Werknemers draaiden meer uren tijdens coronacrisis in 2020

Door de coronacrisis hebben werknemers in Nederland meer uren gedraaid. Het ging daarbij zowel om werknemers die thuis werkten als om werknemers die op locatie aan de slag gingen. Werknemers werden daar echter niet vaker overspannen of overwerkt van. Deze conclusie werd getrokken door de TNO na een onderzoek dat deze organisatie heeft uitgevoerd. De TNO hield een enquête onder ruim tienduizend mensen.

Er is sprake van een hoog percentage van werknemers met zogenaamde burn-outklachten. Dit percentage bleef 17 procent en dat is onverminderd hoog. Volgens de TNO is de balans tussen werk en privé is niet veranderd. Het onderzoeksinstituut geeft aan dat de resultaten uit het onderzoek duidelijk maken dat veel werknemers in Nederland over voldoende veerkracht beschikken. Ongeveer een derde van de werknemers en een kwart van de werknemers die op een werklocatie buiten huis werken draaiden meer uren dan in de periode vlak voor de coronacrisis. Desondanks is het totale aantal werknemers dat overwerkt procentueel gedaald. Dit aantal nam af van 75 procent naar 61 procent. Het valt op dat de mensen die wel overwerken verhoudingsgewijs ook veel overwerken.

Aantal werkenden fors gedaald in tweede kwartaal 2020

Het aantal mensen met betaald werk is in het tweede kwartaal aanzienlijk afgenomen. In het tweede kwartaal zijn ongeveer 340.000 mensen met betaald zonder werk geraakt. De reden waarom deze grote groep de arbeidsmarkt heeft verlaten verschilt. De cijfers over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt werden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) afgelopen vrijdag 18 september 2020 bekend gemaakt. Het is onduidelijk of deze groep tijdelijk of voor langere duur werkloos blijft.

Volgens het CBS is het aantal baanverlaters nog niet eerder zo groot geweest in Nederland. Het statistiekbureau heeft aangegeven dat er vooral veel mensen in de horeca zonder baan zijn geraakt. Dat is natuurlijk geen nieuws want de horecaondernemers hebben de coronacrisis en de corona-lockdownmaatregelen hard gevoeld. Daarnaast zouden echter ook veel taxichauffeurs en receptionisten hun baan zijn verloren.

Het is niet alleen slechter gegaan met de arbeidsmarkt in Nederland. Zo hebben 208.000 mensen die tot en met april nog thuis zaten betaald werk gevonden. Daardoor daalde het aantal mensen met betaald werk netto met 132.000 personen. Het CBS heeft aangegeven dat het gebruikelijk is dat het aantal werknemers juist toeneemt in het tweede kwartaal. Onder de 340.000 baanverlaters waren 175.000 mannen en 163.000 vrouwen.

Hoge temperaturen zorgden voor meer stroomverbruik in september 2020

Door de hoge temperaturen in de maand september van 2020 is er meer elektriciteit verbruikt in Nederland. Dat heeft energieleverancier Essent donderdag 17 september 2020 geschreven in een artikel. Volgens de energieleverancier lag het stroomverbruik dinsdag 15 september tien procent boven het gemiddelde dat men normaal gesproken in Nederland aan elektriciteit verbruikt op 15 september. De temperatuur was toen in De Bilt bijna 32 graden. Dat is een bijzonder hoge temperatuur voor die tijd van het jaar. Daarna kwamen ook een paar warme dagen namelijk maandag en woensdag. Op die dagen lag het stroomverbruik respectievelijk 5 en 8 procent hoger dan normaal.

Met name in de nacht van dinsdag op woensdag werd er in Nederland veel elektrische stroom verbruikt. Toen lag het verbruik van elektrische stroom volgens de energieleverancier ongeveer 14 procent hoger dan normaal. Hoewel een verband met de hoge temperatuur voor de hand ligt kan Essent niet met zekerheid zeggen waardoor het stroomverbruik zo piekte de afgelopen week. De energieleverancier vermoedt dat het te maken heeft met het gebruik van airco’s en ventilatoren. Dat zijn apparaten die worden gebruikt om woningen en werkruimte te verkoelen. Door de hoge temperaturen zouden deze apparaten veel gebruikt zijn. Deze apparaten gebruiken overigens veel elektrische stroom. Dat kan het hogere stroomverbruik voor een groot deel verklaren.

