Windmolenparken worden steeds verder uit de kust verbouwd vanuit 2020

Er worden steeds meer windmolenparken gebouwd op zee. Het valt daarbij op dat steeds meer windmolenparken op een grotere afstand vanaf de kust worden gebouwd. Zo bouwt TenneT een nieuw windpark genaamd IJmuiden Ver. Dit windmolenpark wordt ver uit de kust gebouwd zoals de naam al doet vermoeden. Het duurt echter een aantal jaar voordat het windmolenpark klaar is.

Uiteindelijk moet het windmolenpark in 2028 afgerond zijn. De kans is groot dat het windmolenpark dat wordt aangesloten op een Brits windmolenpark. Het is de bedoeling dat alle windparken ook verbonden worden met kabels met het land. Het is belangrijk om elektrische stroom te transporteren naar verschillende afnemers. Dat zorgt er voor dat een overschot aan elektrische stroom makkelijker kan worden verhandeld.

Vooral nu windmolenparken meer op zee worden gebouwd en bovendien verder uit de kust kunnen meer landen met elkaar profiteren van de opgewekte elektriciteit. Het is echter momenteel onduidelijk of windmolenparken aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Tot die tijd worden verschillende windmolenparken op zee gebouwd door zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk.

Nederland en VK willen windparken op zee aan elkaar koppelen vanaf 2020

Zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk doen investeringen in windmolenparken op zee. Daarvoor worden grote organisaties ingeschakeld zoals netbeheerder TenneT en de Britse sectorgenoot National Grid. Het plaatsen van windmolenparken is belangrijk voor het opwekken van zogenaamde windenergie. Er komt echter nogal wat bij kijken om een windmolenpark te bouwen, te onderhouden en op een effectieve manier als stroomvoorziening te gebruiken. National Grid en TenneT willen met elkaar in overleg om te kijken of er een mogelijkheid bestaat om de windmolenparken op zee aan elkaar te koppelen.

Daardoor zou een overschot aan elektrische stroom die opgewekt is door windmolenparken effectiever kunnen worden verhandeld. De komende tijd willen het Verenigd Koninkrijk en Nederland meer windmolenparken aanleggen op zee. Niet alleen elektrische stroom die op zee wordt opgewekt moet makkelijker kunnen worden verhandeld maar ook elektrische stroom die op land wordt opgewekt moet kunnen worden doorverkocht. Zo gaat er geen elektriciteit verloren en kunnen de energieleveranciers gemakkelijker voldoen aan de vraag naar duurzame energie. De energie die op land wordt opgewekt kan overigens ook uit aardgas of uit kerncentrales afkomstig zijn. Het hoeft dus volgens de energieleveranciers niet beslist duurzame energie te zijn die wordt verhandeld.

Vacatures in de autotechniek in september 2020

Er zijn in 2020 weinig vacatures in de autotechniek te vinden. Veel mensen met een opleiding in de autotechniek merken dat het aanbod aan werk beperkt is. Ook mensen die graag een leerwerkbaan in de autotechniek willen komen nauwelijks aan een traject. Uitzendbureaus krijgen nauwelijks vacatures in de autotechniek binnen en bedrijven in deze sector publiceren ook nauwelijks vacatures in deze technische richten. Mocht je in bezit zijn van een opleiding in de autotechniek en graag een baan willen hebben dan is het belangrijk dat je breder kijkt. In het onderhoud van auto’s en andere voertuigen is niet heel veel werk maar in het onderhoud van machines en apparaten juist wel.

Vacatures

Om die reden zijn er nog volop mogelijkheden om aan een mooie baan te komen. Daarbij is het belangrijk dat je bereid bent om ook andere werkzaamheden uit te voeren. Daarbij heb je misschien advies of hulp nodig. Gelukkig zijn er verschillende organisaties die je kunnen helpen om een geschikte technische baan te vinden zodat je toch zoveel mogelijk kunt sleutelen en met de handen kunt werken. Een voorbeeld van een organisatie die op dit gebied veel kennis heeft is Technicum. Deze organisatie heeft vestigingen door heel Nederland en heeft een omvangrijk vacatureaanbod aan technische functies. Het vacatureaanbod van Technicum tref je achter de knop vacatures Technicum in de menubalk.

