Kabinet in conflict met Shell en Exxon in 2020 over schadevergoeding afbouw gaswinning in Groningen

Het is al geruime tijd bekend dat de aardgaswinning in Groningen afgebouwd moet worden om de bevolking en de leefbaarheid in de provincie niet verder te verslechteren. Verschillende huizen hebben schade opgelopen. Deze schade wordt verhaald op de partijen die bij de aardgaswinning betrokken zijn. Nu is er echter een hele andere vorm van “schade” in het nieuws namelijk de schade die de oliemaatschappijen Shell en Exxon hebben opgelopen doordat de aardgaswinning is afgebouwd. Door het terugschroeven van de aardgaswinning claimen de partijen geld te hebben misgelopen.

Een gedeelte van het aardgas blijft in de Groningse grond achter en wordt dus niet opgepompt. Shell en Exxon zijn de eigenaren van de NAM en lopen hierdoor inkomen mis. Om die reden eisen ze een schade vergoeding van de overheid. Deze schadevergoeding zou volgens Shell en Exxon moeten worden vastgesteld op 90 miljoen euro. Minister Wiebes liet eerder in de Tweede Kamer weten dat hij deze schadevergoeding ‘uiterst ongemakkelijk’ vindt. De minister is in overleg met de partijen maar vind de huidige schadeclaim onredelijk. Als er geen redelijke uitkomst tot stand komt in de gesprekken dan zal hij arbitrage aanvragen.

Zwitserland exporteerde in april 2020 ruim 80 procent minder horloges

Als men denkt aan hét land op het gebied van horloges dan denkt men aan Zwitserland. Dit land staat wereldwijd bekend als producent van luxe en duurzame horloges. Er is zelfs een federatie van Zwitserse horlogemakers. Deze federatie merkt echter ook de gevolgen van de coronacrisis. In de maand april hebben Zwitserse horlogemakers ruim 81 procent minder horloges geëxporteerd dan april vorig jaar aldus de federatie. In totaal werden er in april voor een kleine 329 miljoen Zwitserse frank aan horloges verkocht. Dat bedrag is omgerekend 310 miljoen euro.

Lagere productie en verkoop

Horloges worden vooral beschouwd als luxeartikelen. Het feit dat de export van deze artikelen terugloopt is het gevolg van de coronacrisis. De productie van horloges viel lager uit door de coronacrisis maar er zijn ook problemen met betrekking tot het transport. Er werden minder horloges vervoer maar ook minder verkocht. Veel mensen blijken in de coronacrisis geen interesse te hebben in luxeartikelen zoals horloges.

Exportmarkten

De grootste exportmarkt voor Zwitserse horloges is China. Geheel tegen de verwachting in bleef die exportmarkt vrijwel stabiel tijdens april. Echter was daar ook een daling van 17 procent merkbaar. Dat is maar een kleine daling ten opzichte van Hongkong. De export van Zwitserse horloges naar Hong Kong daalde met 83 procent. De export naar de Verenigde Staten daalde zelfs met 86 procent. Ook de export naar Zuid-Korea daalde met 69 procent erg fors.

Personeel Tata Steel voert acties uit op dinsdag 26 mei 2020

In IJmuiden hebben werknemers van Tata Steel dinsdag 26 mei 2020 in de ochtend drie toegangspoorten tot het terrein geblokkeerd. Dit was een spontane actie van het personeel van de staalproducent. In totaal deden ongeveer 150 werknemers mee aan de blokkade. Tegen het einde van de ochtend zou de blokkade worden opgeheven. Het bericht werd bekend gemaakt door FNV Metaal-bestuurder Roel Berghuis. Hij heeft aangegeven dat het er gemoedelijk aan toe gaat tijdens de blokkade. De werknemers van Tata Steel zijn met de directeur ter plaatse in gesprek getreden. De blokkade werd spontaan gehouden en volgde op de weigering van een aantal ploegen om aan het werk te gaan in de nacht van maandag op dinsdag.