Technicum zoekt monteurs en lassers in september 2020

Het technische uitzendbureau Technicum is in heel Nederland actief en is op zoek naar monteurs en lassers in de maand september. Deze maand krijgt het uitzendbureau bijzonder veel vacatures binnen voor monteurs en lassers omdat veel bedrijven in de metaaltechniek en werktuigbouwkunde het drukker krijgen. Er komen meer projecten bij en veel bedrijven kunnen deze projecten niet met hun eigen personeel voltooien. Daarom zijn er extra krachten nodig. Daar kan Technicum deze bedrijven natuurlijk mee helpen maar Technicum kan het niet alleen.

Technicum is op haar beurt weer afhankelijk van specialisten op de arbeidsmarkt. Gelukkig heeft Technicum een groot netwerk aan specialisten in beheer maar dat blijkt onvoldoende te zijn om alle vacatures te vervullen. Goed nieuws dus voor werkzoekenden die graag aan de slag willen in de techniek. Er zijn nog veel banen waaruit men kan kiezen. Ben je benieuwd wat Technicum voor vacatures heeft open te staan klik dan op de knop vacatures Technicum in de menubalk. Daar tref je een compleet overzicht aan technische vacatures door heel Nederland, dus ook bij jou in de buurt.

KvK: veel ondernemers zijn positief in 2020 ondanks coronacrisis

Ondernemers zijn in Nederland overwegend positief over de huidige bedrijfssituatie. Ondanks de coronacrisis hebben veel bedrijven vertrouwen in de toekomst. Dat heeft de Kamer van Koophandel donderdag 17 september 2020 aangegeven op basis van een onderzoek dat deze organisatie heeft uitgevoerd. Volgens de KvK geven de meeste ondernemers een positief cijfer over de gesteldheid van hun onderneming.

Wel heeft de helft van de ondernemers te maken gehad met een daling in de omzet. Desondanks verwacht 73 procent van de ondernemers dat ze door kunnen gaan met hun onderneming. Daarnaast ervaart een kwart van de ondernemers moeilijkheden op dit moment. Veel van deze ondernemers zitten in de cultuursector en de horeca. Deze sectoren hebben veel te lijden gehad onder de coronacrisis. Door de lockdownmaatregelen en de anderhalvemeter maatschappij kunnen veel evenementen niet doorgaan en moet ook de horeca aanpassingen doorvoeren die direct invloed hebben op de hoeveelheid personeel en klanten die ze kunnen ontvangen.

Voor de komende zes maanden zijn ondernemers redelijk positief. Ze geven hun kansen en situatie een 6,9 gemiddeld. Dit cijfer over de toekomst is vergelijkbaar met het cijfer dat ze over hun huidige situatie geven. Dat cijfers is namelijk een 7,2.

Praktijkexamens moeten worden geschrapt in 2020 aldus Vmbo-scholen

Vmbo-scholen zijn van mening dat de praktijkexamens dit schooljaar moeten worden geschrapt. Veel scholen op het vmbo hebben een achterstand opgelopen. deze zou niet meer ingehaald kunnen worden in de komende tijd. Dat heeft voorzitter Jan van Nierop van de Stichting Platforms vmbo (SPV) donderdag 17 september 2020 gezegd in een artikel in het AD. In de periode voor de zomervakantie hebben leerlingen op het vmbo ongeveer dertien weken gemist aan praktijklessen. Deze praktijklessen misten de leerlingen in het basisgerichte en het kadergerichte onderwijs vanwege de lockdown maatregelen die werden ingevoerd op basis van de coronapandemie.  Daardoor moesten namelijk de scholen ongeveer dertien weken hun deuren sluiten.

Dat heeft gevolgen gehad voor de praktijklessen. Die lessen konden niet doorgaan. Een gedeelte van de lessen werd in beperkte mate als huiswerkopdrachten meegenomen. Leerlingen konden dan bepaalde vaardigheden van hun opleidingen thuis toepassen. Toch kon het grootste deel van de praktijklessen niet worden uitgevoerd. Volgens Van Nierop is ongeveer de helft van de onderwijstijd op het vmbo voor praktijklessen bestemd. Door het missen van de praktijklessen tijdens de coronaperiode kan een gedeelte van de lesstof niet behandeld worden. De vmbo-leerlingen kunnen daardoor niet hun praktijkexamens effectief uitvoeren. In eerste instantie zullen de scholen wel schriftelijke theorie-examens geven aan hun leerlingen.

