Overdrachtsbelasting woning vanaf 1 januari 2020

De overdrachtsbelasting van woningen gaat vanaf 1 januari 2020 veranderen. Vanaf dat moment wordt er onderscheid gemaakt tussen de kopers van een woning. De kopers worden in verschillende groepen ingedeeld. Allereerst is er de groep ‘starters’ op de woningmarkt.

Overdrachtsbelasting voor starters omlaag

Deze groep valt in de leeftijd tot 45 jaar en heeft nog niet eerder een koopwoning gehad. Voor starters is een overdrachtsbelasting van 0 procent van toepassing vanaf 1 januari 2021. Deze nul procent overdrachtsbelasting is alleen van toepassing op woningen met een prijs tot vier ton.

Overdrachtsbelasting voor beleggers omhoog

De tweede groep die met betrekking tot de overdrachtsbelasting te maken krijgt met specifieke regels is de groep kopers die zelf niet in de woning gaan wonen. Men zou hierbij kunnen denken aan investeerders of beleggers. Deze schaffen woningen aan om deze vervolgens te verhuren. Deze groep moet vanaf 1 januari 2021 in totaal 8 procent overdrachtsbelasting betalen. Ook voor mensen die een tweede woning willen kopen om deze als vakantiewoning te gebruiken moeten 8 procent overdrachtsbelasting betalen. Dat is ook het geval wanneer een woning wordt aangeschaft voor kinderen of andere familieleden.

Overdrachtsbelasting voor kopers vanaf 35 jaar

De derde groep zijn woningkopers van 35 jaar of ouder die wel de woning zullen gebruiken als hoofdverblijf. Deze groep betaalt vanaf 1 januari 2021 een overdrachtsbelasting van 2 procent. Eigenlijk verandert er voor deze groep dus niets. in 2020 was namelijk ook al een overdrachtsbelasting van 2 procent van toepassing. Voor starters wordt het dus vanaf 1 januari gunstiger op de woningmarkt en voor beleggers wordt de woningmarkt iets minder gunstig. Dat is niet verwonderlijk. De overheid heeft er de afgelopen tijd geen geheim van gemaakt dat ze de beleggers zoveel mogelijk van de woningmarkt wil weren. Daarnaast wil de overheid voor starters meer kansen bieden op de woningmarkt. Voor 2021 staan overigens meerdere plannen klaar om de woningmarkt te hervormen.

Nederlandse industrie verwacht daling in investering in 2021

De Nederlandse industrie heeft te maken met een daling in het producentenvertrouwen. Dat betekent dat er de komende tijd volgens de producenten minder gemaakt zal worden in Nederland. De hoeveelheid die de industrie produceert houdt sterk verband met de vraag in de markt. Door de coronacrisis is de vraag in veel sectoren afgenomen. Dat betekent in feite ook dat de industrie minder investeringen zal verwachten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een onderzoek gedaan naar het beeld dat producenten hebben over het komende jaar. Dit onderzoek werd in de vorm van een enquête gehouden onder bedrijven in de industrie met tien of meer werknemers. Volgens het CBS zullen veel producenten in Nederland waarschijnlijk minder gaan produceren. Dat betekent ook dat de industrie zelf ook minder gaat investeren. In 2021 verwacht de industrie gemiddeld drie procent minder te investeren ten opzichte van de investeringen die deze sector in 2020 heeft gedaan.

Daling in investeringen maar niet overal

Deze daling in de investering is puur gericht op zogenaamde tastbare goederen die in hetzelfde jaar in gebruik genomen worden. Hierbij kun je denken aan investeringen zoals grond, bedrijfsgebouwen, woningen, machines, apparatuur, installaties en vervoermiddelen. Hoewel er sprake is van een verwachte daling in de investeringen is deze daling niet zo groot als eerder werd aangegeven. In het najaar gingen de producenten in Nederland namelijk nog uit van een daling van 11 procent in de investeringen. Dit was echter een gemiddelde. Het valt op dat de verwachte daling in de investeringen sterk verschilt per productiesector. Zo verwachten vooral bedrijven in de olieverwerking en andere fossiele brandstoffen het komende jaar minder investeringen te doen. Ook in de metaalindustrie en de chemie zullen industriële ondernemers volgend jaar waarschijnlijk minder geld investeren in tastbare goederen. Bedrijven die in de transportmiddelenindustrie, textielindustrie en de papier- en grafische industrie zitten verwachten juist meer te investeren.