Directeur Hans van den Berg en Berghuis hebben toen tekst en uitleg gegeven aan het personeel. Er is nog veel onzekerheid en onduidelijkheid onder het personeel van Tata Steel. Deze onrust werd groter toen directievoorzitter Theo Henrar eind deze maand bekend had gemaakt te stoppen bij het bedrijf. Daardoor hadden de werknemers het gevoel dat een belangrijke voorvechter voor Tata Steel in Nederland het veld had geruimd. Het gevolg was een toeterprotest vanuit de auto’s van verschillende medewerker bij de poort van het bedrijf. Volgens Berghuis is een groot deel van het personeel nog onzeker over de toekomst. Daarnaast is de actiebereidheid onder het personeel groot. “De werknemers willen weten waar het heengaat met het bedrijf en wat het plan is. Ze hebben we slapeloze nachten van.”

Tien procent van de Nederlanders heeft dalende inkomsten door coronacrisis in 2020

Gemiddeld heeft meer dan tien procent van de Nederlanders te maken met een inkomstendaling sinds de coronacrisis is uitgebroken. Dit kwam naar voren uit een peiling van het platform Wijzer in geldzaken. In dit onderzoek kwam ook naar voren dat een groot deel van de economische klappen zijn gevallen bij flexibele arbeidskrachten. Binnen de flexwerkers zijn het met name de zelfstandigen zonder personeel en de laagbetaalde flexwerkers. Binnen deze groep heeft twee derde in de afgelopen maanden minder inkomsten gehad.

Flexwerkers en oproepkrachten

Bij laagbetaalde flexwerkers en zzp’ers zijn het vooral de taxichauffeurs, schoonmakers en oproep- en uitzendkrachten die het moeilijk hebben gehad tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Er zijn ook mensen die in loondienst werken die te maken hebben gehad met een daling in de inkomsten. Bovendien zijn er mensen in loondienst die verplicht vakantiedagen hebben moeten opnemen omdat de werkgever daarop heeft aangedrongen. Hoewel werkgevers het opnemen van vakantiedagen niet kunnen verplichten zijn er wel verschillende werkgevers die werknemers hebben verzocht om dit te doen.

Coronacrisis moet niet lang duren

Ongeveer de helft van de mensen met een dalende inkomstenstroom heeft spaargeld ingezet om toch de rekeningen te kunnen betalen. Dertig procent van de mensen met dalende inkomsten heeft aangegeven dat ze de huidige situatie niet langer dan drie maanden te kunnen volhouden zonder nog verder in de financiële problemen te komen. Overigens zijn het niet alleen de werknemers die in de knel dreigen te komen als de coronacrisis nog langer voortduurt. Ook werkgevers kijken er naar uit dat de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen voorbij zijn. Als dat het geval is kan de economie en ook de werkgelegenheid weer een nieuwe impuls krijgen. Veel vacatures die momenteel zijn ingetrokken zullen dan weer open komen te staan.

Energietransitie in de knel door coronacrisis in 2020

De coronacrisis heeft een negatief effect gehad op de Nederlandse economie. Niet alleen bedrijven maar ook consumenten worden voorzichtiger in hun uitgaven. Er worden andere prioriteiten gesteld. Daarbij is de verduurzaming dikwijls niet het eerste waar men geld aan uitgeeft. Dat betekent dat er na jaren een grote groei in het aantal geplaatste zonnepanelen in 2020 welk eens een daling zou kunnen plaatsvinden in het aantal zonnepanelen op daken.

Minder werk in de installatietechniek

Installatiebedrijven en elektrobedrijven krijgen het minder druk in 2020. Het aantal aanvragen in klantenwerk neemt af. Door de anderhalvemetersamenleving worden veel klussen bij mensen thuis uitgesteld. Ook het plaatsen en aansluiten van zonnepanelen hoort bij het klantenwerk. Het is onduidelijk hoeveel krimp er precies op dit gebied plaats gaat vinden. In het nieuw worden ook weinig berichten gepubliceerd over de energietransitie en de voortgang hiervan.

Verduurzaming

Wel is duidelijk dat er minder verkeer heeft plaatsgevonden over wegen. Dat heeft in ieder geval voor een reductie in CO2 uitstoot gezorgd. Dat is echter een tijdelijke situatie. Het plaatsen van zonnepanelen kan echter een structurele oplossing opleveren omdat daarmee duurzaam elektrische energie kan worden opgewekt. Nu de coronacrisis haar intrede heeft gedaan worden andere keuzes gemaakt. Dan zou de overheid meer haar best moeten doen om de verduurzaming ook hoor op de agenda te houden. Dat zou ook de werkgelegenheid ten goede komen in de installatietechniek en elektrotechniek.

