en elektromonteurs. Ondanks de coronacrisis blijft er veel werk in de installatiebranche. Dat zorgt er ook voor dat Technicum blijft doorgaan met het werven van BBL-ers voor technische opleidingen. Ook het BBL-carrousel blijft bestaan. Wil je ook in aanmerking komen voor het BBL-carrousel of ben je benieuwd naar deze vorm van werken en leren neem dan contact met Technicum op via de knop BBL Technicum in de menubalk.

Flexwerk neemt toe medio juli 2020

De werkgelegenheid neemt toe in de tweede helft van 2020. Deze helft lijkt Nederland de coronacrisis weer behoorlijk te boven te komen. Er worden weer gesprekken gevoerd met sollicitanten en ook worden er meer inschrijvingen gedaan bij uitzendbureaus in Nederland. Er ontstaat weer dynamiek op de arbeidsmarkt. Deze dynamiek is vooral merkbaar in de uitzendbranche waar steeds meer aanvragen binnen komen voor tijdelijk personeel zoals uitzendkrachten.

Flexwerk neemt toe

Net als altijd worden de schommelingen in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt opgevangen door flexibel personeel. Flexwerkers merken zowel de netagtieve als de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als eerste. In de eerste helft van 2020 hebben veel uitzendkrachten te horen gekregen dat hun werkzaamheden tijdelijk zijn gestopt. Ook zelfstandigen zonder personeel zijn dikwijls zonder werk en opdrachten geraakt. Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt neemt ook het werk voor zzp’ers toe. Volgens de KvK zijn er zelfs meer zzp’ers gestart in juni ten opzichte van dezelfde maand in 2019.

Uitzendbranche

Uitzendbureaus merken dat het aantal uitzenduren verder toeneemt in Nederland. De bouw en techniek merken dat de arbeidsmarkt weer opleeft maar ook andere sectoren hebben een opleving. Dat is goed nieuws voor de werkgelegenheid die door de coronacrisis al een knauw heeft opgelopen. Langzaam maar zeker wordt de werkgelegenheid weer beter in Nederland. De opleving start bij flexwerkers maar uiteindelijk zullen ook meer mensen een vast contract kunnen krijgen op de arbeidsmarkt.

Meer bedrijven gestopt, minder gestart in eerste helft 2020

De Kamer van Koophandel heeft deze week ook cijfers bekend gemaakt over het aantal ondernemingen dat gestart en gestopt is in de eerste helft van 2020. Daaruit komt naar voren dat het aantal bedrijven dat gestopt is wel hoger ligt dan het aantal bedrijven dat gestart is in deze periode. De KvK heeft daarbij alle ondernemingen in ogenschouw genomen. het gaat dus om zzp’ers maar ook om andere rechtsvormen, bijvoorbeeld BV’s en VOF’s.

Uit de cijfers van de KvK kwam naar voren dat er tussen begin januari en eind juni 78.293 bedrijven zijn gestopt in Nederland. Dit aantal ligt 25 procent hoger dan in dezelfde periode in 2019. Het aantal bedrijven dat gestopt is nam toe maar daar stonden niet veel startende ondernemingen tegenover. Er zijn vijf procent minder bedrijven gestart in de eerste heft van 2020 ten opzichte van de eerste zes maanden van 2019. In totaal werden 112.753 startende ondernemingen geregistreerd door de KvK.

ZZP’ers weer massaal aan de slag in tweede helft 2020

Het aantal zelfstandigen zonder personeel in Nederland neemt weer toe. Ten opzichte van juni 2019 zijn er in juni 2020 ongeveer twintig procent meer mensen gestart als zzp’er. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Kamer van Koophandel (KVK) tijdens een gesprek met de mensen van website NU.nl. De KvK denkt dat de stijgende lijn in het aantal startende zzp’ers de komende maanden zal doorzetten.

In juni zijn in totaal 15.600 mensen gestart als fulltime of parttime zzp’er. Met name in de sectoren zakelijke dienstverlening, detailhandel en de bouw is er een toename geregistreerd in het aantal startende zzp’ers. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er in het eerste half jaar van 2020 veel zzp’ers hebben besloten om te stoppen. Het aantal zzp’ers dat actief was is gedaald door de uitbraak van COVID-19. In de eerste zes maanden van 2020 stopte ongeveer 26 procent van de fulltime zzp’ers. Daarnaast stopte ongeveer 50 procent meer parttime zzp’ers in Nederland. Vooral in de ICT & media stopten meer zzp’ers en de zakelijke dienstverlening.