Vrijblijvende thuiswerkoproep heeft weinig effect op ochtendspits in 2020

Google heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid verkeer op de wegen tijdens de coronacrisis en de periode daar voor. Uit dit onderzoek zijn cijfers naar voren gekomen die duidelijk maken dat er nauwelijks meer thuis wordt gewerkt. De oproep van overheden om meer thuis te werken krijgt nauwelijks gehoor. De ochtendspits blijft namelijk nog steeds een hele drukke periode op de Nederlandse wegen. Collectief lijken mensen wel minder vaak naar hun werk te rijden dan voor de coronacrisis.

Thuiswerken en de ochtendspits

Desondanks is het aantal reisbewegingen naar werkplekken nu onverminderd hoog en zelfs aanzienlijk hoger dan tijdens en na de eerste coronagolf in 2020. Door de eerste golf van de coronacrisis werd er wel een groot verschil opgemerkt in het aantal reisbewegingen op de autowegen. Door de lockdownmaatregelen daalde het verkeer op Nederlandse wegen tussen woningen en werkplaatsen in korte tijd met vijftig procent ten opzichte van de periode voor de coronacrisis. Volgens de data van Google is het reisverkeer tussen woningen en werkplekken ongeveer een kwart onder het werkverkeer dat voor de coronacrisis plaatsvond. Het blijkt dus dat er nauwelijks meer thuis wordt gewerkt in 2020.

Aardgasverbruik nam nauwelijks af tot eind 2020

Het verbruik van aardgas in Nederland is de afgelopen jaren bijna niet gedaald. Er zijn vanuit de overheid en milieuorganisaties verschillende inspanningen geleverd om mensen er op te wijzen dat er minder woningen op aardgas moeten worden aangesloten. Het is natuurlijk leuk dat die organisaties hun best doen om mensen er op te wijzen om minder aardgas te gebruiken maar met concrete oplossingen komen al deze organisaties niet. Natuurlijk heeft men het wel over warmtepompen, lage temperatuurverwarming en isolatie. Die verhalen zijn wel bekend maar oudere woningen kunnen niet overstappen op lage temperatuur verwarming. Dan zouden de woningen eigenlijk compleet opnieuw opgebouwd moeten worden. Na-isolatie heeft uiteraard effect maar daarmee maak je een woning nog niet zo goed geïsoleerd dat je met vloerverwarming een woning compleet kunt verwarmen. Daarnaast is het zo dat oudere woningen ook niet geheel kierdicht gemaakt kunnen worden.

Ventilatie is van groot belang voor de constructie van de woning zelf en het leefklimaat. In verband met vocht is ventilatie vaak geen keuze maar noodzakelijk. Veel woningeigenaren voelen zich in de steek gelaten door de overheid op het gebied van het gasvrij maken van woningen. Men weet vaak niet hoe men een woning aardgasvrij moet maken en wat de kosten daarvan zijn. Het gevolg is dat veel mensen er toch voor kiezen om een hr-ketel aan te schaffen en aardgas te blijven verstoken. Veel aardgas wordt er echter niet meer in Groningen gewonnen de afgelopen tijd. Daarom wordt er juist meer aardgas geïmporteerd dan uitgevoerd. Dat komt dinsdag 24 november 2020 uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een groot deel van het aardgas komt vanuit het buitenland via pijpleidingen Nederland binnen om daar te worden verbruikt in cv-ketels en kooktoestellen.

Eind november 2020 worden windmolenpark Borssele 1 & 2 opgeleverd

Er worden de komende week een aantal grote windmolenparken opgeleverd voor de Nederlandse kust van de provincie Zeeland. Het gaat hierbij om de windmolenparken Borssele 1 & 2. Deze windmolenparken kunnen als ze gereed zijn genoeg elektriciteit produceren voor een miljoen Nederlandse huishoudens. De organisatie die verantwoordelijk is voor de bouw van de windmolenparken op zee is het Deense bedrijf Orsted.

Dit bedrijf is ontstaan uit het voormalige Deense olie- en gasbedrijf DONG. Dat was echter geen duurzame organisatie. In negen jaar tijd is het bedrijf echter getransformeerd tot een bedrijf dat volledig gericht is op verduurzaming en duurzame energie. Dat betekent ook dat alle olie-winning en gaswinning is stopgezet. Het bedrijf Orsted is een wereldmarktleider als het gaat over windenergie op zee. Niet alleen voor de Nederlandse kust heeft Orsted windmolenparken gebouwd maar ook voor andere landen aan de kust van de Noordzee.

Verder bouwt Orsted ook windmolenparken in de Verenigde Staten en Azië. De Deense politiek heeft de ontwikkeling van windmolens en het opwekken van elektriciteit uit windkracht al jaren lang gestimuleerd. Dat zorgt er voor dat Denemarken op dit gebied de wereldleider is. Nederland loopt achter op het gebied van de ontwikkeling van windmolens en het opwekken van duurzame elektriciteit uit windkracht. Met name zonnepanelen zijn in Nederland heel populair bij bedrijven en particulieren.

