Heeft er graaiflatie plaatsgevonden vanaf 2021?

Graaiflatie is een woord dat steeds vaker in het nieuws is verschenen. Met graaiflatie wordt duidelijk gemaakt dat bedrijven hun winsten extra gingen verhogen met inflatie als zogenaamde reden. De afgelopen jaren is er sprake geweest van een behoorlijk inflatiegolf. Terwijl consumenten steeds meer moesten betalen voor goederen en diensten kregen ze te horen dat bedrijven dikwijls niets anders konden doen dan de prijzen te verhogen. De bedrijven hadden namelijk ook te maken met oplopende kosten. Ze moesten meer betalen voor energie en grondstoffen. Ook de personeelskosten werden hoger. Kortom bedrijven hadden geen keuze, de prijzen moesten omhoog. Echter aan het einde van 2023 maken de bedrijven hun resultaten bekend. Daaruit blijkt dat de winstmarge van veel bedrijven behoorlijk is gestegen.

Graaiflatie bewijzen

Volgens onderzoeken die zijn uitgevoerd door het Centraal Planbureau en de Rabobank hebben vastgoedbedrijven en bedrijven in de energiesector vooral hun winst per product weten op te schroeven. Tijdens de onderzoeken zijn ook de verklaringen van bedrijven meegenomen met betrekking tot de hoge inflatie. Zowel het CPB als de Rabobank zijn tot de conclusie gekomen dat de verkoopprijzen sterker zijn gestegen dan de kosten van de bedrijven. Dat heeft er voor gezorgd dat de winsten zijn toegenomen. Vooral sinds het najaar van 2021 zijn de prijzen sterk gestegen. Er is echter veel verschil van mening over de oorzaken van de prijsstijgingen. Vaak worden de energieprijzen als oorzaak genoemd maar langzaam maar zeker kijkt men ook kritisch naar de redenen die bedrijven aandragen voor de prijsverhogingen. Graaiflatie wordt steeds vaker genoemd als beschuldiging. Echter is graaiflatie lastig te bewijzen. Gelukkig zijn er in de media wel kritische journalisten die de handelswijze van bedrijven aan de kaak stellen.