Wat is elektrostatica?

Elektrostatica is een deelgebied binnen de elektrotechniek dat zich bezighoudt met rustende of statische elektriciteit, waarbinnen de eigenschappen van statische elektrische ladingen worden onderzocht. Het gaat hierbij om het gedrag van elektronen. Deze elektronen vormen een onderdeel van atomen. Elk atoom heeft een atoomkern die bestaat uit protonen (p) die positief geladen zijn en neutronen die neutraal geladen zijn (n). Om de kern van het atoom heen bevinden zich negatief geladen deeltjes die elektronen (e) worden genoemd. Wanneer twee materialen langs elkaar wrijven ontstaat er statische lading.

Hoe ontstaat positieve en negatieve lading?

Deze statische lading komt overal voor waar verplaatsing of bewegingen plaatsvinden. Tijdens verplaatsingen of bewegingen ontstaat er namelijk altijd een vorm van wrijving. Tijdens deze wrijving kunnen elektronen van de materialen worden overgedragen. Wanneer de materialen of onderdelen na het contact van elkaar worden gescheiden is het mogelijk dat de elektronen van het ene materiaal in het andere materiaal zijn achtergebleven. Als dat gebeurd zijn de materialen niet meer elektrisch neutraal maar in feite elektrisch geladen. Wanneer een materiaal een teveel aan elektronen heeft ontvangen door wrijving zal het materiaal een negatieve lading hebben en als er sprake is van een tekort aan elektronen ontstaat er een positieve lading.

Verschil elektrostatica en elektrische stroom

Er is in de hiervoor genoemde situatie sprake van statische elektriciteit omdat er geen sprake is van een stroom elektronen. Er worden wel elektronen doormiddel van wrijving overgedragen maar de elektronen bewegen zich niet in een stroom zoals bij elektrische stroom het geval is. Elektrische stroom zal altijd van de plus naar de min kant van een spanningsbron stromen. Deze stroom is echter tegengesteld aan de stroom van elektronen. Elektronen stromen namelijk altijd van de min naar de plus. Bij elektrostatica wordt dus niet de elektrische stroom bestudeerd maar statische elektriciteit. Het woord elektrostatica bevat het woord ‘statica’ dat woord is afgeleid van het Griekse staticos, dat in het Nederlands vertaald kan worden met evenwicht. Als men naar elektronen kijkt dan elektrische stroom de beweging van elektronen in een bepaalde richting en is elektrostatica de leer die zich bezighoudt met statische oftewel onbeweeglijke elektronen.