Omscholing

Mocht je toch omscholing of bijscholing nodig hebben dan ben je ook bij Technicum aan het juiste adres. Deze organisatie heeft namelijk een samenwerkingsverband met meerdere opleidingsinstituten en kan daardoor altijd een geschikt traject voor jou opstarten. Het mooie is dat hier geen kosten aan verbonden zijn. Technicum werkt altijd doelgericht. Het vinden van een passende baan staat voorop. En juist hier is Technicum goed in. Duizenden mensen worden ieder jaar door Technicum aan een baan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd geholpen.

Consumentenuitgaven minder hard gedaald in juli 2020

De uitgaven van consumenten zijn in juli 2020 in totaal 6,2 procent lager geweest ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op dinsdag 22 september 2020. Hoewel er ten opzichte van vorig jaar wel sprake is van een krimp in consumentenuitgaven is de krimp in deze uitgaven wel lager dan de afgelopen vier maanden. Dat betekent dat consumenten iets meer geld uitgeven ten opzichte van de afgelopen periode. Een groot aantal consumenten maakt zich nog wel zorgen over de financiële toekomst. Dat blijkt onder andere uit het consumentenvertrouwen dat nog steeds behoorlijk laag is.

Consumenten geven weinig geld uit aan diensten maar wel meer aan goederen. Zo werd bijvoorbeeld bijna 15 procent (14,9 procent) minder geld besteed aan het bezoek aan theaters, pretparken, sportscholen, restaurants of het gebruik van openbaar vervoer. Bijzonder is dat er juist bijna tien procent (9,8 procent) meer werd besteed aan goederen. Veel consumenten kochten meer meubels en andere spullen die worden gebruikt in de woninginrichting of apparatuur voor het huishouden. Verder hebben consumenten 1,8 procent meer geld uitgegeven aan voeding en genotsmiddelen ten opzichte van 2019.

Leerwerkplek zoeken in de techniek in 2020

Het vinden van een zogenaamde leerwerkplek in de techniek is een hele opgave. De afgelopen jaren was het vrij eenvoudig om een leerwerkplek te vinden maar in 2020 is de arbeidsmarkt in Nederland behoorlijk veranderd. De coronacrisis heeft de veranderingen in belangrijke mate veroorzaakt. Bedrijven hebben hun personeelsbeleid hervormd en dat heeft er helaas vaak voor gezorgd dat leerwerkplekken zijn geschrapt. De aandacht is meer uitgegaan naar overleven dan naar ontwikkeling en groei. Toch zijn leerwerkplekken zoals BBL plekken van groot belang voor bedrijven.

Technisch personeel is schaars. Dat weten niet alleen bedrijven maar ook opleidingsinstituten en zelfs de overheid. Daarom is het belangrijk dat er meer leerwerkplekken worden gecreëerd. Het grote voordeel is dat er ook organisaties zijn die mensen helpen bij het zoeken van een leerwerkplek. Een voorbeeld van zo’n organisatie is Technicum. De organisatie Technicum heeft een breed netwerk aan bedrijven en opleidingsinstituten waar ze mee samenwerkt zodat er snel en effectief een geschikte leerwerkplek of BBL-plek kan worden gevonden voor een aankomende vakkracht. Technicum kan eenvoudig worden bereikt via de knop BBL Technicum in de menubalk.

Werk vinden in de autotechniek in 2020?