Verkoop van elektrische voertuigen in augustus 2020

De verkoop van volledig elektrische auto’s gaat steeds verder omhoog. In augustus was het aandeel in de verkoop van elektrische auto’s 16,3 procent ten opzichte van het gehele aantal verkochte auto’s. Het aantal registraties van voertuigen met plug-inhybrideaandrijflijn was 4,8 procent van het totaal. Het meest populaire elektrische automodel was de Tesla Model 3. Deze ging in augustus het vaakst op kenteken. In totaal werden 627 exemplaren van de Tesla Model 3 verkocht in augustus.

Elektrische auto’s worden populairder bij automobilisten. Dat heeft voor een groot deel te maken met de aandacht die de media en overheid geven aan elektrisch rijden. Hoe meer elektrische voertuigen worden ingezet hoe minder CO2 uitstoot. Uiteraard kan de CO2 uitstoot ook afnemen als mensen minder gebruik maken van de auto. Door meer thuis te werken kan bijvoorbeeld de CO2 emissie in het verkeer ook worden gereduceerd. De overheid moet dus breder kijken naar autoverkeer dan alleen naar het elektrische vervoer. Als men namelijk massaal elektrische voertuigen zou aanschaffen zou dat de CO2 emissie kunnen reduceren maar zou men enorme problemen krijgen met de laadinfrastructuur.

Aantal (semi)publieke oplaadpunten voor elektrische auto’s bijna op zestigduizend in 2020

Dit jaar komt het totale (semi)publieke oplaadpunten in Nederland voor elektrische auto’s in de buurt van de zestigduizend. Dit komt naar voren uit een overzicht dat afgelopen woensdag is gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In heel Nederland zouden er volgens het overzicht ongeveer 59.860 van dergelijke laadpunten zijn. Naast dit aantal oplaadpunten zijn er in Nederland op dit moment 1.463 snellaadpunten op verschillende locaties aanwezig. Bij snellaadpunten kunnen auto’s nog sneller worden opgeladen dan bij reguliere laadpalen gebeurd.

Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s is van groot beland voor de laadinfrastructuur in Nederland. Hoe meer oplaadpunten en hoe beter de spreiding van deze oplaadpunten wordt bepaald hoe effectiever men gebruik kan maken van elektrische auto’s. Het gebruik van elektrische auto’s moet volgens de overheid worden bevorderd. Daarvoor moeten investeringen worden gedaan in een laadpalennetwerk. Niet alleen overheden houden zich hier mee bezig maar ook particulieren en bedrijven.

OESO: wereldeconomie herstelt zich sneller in 2020 dan eerder werd verwacht

De OESO geeft aan dat de wereldeconomie zich sneller aan het herstellen is dan eerder werd verwacht. Dat komt onder andere omdat er betere economische perspectieven zijn met betrekking tot de Verenigde Staten en China. De economische vooruitzichten van deze grote economieën zijn gunstiger geworden. Vermoedelijk zal de wereldeconomie in 2020 met ongeveer 4,5 procent krimpen. Dit is een diepe recessie maar deze economische teruggang is minder sterk dan eerder werd aangenomen.

Het belangrijkste is dat de coronacrisis wordt overwonnen. Dat betekent dat overheden en bedrijven er alles aan moeten doen om een goed economisch klimaat te creëren. Het behoud van banen  is daar een wezenlijk onderdeel van. Als de coronacrisis effectief wordt overwonnen zal de wereldeconomie in 2021 weer een beetje gaan groeien. De OESO verwacht dan een groei van 5,2 procent over de gehele wereld. In de maand juni ging men echter nog uit van een economische groei van maximaal 5 procent. Als de economie wel weer te maken krijgt met een nieuwe coronacrisis dan kunnen de problemen verder toenemen. De groei zal dan verder dalen met 2 tot 3 procenten.