Verkeersexperts: thuiswerken vanwege corona lost fileprobleem op vanaf 2020

Het thuiswerken in Nederland ten gevolge van het coronavirus heeft een effect op de verkeersdrukte. Dit effect zou volgens verkeersexperts zo groot zijn dat het fileprobleem zal worden opgelost als mensen structureel thuis gaan werken. Dit bericht staat in het Algemeen Dagblad (AD). Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU, geeft zijn visie in het desbetreffende artikel. Hij geeft aan dat er duidelijk een afname is in de verkeersdrukte vanwege thuiswerken. Dit effect is niet alleen merkbaar op hele dagen maar ook op specifieke uren per dag. De laatste jaren is het aantal opstoppingen in het verkeer aanzienlijk toegenomen. Er ontstonden meer files vanwege de drukte op de autowegen. Door de eerste lockdown kwam er een einde aan de toename in files.

Het ministerie Infrastructuur & Waterstaat heeft verschillende analyses uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat er minder drukte is op de autowegen vanwege het thuiswerken. Er komen nog wel files voor maar die ontstaan eigenlijk alleen nog maar als men wegwerkzaamheden uitvoert of als er ongelukken zijn ontstaan. Computermodellen zouden al langer hebben voorspeld dat files aanzienlijk zouden afnemen als er eenvoudigweg minder verkeer op de wegen aanwezig is. Dat geeft ook Ruud Hornman, lector smart mobility aan de Hogeschool Breda aan in het artikel. Aan het einde van augustus namen ongeveer evenveel auto’s deel aan het verkeer als voor de coronacrisis. Het verschil was echter dat er een grotere spreiding was van het autoverkeer. Dat kwam omdat men meer ging thuiswerken waardoor er eigenlijk geen ochtendspits en avondspits was.

Vacatures in de techniek nemen toe eind november 2020

Aan het einde van de maand november staat er steeds meer vacatures in de techniek online. Dat komt omdat een toenemend aantal bedrijven meer orders ontvangt van hun klanten. Consumenten maar ook bedrijven in de techniek krijgen tegen het einde van het jaar meer vertrouwen in de toekomst. De coronacrisis is bijna overwonnen. Hoewel er in het nieuws nog wel duidelijk op de ernst van de situatie wordt gewezen ontstaan er ook meer lichtpuntjes. Een voorbeeld daarvan is de dynamiek op de technische arbeidsmarkt.

Er komen meer vacatures voor onderhoudsmonteurs, lassers, constructiebankwerkers, verspaners en ander technisch personeel online. Ook in de bouw lijkt het nog behoorlijk goed te gaan. In die sector verwachten sommige economen echter wel een krimp in 2021. Dat komt omdat er nog te weinig bouwvergunningen zijn verstrekt. Er is wel een grote vraag naar nieuwe woningen en bedrijfspanden maar als er te weinig vergunningen worden verstrekt zal er toch sprake zijn van een daling in de werkgelegenheid in de bouw. In de algehele techniek is deze ontwikkeling minder sterk aanwezig. Ben je benieuwd naar het actuele vacature aanbod bij jou in de buurt klik dan op de vacatureknop in de menubalk.

Technisch werken.nl heeft een succesvolle update gehad eind november 2020

De website van Technisch werken heeft een update gehad op vrijdag 20 november 2020. De update was gericht op het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het menu aan de zijkant was te groot. Deze is ingekort zodat de vacatureknop en de BBL-knop beter zichtbaar zijn. Daardoor kan een bezoeker deze belangrijke functies sneller vinden op de website. Daarnaast is in het menulint aan de bovenkant ook een andere indeling gemaakt. Ook hier heeft de knop vacatures een prominente plaats gekregen namelijk in het midden van de menufuncties.

Gebruiksvriendelijker website

Deze aanpassingen hebben er voor gezorgd dat de website gebruiksvriendelijker is geworden voor bezoekers van Technischwerken.nl. Daarnaast past de aanpassing ook bij deze tijd. Er is een enorme dynamiek in de arbeidsmarkt. Er worden vacatures open gezet en gesloten in een hoog tempo. Dat heeft alles te maken met de coronacrisis. In het verleden werd met de pandemiefactor geen rekening gehouden. Nu deze factor wel van toepassing is merkt men bij bedrijven een extra invloed. Er wordt niet alleen gekeken naar orders en de economie maar ook naar de coronamaatregelen.