Het is lastig om werk te vinden in de autotechniek in 2020. Veel werkzoekenden merken dat ze met een diploma in de autotechniek niet of nauwelijks een baan kunnen vinden. Er worden nauwelijks auto’s verkocht en het echte sleutelwerk dreigt uit de autobranche te verdwijnen. In plaats daarvan worden vaak componenten uitgewisseld en worden voertuigmanagementsystemen uitgelezen om vervolgens de juiste onderdelen en storingen te herstellen. Dit werk wordt vaak met veel minder monteurs gedaan en wordt overgedragen aan echte specialisten. Waar blijft dan echter het echte montagewerk in de autotechniek? Tja, dat is een vraag die je terecht kunt stellen. Er zijn nog wel bedrijven die zich richten op het sleutelwerk en bijvoorbeeld oldtimers repareren en reviseren maar dat zijn vaak uitgegroeide hobby’s.

Is er dan helemaal geen werk in de autotechniek? Nou, dat is maar net hoe je het bekijkt. Als je de autotechniek heel breed bekijkt en ook sleutelwerkzaamheden aan vrachtwagens en andere voertuigen onder autotechniek wilt laten vallen dan is de keuze aanzienlijk groter. Er zijn namelijk nog wel producenten en reparatiebedrijven in transportmiddelen die echt technische krachten zoeken. Het echte sleutelwerk is bij die bedrijven nog niet verdwenen en vaak komen er ook vaardigheden zoals lassen en constructiewerk aan de orde. Dat is voor echte technici zeer interessant. Ben je benieuwd naar sleutelfuncties met autotechniek bij jou in de buurt klik dan op de knop Vacatures Technicum in de menubalk.

Consumentenvertrouwen in september 2020 gestabiliseerd

Het consumentenvertrouwen is in de maand september bijna niet gewijzigd in vergelijking tot de maand augustus. In september kwam het consumentenvertrouwen uit op min 28. Dit aantal was in augustus nog min 29. Deze informatie werd dinsdag 22 september 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het consumentenvertrouwen is nog lang niet op het gemiddelde in de afgelopen twintig jaar. Dit gemiddelde consumentenvertrouwen ligt op min zes. Dat betekent dat een groot aantal consumenten in 2020 nog pessimistisch is.

De onderwerpen waar consumenten zich zorgen over maken zijn verschillend. Zo zijn er consumenten die zich zorgen maken over het economisch klimaat. Daarnaast zijn er consumenten die bezorgd zijn over hun koopkracht en baanbehoud. Over het economische klimaat hebben consumenten een min 58 gegeven terwijl deze in augustus nog een min 59 kreeg op de index. Consumenten zijn nog wel somber over de financiële situatie maar het vertrouwen op dit gebied neemt wel iets toe. Ook over de persoonlijke financiële situatie de komende twaalf maanden zijn consumenten iets minder negatief. Toch stellen veel consumenten grote aankopen uit. Ook ten opzichte van de maand augustus stellen consumenten in september liever grote aankopen uit totdat ze meer zekerheid hebben over hun persoonlijke financiële positie.

TechnischWerken op naar de 8000 artikelen

De website TechnischWerken.nl groeit dagelijks door in omvang. Per dag komen er nieuwe artikelen bij. In eerste instantie is deze website vooral groot geworden in de kennisbank waarin verschillende technieken, materialen en andere aspecten van werken in de techniek zijn beschreven. Naar verloop van tijd is TechnischWerken.nl ook steeds verder uitgegroeid tot een nieuwswebsite met veel aandacht voor verduurzaming in de techniek en de woningbouw.

Uiteraard zijn er ook andere onderwerpen die belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid. Eigenlijk raak je over deze onderwerpen nooit uitgepraat. De arbeidsmarkt is namelijk voortdurend in beweging. Vraag en aanbod verschillen en dat uit zich onder andere in de vacatures op de technische arbeidsmarkt. TechnischWerken.nl probeert zo goed als mogelijk is de ontwikkelingen op dit gebied in kaart te brengen voor de bezoekers van deze website. Vacatures worden gedeeld maar ook ontwikkelingen. Zo krijgt men een totaalbeeld van de mogelijkheden om in de techniek aan het werk te komen.

