Duitsland brengt BTW omlaag tot eind 2020 vanwege economische impact coronacrisis

De Duitse regeringscoalitie heeft besloten dat een nieuw pakket aan maatregelen noodzakelijk is om de Duitse economie te beschermen tegen de negatieve effecten van de coronacrisis. In een pakket maatregelen zijn verschillende afspraken vastgelegd met een totale waarde van 130 miljard euro. Een belangrijke maatregel is de reductie van de btw door de Duitse regering. Deze btw-reductie duurt tot het einde van 2020. Daarnaast krijgen families meer geld en bedrijven een belastingverlichting.

Daarnaast kunnen gemeentes in Duitsland vanuit de landelijke overheid ook meer steun ontvangen. Er komen hogere subsidies voor mensen die een elektrische auto willen gaan kopen. De CDU en SPD hebben ook besloten om geen aankoopsubsidie voor auto’s die op benzine of diesel rijden in te stellen. ook voor hele zuinige diesels en benzinevoertuigen komen geen aankoopsubsidies. Zo wil Duitsland volledig aansturen op het zo goedkoop mogelijk maken van elektrisch rijden.

Het is niet de eerste maatregel die Duitsland neemt om de economische crisis ten gevolge van de coronacrisis te beteugelen. Zo had Duitsland eerder al een pakket aan maatregelen voor meer dan 1,2 biljoen euro om de economie van Duitsland te steunen. Dat bedrag is 1200 miljard euro en is een extreem forse investering ook ten opzichte van andere landen in Europa.

SER: blijf langer thuiswerken en pas werktijden aan om problemen in openbaar vervoer te voorkomen in 2020

Nu veel maatregelen tijdens de coronacrisis zijn versoepeld lijkt Nederland in een snel tempo weer in beweging te komen. Bedrijven laten hun werknemers weer massaal naar hun vestigingen komen en het verkeer over de wegen neemt weer toe. Deze ontwikkelingen gebeuren met een behoorlijke snelheid en de kans is groot dat er nieuwe zullen ontstaan. Er wordt verwacht dat het openbaar vervoer in de knel komt als de coronamaatregelen verder worden versoepeld en mensen massaal gebruik gaan maken van bussen, treinen en trams.

Overbelasting openbaar vervoer voorkomen

Daar is het openbaar vervoer op dit moment nog niet op berekend. Bovendien moeten mensen in het openbaar vervoer ook de coronaregels naleven. Zou moet daar ook de anderhalvemeterafspraak worden nageleefd. Dat zorgt voor minder beschikbare plekken in bussen, treinen en andere vormen van openbaar vervoer. Als er toch veel mensen verplaatst moeten worden met deze voertuigen kunnen stressvolle en problematische situaties ontstaan.

Aangepaste werktijden

Om die reden heeft een werkgroep van de Sociaal Economische Raad (SER) aan het kabinet het advies uitgebracht om mensen langer thuis te laten werken en eventueel met de fiets naar het werk te laten komen. Indien het mogelijk is moet men arbeidstijden aanpassen van werknemers om piekmomenten in het openbaar vervoer te voorkomen. Ook zouden door de aangepaste arbeidstijden ook de tijden van de kinderopvang moeten worden gespreid. Ook onderwijs via internet wordt geadviseerd door de werkgroep. Alles is er op gericht om te voorkomen dat teveel mensen zich in een te korte tijd willen verplaatsen via het openbaar vervoer.

Technische vakantiewerk beschikbaar bij Technicum uitzendbureau in zomer 2020

De zomer van 2020 is in verschillende opzichten bijzonder. Het is een periode middenin de coronacrisis en de economische crisis die hierop lijkt te volgen. De werkgelegenheid heeft een behoorlijke klap gekregen in Nederland. Toch is er niet alleen maar negatieve berichtgeving. Verschillende bedrijven beginnen langzaam maar zeker hun productie op te schalen en dat heeft een positief effect op de arbeidsmarkt. Er ontstaan meer vacatures die op internet en social media worden gedeeld. Nederlandse bedrijven staan ook weer open voor vakantiekrachten ook tijdens de coronacrisis.

