Minder vraag naar architecten vanwege de coronacrisis in 2020

Volgens het UWV zijn er in bepaalde sectoren minder banen beschikbaar door de coronacrisis en de lockdownmaatregelen die daaruit voortvloeien. Naast de horeca, cultuur en de detailhandel zijn er ook in de bouw minder banen beschikbaar. Het UWV geeft aan dat vooral minder werk beschikbaar is voor architecten. Dat heeft waarschijnlijk te maken met een terugloop in het aantal nieuwbouwprojecten. Deze terugloop in de nieuwbouw komt overigens niet alleen voort uit de coronacrisis. De stikstofproblemen en pfa-discussie heeft ook gezorgd voor een terugloop in projecten. Omdat architecten over het algemeen aan de beginfase van een bouwplan worden ingeschakeld merken deze werknemers het eerste een terugloop in de bouwactiviteiten. Voor veel uitvoerende werknemers in de bouw is op dit moment nog wel voldoende werk.

Hierbij kun je denken aan timmermannen, elektromonteurs en installatiemonteurs. Omdat er minder nieuwe bouwprojecten worden opgestart zullen werknemers in deze functies in de toekomst ook minder werkdruk ervaren. De kans bestaat dat er bouwondernemingen failliet verklaard zullen worden bij een terugloop in de bouwproductie. Voor installatiemonteurs en elektromonteurs zal echter nog wel werk blijven bestaan omdat deze monteurs een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Daar liggen wellicht ook kansen voor architecten die zich meer kunnen richten op het verduurzamen van de huidige woningen. Ze kunnen bedenken hoe veel gebouwde woningen duurzamer gemaakt kunnen worden. Daarbij is technische kennis van installaties wel van groot belang.

AFM waarschuwt duizenden Nederlanders voor beleggingsbelbendes in augustus 2020

Financieel toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gegevens ontvangen van justitie met betrekking tot een internationaal strafrechtelijk fraudeonderzoek. In de gegevens stonden de namen van duizenden Nederlandse consumenten die mogelijk door oplichters zouden worden benaderd voor een dubieuze beleggingsaanbiedingen. Dit bericht werd donderdag 13 augustus 2020 bekend gemaakt door de AFM. De AFM heeft inmiddels 2.500 Nederlanders een brief gestuurd waarin ze worden gewaarschuwd voor bendes die consumenten via de telefoon met hun frauduleuze aanbiedingen benaderen. De bendes gaan heel geraffineerd te werk. Ze gebruiken belscripts en werken vanuit zogenaamde boilerrooms.

Een boilerroom lijkt op een soort callcenter maar wordt gebruikt door oplichters. Deze werken met bellijsten met daarop nummers van consumenten. De bellijsten komen op verschillende manieren in handen van oplichters. In sommige gevallen hebben consumenten de gegevens zelf achtergelaten door op een banner te klikken of via een website hun gegevens achter te laten. De criminelen hebben de gegevens buitgemaakt en laten de bellijsten eindeloos circuleren. Daardoor worden consumenten vaak meerdere keren benaderd door de oplichters. De AFM heeft bepaalde bellijsten inmiddels ontvangen van internationale organisaties die met elkaar samenwerken om oplichters te bestrijden.

Lionel Messi gaat toch reclame maken voor Easy2Company

Speelgoedfabrikant Easy2Company uit Heerhugowaard heeft een sponsorovereenkomst gesloten waardoor stervoetballer Lionel Messi een bepaalde bijdrage zou moeten leveren aan het promoten van de Space Scooter van de speelgoedproducent. In 2014 had Easy2Company een overeenkomst gesloten met Messi. Daarin was vastgelegd dat Messi reclame zou maken voor de nieuw step. In het najaar van 2019 besloot Easy2Company een rechtszaak te starten tegen Messi omdat hij op geen enkele wijze een bijdrage had geleverd aan de promotie van de nieuwe step. Inmiddels is er een oplossing gevonden waardoor Messi toch aan de sponsorovereenkomst kan voldoen.