Bouwsector Duitsland liet groei zien in eerste kwartaal 2020

In de eerste drie maanden van 2020 had de Duitse economie het zwaar. Omdat de economie in dat kwartaal opnieuw een krimp liet zien heeft Duitsland officieel een recessie. Bijna alle sectoren in Duitsland hebben te maken met een economisch krimp behalve de bouw. Deze sector vertegenwoordigd 10 procent van de complete productie in Duitsland. Daarnaast is de bouwsector de grootste werkgever in Duitsland.

Goed nieuws voor de bouw

Het is dus goed nieuws dat de bouwsector het goed doet in Duitsland. Ook in Nederland doet de bouwsector het nog behoorlijk goed ten opzichte van andere sectoren. Dat is natuurlijk niet zo vreemd want veel bouwprojecten duren een poos. Als een bouwbedrijf bezig is met een wooncomplex of utiliteitscomplex dan is dat niet zomaar klaar.

Effecten later merkbaar

Er gaat een geruime tijd overheen. Ook is er een aantal maanden of zelfs een half jaar tussen het verstrekken van de bouwvergunning en het daadwerkelijk bouwen van een complex of woning. Daarom worden aan het begin van 2020 nog woningen gebouwd waarvoor in 2019 al een handtekening werd gezet onder de bouwplannen. Ook in Duitsland valt de bouwsector niet zomaar weg bij de intreding van de coronacrisis. De vraag is echter hoe lang deze crisis duurt. De kans is groot dat ook de bouw de crisis uiteindelijk gaat voelen.

Duitse economie gekrompen met 2,2 procent in eerste kwartaal 2020

De Duitse economie is in het eerste kwartaal met 2,2 procent gekrompen in vergelijking tot het laatste kwartaal van 2019. Ook in dat kwartaal was er al een krimp merkbaar. Door de krimp in het eerste kwartaal van 2020 is de economie van Duitsland in een recessie terecht gekomen. Dat heeft het Duitse statistiekbureau maandag 25 mei 2020 bekendgemaakt.

Grootste economische krimp sinds 2009

Sinds de economische crisis die plaatsvond in 2009 heeft de Duitse economie nog niet eerder zo’n grote krimp doorgemaakt. In de eerste drie maanden van het jaar was een duidelijke krimp merkbaar. Deze was zichtbaar in een daling in de export maar ook in een daling in de investeringen en consumptie. Zo name de investeringen met bijna zeven procent af. De export daalde met drie procent in de periode januari, februari en maart. Ook de consumentenuitgaven daalden met ruim drie procent (3,2).

Technischwerken.nl actief op de technische arbeidsmarkt in mei 2020

De arbeidsmarkt in de techniek is turbulent in 2020. Er zijn veel mensen in beweging op deze arbeidsmarkt. Met name de flexibele krachten zoals uitzendkrachten en zzp’ers zijn op de technische arbeidsmarkt in beweging. Dat komt omdat de eerste klappen in de economie worden opgevangen door flexibel personeel. In een arbeidsmarkt die volop in beweging is vormt informatie en kennis een belangrijk baken. Technischwerken.nl probeert haar volgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die van belang zijn voor de techniek en iedereen die in deze sector actief is.

Opleiding en ontwikkeling

Dat zijn dus zowel werkgevers als werknemers maar ook opleidingsinstituten. Vanuit al deze invalshoeken komt informatie binnen en wordt informatie gedeeld. Als er bijvoorbeeld veel vacatures open staan voor onderhoudsmonteurs dan is dat een belangrijke informatiebron maar ook een belangrijke ontwikkeling waarmee werkzoekenden maar ook toekomstige leerlingen aan de slag kunnen. Is er weinig vraag naar bijvoorbeeld lassers dan zullen uitzendbureaus meer zoekacties moeten uitvoeren om hun flexibele lassers aan een baan te helpen.

