Philips kan productie beademingsapparatuur opvoeren in april 2020 dankzij Trump

Door het zogeheten Defense Production Act heeft de Amerikaanse president Donald Trump de mogelijkheid gekregen om de makers van beademingsapparatuur voorrang te geven bij leveringen van onderdelen en materialen. De president heeft hiervan gebruik gemaakt en dat heeft geeft Philips een extra impuls gegeven in de productie. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf vrijdag 3 april 2020 laten weten. Toeleveranciers worden verplicht om materialen en onderdelen te leveren aan producenten van beademingsapparaten.

Deze bepaling zorgt er voor dat Philips ook tijdens een lockdown kan produceren. Het bedrijf heeft de mogelijkheid om door te blijven produceren. Ook toeleveranciers kunnen door de beslissing gemakkelijker hun bedrijven open houden en blijven produceren. De woordvoerder van Philips geeft aan dat het ontvangen van de juiste onderdelen met name een grote uitdaging is voor het bedrijf in deze tijd. De productie van apparatuur heeft het bedrijf grotendeels in eigen hand aldus de woordvoerder van het technische bedrijf.

Gebrek aan vertrouwen in de economie zorgt voor uitstel bouwplannen in 2020

Er is onder veel mensen een grote bezorgdheid over het coronavirus en het effect van dit virus op de economie. Dat merken bedrijven in verschillende sectoren. Ook installatiebedrijven en bouwbedrijven merken dat er sprake is van een terugloop in opdrachten. Ondernemers stellen eveneens opdrachten uit. Zo worden er minder investeringen gedaan in bedrijfspanden in de horeca maar ook minder in de toeristische sector worden minder bedrijven gebouwd. Deze sector heeft te maken met een grote terugloop in inkomsten.

Bedrijven investeren dan ook minder in verbouwing en renovatie. Er worden veel uitbreidingen en verbouwingen uitgesteld. Dat geeft ook directeur Taco van Hoek van het EIB aan. Deze vertragingen zijn niet gunstig voor de bouwsector die ook al last had van de stikstofregels en de regels met betrekking tot PFAS bij de overheid. Verwacht wordt dat veel bouwbedrijven in Nederland daarom vacatures intrekken en zelfs personeel ontslaan. Er zullen volgens het EIB in Nederland in totaal ongeveer 40.000 banen kunnen verdwijnen als de problemen in de bouwsector zo doorgaan.

Bouwsector verwacht verlies van 40.000 banen door coronacrisis vanaf maart 2020

Het Economische Instituut voor de Bouw (EIB) heeft aangegeven dat er veel werk in de bouw zal verdwijnen. Er zullen de komende tijd volgens dit instituut 40.000 banen verdwijnen als gevolg van de coronacrisis. Als dit rampscenario werkelijkheid wordt is de kans groot dat de coronacrisis een negatiever effect heeft op de bouwsector dan de financiële crisis in 2008.

Het EIB heeft vrijdag 3 april 2020 een persbericht vrijgegeven waarin de zorgen worden geuit over de huidige crisis. Volgens de bouwbelangenorganisatie zullen veel investeringsplannen verdwijnen door de coronaproblematiek. De gevolgen van deze crisis zullen de komende tijd nog merkbaar blijven. Er wordt een krimp verwacht van vijftien procent voor de bouwproductie in Nederland.

Aantal faillissementen blijft stabiel in maart 2020

Er is nog geen sprake van een toename in het aantal faillissementen door het coronavirus in Nederland. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 2 april 2020 bekend gemaakt. Op die dag werd duidelijk dat er in week 13 (23 maart tot en met 29 maart) in totaal 44 bedrijven en instellingen failliet zijn verklaard. Dit zijn zestien minder faillissementen dan een week eerder. In de eerste dertien weken van 2020 zijn volgens het CBS in Nederland 767 bedrijven en instellingen failliet verklaard.

Ook dit zijn minder dan bijvoorbeeld dezelfde periode het afgelopen jaar. In de cijfers worden zzp’ers oftewel eenmanszaken echter niet meegenomen. Ondanks deze hoopvolle berichten zijn de verwachtingen wel somber. Vanwege de coronaproblemen worden over de gehele wereld meer economische problemen verwacht. De verwachting is ook dat in Nederland meer faillissementen zullen worden uitgesproken over bedrijven. Zover is het nu echter nog niet. Kredietverzekeraar Euler Hermes heeft aangegeven dat er in 2020 ongeveer 14 procent meer bedrijven failliet zullen gaan. Toch spreekt deze organisatie ook de hoopvolle verwachting uit dat in de tweede helft van 2020 de economie zal gaan herstellen. Voor sommige bedrijven is dit herstel echter te laat.