En het vacatureaanbod blijft groeien, ook in de coronatijd hebben veel bedrijven hun vacatures op internet laten staan. Nu de coronacrisis langzaam maar zeker wordt overwonnen neemt het aanbod aan vacatures alleen maar verder toe. Een probleem is echter het tekort aan personeel in de techniek. Daarom wordt er op de website TechnischWerken.nl ook veel aandacht besteed aan opleiding en ontwikkeling onder andere door BBL trajecten te delen. Wil je meer hierover weten klik dan op de knop BBL in de menubalk. TechnischWerken.nl hoopt jullie nog vaak te mogen ontmoeten en te voorzien van relevante informatie. Op naar de 8000 artikelen en een gezonde technische arbeidsmarkt.

Shell wil voor einde 2020 dertig tot veertig procent kosten reduceren in olie en gasproductie

Tegen het einde van 2020 wil Shell in totaal 30 tot 40 procent van de kosten reduceren die het bedrijf maakt op het gebied van de productie van olie en aardgas. Door deze kostenreductie hoopt het bedrijf meer geld vrij te krijgen en zich meer te kunnen richten op de productie van duurzame energie. Dit werd maandag 21 september 2020 bekend gemaakt door bronnen aan het persbureau Reuters. Shell heeft de kostenreductie onder een project geschaard met de naam Project Reshape. De besparingen die dit project oplevert komt boven op een andere besparing die het bedrijf eerder bekend heeft gemaakt. Die besparing betrof een bedrag van 3,4 miljard euro en werd doorgevoerd in verband met de gevolgen van de coronacrisis. Net als andere bedrijven heeft ook Shell last van de coronaproblemen.

De vraag naar olie en aardgas neemt af en ook nu de economie wereldwijd weer wat begint te herstellen ontstaat er weinig verandering in de lage vraag naar fossiele brandstoffen. Verschillende grote olie- en gasbedrijven richten zich daarom op de duurzame energie oftewel windenergie en zonne-energie. Naast BP is ook Shell hier mee bezig. Voor Shell is een kostenreductie van groot belang. Als het bedrijf meer wil investeren in duurzame energie dan zijn lage kosten noodzakelijk. In de duurzame energie zijn de marges namelijk vrij beperkt. Bovendien is de duurzame energiemarkt al behoorlijk verzadigd en is er dus veel concurrentie. Er zijn al verschillende ondernemingen actief in de duurzame energievoorziening. Naast Shell en BP is ook Total van plan om zich op de duurzame energiemarkt te begeven.

NHG-grens in 2021 omhoog naar 325.000 euro

De grens om voor de Nationale Hypotheekgarantie in aanmerking te komen wordt het komende jaar verhoogd naar 325.000 euro. Dat betekent dat woningkopers een woning kunnen kopen tot dit bedrag om nog onder de NGH-garantie te kunnen vallen. Uiteraard dient dan ook aan andere NHG-voorwaarden te worden voldaan. Op dit moment ligt de NHG-grens nog op 310.000 euro. De woningprijzen stijgen echter nog in 2020. De NHG-grens stijgt met de woningprijzen mee. Daarnaast wil de NGH ook verduurzaming van woningen stimuleren. Dat uit zich onder andere in het beleid dat woningkopers 6 procent meer kunnen lenen onder de Nationale Hypotheek Garantie als ze energiebesparende maatregelen gaan treffen. Voor deze groep komt de maximale NHG-grens op 344.500 euro te liggen.

De afgelopen jaren is de grens voor een hypotheek met NHG behoorlijk gestegen. Zo lag de maximale aanschafwaarde om voor een NGH-hypotheek in aanmerking te komen in 2018 nog op 265.000 euro. De NHG-grens moet zich gelijkmatiger ontwikkelen. Daarom heeft de NGH in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën een nieuwe methode ontwikkeld om de NHG-grens vast te stellen. In het verleden werd deze grens bepaald op basis van gemiddelde koopsommen in de afgelopen drie maanden. De nieuwe berekening van de NHG-grens is gebaseerd op de gemiddelde koopsommen over een periode van 39 maanden. Dat is een periode van ruim drie jaar tijd. Het getal wat hieruit naar voren komt wordt vermeerderd met een correctiefactor. Deze correctiefactor moet er voor zorgen dat de NHG-grens aansluit bij de gemiddelde huizenprijs in het desbetreffende jaar.