Zo wordt er een game ontwikkelt rondom de step. In de game is een ontmoeting opgenomen met Messi. Daarnaast kunnen mensen een kaartje winnen voor een wedstrijd van de voetbalclub Barcelona. Directeur Joost Blom van Easy2Company is blij dat zijn bedrijf er toch uit is gekomen met Messi. Toch heeft het allemaal wel heel lang geduurd. Het is onduidelijk of de hele procedure het bedrijf Easy2Company veel geld heeft gekost. Door de game kan het bedrijf haar Space Scooter toch promoten en Messi vormt in de game een goede reclame. Daardoor zou de verkoop een nieuwe “boost” kunnen krijgen.

Britse economie in recessie in tweede kwartaal 2020

De Britse economie heeft een extreem grote krimp doorgemaakt in het tweede kwartaal van 2020. Dat kwartaal is Groot-Brittannië in een recessie beland omdat het binnenlands product (bbp) voor het tweede kwartaal op rij is gekrompen. Het bbp is in de periode van april tot en met juni gekrompen met 20,4 procent. Dat komt naar voren uit cijfers die woensdag 12 augustus 2020 zijn gepubliceerd door het Britse nationale statistiekbureau.

Net als de meeste economische krimpen heeft ook de Britse economische krimp te maken met de uitbraak van COVID-19. Ook Groot-Brittannië moest zogenaamde lockdownmaatregelen doorvoeren. Het gevolg was echter dat veel bedrijven en grote delen van de maatschappij stil kwamen te liggen. Nu de maatregelen weer soepeler zijn geworden laat de Britse economie een beetje herstel zien. In de maand juni had de Britse economie een economische groei van 8,7 procent ten opzichte van de maand mei.

Jonathan Athow van het Britse nationale statistiekbureau geeft in een reactie aan dat de recessie die veroorzaakt is door de coronacrisis “de grootste daling van het bbp op kwartaalbasis ooit gemeten”  tot gevolg heeft gehad. In de maand juni is er al sprake geweest van een herstel maar desondanks lag het bbp altijd nog eenzesde lager dan het niveau van februari 2020 voordat de COVID-19-pandemie was uitgebroken. De Britse minister van Financiën Rishi Sunak geeft in een reactie aan dat het Verenigd Koninkrijk in economisch moeilijke tijden zit. Er zijn honderdduizenden mensen werkloos geraakt. De komende maanden zullen echter nog meer mensen hun werk kwijt raken volgens de minister.

Veel werk voor installateurs van airconditioningssystemen in augustus 2020

Door de hittegolf in augustus 2020 is er veel werk voor installateurs van airconditioningsystemen. Ervaren koelmonteurs hebben nu zoveel veel vraag vanuit de markt dat ze het werk niet meer aan kunnen. Er zijn echter weinig flexibele arbeidskrachten op de arbeidsmarkt beschikbaar die ervaring hebben in koeltechniek. De coronacrisis zorgt er voor dat veel mensen thuis zijn gebleven maar door de hitte is het soms moeilijk om thuis vakantie te houden of te werken. Daarom hebben meer mensen behoefte aan een airconditioning. De vraag naar deze systemen is explosief gestegen. Dat heeft de brancheorganisatie Techniek Nederland bekend gemaakt aan de website NU.nl.

Het jaar 2020 is volgens de woordvoerder van de organisatie een topjaar voor de aircobranche. Dit jaar worden waarschijnlijk 50 procent meer airco’s verkocht in Nederland. Dan komt de totale verkoop uit op 185.000 exemplaren. Het is zelfs mogelijk dat het aantal verkochte airco’s richting de 200.000 zal gaan in 2020. Volgens de woordvoerder is niet alleen de hittegolf de veroorzaker van de stijging in de vraag. Er zijn door de coronacrisis ook meer thuiswerkers. Die moeten echter wel onder goede klimaatomstandigheden kunnen werken. Dat is vaak zonder een airconditioning niet mogelijk. Hoewel airconditioningsinstallaties veel elektrische energie verbruiken valt het daadwerkelijke energieverbruik wel mee volgens de installateurs. Ook airco’s moeten aan strenge Europese regels voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Bovendien worden veel airco’s in combinatie met zonnepanelen aangesloten. Airco’s staan meestal overdag aan en dat is in combinatie met zonnepanelen heel aantrekkelijk.