Coronavirus raakt arbeidsmarkt in maart 2020

De arbeidsmarkt is hard geraakt door de coronacrisis. Daardoor is de vraag naar personeel aanzienlijk gedaald. Het aantal vacatures neemt af op de arbeidsmarkt. Dit heeft BNR op donderdag 2 april 2020 bekend gemaakt op basis van een rondgang. De luchtvaartsector heeft te maken met zelfs een halvering van de vraag naar personeel ten opzichte van 2019. Naast de luchtvaartsector hebben vooral ook het toerisme en de horeca te maken met een daling in de vraag naar personeel.

Gezamenlijk hebben alle sectoren gemiddeld 17 procent minder vacatures dan in dezelfde periode in 2019. Volgens BNR verschilt het aanbod aan vacatures ook per vacatureplatform. Op Textkernel worden 15 procent minder banen vervuld. Op het jongerenplatform Young Capital is er sprake van meer dan een halvering. BNR benadrukt dat een groot deel van deze effecten wellicht van tijdelijke aard zijn. Soms liggen sollicitatieprocedures stil omdat het voeren van sollicitatiegesprekken bij sommige bedrijven niet mogelijk is omdat hieraan contactmomenten verbonden zijn. Deze contactmomenten worden door sommige bedrijven zoveel mogelijk vermeden. Daardoor worden sollicitatieprocedures en aannameprocedures vertraagd.

Er zijn echter ook sectoren die nauwelijks een terugloop in het aantal vacatures hebben. Hierbij kun je denken aan de maakindustrie of IT sector. Ook de farmaceutische industrie is een sector die nog steeds vacatures heeft open staan. Ook de verpleging en de gezondheidsbranche laten geen krimp zien in het aantal vacatures. In deze sectoren is juist sprake van een stijging in het aantal vacatures. Dit heeft voornamelijk te maken met een stijging in de werkdruk vanwege de coronacrisis.

Cao-lonen in eerste kwartaal 2020 gestegen

In het eerste kwartaal van 2020 zijn de cao-lonen met 3,1 procent gestegen ten opzichte van 2019. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat de grootste stijging sinds het begin van het jaar 2009. Dit bericht werd donderdag 2 april 2020 bekend gemaakt door het CBS. Volgens deze organisatie gaat het nog wel om voorlopige cijfers. Tijdens de publicatie van de cijfers was 87 procent van de cao’s in Nederland bekend.

In verschillende sectoren steeg het loon van werknemers. Met name in de sector verhuur en handel in onroerend goed steeg het loon. Hierbij kun je denken aan werknemers die werken bij woningstichtingen maar ook aan bemiddelaars op de vastgoedmarkt. In deze sector stegen de lonen in het eerste kwartaal van 2002 met 5,6 procent. Verder stegen de lonen in de industrie en de horeca ook behoorlijk hard. Juist de laatste sector heeft het in 2020 behoorlijk zwaar in verband met de coronacrisis.

Ook in april 2020 in de bouwsector 1,5 meter afstand

De bouwsector is een belangrijke sector voor Nederland. Er is nog steeds een enorme vraag naar woningen, utiliteit en civiele kunstwerken. Bouwbedrijven werken met man en macht aan het oplossen van deze vraagstukken. Toch ontkomt ook de bouwsector niet aan de coronacrisis. De bouw is een bijzondere sector omdat in deze sector mensen niet vanuit hun eigen huis kunnen werken.

Bouwvakkers moeten op bouwprojecten echter wel aan de regelgeving voldoen en de richtlijnen vanuit de overheid. Dat betekent ook dat bouwvakkers 1,5 meter afstand moeten tenzij het echt niet anders kan. In sommige situaties ontkomt men er niet aan dat men iets dichter bij elkaar staat dan de aangegeven afstand. Bijvoorbeeld bij het monteren van cv-ketels en andere objecten of installaties waarbij een monteur of bouwmedewerker de andere medewerker moet assisteren.

Ook de veiligheid speelt een belangrijke rol evenals de arbowet. Sommige elementen en onderdelen mag men bijvoorbeeld niet met één persoon verplaatsen vanwege de belasting van het lichaam. De richtlijnen van de overheid zijn echter wel een belangrijk aspect van het nieuwe werken in de coronacrisis. Veel bouwbedrijven kiezen er voor om zo weinig mogelijk mensen te wisselen en te werken met vaste team. Zo wordt de kans op besmetting met corona ook kleiner.