Machinebankwerker worden in september 2020

Machinebankwerker is een term die je helaas niet vaak hoort in de techniek. Eigenlijk is machinebankwerker een verzamelnaam voor meerdere processen die worden gebruikt in met name de metaaltechniek om metaalproducten te maken. Een machinebankwerker kan vaak één of meerdere machines bedienen die worden gebruikt om een compleet product of halffabricaat te maken in de metaal of werktuigbouwkunde. Meestal geeft men werknemers die in de praktijk aan een bepaalde machine werken een functiebenaming die het proces beschrijft dat ze uitvoeren en beheersen. Zo wordt een machinebankwerker achter een kant- en zetbank een kanter genoemd of een zetter.

Verschillende functies

Een machinebankwerker die achter een draai- of freesbank werkt wordt draaier of frezer genoemd of in de bredere zin een verspaner. Daarnaast zijn er nog zagers, lasersnijders, robotlassers, buigers en ponsers. Het wordt duidelijk dat machinebankwerken een breed containerbegrip is waaronder meerdere vacatures en functies vallen. Het werken met machines in de metaal blijft de komende jaren van groot belang voor de technische sectoren in Nederland en dan met name de werktuigbouwkunde. In deze sector wordt veel gewerkt met machines en worden met behulp van machines zelfs nieuwe werktuigen oftewel machines gebouwd.

Veel werk weinig personeel

Voor machinebankwerkers blijft er werk maar het probleem is dat er een tekort is aan machinebankwerkers zoals verspaners en kanter- zetters (plaatwerkers). Om die reden worden verschillende BBL trajecten gestart waarin onervaren krachten worden opgeleid tot machinebankwerker. Wil je ook graag aan de slag met machines in de metaal? Wacht dan niet langer. Klik op de knop BBL Technicum in de menubalk van deze website of solliciteer direct op een functie als machinebankwerker door te klikken op vacatures Technicum.

Installatiemonteur worden in september 2020

Installatietechniek is een brede technische sector die van groot belang is voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Geen wonder dat steeds meer mensen meer willen weten over installatietechniek en alle verwarmingssystemen die toegepast kunnen worden. Het aantal websites over installatietechniek is de afgelopen tijd aanzienlijk toegenomen. Ook het aantal opleidingen over installatietechniek en aspecten die hierbij aan de orde komen neemt toe. Er zijn verschillende benamingen die worden gebruikt voor opleidingen in de installatietechniek. Deze benamingen hebben met name te maken met de inhoud van de opleiding en het niveau.

Installatietechniek is belangrijk

Installatietechniek blijft belangrijk voor de toekomst van Nederland. Daarom is de kans groot dat installatiemonteurs ook werk blijven houden. In 2020 is het aanbod aan vacatures op de arbeidsmarkt voor installatiemonteurs al heel groot. Toch moet de grote groei in de werkgelegenheid in deze sector er nog aankomen. Zo kan men een enorme werkdruk verwachten als alle aardgasgestookte verwarmingsinstallaties moeten worden vervangen door waterstofketels en warmtepompen. Veel ontwikkelingen zijn op dit moment in volle gang.

Instromen in BBL

Een ideaal moment om nu in te stromen in een traject waarin je wordt opgeleid tot installatiemonteur. Je kunt je aanmelden voor een BBL traject installatietechniek via Technicum. Deze intermediair brengt namelijk werkzoekenden in contact met erkende leerbedrijven en ondersteund BBL-ers bij het kiezen van de juiste opleiding. Ook tijdens het BBL traject installatietechniek blijft Technicum een organisatie waar je altijd op kunt terugvallen. Wil je meer weten over BBL via Technicum? Klik dan op de knop BBL Technicum in de menubalk.