Werk in vakantieperiode 2020

De vakantieperiode in 2020 is voor veel bedrijven een spannende periode. Een deel van hun personeel gaat op vakantie terwijl de productie nu langzaam maar zeker weer op gang komt. Dat stelt bedrijven voor de keuze of ze personeel moeten aannemen of niet om de vaak tijdelijke drukte op te vangen. Deze ontwikkeling speelt ook in de techniek. Bedrijven zetten op de technische arbeidsmarkt vacatures open om toch personeel aan te trekken om de drukke periode tijdens de zomer van 2020 op te vangen.

Vacatures Technicum

Technicum uitzendbureau ontvangt een groot deel van de vacatures op de technische arbeidsmarkt. Deze vacatures worden door Technicum verzameld en gedeeld op de mediakanalen die daarvoor gebruikt mogen worden. Ben je benieuwd naar het aanbod aan vacatures in de techniek in de zomer van 2020 klik dan op de knop: vacatures Technicum in de menubalk. Dan zie je een overzicht aan vacatures in de techniek bij jou in de buurt.

Nederland slaat met Duitsland, Frankrijk en Italië werken samen aan coronavaccin in 2020

De ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus is topprioriteit. Dat zal niemand ontkennen maar de samenwerking op het gebied van de ontwikkeling van een vaccin tegen corona is daarbij een belangrijke factor. Als alle landen apart een vaccin ontwikkelen is de kans groot dat veel stappen in de ontwikkeling door landen ‘dubbel’ worden gedaan. Het is juist belangrijk dat men elkaar ondersteun bij de ontwikkeling en productie van een potentieel vaccin.

Deelnemende landen

De landen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië slaan de handen ineen om zo snel mogelijk een coronavaccin te ontwikkelen. De landen zijn van mening dat een goed werkend vaccin zo snel mogelijk moet worden ontwikkeld in Europa. Dat heeft ook het ministerie van Volksgezondheid woensdag 3 juni 2020 in de middag in een persbericht bekend gemaakt. De samenwerking tussen de landen gebeurd op basis van een alliantie de zogenaamde: Inclusieve Vaccin Alliantie.

Grotere kans op het ontwikkelen van een antivirus

Het samenwerken moet er voor zorgen dat er betere kansen ontstaan om een goed coronavaccin te ontdekken. Daarbij is een antilichaam bijvoorbeeld van groot belang. Nederland heeft op dit gebied vorderingen geboekt. Maar ook in de overige deelnemende landen zijn ontwikkelingen in gang gezet. Dat zorgt er voor dat iedereen in deze samenwerking een belangrijke bijdrage kan leveren.

Salarisverhoging CAO Metaal & Techniek per 1 juli 2020

Met ingang van 1 juli 2020 kent de cao Metaal & Techniek een salarisverhoging van 3,5%. Onder de Metaal en Techniek (Kleinmetaal) vallen de volgende deel cao’s:

  • CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf
  • CAO voor het Technisch Installatiebedrijf
  • CAO voor het Carrosseriebedrijf
  • CAO voor het Isolatiebedrijf
  • CAO voor de Goud- en Zilvernijverheid

De verhoging geldt voor alle deel cao’s die onder de Metaal & Techniek cao vallen. De CAO voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf maakt geen deel meer uit van de cao Metaal & Techniek maar is een aparte cao geworden. Deze kent daarom geen verhoging per 1 juli.

Uitzendorganisaties dienen de cao-verhogingen door te voren aan het uitzendpersoneel dat ze aan het werk hebben bij bedrijven die onder de CAO Metaal & Techniek vallen. Dat wordt ook wel equal pay genoemd. Equal pay is dus in dit geval een gelijkwaardige betaling en gelijkwaardige cao-loonsverhoging voor flexibele inleenkrachten ten opzichte van vaste krachten die rechtstreeks bij het inleenbedrijf werkzaam zijn.