Bouwend Nederland wil bouwprojecten in 2020 zoveel mogelijk laten doorgaan

Bouwbedrijven in Nederland hebben de afgelopen maanden verschillende klappen moeten incasseren. Eind 2019 was er nog sprake van een stikstofcrisis en een PFAS crisis en inmiddels is er een coronacrisis. Dat zijn allemaal remmende factoren geweest voor de bouwproductie. De bouwproductie moet echter wel doorgaan. Dat vind ook Bouwend Nederland en Techniek Nederland.

Bouwvakkers kunnen echter niet eenvoudig thuis werken. Om die reden moeten er oplossingen worden geboden. Afgelopen vrijdag is er een protocol met praktische richtlijnen opgesteld. Dit protocol is opgesteld na overleg met ministeries, vakbonden en andere vertegenwoordigers. Het voortzetten van bouwprojecten is niet alleen belangrijk voor de bouwbedrijven zelf maar ook voor de grote hoeveelheid werknemers die in de bouw en installatietechniek werken.

Deze werknemers moeten natuurlijk de komende tijd zoveel mogelijk aan het werk blijven. Toch is ook de gezondheid een belangrijk aspect in deze situatie. “Samen veilig doorwerken” is de hoopvolle naam van het document (pdf) dat gebruikt wordt in de bouw als protocol. Dit document is volgens Wensing echter niet meer dan een praktische vertaling van de bestaande adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Veel van de richtlijnen hebben ook te maken met het “gezonde verstand” aldus Niels Wensing de woordvoerder Bouwend Nederland.

ING en ABN AMRO keren geen dividend uit tot 1 oktober 2020

De Rabobank, de ING en de ABN AMRO bank keren de komende tijd geen winst uit aan eigenaren. Dit hebben de banken op maandag 30 maart 2020 bekend gemaakt. Deze grote banken nemen deze beslissing omdat toezichthouders hiervoor een oproep hebben gedaan. Ook investeerders hebben aangegeven dat er tijdens de coronacrisis voldoende geld in de kas moet zitten. Net als andere sectoren gaan ook banken een onzekere tijd tegemoet. Daarom moet er voldoende geld beschikbaar zijn.

De ING en ABN hebben besloten dat ze in ieder geval tot 1 oktober 2020 geen dividend uitkeren. Dit kan mogelijk worden verlengd. De andere banken hebben het opschorten van een winstuitkering niet zo ver lopen. Deze banken geven aan dat in maart, juni of september opnieuw zal worden besloten om te kijken of er winst uitgekeerd kan worden of niet. Door te stoppen met het uitkeren van winst kunnen alle banken in Europa gezamenlijk tientallen miljarden euro’s in hun kas houden. Deze geldvoorraad is belangrijk. Een grote buffer kan er voor zorgen dat klanten ondersteund kunnen worden en de klappen van een financiële crisis kunnen worden opgevangen.

Trump verplicht GM om beademingsmachines te maken in 2020

De Amerikaanse president Donald Trump heeft agelopen vrijdag 27 maart 2020 een wet geactiveerd uit 1950. Dit is een speciale wet die de president van meer middelen voorziet om een grote crisis op te lossen. De wet heeft de naam: Defence Production Act. Met deze wet kan Donald Trump bedrijven bevelen om hun productie aan te passen. Een belangrijk bevel in het kader van deze wet heeft de Amerikaanse president uitgevaardigd richting autoconcern General Motors (GM).

Deze industriegigant gaat de komende beademingsmachines produceren. Door de enorme productiecapaciteit van GM kunnen er de komende drie maanden ruim 100.000 nieuwe beademingsmachines worden geproduceerd aldus de Amerikaanse president. Artsen hadden de Amerikaanse regering gewaarschuwd voor tekorten op dit gebied. Met deze ingreep hoopt de Amerikaanse president een oplossing te bieden voor de coronacrisis.

Kabinet stelt nieuwe klimaatmaatregelen uit in verband met coronacrisis in 2020

De Nederlandse overheid heeft besloten om de komende tijd geen nieuwe maatregelen in te voeren met betrekking tot het klimaat. De overheid heeft zeker aandacht voor de klimaatopwarming maar de komende tijd gaat vrijwel de volledige aandacht uit naar het beheersen van de coronacrisis. Daardoor komen er eerst geen nieuwe maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Het kabinet handelt daarmee in strijd met de eis van de Tweede Kamer om voor 1 april met nieuwe plannen te komen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat na afloop van de ministerraad gaf in een reactie aan dat een hoop mensen nu andere dingen te doen hebben. Hij voegde daarbij wel toe dat het “vonnis van Urgenda is niet van tafel”. Volgens hem zijn er nu andere prioriteiten.