CO2-heffing industrie wordt pas in 2024 door industrie gevoeld

De CO2-heffing voor de industrie is een veel besproken onderdeel van het Klimaatakkoord. In het kort komt het er op neer dat bedrijven in de industrie doormiddel van een heffing worden gedwongen om minder CO2 uit te stoten. Dit vereist een planmatige aanpak met veel draagkracht. De draagkracht in de industrie is beperkt maar veel milieuorganisaties zijn er van overtuigd dat de industrie meer moet doen om de uitstoot van CO2 te beperken. Dat is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Veel bedrijven in de industrie hebben het door de coronacrisis lastig en kunnen daardoor niet gemakkelijk geld vrij krijgen om te investeren in een reductie van de CO2 emissie. De komende tijd moet de overheid met de industrie samen naar dit probleem kijken.

Er is dus wel een CO2-heffing opgenomen voor de industrie in het Klimaatakkoord. Deze heffing zal echter in eerste instantie niet hard gevoeld worden door de industrie. De heffing wordt in 2021 ingevoerd maar daarbij worden zogenaamde dispensatierechten verleend waardoor de heffing voor een deel teniet wordt gedaan. Om die reden denkt het ministerie van Financiën dat de daadwerkelijke effecten van de heffing pas in 2024 zullen worden gemerkt door bedrijven in de industrie. Het gaat daarbij echter wel om bedrijven die de afgelopen tijd niets hebben gedaan om de CO2 emissie te reduceren. De doelstelling van de CO2 heffing is namelijk niet meer inkomsten voor de overheid maar juist een reductie van de CO2 emissie in de industrie. Juist deze reductie is van groot belang omdat in de industrie verhoudingsgewijs veel CO2 wordt uitgestoten. Zonder de reductie van CO2 in de industrie blijft het behalen van klimaatdoelstellingen vrijwel onmogelijk.

Woningcorporaties gaan versneld 150.000 woningen bouwen in Nederland vanaf 2020

Het woningaanbod in Nederland moet groeien om aan de behoefte te voldoen op de woningmarkt. Niet alleen koopwoningen zijn nodig maar ook huurwoningen. Daarom gaat de overheid geld investeren in de woningmarkt. Ongeveer 450 miljoen euro komt versneld beschikbaar om het woningaanbod te laten groeien. Ook woningcorporaties gaan zich inzetten voor de vergroting van het woningaanbod in Nederland. Deze corporaties gaan gezamenlijk versneld ongeveer 150.000 woningen bijbouwen in Nederland. Daarbij gaan ze zich met name meer richten op de zogenaamde middenhuur.

Door meer woningen in de middenhuur te bouwen kunnen meer gezinnen gebruik maken van een huurwoning die bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen. Het blijkt dat veel huurwoningen voor de gezinnen in het middensegment buiten bereik liggen. Dat komt omdat ze vaak niet gebruik kunnen maken van sociale huurwoningen en ook andere woonwensen hebben. Daarnaast is kopen voor veel mensen geen optie wegens het schaarse woningaanbod. De prijzen voor veel koopwoningen liggen met name in grote steden erg hoog. Het gevolg is dat veel mensen noodgedwongen moeten huren in de zogenaamde vrije sector. Daarin treft men woningen die eigendom zijn van investeerders die zoveel mogelijk rendement willen behalen. Het gevolg is dan wederom hoge huur.

Kabinet geeft woningbouw extra impuls in 2020

Volgens het ANP gaat het kabinet de woningbouw in Nederland een extra impuls geven het komende jaar. Er worden extra maatregelen doorgevoerd bovenop de maatregelen die in een eerder stadium al zijn bedacht. In totaal wordt ruim 450 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het bevorderen van de bouw van meer woningen in Nederland. Nederland kampt namelijk met een tekort aan woningen. De vraag naar woningen is aanzienlijk groter dan het aanbod aan woningen. Dit is al jaren het geval maar er komt geen einde aan deze ontwikkeling.

De 450 miljoen euro bestaat voor een deel uit extra geld. Een ander deel van dit bedrag komt uit een reservering van 1 miljard euro die reeds eerder beschikbaar werd gesteld voor de bouw van meer woningen. Dit deel wordt als het ware naar voren gehaald zodat het eerder gebruikt kan worden voor de bouw van woningen. Dat zorgt er voor dat de problematiek eerder wordt aangepakt. Het bericht over de beschikbaarheid van geld voor de woningbouw werd door minister Kajsa Ollongren in haar begroting bekend gemaakt. Daarnaast wordt ook de besluitvorming versneld bij veertien grote bouwlocaties.