Delen van technische vacatures

De technische arbeidsmarkt lijkt de coronacrisis behoorlijk goed te doorstaan. Er zijn wel een aantal bedrijven die het moeilijk hebben gekregen maar over het geheel lijkt de techniek de coronapandemie en de coronamaatregelen redelijk goed te overwinnen. Dat blijkt in ieder geval uit het aantal vacatures dat open staat. Op de website van Technischwerken.nl worden deze vacatures gedeeld achter de knop ‘vacatures’ in de menubalk. Dit aanbod aan vacatures wordt voortdurend bijgewerkt zodat een actueel overzicht blijft bestaan. De komende tijd blijft Technischwerken.nl haar bezoekers goed up to date houden met betrekking tot de ontwikkelingen op de technische arbeidsmarkt.

Aantal faillissementen in oktober 2020 uitzonderlijk laag

In Nederland worden de laatste maanden steeds minder faillissementen uitgesproken. In de maand oktober van dit jaar is het aantal uitgesproken faillissementen zelfs zo laag uitgevallen dat er wordt gesproken van een laagterecord. In een periode van 21 jaar tijd is het aantal faillssementen in Nederland nog niet zo laag geweest. Toch zijn er ook zorgen over de komende tijd. De accountantsorganisatie PwC en de Universiteit Leiden hebben in een zogenaamde Bijzonder Beheer Barometer aangegeven dat er in het tweede kwartaal van het komende jaar een piek zou kunnen ontstaan in het aantal faillissementen.

Bedrijven krijgen ondersteuning

Dat betekent dat het aantal bedrijven dat failliet gaat de komende tijd zal toenemen. Verschillende bedrijven die in financiële moeilijkheden zijn terechtgekomen krijgen nu nog ondersteuning vanuit banken en de overheid. De kans is behoorlijk groot dat deze steun in het komende jaar zal worden beperkt. Als de NOW regeling afloopt en als banken hun ondersteuning beperken moeten bedrijven meer op hun eigen benen staan. Dat zorgt er ook voor dat ze geen financiële ondersteuning krijgen om de komende moeilijke tijd door te komen. Bijzonder Beheer is de afdeling van banken die bedrijven behandelen die problemen hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

Bijzonder Beheer

Zo geeft Bijzonder Beheer extra aandacht aan die bedrijven om te proberen een faillissement te voorkomen. Op een gegeven moment is de rek er uit. Dan zullen bedrijven moeten proberen om zelfstandig te overleven in een lastige tijd. De vraag is natuurlijk hoe lang de huidige crisis gaat duren. Er zijn al verschillende hoopvolle berichten dat de coronacrisis wellicht ten einde is. Zo heeft men vanuit China geen zorgwekkende berichten meer terwijl de crisis juist daar is ontstaan.

‘Groenwassen’ van elektrische stroom door stroomleveranciers in Nederland

De term ‘groenwassen’ heb ik vandaag voor het eerst in een nieuwsbericht gelezen. Het groenwassen zou namelijk voorkomen bij een aantal stroomleveranciers in Nederland. Doormiddel van groenwassen doen de energieleveranciers zich groener voor dan ze in werkelijkheid zijn. De energieleveranciers zouden grijze stroom inkopen om deze vervolgens groen te wassen. Vervolgens zou de elektrische stroom bij consumenten aangeboden worden als groene stroom. Het bericht over het groenwassen van grijze stroom werd vrijdag 20 november 2020 bekend gemaakt door de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE. In de jaarlijkse Stroomranking die door deze organisaties vrijdag is gepubliceerd komt het begrip groenwassen voor.

In de Stroomranking krijgen bedrijven in de energiemarkt een rapportcijfer. Dit cijfer is gebaseerd op de inkoop, levering en investeringen van de energieleveranciers in zowel de zakelijke als particuliere markt. Gemiddeld is het cijfer voor de zakelijke markt een 5 en voor de particuliere markt komt deze uit op een 6,8. Er is een opvallend verschil tussen de verkoop en de inkoop van elektrische stroom. Van de energieleveranciers krijgt tweederde een lager cijfer voor de inkoop dan voor de verkoop van elektrische stroom. Veel ingekochte stroom zou grijze stroom zijn. Door losse certificaten die bijgekocht worden kan de grijze stroom worden vergroend. Dat is echter een maatregel om administratief naar buiten toe goed over te komen terwijl de praktijk anders is.  

Koopwoningen in oktober 2020 ruim 9 procent duurder dan in 2019

In de maand oktober van dit jaar zijn de koopwoningen gemiddeld 9,1 procent duurder geworden ten opzichte van de prijzen van koopwoningen in dezelfde maand vorig jaar. Dit is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de grootste prijsstijging voor koopwoningen in twee jaar tijd. Het statistiekbureau maakte de cijfers over de woningverkoop bekend op vrijdag 20 november 2020. Volgens het CBS heeft de prijsstijging er voor gezorgd dat een koopwoning nu gemiddeld 350.244 euro kost.

