Inflatie in oktober 2023 op min 0,4 procent door lagere energieprijzen

In oktober 2023 is het definitieve inflatiecijfer door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld op min 0,4 procent. Bij dit inflatiecijfer wordt een vergelijking gemaakt met dezelfde maand een jaar eerder. Toen lagen de gemiddelde prijzen van onder andere energie, voedsel en andere producten behoorlijk hoger. Vooral de energieprijzen zijn in 2023 aanzienlijk lager … Read more

Heeft er graaiflatie plaatsgevonden vanaf 2021?

Graaiflatie is een woord dat steeds vaker in het nieuws is verschenen. Met graaiflatie wordt duidelijk gemaakt dat bedrijven hun winsten extra gingen verhogen met inflatie als zogenaamde reden. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een behoorlijk inflatiegolf. Terwijl consumenten steeds meer moesten betalen voor goederen en diensten kregen ze te horen dat … Read more

ECB rente tot en met 2024 op minimaal 4 procent

De rente in de eurozone is bepaald door de Europese Centrale Bank. Momenteel staat deze zogenaamde ECB rente op vier procent. Er worden door analisten verschillende verwachtingen uitgesproken over dit renteniveau. De Nederlandsche Bank-president Klaas Knot geeft echter aan dat men niet moet verwachten dat dit renteniveau verlaagd zal worden. Daarnaast worden ook meer renteverhogingen … Read more

IMF verwacht inflatie van 4,2 procent in Nederland in 2024

De inflatie is in Nederland nog niet voorbij. De afgelopen maanden lijkt de inflatie iets te zijn afgenomen maar deze afname is onvoldoende om te spreken van een structurele daling in de inflatie. De komende tijd zullen de prijzen voor consumenten waarschijnlijk niet dalen. Ondanks de reclameleuzen van supermarkten betalen mensen in 2023 nog altijd … Read more

IMF: Economische groei Nederland daalt terwijl inflatie in 2023 hoog blijft

De economische groei van Nederland zal de komende tijd bijna tot stilstand komen. Ook andere Europese landen zullen merken dat de economische groei gaat afnemen. Deze voorspelling heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gisteren naar buiten gebracht. Hoewel de economische groei afneemt blijven de prijzen voor consumenten hoog en zullen deze prijzen mogelijk nog verder … Read more

Lagere energieprijzen zorgden voor laag inflatiepercentage in september 2023

Het meten van een inflatiepercentage is onderhevig aan verschillende factoren. Het is maar net welke componenten meegenomen worden in de berekening en in welke mate dat gebeurd. De energieprijzen zijn bijvoorbeeld een belangrijke factor geweest in het berekenen van de inflatie. Toen de prijzen voor aardgas en elektriciteit explosief stegen zag men ook meteen een … Read more

Graaiflatie: consumenten betalen in 2023 meer voor voedsel terwijl producenten prijzen zien dalen

Consumenten betalen meer voor voedsel. In de eerste helft van 2023 waren de prijzen voor voedingsmiddelen voor consumenten nog onverminderd hoog. In de eerste zes maanden daalden echter de prijzen van etenswaren voor voedingsmiddelenproducenten. De afgelopen drie jaren was er juist sprake van grotere prijsstijgingen voor producenten ten opzichte van de consumenten. Deze ontwikkeling is … Read more

Inflatie in september 2023 gedaald naar 0,2 procent

De inflatie is de afgelopen maanden behoorlijk hoog geweest totdat de energieprijzen gingen dalen. De energieprijzen blijken een groot effect te hebben op de totale inflatiepercentages. Als de energieprijzen dalen heeft dat tot gevolg dat de inflatie afneemt. Dat is precies wat er is gebeurd in de maand september. Die maand is de inflatie in … Read more

Graaiflatie is volgens Sigrid Kaag niet altijd aan de orde bij prijsstijgingen in 2023

Tijdens de turbulente economische tijd is het altijd prettig dat je als land een daadkrachtige minister van financiën hebt. Voor het geval je het als oplettende Nederlander nog niet wist maar Nederland heeft ook een minister van financiën namelijk: Sigrid Kaag. Een minister met situatie gebonden bescheidenheid. Een minister die vooral in de verkiezingsperiode veel … Read more

Wat is graaiflatie?

Graaiflatie is een term die wordt beruikt voor bedrijven, organisaties en personen die misbruik maken van de inflatie door de inflatie aan te wenden als reden om hun prijzen extra te verhogen om meer winst te behalen. Graaiflatie wordt steeds vaker gebruikt als beschuldigende uitdrukking richting bedrijven die de prijzen van hun producten en diensten … Read more

ECB verwacht dat inflatie pas in 2025 op de gewenste twee procent zal belanden

De inflatie is in Europa op een veel te hoog niveau daarom heeft verschillende maatregelen doorgevoerd waarmee de inflatie omlaag gebracht zou kunnen worden. Een voorbeeld van een maatregel die door de ECB is ingevoerd is de renteverhoging. De verhoging van de rente zou er voor moeten zorgen dat mensen minder geld gaan lenen en … Read more

Loonstijging in maart 2023 gemiddeld op 7,3 procent vanwege inflatie

De inflatie in Nederland heeft er voor gezorgd dat veel mensen te maken hebben gekregen met oplopende kosten. Niet alleen de vaste lasten zijn voor veel mensen aanzienlijk hoger geworden ook voedingsmiddelen en andere producten zijn aanzienlijk in prijs gestegen. Voor consumenten breekt een lastige tijd aan waarin veel meer dan vroeger een keuze moet … Read more

Inflatie in augustus 2022 op 13,6 procent

In de maand augustus van 2022 is de inflatie uitgekomen op 13,6 procent. De boodschappen en andere producten zijn daarmee aanzienlijk duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit komt naar voren uit cijfers die gepubliceerd zijn door het statistiekbureau CBS. De inflatie is nog harder toegenomen dan in de maand juli. Verschillende … Read more

Noorse staatsfonds waarschuwt voor stagflatie in 2022

Het Noorse staatsfonds heeft aangegeven dat er een risico bestaat op stagflatie. Dit staatsfonds heeft ongeveer 1,2 biljoen dollar aan middelen en is daardoor het grootste in zijn soort ter wereld. Omgerekend heeft dit staatsfonds ruim 1,1 biljoen euro aan middelen in beheer. Er is sprake van een hoge inflatie en daarnaast een lage rente. … Read more

Wat is stagflatie?

Stagflatie is economische term die bestaat uit een samenvoeging van ‘stagnatie’ en ‘inflatie’, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de economische groei stagneert, de inflatie stijgt en de werkloosheid over het algemeen hoog blijft. Bij stagflatie is er dus ook sprake van geldontwaarding. Geld wordt door de inflatie minder waard waardoor de prijzen omhoog schieten. Echter … Read more

Nederlandse inflatie in april 2022 op 11,2 procent

De inflatie in Nederland was ook in de maand april 2022 boven de 10 procent. In april hebben Nederlandse consumenten gemiddeld 11,2 procent meer betaald voor producten en diensten dan een jaar geleden. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Nederlandse inflatie is zeer hoog ook in vergelijking … Read more