Elektromonteur worden in september 2020

Elektrotechniek wordt steeds belangrijker in Nederland. Denk hierbij maar eens aan alle zonnepalen, elektrische auto’s en geautomatiseerde machines en productiesystemen die dagelijks worden gebruikt om elektrische energie op te wekken en te verbruiken. Nederland kan niet zonder elektriciteit maar dat betekent ook dat Nederland niet zonder ervaren specialisten kan. We hebben behoefte aan specialisten op elektrotechnisch gebied. Een specialist ben je echter niet zo maar. Daarvoor is kennis en ervaring nodig. Gelukkig is het mogelijk om deze kennis op te doen in de praktijk in combinatie met een opleiding op mbo niveau. Daarvoor zijn BBL trajecten ontwikkeld. Deze trajecten vereisen een opleidingsinstituut en natuurlijk ook erkend leerbedrijf.

Technicum brengt deelnemers aan BBL-trajecten bij opleidingsinstituten en erkende leerbedrijven. Daarnaast heeft Technicum ook vacatures voor ervaren technisch personeel. Technicum is daardoor de ideale organisatie om je in te schrijven als je graag een elektromonteur wilt worden. Het inschrijven voor een BBL traject elektrotechniek is kosteloos, dus gratis. En daarnaast zijn er ook geen verplichtingen. Pas als het BBL traject start gaat de BBL-overeenkomst in. Dat betekent dat je natuurlijk je uiterste best gaat doen om je BBL-traject succesvol af te ronden. Technicum ondersteunt je daar natuurlijk bij. Heb je vragen of wil je jezelf aanmelden voor een BBL-traject elektrotechniek? Dan kun je jezelf aanmelden via de knop BBL Technicum in de menubalk.

Monteur mechatronica worden in september 2020

De maand september is bijna voorbij maar het is nog niet te laat om je in te schrijven voor een BBL traject voor onderhoudsmonteur. Doormiddel van een BBL traject kun je jezelf ontwikkelen tot een ervaren monteur in mechatronica. Het woord mechatronica is een samenvoeging van mechanische techniek en elektronica / elektra. Deze samenvoeging maakt duidelijk dat mechatronica brede aspecten behandeld die in de onderhoudstechniek aan de orde komen. Daarom is het niet verwonderlijk dat veel bedrijven een opleiding mechatronica vragen in hun vacatures voor onderhoudsmonteurs.

Gelukkig hoef je niet altijd al in bezit te zijn van een afgeronde opleiding mechatronica. Er zijn namelijk ook bedrijven die in een inwerktraject aanbieden in de vorm van een BBL traject mechatronica. Ook Technicum uitzendbureau heeft dergelijke BBL trajecten. Deze starten eigenlijk op elk moment van het jaar maar de maand september is wel de meest bekende instroommaand voor BBL trajecten. Dat zorgt er voor dat ook veel opleidingen in BBL mechatronica starten in deze maand.

Lasser worden in september 2020?

Wil je lasser worden? Dan is de maand september 2020 wellicht een interessante maand voor jou. Deze maand starten veel bedrijven weer op en starten ook veel leer-werktrajecten in bijvoorbeeld een BBL-vorm. Voor werkzoekenden die graag lasser willen worden de ideale kans om in te stappen. Natuurlijk hoeft je dat niet alleen te doen. Er zijn verschillende proffesionele opleidingsinstituten en bedrijven die je kunnen helpen om een goede lasser te worden. Er zijn namelijk nogal wat factoren waar je rekening mee moet houden. Zou zijn er verschillende lasprocessen bijvoorbeeld MIG/MAG, TIG, BMBE en machinaal lassen doormiddel van bijvoorbeeld een OP apparaat.

