Over ons

Technisch werken behandelt onderwerpen over techniek, innovatie en arbeidsmarkt. Door het leggen van een verband tussen deze onderwerpen onderscheidt Technisch werken zich van andere websites. De beheerders van Technisch werken zijn van mening dat er een duidelijk verband bestaat tussen techniek, Innovatie en arbeidsmarkt.

Missie
Technisch werken publiceert informatie over techniek, innovatie en arbeidsmarkt. Deze informatie bestaat uit vacatures en nieuws over de hiervoor genoemde onderwerpen. Naast deze publicatie worden vacatures  en nieuws ook gedeeld via diverse sociale netwerken zodat een zo groot mogelijk publiek kan worden bereikt. De belangrijkste doelgroepen waar deze informatieve website zich op richt zijn werkzoekenden, studenten, werknemers en bedrijven in de techniek.

Visie
De visie van technisch werken luidt als volgt:

Door de noodzaak en voortdurende drang naar Innovatie zal de Nederlandse Arbeidsmarkt steeds meer op Techniek gericht moeten worden.

De drie kernonderwerpen van deze website komen duidelijk in de missie naar voren. Hieronder is beschreven hoe deze onderwerpen met elkaar verbonden zijn.

Innovatie
Door opkomende economieën wordt druk op Europa uitgeoefend om te innoveren. Met name in de techniek dient Europa zich te onderscheiden van concurrerende economieën op andere contingenten. Innovatie in techniek is van groot belang om het teruglopende marktaandeel van Europa in de wereldeconomie te verdedigen. De verhoudingsgewijs hoge Europese productiekosten kunnen alleen maar worden terugverdiend wanneer producten worden geleverd met een hoogstaande technologische kwaliteit. Nederland zal binnen Europa en de rest van de wereld technologisch innoverend moeten zijn en blijven. De overheid is zich daar van bewust en ook het bedrijfsleven investeert in toenemende mate in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor problemen en producten.

Techniek
De techniek is de branche waarmee het verschil kan worden gemaakt ten opzichte van andere markten. Techniek en innovatie gaan samen. Technologische innovaties zorgen er voor dat hedendaagse technieken worden aangepast of vervangen voor kwalitatief betere methoden. Bedrijven en bedrijfsprocessen veranderen voortdurend om aan de vraag van de markt te kunnen voldoen. Technische medewerkers dienen zich aan te passen aan nieuwe technieken, machines en kwaliteitsnormen.

Arbeidsmarkt
Op de arbeidsmarkt komt de vraag naar innovatie en technisch personeel duidelijk naar voren. De dynamiek en conjunctuur in de Nederlandse economie uit zich in de beschikbare arbeidskrachten en het aantal openstaande vacatures. Ook de onderhandelingen over salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden komen voort uit de ontwikkelingen en de positie van de verschillende actoren op de arbeidsmarkt. De studiekeuze van studenten wordt eveneens beïnvloed door de vraag die ontstaat vanuit het bedrijfsleven naar opleidingsniveau of afstudeerrichting. De arbeidsmarkt blijft hierdoor een belangrijke indicator van de economie.

Continue proces
Innovatie is een continue proces van verandering en verbetering die zich onder andere uit in de techniek en de arbeidsmarkt. Wanneer u of uw bedrijf zich in deze turbulentie bevindt is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en het laatste nieuws. Technisch werken probeert daar een bijdrage aan te leveren.