Benzineprijs op dieptepunt op vrijdag 27 maart 2020

De benzineprijs is op vrijdag 27 maart 2020 op een dieptepunt beland. De vraag van een liter benzine is hard op weg naar een laagterecord. Vandaag betaald met aan de pomp ongeveer tussen 1,50 tot 1,55 euro voor 1 liter Euro 95. Paul van Selms van United Consumers (UC) geeft aan dat de prijs nog een paar cent lager kan maar veel lager is bijna niet meer mogelijk.

Mensen die nog deelnemen aan het verkeer met de auto kunnen van deze lage prijzen profiteren. De literprijs van benzine is sinds UC de prijzen bijhoudt niet lager geweest dan 1,05 euro. Dit bedrag zal niet veel lager worden. Volgens UC zullen de tijden dat men een euro per liter betaald niet meer terug komen. Er is sprake van belasting en accijns. Die zorgen er voor dat je altijd een minimaal prijsniveau hebt voor benzine. De coronacrisis zorgt er voor dat de vraag naar olie afneemt. Ook de oliemarkt staat onder druk vanwege de Saoedi-Arabië en Rusland die met elkaar onenigheid hebben vanwege de prijsverlagingen op de oliemarkt.

Bouw Amsterdamse Zuidasdok waarschijnlijk 1 miljard euro duurder

De aanleg van het Zuidasdok-project in Amsterdam zal waarschijnlijk fors meer geld gaan kosten dan eerder werd ingeschat. Uit een Kamerbrief van minister Cora van Nieuwenhuizen komt naar voren dat de bouw van dit project mogelijk 1 miljard euro meer gaat kosten. Bovendien loopt het grootschalige bouwproject opnieuw vertraging op. De aanleg van het Zuidasdok is een groot project dat gezamenlijk wordt uitgevoerd.

Bij het project zijn onder andere het Rijk, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland betrokken. Het project bevat verschillende onderdelen. Zo wordt de A10-Zuid verder uitgebreid. Daarnaast wordt het station Amsterdam-Zuid aangepakt voor een betere doorstroming en bereikbaarheid. In eerste instantie ging men uit van een project dat negen jaar zou duren. Nog voordat de eerste werkzaamheden werden uitgevoerd werd al duidelijk dat er vertraging zou worden opgelopen. Deze vertraging werd duidelijk door de complexiteit van het project met veel tunnels op een klein oppervlak.

Tesla schrapt 75 procent werkgelegenheid fabriek Nevada in 2020

Autoproducent Tesla gaat voorlopig 75 procent van de werkgelegenheid in de grote fabriek in de Amerikaanse staat Nevada schrappen. Dit bericht is vrijdag 27 maart 2020 bekend gemaakt door de lokale autoriteiten. In totaal blijven er nog 2.500 medewerkers aan het werk in deze fabriek. De fabriek zelf wordt gebruikt voor de productie van accu’s. er worden onder andere accu’s gemaakt voor het Tesla Model 3. Daarnaast worden in deze fabriek ook elektromotoren gemaakt.

Eerder had Panasonic de partner van Tesla bekend gemaakt dat productie zou worden teruggeschroefd. Deze maatregel is genomen met betrekking tot het coronavirus. De productie wordt geleidelijk afgebouwd en uiteindelijk zal de fabriek twee weken gaan sluiten. De gigafabriek zal dus een bepaalde periode stilliggen. Dat is geen goed nieuws maar ook Tesla ontkomt niet aan de negatieve effecten van het coronavirus op de economie en de productie van auto’s.

Ford wil productie vanaf 14 april 2020 gedeeltelijk hervatten

Autoproducent Ford wil haar autoproductie in de Verenigde Staten op 14 april weer gaan hervatten. Vanaf die datum wordt niet de totale autoproductie hervat maar wel een belangrijk deel ervan. Zo wordt de productie van winstgevende modellen met name hervat vanaf 14 april. Dit heeft Ford afgelopen donderdag bekend gemaakt.