Beroepsachtergrond

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt komen bij Technischwerken.nl binnen via bedrijven in de markt. Ook uitzendkrachten geven vaak tips over vacatures en ontwikkelingen. Als uitzendkrachten met een bepaalde beroepsachtergrond beschikbaar komen is dat een ontwikkeling die zelfs een tendens kan vormen. Sommige tendensen zijn het vermelden waard. Als er structureel minder behoefte is aan een bepaalde opleidingsachtergrond dan kunnen mensen daar rekening mee houden als ze zich oriënteren op een opleiding of op een sollicitatie op de arbeidsmarkt.

Input

Op die manier vormen informatie en ontwikkelingen input voor veel mensen die op internet actief zijn. Technischwerken.nl zal ook tijdens de coronacrisis actief informatie blijven publiceren op internet. Heb je zelf ook informatie en ontwikkelingen die je graag wilt delen op internet dan kun je altijd een reactie sturen via het contactformulier naar de beheerders van TechnischWerken.nl. Ook persberichten kunnen worden ingediend.

Ecolabel moet co2-emissie luchtvaartsector beperken

Een ecolabel voor de luchtvaartsector zou er voor moeten zorgen dat consumenten een duidelijk inzicht krijgen in de CO2 emissie van vliegtuigen. Er zijn voor woningen, apparaten en consumentenelektronica al energielabels. Deze zouden er ook voor de luchtvaartsector moeten komen. Op die manier kunnen consumenten ook de CO2 emissie meenemen in een beslissing om wel of niet voor een bepaalde luchtvaartmaatschappij te vliegen.

Door het energielabel voor de luchtvaartsector zouden consumenten kunnen kiezen voor de schoonste vlucht of de vlucht die het minste milieubelastend is. Doordat consumenten milieubewust kunnen kiezen kan ook de luchtvaartsector een nieuwe impuls krijgen om te verduurzamen. Dit heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geschreven in een rapport dat maandag 25 mei 2020 gepubliceerd is. In de studie Op de groene toer die door het kennisinstituut van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn tien opties in kaart gebracht om de CO2-uitstoot van vliegen terug te brengen. Het KiM heeft in het rapport genoteerd: “Kansrijke opties zijn ecolabels en inzetten op minder vaak, minder ver en niet vliegen”.

Mechatronica populaire term op vacatures in mei 2020

De term mechatronica is populair in vacatures in 2020. Er zijn verschillende bedrijven die vacatures hebben opengezet waarin ze vragen om iemand met ervaring in mechantronica of een vergelijkbare achtergrond. De opleiding mechatronica kan in BBL vorm of in BOL vorm worden gevolgd en zorgt voor een brede achtergrond op het gebied van werktuigbouwkunde. Daarbij gaat de aandacht uit naar mechanische techniek maar ook naar elektrotechniek en elektronica. Juist deze combinatie maakt iemand met een afgronde mechatronicaopleiding zo interessant voor veel bedrijven op de arbeidsmarkt.

Onderhoudsmonteurs met mechatronica

Bedrijven in de industrie en techniek zijn namelijk op zoek naar onderhoudsmonteurs. Vakmannen die allround zijn genieten hierbij de voorkeur. Iemand die verstand heeft van elektrotechniek, elektronica en mechanische techniek kan divers onderhoudswerk uitvoeren aan machines en productielijnen. Om die reden is in het verleden ook de opleiding mechatronica ontstaan. Deze opleiding voorziet in een behoefte op de technische arbeidsmarkt. Mocht je in bezit zijn van een mechatronicadiploma en verder willen studeren dan is dat zeker mogelijk. Het specialisme op dit gebied is voortdurend in ontwikkeling.

BBL of vacatures in mechatronica

Ben je op zoek naar een BBL opleiding mechatronica neem dan contact op met Technicum via de knop BBL Technicum. De consultants van Technicum kunnen je helpen om een geschikte BBL mecharonicaopleiding te volgen bij jou in de buurt. Mocht je al een opleiding hebben gedaan op het gebied van mechatronica en op zoek zijn naar werk in dit functiegebied neem dan contact op met Technicum uitzendbureau via de knop vacatures Technicum in de menubalk.