Nu dit coronavirus langzaam maar zeker uit Nederland verdreven wordt pakken veel bedrijven en werknemers de spreekwoordelijke draad weer op. Dat betekent ook dat er steeds meer zzp’ers actief worden op de markt. Met name in de sectoren waarin het aantal zzp’ers aanzienlijk is afgenomen in de eerste helft van 2020 is nu ook duidelijk een toename merkbaar in het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Technicum zoekt vakantiewerkers en tijdelijk personeel voor bouwvak in 2020

Het technische uitzendbureau Technicum zoekt de komende tijd extra technisch personeel voor bedrijven door heel Nederland. Ook in de bouwvakperiode heeft Technicum uitzendbureau extra personeel nodig. Het gaat hierbij om montagekrachten, assemblagemedewerkers, lassers en constructiebankwerkers. Omdat veel bouwprojecten tijdens de bouwvak doorgaan zijn er ook bouwvakkers nodig en installatiepersoneel.

De arbeidsmarkt trekt aan

Technicum heeft de coronacrisis wel gemerkt op de technische arbeidsmarkt maar heeft in korte tijd de weg weer naar boven gevonden. Er wordt veel personeel gevraagd in de techniek en Technicum is al tientallen jaren een grote speler op de technische arbeidsmarkt. Daarom kan Technicum voor veel bedrijven een oplossing bieden. Technicum is natuurlijk afhankelijk van het aanbod op de arbeidsmarkt.

Werk via Technicum

Dat aanbod wordt bepaald door de hoeveelheid beschikbaar personeel. Daarom doet Technicum aan technische  werkzoekenden een oproep om zich zoveel mogelijk in te schrijven. Technicum heeft een vacatureaanbod dat online zichtbaar is via de knop Vacatures Technicum in de menubalk. Als je op die knop klikt zie je een overzicht van alle technische vacatures bij jou in de buurt.

Aantal faillissementen in eerste helft 2020 gelijk aan 2019

Het aantal bedrijven dat in de eerste helft van 2020 failliet is verklaard valt mee ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag 13 juli 2020 gemeld. Er zijn in Nederland in de eerste zes maanden van 2020 iets meer dan zestienhonderd bedrijven failliet gegaan.

Volgens het CBS loopt het aan aantal uitgesproken faillissementen per maand sterk uiteen. In juni werden 264 bedrijven en instellingen failliet verklaard in Nederland. Er zijn dalingen en stijgingen merkbaar geweest de afgelopen maanden maar ook de afgelopen jaren. In de maand mei 2013 was er bijvoorbeeld sprake van een piek in het aantal faillissementen daarna was er sprake van een dalende lijn. In de maand september van 2018 was er sprake van een laagterecord van 224 failliet verklaarde bedrijven.

Door de coronacrisis zijn echter in 2020 een aantal bedrijven in financiële moeilijkheden gekomen. Gelukkig konden veel bedrijven met behulp van overheidssteun zoals de NOW regeling er weer bovenop komen maar dat was niet voor alle bedrijven het geval. Een aantal bedrijven moest noodgedwongen toch de deuren sluiten. Sommige bedrijven konden dat zonder faillissement terwijl bij andere bedrijven een faillissement onvermijdelijk was.

Verduurzaming zorgt tijdelijk voor meer werkgelegenheid vanaf 2020

Het verduurzamen van woningen en utiliteit is een goede zaak. Een belangrijk aspect van de verduurzaming is zorgen dat er minder energie wordt verspilt. Dat kan men realiseren door vooral de isolatie te optimaliseren van woningen en andere gebouwen. Het massaal isoleren van bestaande woningen kan natuurlijk voor een grote impuls zorgen op de arbeidsmarkt. Er zijn volop mensen nodig die woningen kunnen isoleren en daar advies over kunnen uitbrengen.

Toch moet men deze toename in werkgelegenheid ook niet overschatten. Het zal vooral een tijdelijke toename zijn. Als de woningen namelijk eenmaal goed geïsoleerd zijn hebben de isoleerders nauwelijks nog werk. De isolatiebedrijven worden namelijk zelden ingeschakeld voor nieuwbouwwoningen. Deze nieuwe woningen worden namelijk meteen met de juiste hoeveelheid isolatiemateriaal gebouwd. Dat scheelt een hoop werk. Voor isolatiebedrijven betekent dit echter dat er in de toekomst ook geen extra isolatiewerkzaamheden verwacht kunnen worden.

