Loonstijging in maart 2023 gemiddeld op 7,3 procent vanwege inflatie

De inflatie in Nederland heeft er voor gezorgd dat veel mensen te maken hebben gekregen met oplopende kosten. Niet alleen de vaste lasten zijn voor veel mensen aanzienlijk hoger geworden ook voedingsmiddelen en andere producten zijn aanzienlijk in prijs gestegen. Voor consumenten breekt een lastige tijd aan waarin veel meer dan vroeger een keuze moet … Read more

Inflatie in augustus 2022 op 13,6 procent

In de maand augustus van 2022 is de inflatie uitgekomen op 13,6 procent. De boodschappen en andere producten zijn daarmee aanzienlijk duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit komt naar voren uit cijfers die gepubliceerd zijn door het statistiekbureau CBS. De inflatie is nog harder toegenomen dan in de maand juli. Verschillende … Read more

Noorse staatsfonds waarschuwt voor stagflatie in 2022

Het Noorse staatsfonds heeft aangegeven dat er een risico bestaat op stagflatie. Dit staatsfonds heeft ongeveer 1,2 biljoen dollar aan middelen en is daardoor het grootste in zijn soort ter wereld. Omgerekend heeft dit staatsfonds ruim 1,1 biljoen euro aan middelen in beheer. Er is sprake van een hoge inflatie en daarnaast een lage rente. … Read more

Wat is stagflatie?

Stagflatie is economische term die bestaat uit een samenvoeging van ‘stagnatie’ en ‘inflatie’, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de economische groei stagneert, de inflatie stijgt en de werkloosheid over het algemeen hoog blijft. Bij stagflatie is er dus ook sprake van geldontwaarding. Geld wordt door de inflatie minder waard waardoor de prijzen omhoog schieten. Echter … Read more

Kleine daling inflatie in februari 2022 in Nederland

De inflatie in Nederland is in februari iets gedaald ten opzichte van de maand januari. Dit bericht werd woensdag 2 maart 2022 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau heeft voor de berekening van het inflatiepercentage gebruik gemaakt van de Europese geharmoniseerde methode. Op basis van deze rekenmethode is de … Read more

Inflatie in Nederland in januari 2022 op 6,4 procent

De inflatie is de afgelopen tijd hard omhoog gegaan in Europa. Ook in Nederland is deze ontwikkeling merkbaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt na afloop van elke maand onder andere de inflatiepercentages in kaart. Over de maand januari van dit jaar kwam het CBS met een inflatiepercentage van 6,4 procent. Dit percentage is … Read more

Inflatie eurozone gestegen in november 2019 tot 1 procent op jaarbasis

De inflatie in de eurozone is in november 2019 iets gestegen. Het Europese statistiekbureau Eurostat heeft dit bekend gemaakt. Eurostat heeft aangegeven dat de inflatie in november uitkwam op 1 procent op jaarbasis. Dit is echter een voorlopig cijfer. Toch is het percentage hoopgevend. In oktober 2019 kwam het inflatiepecentage nog uit op 0,7 procent. … Read more

Lonen stijgen beperkt

De lonen in Nederland stijgen beperkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dinsdag 24 september 2013 cijfers bekend gemaakt over de loonstijging in Nederland. Volgens het CBS zijn de cao-lonen inclusief bijzondere beloningen het afgelopen kwartaal 1,3 procent gestegen ten opzichte van de hoogte van de lonen in 2012. In deze salarisverhogingen zijn onder … Read more

Huizenmarkt verliest 130 miljard euro

Onderzoeksbureau Calcasa heeft de Nederlandse huizenmarkt onderzocht. Één van de conclusies die uit dit onderzoek naar voren is gekomen is dat er op de huizenmarkt in Nederland een enorm bedrag aan waarde is verdampt. Er wordt een totaalbedrag genoemd van € 130 miljard. Dit bedrag zou op de markt zijn verdwenen sinds 2008. Gemiddeld is … Read more