Aanbod aan vacatures voor onderhoudsmonteurs blijft staan in mei 2020

In de maand mei van 2020 is de coronacrisis nog niet voorbij. Het is echter wel opvallend dat er nog steeds veel onderhoudsmonteurs worden gevraagd op de arbeidsmarkt. Dat was voor de coronacrisis ook het geval maar is dus tijdens deze crisis niet veranderd. Corona heeft een invloed op bedrijven in de techniek maar het belang van een goede onderhoudsmonteur is groot. Onderhoudsmonteurs moeten er ook tijdens de coronacrisis voor zorgen dat machines blijven draaien.

Belang van onderhoudsmonteurs

Er kan wel worden bezuinigd op bepaalde functies en arbeidsplaatsen maar tijdens de coronacrisis gaan bedrijven niet zover om vacatures voor onderhoudsmonteurs te schrappen. Deze mensen zijn namelijk van noodzakelijk belang voor bedrijven. Als er te weinig onderhoudsmonteurs in dienst zijn kan de druk op bestaande onderhoudsmonteurs te groot worden en dat heeft gevolgen voor de kwaliteit maar ook voor de kwantiteit van hun werk.

Vacatures blijven open

Onderhoudsmonteurs doen niet alleen noodzakelijk onderhoud maar doen ook onderhoud en revisie ter voorkoming van slijtage en problemen in de toekomst. Dit wordt ook wel preventief onderhoud genoemd. als er te weinig onderhoudsmonteurs zijn wordt er in de praktijk vaak minder preventief onderhoud gedaan maar juist meer reactief. Dat laatste gebeurd wanneer er echt problemen en storingen ontstaan. Vaak is het dan al te laat en worden productielijnen en machines stilgelegd. Bedrijven doen er dus alles aan om hun bezetting aan onderhoudsmonteurs op pijl te houden in 2020. Daarom blijven vacatures voor onderhoudsmonteurs open staan en wordt er actief gezocht naar invulling voor deze vacatures.

Solliciteren op technische functies tijdens de coronacrisis in 2020

Solliciteren tijdens de coronacrisis lijkt bijna een onmogelijke opgave. Je zou bijna denken dat solliciteren in deze tijd helemaal geen zin heeft. Toch is dat niet het geval. De arbeidsmarkt is ook in 2020 volop in beweging. De techniek staat niet stil en bedrijven die in de techniek actief zijn ervaren nog steeds dat de maatschappij doorgaat. De krapte aan technisch personeel op de arbeidsmarkt blijft bestaan. Toch is het niet eenvoudig om de juiste bedrijven te vinden als je een technische baan zoekt.

Het is daarom belangrijk om goed te zoeken. Er zijn bedrijven die vacatures uitzetten om beeld te scheppen dat ze het nog druk hebben. In dat geval kan je spreken van een soort reclame in de vorm van vacatures. Er zijn ook bedrijven die écht op zoek zijn naar personeel. Als je een goed beeld wilt krijgen van de bedrijven die actief op zoek zijn naar personeel kun je op internet naar extra informatie zoeken op de websites van bedrijven bijvoorbeeld of via social media. Je kunt dan nagaan of bedrijven veel projecten hebben lopen en nieuwe opdrachten hebben binnen gehaald. Als er veel positieve ontwikkelingen zijn kun je er vanuit gaan dat er echt personeel wordt gezocht.

Een ander methode is dat je jouw zoektocht naar werk gaat verbreden door bijvoorbeeld een technisch uitzendbureau in te schakelen. Een uitzendorganisatie zoals Technicum is zeer actief op de technische arbeidsmarkt en bemiddelt al jaren technisch personeel. Daardoor heeft Technicum een goed beeld van de vacatures die open staan bij bedrijven en op projecten. Technicum kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zoektocht naar personeel. Wil je meer weten over deze uitzendorganisatie en haar actuele vacatureaanbod klik dan op de knop vacatures Technicum. Dan zie je een kloppend actueel vacatureoverzicht van jouw regio.

Eerste klappen coronacrisis worden opgevangen door jonge uitzendkrachten en flexwerkers in 2020

De eerste negatieve gevolgen op de arbeidsmarkt door het coronavirus werden vooral gemerkt door jonge uitzendkrachten en ander flexibel personeel. Dit heeft D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemd in een interview met NU.nl. De minister heeft op dit gebied gelijk alleen lijken er nog geen oplossingen te zijn geformuleerd. Verderop in het interview geeft hij aan dat werkgevers flexibiliteit belangrijk vinden op de arbeidsmarkt. Aan de ene kant is er dus de wens om flexibele krachten in te lenen en aan de andere kant worden deze arbeidskrachten het eerste naar huis gestuurd als de arbeidsmarkt in de problemen komt.