Ook in de energietransitie die aan de verduurzaming verbonden is kan men een vergelijkbare ontwikkeling verwachten. Bestaande bouw kan een energietransitie doormaken. Dat zorgt voor een tijdelijke piek in werkzaamheden maar voor nieuwbouwwoningen met duurzame installaties wordt een dergelijke piek niet verwacht. Nieuwe woningen worden meteen duurzaam gebouwd met energiezuinige installaties.

Werkloosheid in Nederland omhoog door coronacrisis in 2020

De werkloosheid in Nederland is omhoog gegaan door de coronacrisis. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat de omzetten van bedrijven omlaag zijn geschoten. Dat heeft tot gevolg gehad dat bedrijven minder inkomsten hadden. Het personeelsbestand kon daardoor niet altijd op peil gehouden worden. Vooral flexwerkers en oproepkrachten hebben te merken gekregen dat de werkgelegenheid terugloopt.

De werkloosheid is daardoor automatisch toegenomen. In Nederland is de werkloosheid fors gestegen ook ten opzichte van de financiële crisis een aantal jaar geleden. Toch is er niet direct reden voor grote paniek. Dat komt omdat de werkloosheid in Nederland begin 2020 al historisch laag was. Daardoor is de overheid niet meteen bezorgd. Andere landen hebben niet altijd dit goede uitgangspunt gehad. Als de werkloosheid al boven de 10 procent lag voordat de coronacrisis haar intrede deed is de problematiek alleen maar verder toegenomen. In Nederland is de coronacrisis nog niet voorbij maar de arbeidsmarkt trekt wel aan.

Flexwerkers kunnen tot 26 juli 2020 een aanvraag indienen voor de TOFA-regeling

Een behoorlijk aantal flexwerkers hebben door de coronacrisis hun baan (tijdelijk) verloren. Een groot deel van deze ontslagen flexwerkers kan echter aanspraak maken op een uitkering vanuit de Werkeloosheidswet oftewel de WW. Er zijn echter ook flexwerkers die geen aanspraak kunnen maken op een uitkering terwijl ze toch hun inkomen zijn verloren vanwege de coronacrisis en de maatregelen die uit deze crisis zijn voortgekomen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die slechts korte tijd in de horeca aan het werk waren op oproepbasis. De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (tofa regeling) is door de overheid ingevoerd om deze mensen een financiële tegemoetkoming te bieden.

Voor het aanvragen van de TOFA regeling moeten mensen bij het UWV zijn. Deze instantie had eerder aangegeven dat de aanvraagtermijn voor de TOFA zou vervallen op zondag 12 juli. Onlangs heeft het UWV besloten om deze deadline op te schijven. Het UWV gaat de aanvraagtermijn met twee weken verlengen naar zondag 26 juli. Een groot aantal gedupeerde flexwerkers heeft al een aanvraag ingediend voor de TOFA maar een aantal moet dit nog doen. Daarom verwacht het UWV ook de komende tijd nog aanvragen te zullen ontvangen.

Harley-Davidson schrapt 700 arbeidsplaatsen vanaf juli 2020

Motorfietsenfabrikant Harley-Davidson heeft bekend gemaakt dat het bedrijf honderden arbeidsplaatsen zal gaan schrappen. Deze stap heeft te maken met een groot reorganisatieplan dat het bedrijf de komende tijd gaat doorvoeren. Het bericht werd donderdag bekend gemaakt. In 2020 zullen mogelijk de eerste 500 werknemers te horen krijgen dat ze ontslagen worden. De ontslagen vallen in verschillende lagen. Zo moet ook financieel directeur John Olin het veld ruimen. Hij wordt door het bedrijf bedankt voor bewezen diensten.

Er wordt bij de reorganisatie niet alleen gekeken naar de personeelskosten. Zo wordt ook aandacht besteed aan de organisatie- en kostenstructuur en operationele processen. Deze processen wil het bedrijf efficiënter gaan maken. In 2019 had Harley-Davidson al last van een teruglopende omzet. Deze terugloop ontstond door de invoertarieven die de EU oplegde aan Amerikaanse producten. Daarnaast deed ook het handelsconflict tussen de VS en China de verkopen geen goed. In 2020 heeft het bedrijf ook te maken gehad met de schadelijke effecten van de coronacrisis op de handel en de verkoop van motorfietsen.