Naast de verschillende soorten lasprocessen zijn er ook verschillende producten en constructies die doormiddel van lasverbindingen tot stand komen. Denk hierbij aan de bouw van loodsen, jachten, schepen, machines en voertuigen. Ook in de chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie worden veel lasverbindingen aangebracht. De keuze in werkomgevingen en lasprocessen is groot. Dat vereist ook een goed advies vanuit een professionele organisatie die weet welke vacatures open staan en welke erkende leerbedrijven er zijn. Ook is kennis van de juiste en beste opleidingsinstellingen van groot belang. Een organisatie die al deze kennis in huis heeft is Technicum. Wil je meer weten over Technicum en de opleidingsmogelijkheden via deze organisatie klik dan op de knop BBL Technicum in de menubalk voor meer informatie.

Inschrijven bij technisch uitzendbureau in september 2020

Iemand die graag in de techniek wil werken en op zoek is naar een passende baan doet er goed aan om zich te laten inschrijven bij een technisch uitzendbureau. Bij technische uitzendorganisaties komen namelijk veel vacatures binnen. Dat is niet verwonderlijk want de geschiedenis leert dat uitzendbureaus de graadmeter zijn voor de economie. Dat betekent dat uitzendbureaus meebewegen op de economische ontwikkelingen. Uitzendorganisaties zijn de eerste instanties die merken dat er een economische crisis aankomt maar het zijn ook de eerste organisaties die merken dat de economie weer aantrekt.

De manier waarop uitzendbureaus dit merken zit vooral in de vraag naar flexwerkers. Als het economisch slechter gaat daalt de vraag naar uitzendkrachten. Gaat het echter economisch beter dan merken uitzendbureaus meteen een stijgende vraag naar uitzendkrachten. Met name in de bouw en de techniek zijn deze ontwikkelingen goed merkbaar. Technicum uitzendbureau is actief op de technische arbeidsmarkt en heeft vestigingen door heel Nederland. Daarom heeft deze uitzendorganisatie een goed beeld van de ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt en krijgt deze uitzendorganisatie veel vacatures binnen. Ben je benieuwd naar technische vacatures bij jou in de buurt? Neem dan contact op met Technicum. Door te klikken op de knop ‘Vacatures Technicum’ in de menubalk kom je in een digitale omgeving waarin je jezelf kunt inschrijven bij Technicum.

Techniek belangrijke sector ook tijdens de coronacrisis in 2020

De techniek is een belangrijke sector voor Nederland. Tijdens de coronacrisis lijkt vooral veel aandacht uit te gaan naar de zorg, het onderwijs en de horeca. Deze sectoren komen regelmatig in het nieuws maar men vergeet daarbij vaak de bouw en de techniek te noemen. Zonder de techniek kunnen ziekenhuizen niet goed draaien en zonder de bouw ontstaan er alleen maar meer problemen met betrekking tot het tekort aan woningen maar ook aan zorginstellingen. De techniek en bouw moeten meer aandacht krijgen omdat deze sectoren dat verdienen.

De komende tijd neemt de druk op de bouw en de techniek verder toe. In de media wordt wel geroepen over vergroening en verduurzaming maar welke sectoren moeten hierin de sleutelrol vervullen? Precies dat zijn de bouw en de techniek. De bouw moet duurzame woningen realiseren die goede isolatiewaardes hebben en de techniek moet er voor zorgen dat er duurzame verwarmingssystemen worden ontwikkeld en geïnstalleerd. Zonder de bouw en de techniek kunnen bedrijven ook niet groeien en niet verduurzamen.

Het wijzen op alleen deze sectoren is niet voldoende. Er zijn namelijk grote problemen met betrekking tot het invullen van vacatures. De bouw en de techniek hebben zelfs in de coronatijd nog te maken met grote tekorten aan ervaren personeel. Instromers zijn er wel. Denk hierbij aan BBL-ers maar ervaren bouwpersoneel en ervaren technisch personeel is schaars en daar moet wat aan veranderen. Het opleiden en inwerken van bouwvakkers en technici moet worden bevorderd. Dan kunnen in de toekomst meer vacatures voor ervaren technisch personeel worden ingevuld.