Technicum zoekt een monteur jachtbouw vanaf september 2020

Luxe en techniek gaan samen in de functie monteur afbouw in de jachtbouw. In deze functie werk je namelijk als allround monteur aan de installatie van jachten. Hierbij kun je denken aan het plaatsen van schakelmateriaal, verlichting en andere componenten die in jachten worden aangebracht. Er worden ook andere onderdelen in bijvoorbeeld het sanitair en de installatietechniek aangebracht zoals leidingen en bekabeling. Monteur jachtbouw is een functie met veel diversiteit. Dat maakt deze functie uitdagend. Je werkt samen in een team en krijgt tekeningen en instructies om het werk zo goed mogelijk uit te voeren.

Wat zoekt Technicum?

We zoeken een monteur met een aantal jaar ervaring in de jachtbouw of machinebouw. Iemand die technische kennis heeft en in bezit is van een mbo diploma in de werktuigbouwkunde of jachtbouw (nautische techniek). Daarnaast is aandacht en nauwkeurigheid belangrijk. Kwaliteit en functionaliteit staan op nummer 1 bij deze organisatie.

Over de opdrachtgever

Het bedrijf is gespecialiseerd in de luxe jachtbouw. De bouw van jachten is uniek. Elk jacht is namelijk anders en dat zorgt er voor dat de medewerkers binnen dit bedrijf goed moeten kunnen schakelen tussen verschillende technische werkzaamheden. Het bedrijf is omvangrijk maar de medewerkers zijn wel specialistisch. Dat zorgt er voor dat er binnen het bedrijf mogelijkheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen.

Een mooie uitdaging

Technicum biedt jou in deze functie niet alleen een uitdagende full time baan maar ook een uitdaging voor langere tijd. Specialisten worden binnen Technicum opgeleid en ontwikkeld. Er zijn volop mogelijkheden om door te leren en cursussen en opleidingen te volgen zodat je nog beter wordt in je werk. daarnaast krijg je ook nog een salaris dat marktcomform is. Je verdient hetzelfde salaris als collega’s met evenveel ervaring, dezelfde scholing die hetzelfde werk doen. Dat is wel zo eerlijk. Technicum staat voor eerlijkheid, betrouwbaarheid en vakmanschap. Een samenwerking met Technicum start meestal op basis van een tijdelijk contract en eindigd dikwijls in een vaste aanstelling bij onze klant. Je kunt reageren via het contactformulier of door de klikken op vacatures Technicum.

267 Cao’s voor 1,2 miljoen werknemers verlopen in 2020

In 2020 is de looptijd verstreken van 267 cao’s in Nederland waarbij nog geen nieuwe cao is afgesloten. Dat is een recordaantal volgens de werkgeversorganisatie AWVN. Totaal vallen ongeveer 1,2 miljoen werknemers onder de cao’s die zijn vervallen. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat zowel bedrijven als werknemers zich op andere zaken hebben gericht. Er zijn daardoor geen afspraken over nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden gemaakt terwijl de looptijd van een aantal cao’s zijn verstreken. Werkgevers en werknemers hebben niet of nauwelijks in groot verband overleg gevoerd over salarissen en andere arbeidsvoorwaarden. Inmiddels zou het overleg tussen werkgevers en werknemers weer op gang zijn gekomen aldus de AWVN.

Als een oude cao is afgelopen en er nog geen nieuwe cao tot stand is gekomen zullen de oude cao-afspraken van kracht blijven. Dat hoeft niet altijd verkeerd te zijn voor de betrokken partijen. Toch is het goed om duidelijkheid te creëren over de arbeidsvoorwaarden. Een toenemend aantal bedrijven pakt op dit gebied de draad weer op. De onderhandelingen komen weer op gang. Er zijn bij bedrijven en bedrijfstakorganisaties als weer gesprekken ingepland. De nieuwe cao’s tonen echter wel een ander beeld dan de cao’s die zijn afgesloten voor de coronacrisis. Zo stijgen de salarissen minder hard dan de afgelopen periode.