In veel berichten in de media leest men dat de woningmarkt zich niets aantrekt van de coronacrisis. Er wordt zelfs beweerd dat de woningprijzen tijdens deze crisis zelfs sterker stijgen. Dat geeft ook  hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS aan. Hij voegde daar aan toe dat deze prijsstijging niet past bij een crisis. Volgens hem was er in de vorige economische crisis juist sprake van een daling in de woningprijzen. Op dit moment is er juist een stijging meetbaar. Dat is precies het tegenovergestelde van wat men zou verwachten. Toch zijn er ook duidelijk berichten dat er een einde zal komen aan de stijgende trend in de woningprijzen. Verschillende banken spreken al van een afkoeling van de woningmarkt. Deze afkoeling zal waarschijnlijk al in 2021 merkbaar zijn.

Op zoek naar technische vacatures in november 2020

Ben je op zoek naar technische vacatures dan ben je hier aan het juiste adres. In de menubalk staat ons uitgebreide vacatureoverzicht. Als je klikt op de knop vacatures Technicum kom je in een digitale omgeving waar je per regio kunt kijken welke technische vacatures open staan. Deze vacatures zijn niet alleen per stad en provincie ingedeeld maar ook op functie en vakgebied. Dat maakt het gehele vacatureaanbod heel overzichtelijk.

Overzicht is noodzakelijk want er zijn de afgelopen tijd veel vacatures open gezet op de arbeidsmarkt. Het lijkt er op dat er steeds meer bedrijven zijn die besluiten om te investeren in personeel. Dat is niet bijzonder want in de techniek draait alles om vakmanschap. En vakmanschap zit in het personeel. Een ervaren kracht is voor een bedrijf veel waard. Daarom hebben veel bedrijven tijdens de coronacrisis er alles aan gedaan om zoveel mogelijk personeel te behouden. Zelfs de flexibele schil van veel technische bedrijven is ongemoeid gelaten. Dat betekent dat er ook weinig technische uitzendkrachten beschikbaar zijn gekomen. Nu het weer drukker wordt kunnen bedrijven meteen opschalen met nieuwe vacatures. Ben je benieuwd naar je mogelijkheden? Klik dan op de vacatureknop.

Vacature monteur jachtinstallaties vanaf november 2020

Installaties aan boord jachten zijn verschillende complexe installaties ten behoeve van de maritieme techniek maar ook voor een optimaal leefklimaat in het jacht. Voor het aanbrengen van deze installaties zijn ervaren monteurs nodig die verstand hebben van de maritieme sector maar ook van installatietechniek en elektrotechniek. Heb jij behoorlijk wat kennis op dit gebied dan zijn we op zoek naar jou. Ook als je nog wat extra kennis en ervaring moet opdoen nodigen we je van harte uit om verder te lezen. Het bedrijf is namelijk groot en heeft meerdere ervaren monteurs in dienst die in teamverband met elkaar werken. Door deze samenwerking kun je kennis overdragen maar ook kennis ontvangen. Zo wordt je samen met je collega’s steeds beter in je werk en worden kwalitatief hoogwaardige jachten geleverd aan tevreden klanten.

Welke ervaring heb je nodig?

Ervaring in de jachttechniek is gewenst. Mocht je niet over deze ervaring beschikken dan is het belangrijk dat je over ervaring beschikt in elektrotechnische installaties en werktuigbouwkundige installaties. Vooral ervaring in de fijnere nauwkeurige techniek wordt door het bedrijf gewaardeerd. Snelheid is niet het belangrijkste aspect nauwkeurigheid en kwaliteit wel. Een MBO opleiding in de maritieme techniek of in de elektrotechniek en installatietechniek vormen een belangrijke theoretische basis. Een aantal jaren ervaring in jachtinstallaties of in de installatietechniek zijn ook nodig om in de fulltime functie goed van start te gaan.

Over het bedrijf

Het bedrijf waar deze vacature open staat is gericht op de jachtbouw. Op dit gebied is het bedrijf een totaalleverancier. Dat betekent dat het bedrijf complete jachten bouwt. Elk jacht is uniek en heeft weer specifieke installaties aan boord die passen bij de eigenschappen van het jacht en de wensen van de toekomstige eigenaar. Dat zorgt er voor dat medewerkers over een brede technische kennis moeten beschikken. Medewerkers krijgen binnen het bedrijf volop mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Zo wordt het vakmanschap van de werknemers naar een hoger niveau gebracht en worden de jachten steeds beter.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze fulltime functie is tussen de 2400 en 2750. Het salaris zal worden bepaald op basis van opleiding en werkervaring. De reiskosten zijn 0,19 per kilometer. Daarnaast krijg je werkkleding van onze organisatie. Bovendien krijg je doormiddel van opleidingen en trainingen de kans om jezelf voortdurend te ontwikkelen. Zo kun je doorgroeien in vakmanschap en functie. In eerste instantie krijg je een werkverband op tijdelijke basis. De doelstelling is dat je bij goed functioneren een contract krijgt voor bepaalde tijd. Als je bij het bedrijf in dienst treed zijn er mogelijkheden om vast contract oftewel een contract voor onbepaalde tijd te krijgen.