GGD creëert honderden nieuwe arbeidsplaatsen vanwege opschaling bron- en contactonderzoek in 2020

De GGD gaat de komende tijd haar personeelsbestand aanzienlijk uitbreiden. De organisatie wil zich gereed maken voor extra testen in het bron- en contactonderzoek van coronapatiënten. In de komende weken wil de GGD haar aantal medewerkers verdubbelen. Dat heeft de GGD inmiddels bekend gemaakt. De opschaling is noodzakelijk. Eerder werd bekend gemaakt dat de GGD te weinig capaciteit heeft om het bron- en contactonderzoek effectief uit te voeren. Momenteel werken er bij de GGD ongeveer 700 werknemers in een landelijke pool voor bron- en contactonderzoek. Dit aantal werknemers beslaat gezamenlijk een aantal van 550 fulltime arbeidsplaatsen (fte). Het aantal wordt volgens de GGD op dit moment al uitgebreid naar 1050 fte en vervolgens naar 2000 fte.

Opschaling aantal fte’s bij GGD

Om in aanmerking te komen voor een functie in het bron- en contactonderzoek moeten werknemers over voldoende kennis beschikken. Daarvoor wordt een korte basisopleiding gegeven van twee dagen. Na deze twee dagen volgt een praktijkdeel dat ministens drie dagen in beslag neemt. De GGD gaat er voor zorgen dat het opleidingsplan effectiever wordt ingericht. Dat doet de organisatie door de mensen in opleiding tijdens hun praktijklessen echte casussen te laten afnemen. Ze worden effectief opgeleid om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en nemen bron- en contactonderzoek af.

Vooral kleine bedrijven vroegen loonkostensubsidie via de NOW 2.0-regeling aan tot dinsdag 11 augustus 2020

Volgens het UWV hebben vooral kleine bedrijven een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten. In totaal hebben ruim 22.000 bedrijven met minder dan tien werknemers in dienst een aanvraag voor de NOW 2.0 regeling ingediend. Daarnaast hebben slechts 241 bedrijven die meer dan 250 werknemers in dienst hebben een aanvraag ingediend voor de NOW 2.0 regeling . op zich vind het UWV dit verschil niet verassend. Het overgrote deel van de bedrijven in Nederland heeft namelijk minder dan 10 werknemers in dienst. Het meeste geld gaat naar de regio Groot-Amsterdam. In die regio zijn 35.000 ontvangers van de loonkostensubsidieregeling.

NOW 2.0 regeling

Op de tweede plek komt de regio Rijnmond waar 2,729 ontvangers zijn van de NOW 2.0 regeling. Op de derde plaats staat Midden-Utrecht waar 2.071 bedrijven een uitkering van de regeling hebben ontvangen. De ondernemingen die een tegemoetkoming ontvangen krijgen overigens maximaal 90 procent van de loonkosten gecompenseerd. Dat is overigens afhankelijk van de grootte van het omzetverlies dat bedrijven hebben geleden ten gevolge van de coronacrisis. Het betreft overigens financiële steun voor de periode van begin juni tot eind september 2020.

