Over ons

Technisch werken behandelt onderwerpen over techniek, opleiding, innovatie en arbeidsmarkt. Door het leggen van een verband tussen deze onderwerpen onderscheiden wij ons van andere websites. Wij zijn van mening dat er een duidelijk verband bestaat tussen techniek, opleiding, innovatie en arbeidsmarkt. Deze vier kernonderwerpen vormen daarom de pijlers voor de website:

  • Techniek is de basis voor ontwerpen, produceren, installeren, onderhouden, optimaliseren en innoveren.
  • Opleiding is nodig om de kennis van techniek veilig en vakkundig toe te passen.
  • Innovatie is mogelijk wanneer men techniek doormiddel van ervaring en opleiding heeft weten te beheersen.
  • Arbeidsmarkt heeft behoefte aan innovatieve technici die goed opgeleid zijn en kennis hebben van techniek.

Visie

Door de noodzaak van verduurzaming en innovatie moet kennis over de techniek worden verspreid en moeten technische opleidingen worden geoptimaliseerd zodat de arbeidsmarkt wordt voorzien van innovatieve en vakkundige technici.

Missie

Technisch werken is een informatieve website waarop kennis over techniek, opleiding, innovatie en arbeidsmarkt wordt gepubliceerd zodat een zo groot mogelijk publiek deze informatie kan raadplegen. Doormiddel van artikelen in begrijpelijke taal, voor mensen met of zonder technische achtergrond, kan iedereen op de website bruikbare informatie vinden.

De belangrijkste doelgroepen waar wij ons op richten zijn leerlingen, werkzoekenden, studenten, werknemers en bedrijven in de techniek.

Missie technisch werken

Techniek

De techniek is de branche waarmee het verschil kan worden gemaakt. Zonder techniek staat de maatschappij stil en wordt er niets ontworpen, geproduceerd, geïnstalleerd, gerepareerd, onderhouden of geïnnoveerd. De hele maatschappij draait om techniek en technologie.

Kennis over de verschillende deelgebieden van de techniek is van groot belang voor alle facetten van de samenleving van gezondheidszorg, voedselvoorziening tot en met veilig en duurzaam wonen. Bedrijven en bedrijfsprocessen veranderen voortdurend om aan de vraag van de markt te kunnen voldoen. Technische medewerkers dienen zich aan te passen aan nieuwe technieken, machines en kwaliteitsnormen. Daarom is er op de website veel informatie over de techniek te vinden.

Opleiding in de techniek

Opleiding

Technische kennis kan natuurlijk uit boeken worden gehaald en op internet worden gevonden. Toch is alleen deze kennis onvoldoende om volledig aan de slag te gaan in een technische functie. Daarom zijn gekwalificeerde technische opleidingen nodig om leerlingen voor te bereiden op een baan in de techniek.

Er zijn enorm veel verschillende opleidingen in de techniek. Daarom is een duidelijk overzicht aan technische opleidingen van groot belang.

Wij geven informatie over technische opleidingen en benoemen daarbij ook wat je later met deze opleidingen kunt worden.

Innovatie

Door opkomende economieën wordt druk op Europa uitgeoefend om te innoveren. Met name in de techniek dient Europa zich te onderscheiden van concurrerende economieën op andere contingenten. Innovatie in techniek is van groot belang om het teruglopende marktaandeel van Europa in de wereldeconomie te verdedigen. De verhoudingsgewijs hoge Europese productiekosten kunnen alleen maar worden terugverdiend wanneer producten worden geleverd met een hoogstaande technologische kwaliteit.

Nederland zal binnen Europa en de rest van de wereld technologisch innoverend moeten zijn en blijven. Daarnaast is ook innovatie nodig in het kader van verduurzaming. Grondstoffen raken op en energie is een belangrijke factor voor het functioneren van de maatschappij. Daarvoor moeten innovatieve oplossingen worden gevonden. De overheid is zich daar van bewust en ook het bedrijfsleven investeert in toenemende mate in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor problemen en producten. Goed opgeleid personeel kan een belangrijke bijdrage leveren aan de innovatie van Nederland.

Arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt komt de vraag naar innovatie en technisch personeel duidelijk naar voren. De dynamiek en conjunctuur in de Nederlandse economie uit zich in de beschikbare arbeidskrachten en het aantal openstaande vacatures.

De studiekeuze van studenten wordt eveneens beïnvloed door de vraag die ontstaat vanuit het bedrijfsleven naar opleidingsniveau of afstudeerrichting. Wij houden je op de hoogte.