Economische steun voor werkloze flexwerkers wordt uitgebreid in 2020

De overheid gaat de economische steun voor flexwerkers die hun baan zijn kwijtgeraakt uitbreiden. Het gaat hierbij om economische steun aan flexwerkers die niet in aanmerking kunnen komen voor een WW-uitkering of een bijstandsuitkering. Doordat de overheid de inkomensdrempel heeft verlaagd naar 400 euro per maand kunnen meer mensen aanspraak maken op economische steun. Hoewel meer mensen in aanmerking kunnen komen voor de steunmaatregel wordt de hoogte van de uitkering echter wel verlaagd. Dit kwam woensdag 3 juni 2020 naar voren uit een Kamerbrief van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeid TOFA

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeid (TOFA) zou flexkrachten die geen recht op WW of bijstand hebben moeten ondersteunen in hun inkomstenderving door de coronacrisis. Om die reden werd de TOFA door minister Koolmees ingevoerd. De minister had eerder nog vraagtekens bij de regeling. Volgens hem zorgt de wek voor een risico op willekeur en onjuist gebruik. Toch heeft de Tweede Kamer aangegeven dat het belangrijk is dat ook voor deze groep flexwerkers een oplossing wordt geboden. Inmiddels heeft de TOFA een aantal wijzigingen ondergaan. Daardoor kan de TOFA alsnog worden ingevoerd.

Hoogte van de drempel voor TOFA

Flexwerkers komen voor compensatie vanuit de TOFA in aanmerking als ze in februari minimaal 400 euro bruto verdienden. Ook moeten ze in april vanwege de coronacrisis hun inkomen met minimaal de helft moeten hebben zien teruglopen. Deze inkomensdrempel lag eerder op 500 euro. Door het verlagen van de inkomensdrempel kunnen ook studenten in aanmerking komen voor de TOFA. De uitkering vanuit de TOFA wordt echter wel verlaagd van maximaal naar maximaal 550 euro per maand voor een periode van drie maanden. De overheid heeft de hoogte van de uitkering aangepast om het betaalbaar te houden. Er zullen door de drempelverlaging meer mensen voor de TOFA in aanmerking komen. Daarnaast zorgt de drempel er voor dat “er niet een te grote groep ontstaat die een hogere tegemoetkoming krijgt dan men voorheen zelf verdiende”, aldus minister Koolmees.

CO2-uitstoot daalt in 2020 met 4 tot 7 procent vanwege coronacrisis

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat er minder CO2 wordt uitgestoten in de wereld. In 2020 zal de emissie van CO2 tussen de 4 en 7 procent afnemen. Dat is scherpste daling sinds de Tweede Wereldoorlog. Een hoogleraar klimaatwetenschap aan de University of East Anglia en voormalig directeur van het gezaghebbende Tyndall Centre for Climate Change Research heeft aan NU.nl aangegeven dat de CO2-emissie ieder jaar met minimaal hetzelfde percentage moet afnemen als we wereldwijd de temperatuurstijging willen tegenhouden.

Wereldwijd zou de temperatuur volgens de afspraken de komende tijd 1,5 graden mogen stijgen maar als de economie weer gaat aantrekken zal de CO2 emissie waarschijnlijk ook weer omhoog gaan. Dan worden weer meer brandstoffen gebruikt en vind er ook meer transport en vervoer plaats over wegen maar ook over het water en door de lucht. Daarnaast draaien fabrieken ook meer productie en wordt er ook meer elektrische stroom verbruikt. Een opleving van de economie is weliswaar goed voor de inkomsten van mensen en bedrijven maar zal waarschijnlijk nadelig uitpakken voor het milieu. Er moet gestreefd worden naar een optimale balans tussen mensen en natuur.