35.537 Werkgevers hebben tot 11 augustus 2020 loonkostensubsidie ontvangen

In totaal hebben 35.537 werkgevers tot heden loonkostensubsidie ontvangen. Het totale bedrag dat de overheid aan een tegemoetkoming aan loonkosten heeft uitgekeerd komt op 1,3 miljard euro. Dit bedrag werd dus betaald ter compensatie van bedrijven die door de coronacrisis en de coronamaatregelen minder omzet en minder winst hebben behaald. Door de daling in de winst en omzet kwamen veel bedrijven in de problemen. Er volgde een grote kans op massaontslagen. De overheid heeft geprobeerd een grote hoeveelheid ontslagen te voorkomen. Daarvoor heeft de overheid een compensatieregeling ingevoerd. Vooral bedrijven in de horeca, logistieke sector en de commerciële dienstverlening hebben gebruik gemaakt van deze regeling.

Dit bericht werd dinsdag 11 augustus 2020 bekend gemaakt door uitkeringsinstantie UWV. Van de 1,3 miljard euro ging 274 miljoen naar de commerciële dienstverlening. De branche logistiek heeft 233 miljoen loonsubsidie heeft gekregen en de horeca en cateringbedrijven gezamenlijk 208 miljoen euro. De hiervoor genoemde top drie is gericht op de totale bedragen die bedrijven / sectoren kregen ter compensatie van de loonkosten. Als men echter kijkt naar het aantal bedrijven dat daadwerkelijk geholpen is met de loonkostensubsidie dan is de top drie anders. Volgens het UWV zijn de meeste aanvragen afkomstig geweest van bedrijven uit de commerciële dienstverlening en horeca en catering. Zowel in de commerciële dienstverlening als in de horeca en catering zijn in totaal ruim 8000 bedrijven geholpen met de loonkostensubsidie van de overheid. Op de derde plek staan bedrijven uit de detailhandel. In de detailhandel hebben 3.810 bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen.

Vacatures in de techniek nemen toe vanaf 11 augustus 2020

Er is in Nederland nog steeds veel behoefte aan technisch personeel. Nu de bouwvak bijna voorbij is neemt het aantal vacatures in de techniek verder toe. Er worden onder andere lassers, constructiebankwerkers, onderhoudsmonteurs en elektromonteurs gevraagd. Deze vakmensen worden over het algemeen in eerste instantie op flexibele basis aangenomen. Het is namelijk voor veel bedrijven nog te onzeker of het economisch herstel blijft voortzetten. Toch is er op korte termijn behoefte aan extra personeel.

Technische uitzendbureaus zoals Technicum ontvangen van technische bedrijven verschillende vacatures. De meeste bedrijven hebben nogal haast met het invullen van de vacatures. De werkdruk neemt bij een groot aantal bedrijven toe. Flexibele krachten kunnen daardoor vaak op korte termijn beginnen. Technicum heeft een groot vacatureaanbod online staat. Deze wordt dagelijks bijgewerkt. Je vind het aanbod aan technische vacatures via de knop vacatures Technicum. Deze knop staat in de menubalk van deze website.

Toename energieverbruik door hittegolf in augustus 2020

Door de hittegolf aan het begin van augustus is het energieverbruik in Nederland aanzienlijk toegenomen. Door de hitte hebben veel mensen een airco installatie ingeschakeld. Die installatie zorgt voor een hoger energieverbruik. Daarnaast worden ook meer ventilatoren aangezet en verbruiken koelkasten en vriezers meer elektrische stroom. De vraag naar elektrische stroom stijgt altijd wanneer het warm is. Dat geeft Martien Visser lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen aan. Het stroomverbruik neemt met 130 megawatt toe per graden Celsius dat het buiten warmer wordt aldus Visser. Een elektriciteitsverbruik van 130 megawatt staat gelijk aan het energieverbruik van een stad met 100.000 inwoners.