Oplossing voor flexwerkers

De overheid zou een oplossing hiervoor moeten bedenken. Vooralsnog lijkt het er op dat de overheid flexibele arbeid vooral duurder wil maken. Dat komt ook naar voren in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet heeft een negatieve uitwerking gehad op de arbeidsmarkt. De uitwerking van de WAB werd al helemaal desastreus toen de coronacrisis haar intrede deed. Toen werd namelijk duidelijk dat uitzendkrachten nog sneller naar huis werden gestuurd. Uitzendkrachten zijn in verhouding namelijk duurder geworden dan vast personeel. Door de coronacrisis was het vast aannemen van personeel een groot risico geworden. Het gevolg is dat bedrijven eigenlijk maar één oplossing hebben als ze personeelskosten willen beperken, namelijk het ontslaan van flexkrachten of het beëindigen van hun dienstverband. De overheid heeft hier nog geen oplossing voor en dat is buitengewoon nadelig voor de mensen die flexwerk uitvoeren.

Flexwerk moet goedkoper

Het zou verstandig zijn als de overheid flexwerk weer gunstiger zou maken voor flexkrachten en voor werkgevers. Flexwerk moet goedkoper. Dat is geen keuze maar een must. Als flexwerk goedkoper wordt kunnen meer flexwerkers worden ingeleend en kan deze geplaagde groep op de arbeidsmarkt weer aan de slag nu het coronavirus bijna is verdwenen uit de maatschappij.

Uitzendbureau Technicum zoekt onderhoudsmonteurs elektrotechniek en werktuigbouwkundig in mei 2020

Het uitzendbureau Technicum is op zoek naar onderhoudsmonteurs voor verschillende opdrachtgevers. Het gaat om functies als mechanisch onderhoudsmonteur (werktuigbouwkundigen) maar ook om functies in het elektrotechnische onderhoud van machines en apparaten. Machines worden steeds complexer en dat vereist vakmensen. Vooral in een tijd waarin op kosten gelet wordt en de productie onder druk staat is een ervaren onderhoudsmonteur van grote waarde voor het productieproces maar ook de continuïteit van een organisatie. Technicum erkend deze waarde en weet goed welke onderhoudsmonteur op een bepaalde werkplek goed tot zijn of haar recht komt en welke onderhoudsmonteur beter op een andere werkplek aan de slag kan.

Technicum heeft ervaren intercedenten in dienst die de arbeidsmarkt goed kennen. Daardoor kunnen ze goed vraag en aanbod bij elkaar brengen ook in de onderhoudstechniek. Het vacatureaanbod van Technicum veranderd voortdurend en dat zorgt er voor dat er elk moment weer een geschikte vacature voorbij kan komen. Ben je benieuwd wat Technicum aan jou te bieden heeft? Kijk dan snel op het vacacatureoverzicht van dit uitzendbureau. Dit overzicht vind je door op de knop vacatures Technicum te klikken. Deze knop tref je aan de in menubalk.

Nissan ontslaat mogelijk 20.000 werknemers door herstructurering in 2020

Autoproducent Nissan gaat mogelijk duizenden mensen ontslaan de komende tijd. Volgens het bedrijf worden de banen mogelijk geschrapt vanwege herstructureringsplannen. In deze plannen wordt aangegeven dat ongeveer 15 procent van haar personeelsbestand zal worden geschrapt. Dat komt neet op ongeveer 20.000 banen. De Japanse media hebben hier afgelopen vrijdag 22 mei 2020 bericht van gedaan.

De afgelopen tijd heeft autoproducent Nissan het moeilijk gehad. Het bedrijf heeft te maken met een terugloop in de verkoop. Daarnaast heeft ook de arrestatie van voorzitter Carlos Ghosn in 2017 voor schade aan de naam van het automerk gezorgd. Door deze ontwikkeling zullen er waarschijnlijk extra ontslagen volgen. Deze ontslagen zullen plaatsvinden in Europa. Dat heeft Kyodo News geschreven. Er zullen op korte termijn berichten verschijnen in het nieuws over de fabriek in Barcelona. Daar werken momenteel nog 3000 mensen. De kans is groot dat in het bericht wordt aangegeven dat de  fabriek zal worden gesloten. Ook een fabriek in Indonesië zal waarschijnlijk gesloten worden.