Solliciteren op een technische functie in september 2020

De maand september is een interessante markt voor de arbeidsmarkt. Deze maand worden namelijk vaak vacatures open gezet door verschillende bedrijven. Het valt op dat vooral veel technische bedrijven hebben besloten om één of meerdere vacatures open te zetten. Dat zorgt er voor dat er weer wat te kiezen valt in de techniek. Met name op het gebied van de onderhoudstechniek, mechatronica en werktuigbouwkunde staan veel vacatures open. Je kunt hierbij denken aan vacatures voor onderhoudsmonteurs, servicemonteurs, lassers en constructiebankwerkers.

Ben je ook op zoek naar een uitdagende baan in de techniek? Dan is de maand september de ideale tijd om vacatures te zoeken en te solliciteren. Het aanbod aan werk verschilt echter per sector en per regio. Daarom is het goed om een compleet overzicht te krijgen van de werkgelegenheid bij jou in de buurt. Om die reden werkt Technischwerken.nl samen met het technische uitzendbureau Technicum. Ben je benieuwd naar het vacatureaanbod van Technicum? Klik op de knop vacatures Technicum om een compleet overzicht te krijgen.

Werknemers draaiden meer uren tijdens coronacrisis in 2020

Door de coronacrisis hebben werknemers in Nederland meer uren gedraaid. Het ging daarbij zowel om werknemers die thuis werkten als om werknemers die op locatie aan de slag gingen. Werknemers werden daar echter niet vaker overspannen of overwerkt van. Deze conclusie werd getrokken door de TNO na een onderzoek dat deze organisatie heeft uitgevoerd. De TNO hield een enquête onder ruim tienduizend mensen.

Er is sprake van een hoog percentage van werknemers met zogenaamde burn-outklachten. Dit percentage bleef 17 procent en dat is onverminderd hoog. Volgens de TNO is de balans tussen werk en privé is niet veranderd. Het onderzoeksinstituut geeft aan dat de resultaten uit het onderzoek duidelijk maken dat veel werknemers in Nederland over voldoende veerkracht beschikken. Ongeveer een derde van de werknemers en een kwart van de werknemers die op een werklocatie buiten huis werken draaiden meer uren dan in de periode vlak voor de coronacrisis. Desondanks is het totale aantal werknemers dat overwerkt procentueel gedaald. Dit aantal nam af van 75 procent naar 61 procent. Het valt op dat de mensen die wel overwerken verhoudingsgewijs ook veel overwerken.

Aantal werkenden fors gedaald in tweede kwartaal 2020

Het aantal mensen met betaald werk is in het tweede kwartaal aanzienlijk afgenomen. In het tweede kwartaal zijn ongeveer 340.000 mensen met betaald zonder werk geraakt. De reden waarom deze grote groep de arbeidsmarkt heeft verlaten verschilt. De cijfers over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt werden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) afgelopen vrijdag 18 september 2020 bekend gemaakt. Het is onduidelijk of deze groep tijdelijk of voor langere duur werkloos blijft.

Volgens het CBS is het aantal baanverlaters nog niet eerder zo groot geweest in Nederland. Het statistiekbureau heeft aangegeven dat er vooral veel mensen in de horeca zonder baan zijn geraakt. Dat is natuurlijk geen nieuws want de horecaondernemers hebben de coronacrisis en de corona-lockdownmaatregelen hard gevoeld. Daarnaast zouden echter ook veel taxichauffeurs en receptionisten hun baan zijn verloren.

Het is niet alleen slechter gegaan met de arbeidsmarkt in Nederland. Zo hebben 208.000 mensen die tot en met april nog thuis zaten betaald werk gevonden. Daardoor daalde het aantal mensen met betaald werk netto met 132.000 personen. Het CBS heeft aangegeven dat het gebruikelijk is dat het aantal werknemers juist toeneemt in het tweede kwartaal. Onder de 340.000 baanverlaters waren 175.000 mannen en 163.000 vrouwen.