NVM: coronacrisis heeft nauwelijks invloed op de woningmarkt in 2020

De Nederlandse Vereniging van Makelaars heeft donderdag 9 juli 2020 de cijfers bekend gemaakt over de woningverkoop in het tweede kwartaal van 2020. Dit kwartaal is de woningmarkt in Nederland verder opgebloeid. Althans de woningprijzen zijn verder omhoog gegaan in die periode. Toch is het aantal verkochte woningen wel iets gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

De coronacrisis deed echter in die periode pas echt haar intrede. Vanaf maart 2020 werd het steeds spannender in Nederland en kwam een groot deel van de bedrijvigheid tot stilstand. Toch ging het niet slechter met de woningmarkt. Er werden nog steeds veel woningen verkocht. De voorzitter van de NVM geeft aan dat consumenten vertrouwen hebben in de woningmarkt en de veerkracht van de economie. Consumenten zouden volgens de voorzitter vooral denken aan de lange termijn en niet aan de problemen op korte termijn.

Huizenprijzen gestegen in tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 zijn de huizenprijzen in Nederland opnieuw gestegen. Ongeveer de helft van de woningen die te koop stonden werd zelfs voor meer dan de vraagprijs verkocht. In totaal werd 51,7 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht in het tweede kwartaal van 2020. Het is voor het eerst dat het percentage overbieders boven de 50 procent ligt op de woningmarkt in Nederland.

Gemiddeld kwam de verkoopprijs van een woning in Nederland in het tweede kwartaal uit op 335.000 euro. Dat is ongeveer negen procent hoger dan de vraagprijs die gemiddeld in 2019 in het tweede kwartaal voor een woning werd gevraagd.

Dit bericht werd donderdag 9 juli 2020 bekend gemaakt door makelaarsvereniging NVM. Hoewel de woningprijzen zijn gestegen is het aantal verkochte woningen wel gedaald. Er werden dus minder verkooptransacties geregistreerd. in totaal zijn er 37.614 bestaande woningen door de makelaars die bij de NVM zijn aangesloten verkocht in het tweede kwartaal.

Vacature ervaren lasser MIG/MAG en TIG in Leeuwarden vanaf juli 2020

Ben jij een ervaren samensteller lasser en beheers je zowel TIG als MIG/Mag dan is dit een uitdagende functie voor jou. Voor een gespecialiseerd bedrijf in de metaaltechniek zijn we op zoek naar iemand die van afwisseling houdt en een groot technisch inzicht heeft. Het betreft een functie als samensteller lasser. Dat betekent dat je aan de hand van een technische tekening zelfstandig de werkstukken samenstelt maar ook aflast. Je draagt hierbij dus de complete verantwoordelijkheid van een product, van snijpakket tot gereed product. Vakmanschap staan hierbij centraal want hoewel de producten verschillen moet de kwaliteit altijd voorop staan.

Wat zoeken wij?

We zijn op zoek naar iemand die MIG/MAG en TIG lassen op minimaal niveau 2 beheerst. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken en goed tekeningen kunt lezen. Een MBO opleiding in de metaaltechniek zoals werktuigbouwkunde of een opleiding als constructiebankwerker lasser op minimaal niveau 2 is een belangrijke vereiste. Mocht deze opleiding niet aanwezig zijn dan telt werkervaring ook zeker zwaar mee. Als je 5 jaar of meer ervaring hebt in een vergelijkbare functie dan is dat ook goed.

Beschrijving van het bedrijf

Het bedrijf is gevestigd in Leeuwarden en is actief in de machinebouw maar ook in plaatwerk constructies. Naast lassers heeft het bedrijf ook verpaners, plaatwerkers en monteurs in dienst. Het bedrijf is daardoor in staat om vrijwel een complete oplossing aan te bieden aan haar klanten. Binnen het bedrijf is veel aandacht voor specialisatie ook voor lassers en samenstellers. Zo bestaat er de mogelijkheid om lascertificaten te behalen zodat je hoogwaardige producten kunt lassen onder toonaangevende normen.

Fulltime werk en een goed salaris

We bieden jou een fulltime dienstverband waarbij je wordt overgenomen door de klant. Je komt in aanmerking voor een vast contract oftewel een contract voor onbepaalde tijd nadat je eerst op basis van een tijdelijk dienstverband hebt gewerkt. Uiteraard verdien je vanaf je eerste werkdag al een gelijkwaardig salaris ten opzichte van een samensteller lasser die over dezelfde ervaring beschikt en werkzaam is bij het bedrijf.