Nederlanders verspillen 9.800 kilo aan materialen per persoon per jaar in 2020

In Nederland gaat men nog niet zorgvuldig om met grondstoffen en materialen. Volgens een rapport van de non-profitorganisatie Circle Economy dat woensdag 3 juni 2020 is gepresenteerd worden op jaarbasis per inwoner uit op 9,8 ton (9.800 kilogram) aan materialen verspilt. Gemiddeld wordt een kwart aan grondstoffen per inwoner weer hergebruikt. Op dat gebied scoort Nederland wel beter dan het gemiddelde op dit gebied wereldwijd. Het gemiddelde staat wereldwijd op 8,6 procent op dit gebied. Het bijzondere is dat hier geen stijgende lijn in zit. Gemiddeld werd 9,1 procent van de materialen en grondstoffen hergebruikt wereldwijd. De circulaire economie is dus nog verder weg dan in 2018 het geval was in de wereld. Marc de Wit hoofdauteur van het rapport is positief over de inspanningen van Nederland op het gebied van circulariteit doet.

De gebruikte grondstoffen die worden meegenomen in de berekening zijn zeer divers. Het gaat hierbij niet alleen om fossiele brandstoffen en metalen maar ook om biomassa. Volgens de onderzoekers gaat een groot deel van de grondstoffen in Nederland op aan voeding maar ook aan de landbouw. Daarnaast is ook de mobiliteitssector een sector waar veel grondstoffen worden verbruikt. In de mobiliteitssector wordt 36 miljoen ton per jaar verbruikt. In de segmenten wonen en infrastructuur wordt gezamenlijk 31 miljoen ton verbruikt. Het verbruik van grondstoffen is een belangrijke veroorzaker voor CO2-emissie met name in de chemische-, energie- en logistieksector.  Deze sectoren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 47 procent van de uitstoot in Nederland.

Directie Tata Steel: ontslagen zijn niet uitgesloten bij tegenvallende resultaten in 2020

De directie van Tata Steel heeft dinsdagavond bekend gemaakt dat ontslagen niet kunnen worden uitgesloten. Als het bedrijf te maken heeft met tegenvallende resultaten behoren ontslagen tot de mogelijkheden. Dat is echter geheel tegen de zin van de vakbonden die juist de garantie willen dat het personeel de komende tijd aan het werk kan blijven. Doordat Tata Steel niet aan de eisen van de vakbonden tegemoet kan komen liggen acties voor de hand. Deze acties zullen waarschijnlijk al plaatsvinden in juni.

In een schriftelijke reactie heeft Tata Steel wel aangegeven dat er geen Nederlandse bedrijfsonderdelen worden verkocht. Desondanks  moeten de kosten van het bedrijf worden gedrukt. De tegenvallende resultaten zijn namelijk niet het enige probleem van Tata Steel ook de coronacrisis heeft een negatieve impact op de inkomsten van het bedrijf. Het bedrijf geeft in een reactie aan dat “FTE-reducties niet zijn uit te sluiten”. De komende tijd zullen de vakbonden overleggen welke acties zullen worden gehouden. Op donderdag 4 juni komen de vakbondsleden bij elkaar.

Hypotheekmarkt vlakt af in mei 2020

De hypotheekmarkt heeft in mei 2020 een behoorlijk goede maand gedraaid. Desondanks zijn de uitschieters voorbij. In de maanden maart en april waren er nog wel uitschieters op de hypotheekmarkt. Deze uitschieters waren het gevolg van de coronacrisis. Op dinsdag 2 juni 2020 werden door Hypotheken Data Netwerk (HDN) cijfers bekend gemaakt over de maand mei in 2020. Het HDN heeft een goed beeld van de hypotheekmarkt omdat deze organisatie 82 procent van alle hypotheekoffertes in Nederland registreert.