De eerste fabriek waar de autoproductie van Ford weer zal gaan starten is de fabriek die gevestigd is in Dearborn in de staat Michigan. Tot 13 april 2020 mag daar volgens een bepaling van de gouverneur niet gewerkt worden. Dat is een maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. In deze fabriek bouwt Ford de F-150-pick-uptruck. Dit autotype is op dit moment het meest succesvolle model van Ford. Ford wil daarom zo snel mogelijk de productie hervatten van deze fabriek. Ford heeft hierbij een belangrijke bondgenoot namelijk de Amerikaanse president Donald Trump.

Hij heeft namelijk eerder al de wens uitgesproken dat de economie van de VS na Pasen (12 april) weer zoveel mogelijk draaien. Hier is echter niet iedereen het mee eens. Een groot deel van de autoproducenten wacht liever af totdat de rust in Amerika is teruggekeerd en de maatregelen vanuit de overheid effect hebben gehad. Ford lijkt op de zaken vooruit te willen lopen. De autovakbond UAW heeft zijn zorgen over het besluit van Ford geuit.

Duurzame energiesector merkt negatieve gevolgen coronacrisis in 2020

De duurzame energiesector staat onder druk. Dat komt onder andere omdat de coronacrisis er voor heeft gezorgd dat er minder projecten worden opgestart met betrekking tot het winnen van hernieuwbare energie. Ook worden sommige bestaande projecten die al liepen stilgelegd vanwege de onzekerheden die voortvloeien uit de maatregelen van overheden. Er zal een omzetverlies plaatsvinden in de duurzame energiesector. Dat heeft ook de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) donderdag 26 maart 2020 benoemd.

Deze organisatie heeft een aantal bedrijven in de sector benaderd en gevraagd wat hun verwachtingen zijn over het huidige jaar. Daaruit kwam naar voren dat ongeveer de helft van de bedrijven rekening houdt met een omzetdaling van ongeveer twintig procent. Daarnaast gaat ongeveer een kwart van de bedrijven in deze sector uit van een omzetdaling van veertig procent of meer. Ook hierbij gaat men er vanuit dat de coronacrisis enorm schadelijke effecten gaat hebben voor de projecten in de duurzame energiewinning.

Werkgevers en vakbonden slaan de handen ineen voor behoud werkgelegenheid in 2020

De vakcentrales van FNV en CNV en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW gaan samenwerken om de werkgelegenheid in Nederland zoveel mogelijk in stand te houden. Zowel de werkgevers als de werknemers reageren behoorlijk eensgezind op de door het Centraal Planbureau (CPB) geschetste scenario’s voor de economische situatie tijdens de coronacrisis. Een woordvoerder van het CNV geeft aan dat er alles aan moet worden gedaan om massawerkloosheid te voorkomen.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben als werkgevers aangegeven dat zowel het bedrijfsleven, de vakbonden als de overheid schouder aan schouder staan om de crisis te overwinnen. Ook de FNV toont zich strijdbaar. Deze vakbond geeft aan dat ze er alles aan zal doen om het meest positieve economische scenario van het CPB werkelijkheid te laten worden. De strijdbaarheid is er wel maar er is ook veel bezorgdheid. Nederland zal door het coronavirus waarschijnlijk niet ontkomen aan een recessie. Gelukkig werken niet alleen vakbonden en werkgeversorganisaties met elkaar samen. Ook uitzendbureaus zoals USG People zetten zich in voor het behoud van werkgelegenheid. Dit gebeurd onder andere onder het motto USG People werkt tegen corona. Gezamenlijk kunnen we de arbeidsmarkt in stand houden. Samenwerken is de sleutel.

CPB: Nederlandse economie zal in 2020 met 1,2 procent krimpen door coronacrisis

De Nederlandse economie zal door de effecten van de maatregelen tegen corona gaan krimpen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal deze krimp op ongeveer 1,2 procent uitkomen in 2020. Dat is volgens deze organisatie wel het meest haalbare. Als het tegenzit zal de economische groei nog verder gaan afnemen. De krimp wordt dan nog groter. Bij haar berekening is het CPB uitgegaan van een periode van drie maanden waarin de beperkingen aan de orde zullen zijn. Als deze periode niet langer wordt zal met name het eerste half jaar van 2020 erg slecht zijn. Na de eerste helft van 2020 zal de economie in Nederland weer moeten herstellen.

