Wat doet Sterk Techniekonderwijs?

Sterk Techniekonderwijs is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor het bevorderen van kwalitatief goed technisch onderwijs dat bovendien duurzaam is en dekkend is voor heel Nederland. Om dit te bewerkstelligen brengt Sterk Techniekonderwijs verschillende spelers in het onderwijs maar ook op de arbeidsmarkt met elkaar in verbinding. Doordat Sterk Techniekonderwijs veel contacten heeft met zowel werkgevers als opleidingsinstellingen kan deze organisatie een belangrijke rol vervullen in het vertalen van de technische behoefte van het bedrijfsleven naar het geven van adviezen richtingen opleidingsinstellingen. Zo kan het technisch onderwijs optimaal aansluiten op de behoefte van de technische arbeidsmarkt in Nederland.

Sterk Techniekonderwijs en vmbo

Met name het vmbo is een belangrijke opleidingsinstelling omdat veel leerlingen op deze praktijkgerichte scholen voor het eerst goed in aanraking komen met de techniek. Tijdens de vmbo opleidingen vormen de leerlingen een beeld van een beroep dat ze later willen uitoefenen. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden en daarvan is de techniek zeker de moeite waard. Vooral ook nu er zo enorm veel behoefte is aan technisch personeel in Nederland. Daarom wordt er vanuit Sterk Techniekonderwijs veel aandacht besteed aan techniekonderwijs op het vmbo. Zo is er bijvoorbeeld in de jaren 2018 en 2019 geld beschikbaar gesteld vanuit Sterk Techniekonderwijs aan vmbo scholen om werktuigen en materialen aan te schaffen maar ook mensen te ontwikkelen.

Regionaal karakter

In de periode 2020 tot 2023 werden ook middelen ingezet te behoeve van de uitvoering van plannen met een regionaal karakter. Het gaat hierbij om plannen vanuit vmbo scholen maar ook van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven en de regionale overheden zijn ook betrokken bij deze plannen. Ook hierbij staat centraal dat de technische opleidingen zo goed mogelijk moeten aansluiten bij een duurzame inzetbaarheid op de technische arbeidsmarkt.

Landelijk ondersteuningsteam

Sterk Techniek onderwijs heeft een landelijk ondersteuningsteam. Dit team zorgt voor ondersteuning van scholen en regio’s als het gaat om het ten uitvoering brengen van regionale plannen. De ondersteuning kan bestaan uit gegevens, middelen, inspiratiebronnen, informatie en een netwerkstructuur van verschillende contacten. Sterk Techniekonderwijs is voor zowel scholen, overheden en het bedrijfsleven een belangrijke speler op de technische arbeidsmarkt en technische opleidingswereld.