RIVM: anderhalvemetermaatschappij voor veel mensen lastig in mei 2020

Volgens het RIVM hebben veel mensen moeite met het in acht nemen van de overheidsrichtlijnen. De 1,5 afstand vormt een belangrijk onderdeel van de richtlijnen vanuit de overheid tijdens de coronacrisis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan dat met name deze richtlijn moeilijk opgevolgd worden. Er werd een tweede gedragsonderzoek gehouden door het RIVM  en regionale GGD’s. De uitkomst van dit onderzoek is geheel anders dan de resultaten die werden getoond uit het vorige onderzoek.

Ten opzichte van het vorige onderzoek is er een toename van 5 procent in mensen die het heel moeilijk vind om voldoende afstand te houden. Richting de zomer zijn er veel mensen die graag activiteiten willen ondernemen. Mensen willen naar de horeca en ook op vakantie. Het thuiszitten en de overige beperkingen hebben een beklemmend effect gehad op veel mensen. Nu de maatregelen worden versoepeld ontstaat een overgangssituatie. Daar kunnen veel mensen niet goed mee omgaan blijkt uit het onderzoek.

Flexibele arbeidsmarkt onder druk tijdens coronacrisis tweede kwartaal 2020

De flexibele arbeidsmarkt in Nederland merkt de gevolgen van de coronacrisis in het tweede kwartaal van 2020. Veel bedrijven hebben afscheid genomen van flexibele arbeidskrachten omdat dit de groep werknemers is met de meest flexibele arbeidsovereenkomst. Men kan hierbij denken aan uitzendkrachten maar ook aan mensen die werken op basis van een tijdelijk contract of op oproepbasis.

Flexcontracten

Doordat er veel tijdelijke arbeidsovereenkomst en flexibele dienstverbanden worden beëindigd neemt de werkloosheid toe onder flexwerkers. Men zou kunnen zeggen dat deze ontwikkeling niet zou plaatsvinden als alle flexwerkers een vast contract hadden gekregen maar zo eenvoudig is het niet. Bedrijven hebben flexwerkers nodig. Als de economie aantrekt of krimpt zijn het de flexwerkers die meebewegen op deze golfbewegingen.

Flexibel werk

In het tweede kwartaal van 2020 is de golfbeweging neerwaarts. Dat kan veel mensen ongelukkig maken maar er is ook hoop. Als de economie namelijk aantrekt zijn het ook de flexwerkers die als eerste weer aan het werk worden geholpen. Op die manier is er ook toekomst in flexibel werk. Waarschijnlijk wordt de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt beter inde tweede helft van 2020. Als de arbeidsmarkt na de bouwvak weer aantrekt zal de vraag naar flexwerkers toenemen.

Belangrijk

Dan komen er meer vacatures en de meeste mensen zullen in eerste instantie op flexibele basis werken voordat ze een vast contract zullen krijgen. Vooral in een onzekere tijd is de kans op een flexcontract groot ondanks dat de overheid doormiddel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft getracht de flexibele arbeidsmarkt zoveel mogelijk aan banden te leggen. Een gezonde arbeidsmarkt kan echter niet zonder flexkrachten.

Renault moet elektrische auto’s produceren in ruil voor staatsteun in 2020

Verschillende bedrijven hebben het moeilijk tijdens de coronacrisis. Ook autoproducenten zoals Renault hebben het in de ze periode erg lastig. Het bedrijf wil graag staatssteun hebben van de Franse overheid. Waarschijnlijk kan de autoproducent 5 miljard euro aan staatssteun in de vorm van een lening tegemoetzien. Deze staatssteun is echter niet vrijblijvend. Er worden een aantal voorwaarden gesteld door de Franse overheid.