Dit herstel zou dus in het derde kwartaal van 2020 kunnen plaatsvinden. Dit bericht werd donderdag 26 maart 2020 bekend gemaakt door het CPB. In het derde kwartaal zou de economie zelfs kunnen groeien met 3,5 procent. Daar zit natuurlijk veel uitgestelde groei bij die in de eerste helft van 2020 werd misgelopen. Bedrijven stellen projecten uit en ook consumenten zijn terughoudender. Toch worden ook steeds meer positieve geluiden gehoord in de markt. Juist omdat het virus zich niet explosief lijkt te verspreiden gaat het beter. Bepaalde gedeeltes van Nederland hebben nog nauwelijks besmettingen gemeld. Dat is goed nieuws dat veel gedeeld wordt op internet. Toch wordt er ook nadrukkelijk op gewezen dat mensen zich houden aan de richtlijnen van het kabinet en het RIVM.

Nog geen massaontslag voor flexwerkers vanwege corona in maart en april 2020

Door de uitbraak van het coronavirus werd een massaontslag verwacht voor flexwerkers in Nederland. Dit blijkt echter nog niet het geval te zijn eind maart. De meeste werkgevers houden hun flexwerkers nog aan het werk. Dit heeft directeur Raymond Puts van werkgeversorganisatie AWVN donderdag 26 maart 2020 aan Het Financieele Dagblad (FD) bekend gemaakt. De AWVN vertegenwoordigt werkgevers met opgeteld vijf miljoen werknemers in dienst.

Dat betekent dat de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse economie nog voor een groot deel aan flexwerkers voorbij gaan. Toch is het de vraag hoe lang bedrijven de komende tijd hun flexwerkers in dienst kunnen houden. De virusuitbraak heeft er voor gezorgd dat de overheid een pakket van maatregelen moest invoeren. Dit pakket van maatregelen heeft een grote invloed gehad op de economie. Bedrijven in verschillende sectoren merken de maatregelen. Hierbij kun je denken aan de transportsector maar ook aan de horeca en de recreatieve sector.

Een aantal bedrijven heeft te maken met een lagere omzet en ook de marge staat onder druk. Raymond Puts liet een enquête houden onder de bedrijven die aangesloten zijn bij de AWVN. Hieruit kwam naar voren dat ongeveer tien procent van de werkgevers heeft besloten om afscheid te nemen van flexkrachten. Volgens Puts lijkt dit mee te vallen ten opzichte van de omzetdaling die de werkgevers hebben gemeld. Uit de enquête kwam namelijk ook naar voren dat een kwart van de deelnemende bedrijven een omzetverlies van meer dan 25 procent verwacht. Ongeveer tien procent van de bedrijven die deelnam aan het onderzoek verwacht juist een hogere omzet.

Verschillende organisaties zetten zich in voor het herplaatsen van uitzendkrachten en ander flexibel personeel dat door de coronacrisis zonder werk is geraakt. Een voorbeeld van een organisatie die zich hiervoor hard maakt is USG People. Deze organisatie heeft verschillende samenwerkingsverbanden met bedrijven en organisaties. Dit netwerk zorgt er voor dat er verschillende mogelijkheden geboden kunnen worden aan flexwerkers. USG People werkt tegen corona!

Capaciteit windenergie in 2019 wereldwijd gegroeid

Het afgelopen jaar is de totale capaciteit van windenergie wereldwijd aanzienlijk toegenomen. Volgens de Global Wind Energy Council (GWEC) is er sprake van een groei van een vijfde ten opzichte van 2018. Dit bericht werd woensdag 25 maart 2020 bekend gemaakt door een branchevereniging voor de sector.

In 2019 kwam de totale winderenergiecapaciteit uit op 651 gigawatt wereldwijd. Dat is een toename van 60,4 gigawatt ten opzichte van 2018. Omgerekend is dit een stijging van 19 procent. Dit percentage is de op een na grootste stijging ooit op dit gebied. Het is wel logisch dat de capaciteit aan windenergie zou toenemen. Dat komt namelijk omdat er veel nieuwe windmolens werden geplaatst wereldwijd. Vooral op zee werden meer windturbines geplaatst en die blijken bijzonder veel rendement op te leveren.

De totale offshorecapaciteit steeg het afgelopen jaar met 6,1 gigawatt. Voor het eerst staat een tiende van de nieuwe windturbines op zee. De ontwikkelingen op dit gebied zijn nog lang niet voorbij. Het jaar 2020 zou een nieuw recordjaar moeten worden voor windenergie. De coronacrisis kan hier echter een remmende factor voor betekenen. Toch is het effect van corona op de verduurzaming nog niet heel duidelijk inzichtelijk. Duurzaamheid en hernieuwbare energie blijven ook in 2020 belangrijke onderwerpen ondanks corona.