Solliciteren?

Heb je interesse in deze functie klik dan op de knop vacatures in de menubalk.

Aantal vacatures per werkloze is gedaald naar 51 op de 100 eind 2020

De krapte op de arbeidsmarkt is aan het afnemen. Dat betekent dat het aanbod aan personeel groter wordt dan de vraag naar personeel. De vraag naar personeel komt tot uiting door het totaal aan vacatures dat open staat. Door de coronacrisis zijn veel vacatures ingetrokken en van de arbeidsmarkt verdwenen. Voor de coronacrisis waren er ongeveer 90 vacatures per 100 werklozen. Inmiddels is dat gedaald naar 51 vacatures op 100 werklozen. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aangegeven doormiddel van hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen in gesprek met NU.nl. De econoom voegde daar aan toe dat de krapte op de arbeidsmarkt momenteel tot het verleden behoort. In het tweede kwartaal van 2019 was er nog sprake van een piek in het aantal vacatures ten opzichte van het aantal werklozen. Het aantal vacatures kwam toen gemiddeld uit op 93 ten opzichte van 100 werklozen.

De daling in het aantal vacatures vond aan het begin van 2020 al plaats. Toen kwam het gemiddelde aantal vacatures uit op 81 beschikbare vacatures per 100 werkzoekenden volgens Van Mulligen. De eerste coronalockdown had al een behoorlijke invloed op een verdere daling in het aantal vacatures. Er werden veel vacatures ingetrokken. Aan het einde van het tweede kwartaal was dit pas echt goed merkbaar toen het aantal vacatures op 57 lag ten opzichte van 100 werkzoekenden. In september daalde het aantal beschikbare banen nog verder naar 51 per honderd werklozen. Er zijn verschillende bedrijven die blijven bestaan vanwege overheidssteun. Dat betekent ik de praktijk ook dat er geen mensen ontslagen worden maar er worden ook geen extra mensen aangenomen.

Aantal WW-uitkeringen bleef gelijk in oktober 2020

In de maand oktober is het aantal WW-uitkeringen iets gestegen. Dat kwam door de gedeeltelijke lockdown en de coronamaatregelen die halverwege oktober werden aangekondigd. Gemiddeld steeg het aantal WW-aanvragen met 8.500 per week. Dat is een stijging van maar liefst 37 procent. Met name vanuit de horeca werden veel WW-uitkeringen ontvangen. Daar werden veel bedrijven gedwongen gesloten omdat er geen werk en geen inkomsten meer waren. Toch name het totale aantal WW-uitkeringen niet toe.

Dat komt er ook ongeveer evenveel WW-uitkeringen werden stopgezet in oktober. Er is sprake van een toename in de werkgelegenheid in bepaalde sectoren. Zo worden in de techniek nog veel vacatures open gezet en krijgen ook uitzendbureaus richting het einde van 2020 het steeds drukker. De arbeidsmarkt is in beweging. De kans bestaat dat er nog meer nieuwe uitkeringen zullen worden aangevraagd. Dit is voor een deel gekoppeld aan de bedrijvigheid en het ondernemersvertrouwen.

Werkloosheid gedaald in oktober 2020

De werkloosheid in Nederland is aan het dalen. Zo waren er in de maand september in Nederland ongeveer 413.000 mensen werkloos. Dit aantal was in oktober afgenomen waardoor het totale aantal werklozen die maand uitkwam op 406.000. Dit bericht werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op donderdag 19 november 2020. Dat betekent dat de werkloosheid is gedaald van 4,4 procent naar 4,3 procent. De daling in de werkloosheid is goed nieuws.

In de periode tussen maart en augustus is het aantal werkzoekenden in Nederland aanzienlijk gestegen. Die ontwikkeling was het gevolg van de coronacrisis. Het aantal werklozen steeg toen van 273.000 naar 426.000 personen. De afgelopen maanden is de beroepsbevolking met gemiddeld 9000 personen gegroeid. De beroepsbevolking is de totale groep werkenden en werklozen. De groei in de beroepsbevolking komt met name door de grote stijging in het aantal werknemers in de maand oktober. Toch hadden in die maand nog ongeveer 4,2 miljoen Nederlanders geen baan om uiteenlopende redenen.