Volgend deze organisatie is sinds augustus 2019 de trend ingezet waarbij elke maand opnieuw het staande record wordt verbroken. Ook in mei nam het aantal hypotheekaanvragen toe. Die maand kwam het totale aantal aanvragen voor hypotheken uit op 43.000. Dat is 26 procent hoger dan het maandgemiddelde van de afgelopen jaren. In de maanden maart en april vonden extreme ontwikkelingen plaats op de hypotheekmarkt. Deze zijn volgens HDN nu voorbij. Het lijkt er op dat de hypotheekmarkt nu wat rustiger is geworden. Volgens HDN directeur Reinier van der Heijden lijkt de hypotheek te stabiliseren naar het niveau van de maanden voor de coronacrisis.

CPB: flexwerkers zijn kwetsbaar bij nieuwe eurocrisis in 2020

Als de coronacrisis doorzet kan er een nieuwe eurocrisis ontstaan. Dit heeft het Centraal Planbureau (CPB) bekend gemaakt aan de media op dinsdag 2 juni 2020. Het CPB heeft in een analyse de kwetsbaarheden van het financiële systeem aantoonbaar gemaakt. de overheid heeft verschillende steunmaatregelen doorgevoerd. Niet alleen in Europees verband worden maatregelen bedacht maar ook op nationaal verband. Overheden van verschillende landen hebben verregaande maatregelen doorgevoerd om de economie te beschermen. Ook bedrijven kregen te maken met de zogenaamde coronamaatregelen.

Daardoor hebben bedrijven ook regelmatig beslissingen moeten nemen die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. In de meeste gevallen hebben bedrijven hun flexkrachten als eerste naar huis gestuurd. Flexkrachten zoals uitzendkrachten maar ook zelfstandigen zonder personeel zijn regelmatig opgezegd tijdens de coronacrisis. Het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat met name de flexwerkers in de financiële problemen terechtgekomen zijn. Als deze huishoudens in de problemen raken kunnen ze daarmee ook financiële instellingen meetrekken. Als een recessie lang aanhoudt komen mensen in financiële problemen en als ze hun schulden niet afbetalen heeft dat een kettingreactie. Financiële instellingen kunnen daardoor ook in de problemen komen. Daarom is het belangrijk dat de financiële positie van uitzendkrachten worden verbeterd.

Thuiswerkers kunnen weer gedeeltelijk naar hun bedrijfslocatie vanaf juni 2020

De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen thuis werken. Op die manier vind er minder verkeer plaats en is de kans op besmettingen met het coronavirus minder groot. Toch moet er voor gewaakt worden dat mensen massaal weer aan de slag gaan. Dan kan de drukte in het openbaar vervoer weer aanzienlijk toenemen. Verschillende planbureaus hebben hun adviezen en bevindingen genoteerd in een adviesrapport (pdf) aan het kabinet.

Thuiswerken heeft ook nadelen

Volgens de planbureaus zouden thuiswerkers en leerlingen toestemming moeten krijgen om één dag in de week naar kantoor of school te komen. In dat geval zouden de risico’s beperkt blijven. Toch is volledig thuiswerken niet wenselijk naar de mening van de planbureaus. Bij een lange periode van volledig huiswerken zouden de sociaaleconomische verschillen groter worden in de samenleving. Daarnaast zal het thuisblijven van leerlingen ook van invloed zal zijn op de kwaliteit van onderwijs aldus de planbureaus.

Productiedaling in mei 2020 Nederland op niveau 2009

In Nederland is de productie door de coronacrisis verder gedaald. Er is sprake van een flinke daling in de productie van bedrijven. Deze daling is zover doorgezet dat deze is beland op het dieptepunt van de economische crisis in 2009. Dit heeft de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) dinsdag 2 juni 2020 bekend gemaakt.