Een belangrijke voorwaarde is dat de productie van elektrische auto’s omhoog moet. Daarnaast moet Renault gaan samenwerken met toeleveranciers uit Frankrijk. Ook moeten de hi-techactiviteiten in Frankrijk worden geconcentreerd. Dit heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd aangegeven in een interview met Le Figaro. Op dit moment is Renault nog een zelfstandige autorproducent. Het bedrijf heeft echter een samenwerkingsovereenkomst met het Japanse Nissan. Dat zorgt er voor dat er tussen de autoproducenten afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van technologie en de productie van voertuigen.

Op dit moment staat de auto-industrie onder druk. Er zijn echter meer bedrijven in Frankrijk die het moeilijk hebben. In totaal trekt de Franse overheid ongeveer 450 miljard euro uit om het land op de been te houden. Frankrijk heeft het over de ergste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De bedragen die door de Franse overheid worden verstrekt zijn directe financiële steun en leningen. De economie van Frankrijk zal in 2020 naar verwachting 8 procent krimpen. Ook zal het begrotingstekort toenemen 9 procent.

Onvoldoende draagvlak voor tweede steunpakket overheid tijdens de coronacrisis in 2020

Het kabinet heeft na veel overleg een tweede steunpakket ontwikkeld. Dit steunpakket is er op gericht om Nederland langzaam maar zeker uit het diepe dal te trekken dat door de coronacrisis is ontstaan. Er zijn echter wel duidelijk verschillen in het tweede steunpakket ten opzichte van het eerste steunpakket. Het belangrijkste verschil is dat in het tweede steunpakket van de overheid de mogelijkheid wordt geboden om werknemers te ontslaan ondanks dat bedrijven financiële steun krijgen. Dit is meteen ook het grote struikelblok voor dit pakket.

De overheid is van mening dat bij bepaalde bedrijven het onmogelijk is om structureel banen te behouden. Hierbij wordt vooral gedacht aan bedrijven in de horeca en de toeristische sector. Door de coronacrisis hebben deze bedrijven te maken gehad met een krimp in omzet en marge. Het is vaak onmogelijk om al het personeel aan het werk te houden en door te betalen als er te weinig werk is en de kosten hoog zijn. De overheid kan deze bedrijven tijdelijk wel compenseren in de loonkosten maar strucureel is onmogelijk. Om die reden is er in het tweede steunpakket een mogelijkheid opgenomen voor bedrijven om toch personeel te ontslaan ondanks overheidsteun. De vraag is echter welke voorwaarden hieraan verbonden zijn.

Er zijn veel vragen over het tweede steunpakket. Daarnaast zijn er ook veel zorgen vanuit de vakbonden en de linkse oppositie. De overheid wil steun voor het tweede pakket aan maatregelen maar slaagde er niet in om die steun aan boord te krijgen. Er wordt nu gekeken hoe er wel voldoende steun kan worden binnengehaald voor het tweede steunpakket voor de economie. Voor het Tweede Kamerdebat volgende week denkt premier Rutte de steun te hebben binnengehaald.

Technicum uitzendbureau bemiddelt technisch personeel in mei 2020

Het uitzendbureau Technicum is actief in de arbeidsbemiddeling en onderhoudt nauw contact met bedrijven en werkzoekenden in de techniek. Het uitzendbureau doet meer dan uitzenden alleen. Ook opleiden, werving en selectie en zelfs loopbaanbegeleiding hoort bij de dienstverlening van Technicum. De arbeidsmarkt is in mei 2020 complexer dan ooit. Ook in de techniek is de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis heel anders dan voorheen.

Dat vereist flexibiliteit en een grote mate van kennis en een goed netwerk. Juist dat zijn de zaken waar Technicum uitzendbureau over beschikt. Dat maakt dat deze uitzendorganisatie ook in de hectische coronatijd effectief in de markt kan opereren. Technicum onderhoud dagelijks contact met haar klanten en uitzendkrachten. Zo weet deze technische uitzendorganisatie wat de kansen, mogelijkheden en bedreigingen zijn in de arbeidsmarkt.

Bovendien is Technicum een leuke organisatie om voor te werken. Technicum heeft alle expertise in huis om iemand van een geschikte baan te voorzien of BBL traject. Ben je benieuwd wat Technicum jou kan bieden? Klik op de knoppen Vacatures Technicum of BBL Technicum om er achter te komen.