Technicum zoekt ervaren technici in november 2020

Het technische uitzendbureau Technicum is in de maand november op zoek naar technisch personeel. De ervaren uitzendorganisatie heeft van verschillende opdrachtgevers vacatures ontvangen. Het gaat hierbij met name om specialistische functies. Hierbij kun je denken aan onderhoudsmonteurs in de machinebouw maar ook aan servicemonteurs in de installatietechniek en werktuigbouwkunde. Verder valt het op dat er gespecialiseerde lassers worden gevraagd. Dit zijn lassers met een MIG/MAG niveau 4 of TIG niveau 4 lasdiploma. Als er naast deze laspapieren ook nog lascertificaten benodigd zijn wordt de spoeling wel heel dun.

Er is namelijk een tekort aan ervaren krachten in de techniek. Er zijn genoeg kandidaten beschikbaar met een technische basiskennis maar die moeten vaak in de praktijk teveel worden ingewerkt en ondersteund. Het gevolg is dan dat bepaalde ervaren collega’s minder snel kunnen werken en de aandacht ook bij de nieuwe werknemer moeten houden. Juist in de coronacrisis is er weinig tijd om veel aandacht aan onervaren krachten te geven. Mensen moeten eigenlijk meteen aan de slag. Bedrijven die het druk hebben moeten namelijk vaak een achterstand wegwerken. Deze achterstand is ontstaan vanwege een tekort aan materialen en onderdelen door de coronacrisis of omdat bepaalde projecten die eerst ‘on hold’ zijn gezet nu toch los mogen gaan. Dat zorgt voor werkdruk en die werkdruk moet juist goed verspreid worden over ervaren krachten.

Ben jij een ervaren kracht in de techniek en zou je graag een bedrijf uit de spreekwoordelijke brand willen helpen? Klik dan op de knop vacatures in de menubalk. Dan zie je een overzicht van vacatures waar bedrijven behoefte hebben aan ervaren technisch personeel.

Vacature monteur motoren en aandrijvingen vanaf november 2020

Aandrijvingen zijn overal en zijn noodzakelijk om machines en voertuigen in beweging te krijgen. Daarom is de functie van aandrijvingsmonteur van groot belang. Veel bedrijven hebben onderhoudsmonteurs in dienst maar een monteur die zich specifiek bezig houdt met aandrijvingen hebben ze vaak niet. Dat is niet verwonderlijk want aandrijvingen zijn specifieke systemen. Om die reden worden werkzaamheden aan aandrijvingen vaak uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Juist voor zo’n gespecialiseerd bedrijf zijn wij op zoek naar een (aankomend) monteur aandrijvingen. We zoeken specifiek iemand die ervaring heeft met aandrijvingen en deze ervaring verder wil uitbouwen. In de volgende alinea kun je lezen wat je nodig hebt om voor deze uitdagende vacature in aanmerking te komen.

Welke ervaring is gevraagd?

Het is belangrijk dat je over basiskennis beschikt van aandrijvingen. Ook van pompen en andere systemen heb je een bepaalde basiskennis nodig om de werkzaamheden in de functie goed te kunnen uitvoeren. Deze basiskennis kun je in de praktijk hebben opgedaan of in combinatie met een opleiding in motorvoertuigentechniek, werktuigbouwkunde of een andere opleiding in de machinebouw of voertuigentechniek. Hoe meer ervaring je hebt hoe beter. Daarnaast is het belangrijk dat je bereid bent om tijdens je werk jezelf verder te ontwikkelen doormiddel van werkervaring maar ook door opleidingen en trainingen. Je werkt grotendeels in een team maar hebt de verantwoordelijkheid voor je eigen projecten. Dat betekent dat je zelfstandig zult sleutelen aan motoren, pompen en andere aandrijvingen. Je werkt overigens niet alleen op de werkplaats maar ook op locatie. Daarom is het belangrijk dat je een rijbewijs hebt en indien mogelijk ook met een kar kunt rijden. Het is een fulltime functie waarbij je af en toe ook buiten kantooruren werkzaamheden moet verrichten om klanten uit de ‘brand’ te helpen.

Over het bedrijf

Het is een middelgroot bedrijf met ongeveer 30 medewerkers in dienst. Het bedrijf is goed te bereiken vanuit Leeuwarden, Harlingen maar ook vanuit Sneek en Bolsward. De organisatie werkt met verschillende bedrijven in Europa samen om zodoende in heel Europa klanten te ondersteunen. De werknemers bij dit bedrijf werken echter allemaal in Nederland en hoeven dus niet in het buitenland aan de slag. Binnen het bedrijf staan kwaliteit en vakmanschap centraal.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris voor deze functie ligt tussen de 2500 en 2800 euro afhankelijk van je ervaring. Na een tijdelijke periode van detachering via Technicum kun je een vast contract ontvangen wanneer de voorgaande periode voor beide partijen positief is verlopen.