NEVI

De NEVI hanteert een specifieke index voor haar berekening of de productie, dat is de zogenoemde NEVI inkoopmanagersindex. Deze wordt ook wel de NEVI PMI genoemd en is gedaald naar 40.5. In de maand april was dit nog 41.3. Dat was toen al de grootste daling sinds het begin van de meting die in 2000 voor het eerst werd geregistreerd. Bij het beschouwen van het indexcijfer is een PMI-score van 50 neutraal. Onder deze punten is er sprake van een negatieve trend met betrekking tot de groei in de economie. Ook is er dan sprake van een afname van het vertrouwen.

Daling

Het is de vraag of er verder een daling aan gaat komen. De afgelopen daling is veroorzaakt door een scherpe afname van inkoop en ingekochte voorraad. Dit heeft Albert Jan Swart een sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in een toelichting aangegeven. De kans dat er een diepe recessie aankomt is behoorlijk groot. Er is sprake van een daling in werkgelegenheid en ook het aantal nieuwe orders is afgenomen. De daling is echter minder scherp dan in de maand april werd genoteerd.

Samensteller lasser voor vakantieperiode 2020

Ben je een ervaren samensteller lasser en ben je in de zomer van 2020 inzetbaar dan is dit tijdelijke project perfect geschikt voor jou. Technicum zoekt voor één van haar opdrachtgevers een samensteller lasser die in de zomermaanden een opdrachtgever kan helpen in de productie van machines in een machinefabriek. Ondanks de coronacrisis heeft dit bedrijf het wel heel druk. Mocht je juist in deze tijd op zoek zijn naar tijdelijk laswerk dan is dit je kans. Het project loopt na de zomervakantie af.

Wanneer kom je in aanmerking voor de vacature?

Technicum is op zoek naar een ervaren samensteller lasser die goed tekening kan lezen. Het laswerk vind plaats op MIG/MAG niveau 3 in verband met de posities en de kwaliteit van de lasverbindingen. Het is belangrijk dat je zelfstandig aan de slag kunt in deze functie want in de vakantieperiode is er weinig begeleiding. Om die reden zoekt het bedrijf ook geen BBL-er of onervaren kracht. Als ervaren kracht krijg je echter alle mogelijke middelen om je werk zo goed mogelijk uit te voeren.

Over welk bedrijf gaat het?

Het bedrijf is gevestigd tussen Harlingen en Leeuwarden en is gericht op de ontwikkeling, productie en levering van agrarische producten. Het gaat hierbij om grote complexe machines die uit meerdere componenten worden samengesteld. Het bedrijf is al jaren actief in deze sector en produceert machines voor binnenland en buitenland.

Fulltime tijdelijke functie

Een fulltime tijdelijke functie voor de vakantieperiode. Een ideale oplossing als overbrugging voor nieuw werk na de zomer. Mocht je werk zoeken voor langere tijd of voor een vast dienstverband dan kun je natuurlijk ook reageren. Technicum heeft een groot netwerk waardoor de kans groot is dat je na dit project aansluitend werk krijgt aangeboden.

Economische activiteit eurozone in mei 2020 ruim onder normaal niveau

De inkoopmanagersindex (PMI) lag in mei 2020 in veel landen nog ruim onder de vijftig punten. Dat betekent dat er een krimp heeft plaatsgevonden in de bedrijvigheid. De PMI wordt beschouwd als de  een eerste graadmeter voor economisch herstel. Afgelopen maanden werden de cijfers gepubliceerd van de PMI. Daarbij werden gegevens samengevoegd van verschillende landen. Vooral in Duitsland ligt het getal vrij laag ten opzichte van wat men van dit grote industriële land mag verwachten. In mei lag het PMI daar op 36,6 punten. In Frankrijk nam de PMI echter toe en kwam zelfs uit op 40,6 punten. In Frankrijk ligt de PMI dus beduidend hoger dan in Duitsland.

