Wat is voortgezet speciaal onderwijs vso?

Voortgezet speciaal onderwijs (vso) is een benaming voor Nederlandse opleidingen op het voortgezet onderwijs waarop leerlingen, die specialistische ondersteuning nodig hebben, intensieve begeleiding kunnen krijgen die het reguliere onderwijs meestal niet kan aanbieden. De leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan hebben daarvoor een officiële toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze toelaatbaarheidsverklaring vso hoeft echter niet door … Read more

Omscholen vanaf eind december 2023

De arbeidsmarkt heeft een tekort aan personeel. Dat biedt kansen voor mensen die zich willen laten omscholen in Nederland. Bedrijven zijn bovendien ook meer bereid om in personeel te investeren. De aandacht voor BBL opleidingen en omscholingstrajecten neemt toe. Als je in een bepaalde functie of sector werkt en je overweegt om je te laten … Read more

Wat is vmbo BWI?

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) is een profielrichting die een leerling kan volgen op het vmbo. Het is een bouwtechnisch profiel waarin leerlingen verschillende vaardigheden kunnen opdoen en kennis kunnen maken met verschillende vakgebieden binnen de bouw, wonen en interieur. In Nederland geven ongeveer 170 vmbo opleidingsinstituten BWI maar er zijn wel verschillen tussen de … Read more

Wat is het vak Technologie & Toepassing (T&T)?

Technologie & Toepassing (T&T) is een vorm van praktijkgericht onderwijs waarin leerlingen de basis leren van de technologische en digitale wereld op het vmbo. Tijden Technologie en Toepassing leren leerlingen onder andere doormiddel van computerprogramma’s producten te ontwerpen. Het gaat hierbij niet alleen om het design maar ook aan de functionaliteit. Er wordt hierbij gewerkt … Read more

Waar staat de afkorting PIE voor op het vmbo?

PIE is een afkorting van een vmbo profiel en staat voor: Produceren Installeren en Energie. Dit vakgebied wordt gegeven op het vmbo en is een van de beroepsgerichte profielen waaruit leerlingen kunnen kiezen. PIE richt zich met name op installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Opvallend is dat in de afkorting PIE de eerste twee letters staan … Read more

Wat is het profiel PIE op het vmbo?

PIE is afkorting die staat voor het beroepsgerichte vmbo profiel: Produceren, Installeren en Energie. Het is gericht op de techniek en dan met name op de installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek. Een docent PIE leert leerlingen op het vmbo welke technische vaardigheden je nodig hebt om in de hiervoor genoemde technische sectoren aan de slag te … Read more

Wat zijn praktische ICT vaardigheden?

ICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie. Dat maakt duidelijk dat iemand met ICT vaardigheden moet kunnen werken met apparatuur en programma’s die behoren tot het verwerken van (digitale) informatie en het gebruiken van technologie waarmee gecommuniceerd kan worden. Als men ICT vaardigheden vanuit praktisch oogpunt benaderd dan gaat het hierbij om het gebruiken van digitale … Read more

Wat is een docent pie?

Een docent pie is een tweedegraads docent die technische les geeft op de middelbare school aan leerlingen die het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) hebben gekozen. In feite is een docent pie dus een docent techniek en valt deze docent onder de exacte vakken binnen het voortgezet onderwijs. De technieklessen kunnen worden gegeven aan … Read more

Wat is Techniek Tastbaar?

Techniek Tastbaar is een organisatie die zich doormiddel van activiteiten inzet om de beleving van techniek voor (toekomstige) leerlingen van verschillende opleidingsniveaus zo tastbaar mogelijk te maken. Dit doet Techniek Tastbaar met name door het houden van evenementen door heel Nederland waarbij scholen, bedrijven en (toekomstige) leerlingen met elkaar in verbinding worden gebracht. Tijdens de … Read more

OOM Award voor meest actieve leerbedrijf in een regio

In Nederland is de metaaltechniek een belangrijke sector waarin veel werkgelegenheid is. Daarom is de organisatie OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) gericht op het stimuleren van bedrijven om meer leerlingen op te leiden voor deze boeiende sector. Natuurlijk worden er ook bedrijven in de schijnwerpers gezet als ze zich buitengewoon goed inzetten voor het ontwikkelen en … Read more

Scholenpark Dokkum voor de toekomst

Er zijn plannen om in Dokkum een scholenpark te realiseren. Hiervoor werd afgelopen zomer een intentieverklaring getekend. De onderteking vond plaats op maandag 17 juli 2023 en ondertekenaars waren afgevaardigden van het Dockinga College (Fierder Onderwijs), Piter Jelles Dalton Dokkum (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord), de Bonifatiusschool (BMS-onderwijs) en de Burgerschool (Roobol basisonderwijs). Ook wethouder … Read more

Wat betekent de vmbo VAKschool van Dockinga College?