Als de temperatuur 10 graden warmer wordt neemt het elektriciteitsverbruik met 10 procent toe. Dat komt omdat het energieverbruik per graad ongeveer een procent toeneemt. Als een omgeving warmer is moeten klimaatbeheersingssystemen meer energie verbruiken om een gewenste lagere temperatuur te bereiken. Koelinstallaties en vriezers hebben hetzelfde probleem. Als het warmer wordt in de directe omgeving van deze installaties moet er meer energie worden verbruikt om de temperatuur te verlagen. Ook wordt er  meer energie verbruikt om lucht te verplaatsen doormiddel van bijvoorbeeld ventilatoren.

Coronaklusser jaagt omzet en marge doe-het-zelfwinkels omhoog in 2020

De omzet en marge van doe-het-zelfketens gaat omhoog vanwege zogenaamde coronaklussers. Een coronaklusser is iemand die vanwege de coronacrisis meer thuis aanwezig is en deze tijd nuttig gebruikt om verschillende klussen uit te voeren. Hierbij kun je denken aan klussen in de tuin maar ook verbouwingen aan de woning. Doordat meer mensen klussen tijdens de coronacrisis krijgen de doe-het-zelfzaken meer inkomsten. De verkoop van materialen gaat omhoog waardoor ook de omzet en marge stijgen. Hornbach is een voorbeeld van een bekende doe-het-zelfketen.

Klussers massaal aan de slag

Deze verwacht in 2020 een fiks grotere winst dan vorig jaar. Dit bericht werd maandag bekend gemaakt door het bedrijf. Het boekjaar van Hornbach loopt van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021. Op dit moment zijn de cijfers van het huidige boekjaar erg gunstig. Het doe-het-zelfbedrijf verwacht over de eerste zes maanden uit te komen op een omzetstijging van bijna 20 procent. Tijdens de eerste lockdownmaatregelen werd door Hornbach vrijwel meteen gemerkt dat consumenten meer materialen inslaan voor het uitvoeren van klussen in en rondom het huis. Het Duitse bedrijf Hornbach verwacht dat het over heel 2020 tussen de 5 en 15 procent meer omzet te behalen. Vorig jaar kwam de doe-het-zelfketen uit op een omzet van 4,7 miljard euro.

Tabakindustrie verder in de problemen door accijnsverhoging in 2020

Dit jaar zijn de prijzen voor rookwaren aanzienlijk gestegen in Nederland. Gemiddeld lag de prijs voor rookwaren in juli 2020 ongeveer 19 procent hoger dan in dezelfde maand in 2019. Dit bericht werd dinsdag 11 augustus 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De statistiekorganisatie geeft in een toelichting aan dat de prijstoename het gevolg is van de verhoging van de accijns op tabak. Eerder dit jaar werden twee accijnsverhogingen doorgevoerd in Nederland.

Rookwaren aanzienlijk duurder

De prijs voor een pakje sigaretten werd met 1 euro verhoogd in april. Deze volgde op de verhoging eerder dit jaar van 14 eurocent en ook doorgevoerd op andere tabaksproducten. Door de accijnsverhoging lag de prijs voor een pakje sigaretten in juli 2020 ongeveer 15,7 procent hoger ten opzichte van een dezelfde maand in 2019. De prijs van shag steeg met zelfs met 27,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Voor sigaren moet in 2020 in totaal 4,2 procent meer worden betaald ten opzichte van vorig jaar.

Accijnsverhogingen gaan door

Daarmee stoppen de verhogingen overigens nog niet. Er staat een nieuwe accijnsverhoging gepland voor 1 januari 2021. Dan komt er een nieuwe verhoging van nog eens 12 eurocent bij. Uiteindelijk wordt de prijs voor een pakje sigaretten in 2023 in totaal 10 euro. Dat is geen goed nieuws voor de tabaksindustrie die haar omzet en marge de afgelopen tijd hebben zien verdampen. Of beter gezegd: “de tabaksindustrie ziet haar inkomsten in rook opgaan”.