Frankrijk is niet het enige land dat een stijging op dit gebied liet zien. Ook in Spanje en Italië was de stijging de afgelopen maand sterker. Zo steeg de PMI in Spanje liep van 30.8 in april tot 38.3 punten in mei. De PMI van Italië steeg zelfs van 31.1 punten tot 45.4 punten. Dit zijn beide landen met een economisch slechte tijd achter de rug. Het lijkt er namelijk op dat het economische herstel in die landen voorzichtig zichtbaar begint te worden. Ook in Polen en Tsjechië steeg de inkoopmanagersindex maar ook hier bleef dat getal onder de 50 punten. Dat maakt duidelijk dat ook die landen te maken hebben met een krimp. Het vertrouwen in de economie is in veel landen nog op een voldoende niveau om van een economisch herstel te spreken. De coronacrisis in nog niet voorbij. Het feit dat de inkoopmanagersindex bij sommige landen wel aan het stijgen is kan als een goed teken worden beschouwd.

Tata Steel: er zullen geen gedwongen ontslagen vallen in Nederland bij reorganisatie in 2020

Het Indiase staalconcern Tata Steel heeft aangegeven dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen bij de Nederlandse tak van het bedrijf. Met deze reactie reageert Tata Steel op de onrust die er heerst onder de metaalbewerkers van het metaalbedrijf. Veel metaalbewerkers en andere personeelsleden zijn bang dat er banen op de tocht staan bij een reorganisatie. Er zijn al verschillende acties geweest waarin de het personeel samen met vakbonden hun ongenoegen hebben geuit.

Er zouden nog meer acties komen als het aan het personeel van Tata Steel en de Vakbond FNV had gelegen. Deze dreigde met acties als Tata Steel de bestaande afspraken over het behoud van werkgelegenheid tot oktober volgend jaar niet zou naleven en die niet met vijf jaar zou verlengen. Tata Steel heeft in een statement benadrukt dat er geen veranderingen zijn in de “status van de structuur en de afspraken die al zijn gemaakt”. Daarnaast zou er volgens een woordvoerder ook geen sprake zijn van een afsplitsing van het bedrijf in IJmuiden. “Het is van belang dat iedereen zich realiseert dat we samen veel meer kunnen bereiken dan een enkele locatie kan”, heeft een woordvoerder aangegeven.

Vitens maakt zich zorgen over watertekort zomer 2020

De grootste waterleverancier in Nederland maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van schoon drinkwater in Nederland. Door de watertekorten lag de vraag naar schoon drinkwater de afgelopen tijd aanzienlijk hoger dan normaal. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft het zelfs over een extreem hoge vraag naar water. Afgelopen weekend lag het verbruik van water op piekmomenten zelfs zeventig procent hoger dan normaal het geval was.

Vitens heeft ruim 2,5 miljoen aansluitingen in Overijssel, Gelderland, Friesland, Utrecht en Flevoland. Vooral in Overijssel en Gelderland zou het volgens de waterleverancier afgelopen weekend spannend zijn geweest. Het bedrijf heeft toen de waterdruk in de leidingen verlaagd. Door die maatregel kon iedereen nog wel voldoende water uit de leidingen krijgen. Het verlagen van waterdruk is het enige en laatste redmiddel dat een drinkwaterbedrijf kan invoeren. “Meer instrumenten hebben we niet” heeft Vitens aangegeven. Niet alleen huishoudens verbruiken meer water ook bedrijven en boeren gebruiken meer water om hun gewassen te beschermen tegen de toenemende droogte.

Bedrijven bezorgd over stuwmeer aan vakantiedagen van werknemers in 2020

Veel bedrijven in Nederland zijn bezorgd over het zogenaamde stuwmeer aan vakantiedagen, het verlofstuwmeer. Werknemers hebben door de coronacrisis niet altijd de behoefte of mogelijkheden gehad om vakantie op te nemen. Ook in de zomervakantie verwachten veel bedrijven dat werknemers niet of nauwelijks vakantie opnemen. De coronamaatregelen in Nederland worden soepeler maar op veel vakantiebestemmingen zijn de maatregelen nog streng. Ook in vliegtuigen en het openbaar vervoer zijn nog veel strenge maatregelen die moeten voorkomen dat het coronavirus verder verspreid. De overheid wil de komende tijd de coronamaatregelen in stappen afbouwen maar veel mensen hebben nog niet de behoefte op vakantie te gaan.