Vraag naar olie blijft dalen na 2020

De vraag naar olie zal de komende tijd blijven dalen in de wereld. Door de coronacrisis was de vraag naar olie opnieuw afgenomen. De kans is groot dat de vraag in de oliemarkt nooit meer op het oude niveau zal terechtkomen als voor de coronacrisis. In de komende dertig jaar tijd zal de vraag naar olie alleen maar verder afnemen. Dit heeft BP afgelopen maandag bekend gemaakt. dit deed het olie- en gasbedrijf in een publicatie van haar vooruitzichten tot aan 2050. De kans is groot dat het verbruik van olie de komende tijd niet meer zal terugkeren op het niveau van voor de coronapandemie.

Er zijn een aantal verschillende toekomstscenario’s door BP in kaart gebracht. De wereldwijde vraag naar olie zou in het meest gunstige geval (voor de olieproducent) rond 2025 een stijging laten zien. Daarna zal de vraag afnemen tot een volume van ongeveer 10 procent onder het niveau van 2018. Dit is echter het eerste scenario dat door BP is geschetst. In een tweede scenario rekent BP erop dat overheden maatregelen zullen nemen waardoor de olieproductie en het olieverbruik zullen worden verminderd. Dit wordt gedaan om de wereldwijde CO2-uitstoot met 70 procent te verminderen. Daardoor zal de vraag naar olie verder onderuitgaan. In dit scenario zal de vraag naar olie in 2050 ruim de helft minder zijn dan in 2018.

Er is door BP een nog extremer scenario geschetst waarbij de CO2-uitstoot met 95 procent zal worden teruggebracht. Dat zorgt er voor dat de olieconsumptie met 80 procent omlaag gaat. Met name de toename van het elektrische vervoer en het effectievere gebruik van brandstoffen zal er voor gaan zorgen dat de vraag naar olie aanzienlijk omlaag wordt gebracht.

Nieuwe VNO-NCW-voorzitter omscholing na ontslag moet makkelijker worden na 2020

Het moet voor werknemers die ontslagen zijn gemakkelijker worden om zich te laten omscholen. Op die manier zouden werknemers sneller een nieuwe baan kunnen vinden. In sommige functies is weinig werkgelegenheid. Zo verdwijnen er vrijwel structureel banen in de horeca en toeristische branche. Ook in de luchtvaart zullen de komende tijd veel banen geschrapt worden. Als mensen uit deze sectoren ontslagen worden is de kans groot dat ze in dezelfde functiegroep geen baan kunnen vinden. In andere sectoren is de kans op een baan groter. Daarom zou omscholing mogelijk moeten zijn.

De nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Ingrid Thijssen is groot voorstander van omscholingsmogelijkheden. Zij gaat de huidige voorzitter Hans de Boer dinsdag  opvolgen. De komende economische crisis moet doormiddel van omscholing worden aangepakt. Als dat niet gebeurd is de kans groot dat een groot deel van de werklozen ook in de toekomst werkloos  blijft. Er zijn namelijk een hele hoop sectoren waar structureel banen verdwijnen. Er zijn echter ook sectoren die zitten te springen om mensen. Wij zijn de economische problematiek nog niet voorbij. De komende tijd zullen de effecten van de crisis pas echt goed gemerkt worden op de arbeidsmarkt.

Agrarische sector krijgt krimp van 3 procent in 2020 door coronacrisis

De agrarische sector is één van de sectoren die nauwelijks last heeft gehad van de coronacrisis. Dat komt onder andere omdat veel bedrijven in de levensmiddelen gewoon hun producten konden verkopen. Dat zorgde er voor dat boeren hun belangrijke grondstoffen konden blijven leveren. Veel agrarische bedrijven behoren tot de voedselketen en productieketen waardoor ze ook in de coronacrisis gewoon goed konden doordraaien. Desondanks krijgt de agrarische sector te maken met een krimp van drie procent. Dat heeft de ING geschreven in een sectoranalyse.

De ING gaat er van uit dat er in 2021 weer meer geproduceerd gaat worden door de agrarische sector. Desondanks zou het nog wel even duren voordat de inkomsten in de agrarische sector weer helemaal op niveau zijn. De sector Agri & Food is volgens de ING altijd minder conjunctuurgevoelig dan andere sectoren. Dat maakt ook dat de vooruitzichten nu ook minder somber zijn. De ING verwacht in 2021 weer 1 procent groei in de agrarische sector. Deze groei zal plaatsvinden ondanks de internationale bedreigingen zoals een wereldwijde economische teruggang en handelsconflicten.

