Scholenpark Dokkum voor de toekomst

Er zijn plannen om in Dokkum een scholenpark te realiseren. Hiervoor werd afgelopen zomer een intentieverklaring getekend. De onderteking vond plaats op maandag 17 juli 2023 en ondertekenaars waren afgevaardigden van het Dockinga College (Fierder Onderwijs), Piter Jelles Dalton Dokkum (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord), de Bonifatiusschool (BMS-onderwijs) en de Burgerschool (Roobol basisonderwijs). Ook wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân behoorde tot de ondertekenaars van de intentieverklaring. De doelstelling is dat er een scholenpark wordt gerealiseerd aan de Woudweg/Parklaan in Dokkum.

Waarom een scholenpark in Dokkum?

Door de realisatie van een scholenpark kunnen belangrijke stappen worden gemaakt op het gebied van de onderlinge verbinding tussen scholen. Daarnaast moeten ook andere aspecten van de maatschappij meer in contact worden gebracht met het onderwijs. Hierbij kun je denken aan de zorg, cultuur, sport en ook de natuur. Allemaal onderwerpen die tegenwoordig vaak aan bod komen in de media en maatschappij. Het scholenpark moet een goede aansluiting bieden vanaf de kinderopvang tot aan de basisschool. Ook de aansluiting van het basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs kan door het scholenpark worden geoptimaliseerd. Uiteindelijk moet de samenwerking tussen de verschillende soorten scholen een nieuwe impuls krijgen.

Hoewel het scholenpark op dit moment nog intentie is zijn er wel duidelijke gedachten geformuleerd waarbij ook rekening wordt gehouden met een optimale locatie die ook verkeersveiligheid kan waarborgen. Want op een dergelijke groot scholencomplex zullen veel kinderen, onderwijspersoneel en ouders met regelmaat aanwezig zijn waardoor de verkeerssituatie zeker de nodige aandacht behoeft.