Ouders krijgen op woensdag 8 juli 2020 compensatie eigen bijdrage kinderopvang gestort

Vandaag op woensdag 8 juli 2020 krijgen ouders een compensatie voor de eigen bijdrage van de kinderopvang geboekt op hun rekening. Het gaat hierbij om een vergoeding vanuit de overheid die beschikbaar wordt gesteld om ouders te compenseren voor het gedeelte aan eigen geld dat ze in de coronaperiode hebben moeten betalen voor de kinderopvang. Veel kinderen mochten niet naar de opvang of ze moesten naar de noodopvang als ouders zogenaamde vitale beroepen hebben.

Bijna drie maanden waren de kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang en de opvang bij gastouders gesloten in Nederland. Toch moesten ouders wel de rekeningen van deze opvanginstanties blijven doorbetalen. De overheid heeft beloofd dat de ongeveer 570.000 gezinnen compensatie hiervoor zouden krijgen. Het gaat daarbij om de compensatie voor hun eigen bijdrage. Deze compensatie wordt vandaag op hun rekening gestort. Ook ouders die in een essentiële sector werken en daarom hun kind tijdens de coronasluiting wél in de noodopvang konden onderbrengen, worden ook gecompenseerd.

Vertrouwen van ondernemers neemt toe in tweede helft 2020

De eerste helft van 2020 stond voor veel bedrijven in het teken van het opvangen van de klappen door de coronacrisis en de maatregelen die daaruit voortvloeiden. Het ging daarbij niet alleen om het beperken van de kosten maar ook om het verzekeren van het voortbestaan van het bedrijf. Daaruit vloeiden verschillende beslissingen voort. Voor een hoop bedrijven is de afgelopen periode niet makkelijk geweest. Ook de komende maanden zal het voor veel bedrijven afwachten zijn. Toch neemt het vertrouwen van bedrijven wel toe. Een toenemend aantal bedrijven denk in ieder geval nog een jaar bestaan.

In vrijwel alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven is het vertrouwen in hun voortbestaan in juni hoger dan in de maand mei. Dit bericht werd woensdag 8 juli 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de maand juni dacht ruim de helft van de bedrijven in de meeste sectoren nog minstens een jaar te bestaan. In de maand mei maakte echter 60 procent van de ondervraagde ondernemers zich ernstig zorgen over hun voortbestaan. In juni 2020 is het vertrouwen van bedrijven in de zakelijke dienstverlening vooral toegenomen. In vergelijking met mei steeg het aantal zakelijke dienstverleners dat niet bang is voor een faillissement in juni met 16 punten naar 57 procent.

Overheid investeert 30 miljoen euro voor meer laadpalen voor elektrische auto’s vanaf 2020

Nederland gaat 30 miljoen investeren in het plaatsen van meer laadpalen. Dit werd bekend gemaakt door het dagblad Trouw. Op woensdag 8 juli 2020 wordt een plan gepresenteerd waarmee een “dekkend, landelijk netwerk van oplaadpunten” zal worden uitgerold. Dit plan wordt bekend gemaakt door het Rijk en de regio’s.

Meer laadpalen

Er moeten aanzienlijk meer laadpalen in Nederland worden geplaatst om er voor te zorgen dat iedereen effectief gebruik kan maken van elektrische auto’s. Bij veel mensen is er een bepaalde angst dat er onvoldoende oplaadmogelijkheden zijn voor elektrische auto’s en dat men daarom lang moet wachten voordat men hun elektrische auto kan opladen. Dat zou een remmend effect hebben op de verkoop van elektrische auto’s.

Verkoop van elektrische auto’s

De verkoop van elektrische neemt toe maar nog niet in die mate dat de CO2 emissie van voertuigen drastisch omlaag gaat. Door meer laadpalen te plaatsen hoopt de overheid elektrisch vervoer over autowegen aantrekkelijker te maken. Er zullen vanaf 2021 iedere dag 213 nieuwe laadpalen worden geplaats in Nederland. Dit aantal moet richting 2025 zelfs oplopen naar 550 laadpalen per dag. Elektrisch vervoer kan met een uitgebreid netwerk van laadpalen in Nederland een groter succes worden.

Geld voor laadpalen

Het kabinet zal volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat) 15 miljoen euro vrijmaken en de provincies en gemeenten betalen de andere helft. Het geld dat geïnvesteerd wordt in laadpalen zal worden gebruikt bij het kiezen van geschikte locaties en voor het gereedmaken van een landelijk laadnetwerk. Daardoor zouden ook elektrische bussen en taxi’s gebruik van de laadpalen moeten kunnen maken.