ECB: houdt belangrijkste rentestanden ongewijzigd in 2020

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten om de belangrijkste rentestanden niet te wijzigen. Daarnaast gaat de ECB ook het bekende opkoopprogramma niet verder uitbreiden. Dat heeft de ECB afgelopen donderdag aan de media bekend gemaakt. in Europa is de afgelopen tijd veel gebeurd. Er is sprake geweest van een coronacrisis met verschillende lockdownmaatregelen tot gevolg. De ECB wil echter ondanks de gedaalde prijzen haar beleid niet wijzigen. De euro staat nog steeds sterk in de financiële markt. De laatste weken werd duidelijk dat de prijzen in de eurozone van Europa iets zijn gedaald. Dat houdt in dat er sprake is van een deflatie in plaats van een inflatie.

Dat is geen goed nieuws omdat inflatie volgens de ECB juist goed is voor de economie. De berichten van deflatie werden ook beschouwd als slecht nieuws. Het stimuleringsbeleid van de ECB werpt mede door de coronacrisis niet of nauwelijks haar vruchten af. De euro is bovendien een hele sterke munt. Sinds maart is de euro 10 procent meer waard dan de Amerikaanse dollar. Dat zorgt er wel voor dat Amerikaanse producten voor Europese afnemers duurder zijn geworden. Een sterke munt is echter niet alleen maar slecht nieuws. Zo is een sterke munt ook een teken van stabiliteit en betrouwbaarheid en dat zijn belangrijke factoren in de economie.

Technicum uitzendbureau zoekt servicemonteurs in de machinebouw in september 2020

Het technische uitzendbureau Technicum is in de maand september dringend op zoek naar servicemonteurs in de machinebouw. Het gaat om functies die op meerde locaties in heel Nederland open staan. Er zijn verschillende machinebouwer die meer druk ervaren op het gebied van service en onderhoud. Dat is niet bijzonder want door de coronacrisis mochten veel monteurs niet bij bedrijven binnen komen in verband met de lockdown maatregelen. Het gevolg is echter wel dat aan een aantal machines en installaties minder onderhoud is uitgevoerd dan technisch gezien gewenst is.

Daardoor ervaren in de service en onderhoudstechniek nu meer druk. Ze moeten veel onderhoudsklussen en serviceklussen alsnog uitvoeren. Dat geeft een druk op de planning waardoor er extra personeel moet worden ingeschakeld. Dit gebeurd echter in eerste instantie vooral op flexibele basis. Bedrijven zoeken tijdelijk extra onderhoudsmonteurs en servicemonteurs. Technicum ontvangt hiervoor verschillende vacatures. Mocht je op zoek zijn naar een (tijdelijke) baan in de service- of onderhoudstechniek neem dan contact op met Technicum. Dat kan via de knop vacatures Technicum in de menubalk aan de zijkant van de website.

Olie- en gasbedrijf BP gaat samenwerken in windenergie vanaf 2020

Olie- en gasbedrijf BP gaat samenwerken met het Noorse bedrijf Equinor. De bedrijven willen samenwerken betrekking tot de bouw van windmolenparken op zee. Dit bericht werd donderdag 10 september 2020 bekend gemaakt door BP. Deze ontwikkeling is opmerkelijk omdat het voor het eerst is dat het bedrijf BP zich gaat bezig houden met windmolenparken. Het aanleggen van windmolenparken vereist vaak forse investeringen. De samenwerking omvat een investering van 1,1 miljard dollar. Dat is omgerekend 929 miljoen euro.

Steeds meer olie- en gasbedrijven zijn er van overtuigd dat de duurzame energie de toekomst heeft. De prijzen van fossiele brandstoffen dalen en het wordt steeds minder rendabel om nieuwe boorinstallaties te plaatsen voor olie en gas. Er wordt namelijk minder betaald voor olie en gas waardoor het weinig zin heeft om meer installaties te plaatsen. In het Midden-Oosten kan men nog redelijk goedkoop olie produceren. Dat is een groot voordeel voor die landen maar ook daar ontkomt men niet aan het feit dat de prijzen voor fossiele brandstoffen onder druk staan. Er moeten meer duurzame oplossingen worden bedacht. Het investeren in windmolenparken is een bekend voorbeeld van een oplossing die veel wordt aangedragen. Windenergie kan altijd opgewekt worden en kan daardoor in theorie niet opraken in tegenstelling tot fossiele brandstoffen.