Het bedrijf volgt de CAO Metaal & Techniek. Hierin staat een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket. Je hebt recht op 24 vakantiedagen en ontvangt 8% vakantiegeld. Ook wordt voldoende aandacht geschonken aan veilig en plezierig werken. Je wordt gefaciliteerd in persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding van goede kwaliteit.

De groeiende organisatie biedt je mogelijkheden om met hem mee te groeien in je functie. Hiervoor krijg je de noodzakelijke cursussen en opleidingen aangeboden. Initiatief hierin wordt beloond.

Tenslotte kom je te werken binnen een prettige werksfeer. Collega’s gaan informeel en respectvol met elkaar om. Dit alles maakt het een fijne organisatie om voor te werken.

Solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Klik dan op de knop vacatures in de menubalk dan kun je direct via een sollicitatieformulier reageren.

Nederlandse scheepsbouwer Damen bouwt samen met Frans bedrijf marineschepen voor Duitsland vanaf 2020

Het Nederlandse bedrijf Damen gaat samen met het Franse bedrijf Thales gezamenlijk vier schepen bouw voor de marine van Duitsland. Daarvoor hebben de scheepsbouwers een contract getekend. De schepen zullen worden gebouwd door Damen en de moderne technologie aan boord van de schepen zal door de Nederlandse tak van Thales worden aangebracht. Het gaat daarbij om moderne technologie om aanvallen af te weren. Dit bericht werd woensdag 18 november 2020 bekend gemaakt door de twee grote bedrijven.

De fregatten zijn van het type MKS 180 en hebben een waarde van ruim 5 miljard euro. Eerder werd al bekend dat Damen de schepen mocht bouwen. Inmiddels is duidelijk dat Damen hierbij gaat samenwerken met Thales. De bedrijven hebben hiervoor onderling een contract getekend. Dit contract heeft een waarde van 1,5 miljard euro. Het gaat hierbij specifiek om de uitrustig van de schepen. Voor Thales is dit één van de grootste contracten die het bedrijf ooit heeft gesloten. De bouw van de schepen zal waarschijnlijk tot 2028 duren. Volgens de bedrijven zal het gehele programma ongeveer twee jaar duren.

Thales krijgt de taak om de schepen uit te rusten met het zogenaamde ‘Above Water Warfare System’. Dit is een systeem waarmee de schepen met radars, software en kunstmatige intelligentie automatisch worden beschermd tegen onverwachte aanvallen. Dit gebeurd in fracties van een seconde. Door de expertise van Thales te gebruiken zal de omzet van het technische bedrijf ongeveer met dertig tot veertig procent stijgen de komende drie jaar. Dat heeft topman Gerben Edelijn bekend gemaakt tegen Het Financieele Dagblad.

Verkoop olieproducten daalde met bijna veertig procent in derde kwartaal 2020

Olieproducenten in de wereld hebben in het derde kwartaal hun verkopen aanzienlijk zien dalen. De daling kwam in dat kwartaal uit op 38,9 procent in vergelijking tot dezelfde periode in 2019. Dit bericht werd woensdag 18 november 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de statistiekorganisatie hebben veel olieproducenten minder omzet gedraaid vanwege een daling in de olieprijzen. Binnen de industrie is de oliesector het hardste getroffen door de coronacrisis en alles wat daaruit is voortgevloeid. Er zijn ook andere sectoren die te maken hebben gehad met een daling in de omzet. Zo hebben fabrikanten van transportmiddelen het ook moeilijk gehad.

Ook producenten van grondstoffen zoals kunststof en rubber zagen hun omzet dalen. Deze sectoren houden wel verband met de olieproducenten. De chemische industrie en de farmaceutische industrie hebben ook te maken gehad met een daling in hun omzet. De vraag naar olie en olieproducenten is gedaald door de coronacrisis. Er wordt minder vervoerd en getransporteerd. De belasting van de wegen is beperkter en ook het vliegverkeer is voor een deel aan banden gelegd. Dat heeft een effect op de vraag naar olie. Die vraag is gedaald en lijkt nog niet te worden hersteld de komende tijd. Dat komt omdat de coronamaatregelen nog niet voorbij zijn. Daarnaast wordt de verduurzaming wel voortgezet waardoor structureel een lagere vraag naar olieproducten zal ontstaan.