Wat is de basisbeurs?

De basisbeurs is een extra bedrag dat studenten kunnen krijgen vanuit de overheid als een soort toeslag om de kosten van het studeren voor een deel te dekken. Studeren kost geld en de overheid is voor een kenniseconomie. Een kenniseconomie kan pas echt goed draaien als er veel goed opgeleide werknemers en leidinggevenden op de … Read more

Studenten lenen minder voor hun studie in 2023

Dit jaar hebben minder studenten een lening aangevraagd om te kunnen studeren. Daarnaast hebben de studenten die wel een lening hebben aangevraagd dit gedaan voor een lager bedrag. Gemiddeld leende een student voor de studie in 2022 een bedrag rond de 677 euro. In 2023 is dat bedrag gedaald naar 575 euro. Dit heeft de … Read more