Wat is een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) is een getuigschrift waar mee een (toekomstig) docent kan aantonen dat hij of zij weet hoe je les geeft aan studenten en hoe je deze kunt begeleiden in hun ontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs. De opleiding duurt gemiddeld tussen de 8 maanden en twee jaar en is specifiek ontwikkelt voor mensen die bepaalde praktijkkennis hebben en graag op het mbo willen lesgeven. De opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) wordt gegeven aan HBO instellingen maar er zijn ook andere opleidingsinstituten die het PDG aanbieden. Hierbij kun je denken aan thuisopleidingen die op internet worden aangeboden. Opleidingsinstituten die het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift aanbieden stellen vaak wel voorwaarden oftewel toelatingseisen. Zo moet iemand bijvoorbeeld vaak een tijdelijke aanstelling hebben bij een mbo voor minimaal 0,4 fte per week. Daarnaast wordt vaak ook een hbo of wo opleiding gevraagd als vooropleiding voor het PDG traject.

Inhoud opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Tijdens de opleiding tot het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift leert de student hoe het is om les te geven aan studenten en hoe je deze kunt begeleiden. Het gaat daarom met name om het didactische en pedagogische aspect van het werken als docent. Het vakinhoudelijke beheerst de deelnemer als het goed is vanuit het bedrijfsleven dan wel vanuit vooropleidingen. Het interessante van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift is dat men doormiddel van dit traject opgedane praktijkervaring op een didactisch verantwoorde manier kan overbrengen op studenten. Veel mensen die al een tijd in de praktijk hebben gewerkt en open staan voor een carrière-stap zien de mogelijkheid tot het behalen van een PDG als een mooi middel om hun loopbaan een nieuwe impuls te geven. Een groot deel van dit traject volg je overigens op het mbo opleidingsinstituut waar je aan de slag gaat. Gemiddeld ga je 1 dag per week of 1 dag per twee weken naar een HBO instelling om daar samen met je mede PDG studenten je vaardigheden op pedagogisch en didactisch gebied verder uit te diepen.

Tot slot

Hou er rekening mee dat het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift op verschillende instituten wordt aangeboden en dat de inhoud en vorm van de opleiding kan verschillen. Ook kunnen er aan de voorwaarden om deel te nemen aan het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift verschillen zitten. Dit is belangrijk om te weten als je bezig bent met een oriëntatie op dit gebied. Tot slot is het PDG gericht op het mbo. Het is dus geen opleiding tot tweedegraads of eerstegraads docent. Voor het basisonderwijs zou een docent moeten beschikken over een pabo diploma en het vmbo stelt eisen met betrekking tot een tweedegraads of eerstegraads docentenopleiding.