Gaat de inflatie in de eurozone omhoog in december 2019?

De inflatie in de eurozone is in de maand november van 2019 iets omhoog gegaan. Uit voorlopige cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat is naar voren gekomen dat de inflatie in november uitgekomen is op 1 procent. Dat is behoorlijk wat hoger dan de 0,7 procent die in oktober 2019 werd genoteerd. De Europese Centrale Bank is positief gestemd over deze ontwikkeling.

ECB
Toch is men nog lang niet beland op de bijna twee procent inflatie die de ECB voor ogen heeft. Er heerst nog een hoop onzekerheid over de ontwikkelingen. De inflatie is nog steeds op ongeveer de helft van het door de ECB beoogde percentage. Toch kan de inflatie de komende tijd wel omhoog gaan. Dat is natuurlijk nog een beetje lastig in te schatten. De politieke ontwikkelingen zijn hierbij vooral van belang. Daarbij moet men onder andere kijken naar de handelsconflicten. Als deze worden opgelost kan er vanuit de industrie meer vertrouwen ontstaan en kunnen de handel en ook de financiële beurzen een behoorlijk forse groei doormaken.

Handelsakkoord
Een handelsakkoord tussen China en Amerika lijkt op handen. De vraag is echter of Trump na een dergelijk akkoord met China zijn peilen op Europa gaat richten. Dat is niet met zekerheid te zeggen. Donald Trump wil zich gaan richten op herverkiezing en heeft daarvoor positieve publiciteit nodig. Hij moet een aantal successen scoren. Een aantal goede handelsafspraken met andere landen en economische grootmachten zou heel gunstig voor hem kunnen zijn. Europa kan een goede handelsafspraak echter ook wel gebruiken. De export van Europese bedrijven mag wel verder omhoog. Ook de binnenlandse bestedingen kunnen wel omhoog.

Vertrouwen
Daar is echter een gevoel van zekerheid en vertrouwen voor nodig. Het economisch sentiment gaat in Europa langzaam maar zeker de goede kant op maar het herstel van dit vertrouwen is ook nog vrij pril en kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat de landelijke maar ook de Europese overheden er alles aan doen om zowel burgers als bedrijven een gevoel van vertrouwen te geven. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor een hogere inflatie. Een hogere inflatie kan er overigens ook voor zorgen dat de rente niet meer kunstmatig laag gehouden hoeft te worden.

ECB Rente
Op dit moment is er nog steeds sprake van een kunstmatig lage rente. De zogenaamde depositorente is namelijk onder nul procent. Banken moeten nu dus geld betalen als ze geld onderbrengen bij de ECB. Dat zorgt er voor dat er geleend kan worden tegen lage rentes maar ook dat sparen totaal niet meer gunstig is. Een kunstmatige economische ingreep houdt over het algemeen niet lang stand. De marktwerking zal uiteindelijk altijd winnen.

Inflatie eurozone gestegen in november 2019 tot 1 procent op jaarbasis

De inflatie in de eurozone is in november 2019 iets gestegen. Het Europese statistiekbureau Eurostat heeft dit bekend gemaakt. Eurostat heeft aangegeven dat de inflatie in november uitkwam op 1 procent op jaarbasis. Dit is echter een voorlopig cijfer. Toch is het percentage hoopgevend. In oktober 2019 kwam het inflatiepecentage nog uit op 0,7 procent. Dat was het laagste inflatieniveau in drie jaar tijd.

Economen zijn positief verast door het inflatiepercentage. Eerder rekenden economen gemiddeld op een inflatie van 0,9 procent. Ook kerninflatie steeg. Dit is de inflatie zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen van onder andere energie en levens- en genotsmiddelen. Volgens Eurostat kwam de kerninflatie uit op 1,3 procent. Dat is ook een beetje hoger dan de 1,1 procent die voorgaande maand werd genoteerd. Volgens Eurostat is de 1,3 procent kerninflatie van november het hoogste niveau voor de kerninflatie in zeven maanden.

Volgens ING-econoom Bert Colijn heeft de stijging in de inflatie vooral te maken met de hogere prijzen in de dienstensector. Dit zijn prijzen die de inflatie aanjagen. Hoewel de stijging in de inflatie in eerste instantie positief nieuws is kan men nog niet juichen. Het is namelijk de vraag of er een aanhoudende stijging van de inflatie aankomt. De Europese Centrale Bank (ECB) is echter wel blij met deze eerste positieve berichten. De doelstelling van de ECB is een inflatiepercentage net onder de twee procent. Daar is men in Europa nog lang niet op beland maar een stijging in de inflatie wordt in ieder geval als een positief begin beschouwd.

Lonen stijgen beperkt

De lonen in Nederland stijgen beperkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dinsdag 24 september 2013 cijfers bekend gemaakt over de loonstijging in Nederland. Volgens het CBS zijn de cao-lonen inclusief bijzondere beloningen het afgelopen kwartaal 1,3 procent gestegen ten opzichte van de hoogte van de lonen in 2012. In deze salarisverhogingen zijn onder andere toeslagen en eindejaarsuitkeringen verwerkt omdat deze onder bijzondere beloningen vallen. Een loonstijging in crisistijd lijkt natuurlijk mooi. Je zou bijna vermoeden dat de koopkracht zou stijgen per hoofd van de bevolking maar deze stijging komt echter onder de inflatie uit. Het is volgens het CBS al het derde jaar dat de inflatie hoger is dan de loonstijging.

Inflatie
Het tweede kwartaal van 2013 kwam de inflatie uit op 2,7 procent. Met een stijging van de lonen met 1,3 procent hebben mensen minder te besteden. Het CBS heeft voor haar conclusie 64 procent van de cao’s gebruikt. Een groot deel van de werknemers in Nederland vallen onder een cao. In totaal zijn dat ongeveer acht van de tien medewerkers.

Reactie Technisch Werken
De koopkracht neemt af. Uit de gegeven van het CBS blijkt dat werknemers minder stijgen in hun salaris ten opzichte van de inflatie. Met de nieuwe maatregelen van het Kabinet in het verschiet zal de koopkracht het komende jaar niet stijgen. Daarmee bereikt het Kabinet het tegenovergestelde van wat ze wil bereiken. Mensen zullen namelijk zuiniger gaan leven. De uitgaves worden beperkt en met name de aanschaf van luxe goederen wordt uitgesteld. Ook de aanschaf van woningen wordt beperkt. Wanneer mensen meer bestedingsruimte hebben kunnen ze ook meer geld gaan investeren. Met de huidige plannen wordt dat moeilijk.

Huizenmarkt verliest 130 miljard euro

Onderzoeksbureau Calcasa heeft de Nederlandse huizenmarkt onderzocht. Één van de conclusies die uit dit onderzoek naar voren is gekomen is dat er op de huizenmarkt in Nederland een enorm bedrag aan waarde is verdampt. Er wordt een totaalbedrag genoemd van € 130 miljard. Dit bedrag zou op de markt zijn verdwenen sinds 2008. Gemiddeld is een koopwoning op de Nederlandse huizenmarkt vanaf 2008 tot heden € 34.000,- gedaald. Wanneer daarbij de inflatiecorrectie wordt opgeteld komt het totaal aan waardedaling op € 63.00,- gemiddeld per woning. Er is landelijk een groot verschil in waardedaling.