De VAKschool is een school voor praktijkgericht leren, kortom leerlingen leren op de vakschool een vak. De eerste drie letters van de VAKschool worden met een hoofdletter geschreven en dat is niet voor niets. Deze eerste drie letters vormen namelijk ook een afkorting die staat voor Voorbereidend, Ambachtelijk en Kansrijk onderwijs. Het woord voorbereidend staat … Read more

Wat is de basisbeurs?

De basisbeurs is een extra bedrag dat studenten kunnen krijgen vanuit de overheid als een soort toeslag om de kosten van het studeren voor een deel te dekken. Studeren kost geld en de overheid is voor een kenniseconomie. Een kenniseconomie kan pas echt goed draaien als er veel goed opgeleide werknemers en leidinggevenden op de … Read more

Wat is een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) is een getuigschrift waar mee een (toekomstig) docent kan aantonen dat hij of zij weet hoe je les geeft aan studenten en hoe je deze kunt begeleiden in hun ontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs. De opleiding duurt gemiddeld tussen de 8 maanden en twee jaar en is specifiek ontwikkelt voor … Read more

Wat doet Sterk Techniekonderwijs?

Sterk Techniekonderwijs is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor het bevorderen van kwalitatief goed technisch onderwijs dat bovendien duurzaam is en dekkend is voor heel Nederland. Om dit te bewerkstelligen brengt Sterk Techniekonderwijs verschillende spelers in het onderwijs maar ook op de arbeidsmarkt met elkaar in verbinding. Doordat Sterk Techniekonderwijs veel contacten heeft met … Read more

Wat is een stagevergoeding?

Een stagevergoeding is een bepaald bedrag wat een stagiair kan ontvangen tijdens de stageperiode bij een bedrijf, instelling of andere organisatie. Deze organisaties zijn niet verplicht om een stagevergoeding aan de stagiair te betalen. Veel organisaties hebben bepaalde regelingen vastgelegd waarin is aangegeven of er een stagevergoeding wordt verstrekt en wat de hoogte is van … Read more

Wat is Sterk Techniekonderwijs STO?

Sterk Techniekonderwijs is een organisatie die zich inzet voor een optimale samenwerking tussen het technische onderwijs en het bedrijfsleven. Doormiddel van een optimale samenwerking tussen bedrijven en opleidingsinstellingen kunnen voor de toekomst leerlingen zo goed mogelijk worden opgeleid voor een technisch beroep. De wensen en behoeften van het bedrijfsleven oftewel de praktijk kunnen in de … Read more

Wat is de Doorstroomtoets basisonderwijs?

Doorstoomtoets is de benaming van de nieuwe eindtoets voor het basisonderwijs. Deze toets wordt ook wel de Leerling in beeld – doorstroomtoets genoemd en zal vanaf schooljaar 2023-2024 worden gemaakt door alle leerlingen uit groep 8. Deze toets wordt gemaakt in de maand februari. Aan het einde van de maand maart kunnen leerlingen van groep … Read more

Meer aandacht voor techniek nodig in basisonderwijs vanaf 2023

Technisch onderwijs wordt steeds belangrijker in Nederland. Natuurlijk heeft de techniek de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van verschillende facetten van de maatschappij. Denk maar eens aan de procesindustrie, de gezondheidszorg, landbouwmechanisatie, transporttechniek en in het bijzonder ook aan de verduurzaming in de energietechniek (installatietechniek en elektrotechniek). Een groot deel van … Read more

Wat is Technicum ONE precies?

Technicum ONE is een opleidingsprogramma dat wordt aangeboden door Technicum uitzendbureau met als doel om mensen die geen of nauwelijks technische kennis hebben te helpen aan de eerste opstap naar een technische loopbaan. Technicum ONE opleidingen kunnen in een aantal verschillende technische richtingen worden gevolgd. De belangrijkste richtingen zijn: Naast de bovengenoemde Technicum ONE opleidingsrichtingen … Read more