Verlofstuwmeer

Dit is gedeeltelijk uit angst maar ook gedeeltelijk omdat ze het gevoel hebben dat ze minder van een vakantie kunnen genieten als de coronamaatregelen van kracht zijn. Een groot aantal bedrijven verwacht dat er een stuwmeer aan verlof ontstaat. Ze zijn bang dat medewerkers hun vakantiedagen opsparen om aan het einde van het jaar al de vakantiedagen op te nemen als men weer naar het buitenland kan. De kans is echter groot dat bedrijven juist tegen het einde van het jaar meer drukte krijgen en een hogere productie gaan draaien. Een massale vakantie van werknemers is dan zeer ongewenst. In een drukke periode hebben bedrijven al hun werknemers hard nodig.

Huishoudens sparen in april 2020 veel meer geld vanwege coronacrisis

De coronacrisis heeft de maatschappij veranderd. Niet alleen de overheid heeft een ander beleid ook bedrijven en consumenten gedragen zich anders. Omdat er veel onzekerheden zijn willen mensen zich beter voorbereiden. Vooral op financieel gebied denken veel mensen dat de komende tijd erg zwaar gaat worden. Als er een zogenaamde ‘tweede golf’ van het coronavirus gaat optreden dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de economie. Volgens veel mensen is sparen een belangrijke oplossing.

In de maand april hebben Nederlandse huishoudens veel meer geld op hun spaarrekening gezet dan anders. Dat bericht kwam afgelopen vrijdag in de media. De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde toen cijfers die zijn opgevraagd door NU.nl. In totaal werd vier miljard euro meer op spaarrekeningen gestort ten opzichte van wat mensen opnamen. Eind april kwam daardoor het totale spaargeld van Nederlanders uit op ongeveer 375 miljard euro.

Het is uitzonderlijk dat het spaargeld met 4 miljard is toegenomen in april 2020. Volgens DNB zijn de maandelijkse verschuivingen normaal gesproken een stuk kleiner. Het is volgens DNB voor het eerst sinds het begin 2018 dat er zoveel geld meer is ingelegd dan opgenomen werd. Consumenten zouden minder geld uitgeven en daardoor ook meer gaan sparen. Als mensen geld te besteden hebben dan wachten ze daar liever mee totdat Nederland in economisch rustige vaarwater is terechtgekomen.

Volkswagen gaat 2 miljard investeren in elektrisch rijden in China in

Volkswagen gaat een zogenaamd controlerend belang van 75 procent nemen in zijn Chinese joint venture partner JAC. Dit bericht werd vrijdag 29 mei 2020 bekend gemaakt door Volkswagen. In totaal gaat het om een investering van 1 miljard euro. Volkswagen gaat ook een belang nemen in de Gotion High-Tech Company. Dit is een producent van accupakketten. Voor de productie van elektrische auto’s zijn goede accu’s van groot belang. Daarom is de investering in accuproducenten een logisch besluit. De JAC-Volkswagen gaat zogeheten New Energy Vehicles ontwikkelen en bouwen.

Deze voertuigen zijn volledig elektrisch aangedreven worden. Volkswagen wil in de komende vijf jaar in totaal vijf nieuwe volledige elektrische auto’s op de markt brengen. De ontwikkeling en productie van deze voertuigen die deels of volledig geëlektrificeerd zijn vormt een speerpunt voor Volkswagen. Volkswagen gaat ook een aandeel van 26 procent nemen in Gotion, waarmee 1,1 miljard euro gemoeid is. Daardoor wordt Volkswagen van dit bedrijf de grootste aandeelhouder. Op termijn moet Gotion accupakketten kunnen leveren voor de elektrische auto’s van Volkswagen in China.