Arbobesluit onduidelijk of maximale temperatuur om arbeid of werk te verrichten

Het Arbobesluit is de uitwerking van de Arbowet. In het Arbobesluit staan regels voor werkgevers om zogenaamde arbeidsrisico’s tegen te gaan. Het werken onder extreme temperaturen kan voor arbeidsrisico’s zorgen. Toch is in het Arbobesluit geen wettelijke grenswaarde aangegeven voor temperaturen waaronder men mag werken. Wel staat in het Arbobesluit dat de temperatuur op de werkvloer geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Voor het werken op kantoor of in een werklokaal bestaan wel een aantal algemene richtlijnen die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden genoemd op hun website. Daar staat onder andere dat voor deze werkplekken een ideale temperatuur van tussen de 23 en 26˚C is.

Boven de 26˚C is er sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men volgens het ministerie na te denken over maatregelen. Er staat dus dat men dat behoort te doen. Er is dus geen verplichting. Voor licht fysiek kantoorwerk geldt zelfs een maximum van 28˚C. Bij intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26˚C als er een duidelijk voelbare luchtstroom aanwezig is die voor verkoeling zorgt. Zonder voelbare luchtstroom mag het niet warmer zijn dan 25˚C. Voor zeer lichamelijk inspannend werk geldt een maximumtemperatuur van 25˚C als er een voelbare luchtstroom is. Als deze voelbare luchtstroom niet aanwezig is mag het niet warmer worden dan 23˚C.

Hoewel dit algemene richtlijnen zijn wordt niet gesproken over een verplichting. Voor werkgevers kunnen de richtlijnen dus als vrijblijvend worden beschouwd. Toch moeten de richtlijnen niet zo worden opgevat. Het werken onder hitte zorgt niet alleen voor risico’s op de werkplek en voor de gezondheid van werknemers ook de arbeidsproductiviteit en de concentratie van werknemers neemt af. Daarom is het belangrijk om werknemers de mogelijkheid te geven om verkoeling te zoeken en voldoende water beschikbaar te stellen.

Wat is zelfwoonplicht of zelfbewoningsplicht?

Zelfwoonplicht of zelfbewoningsplicht is een verplichting om de woning na aanschaf zelf te bewonen en dus niet te verhuren. De zelfwoonplicht wordt naast zelfbewoningsplicht ook wel zelfbewoningsclausule genoemd. een dergelijke verplichting of clausule is bijna altijd opgenomen in de verkoopcontracten van voormalige huurwoningen die door woningcorporaties te koop worden aangeboden. Een zelfwoonplicht wordt echter ook vaak opgenomen in huurcontracten van woningcorporaties zodat deze corporaties er zeker van zijn dat de woning niet wordt onderverhuurd of doorverhuurd. Woningen waarop een zelfwoonplicht of zelfbewoningsplicht is gevestigd mogen niet worden verhuurd of doorverhuurd. Hoewel de verplichting om een woning zelf te bewonen zowel bij een huurwoning als bij een koopwoning veel overeenkomsten heeft wordt hieronder in een aantal alinea’s toch even specifiek beschreven wat de zelfbewoningsplicht bij koopwoningen en bij huurwoningen inhoud.

Zelfbewoningsplicht bij koopwoningen

Steeds vaker komt de term zelfbewoningsplicht ook aan de orde bij de verkoop van koopwoningen. Als een woningcorporatie een deel van haar huurwoningen wil verkopen worden deze meestal iets onder de marktprijs verkocht. Dat maakt deze voormalige huurwoningen interessant voor beleggers. De woningcorporaties willen voorkomen dat beleggers de voormalige huurwoningen gaan kopen om deze opnieuw te verhuren tegen dezelfde huurprijs of een hogere huurprijs. Daarom wordt tijdens deze woningverkoop een zelfbewoningsplicht opgenomen in het koopcontract. Vaak krijgen de huidige huurders als eerste een optie om de woning tegen een scherpe prijs te kopen. Aan een zelfwoonplicht kan een bepaalde duur worden gekoppeld. Dat betekent dat de koper van de woning minimaal voor de vastgelegde duur de woning moet bewonen.

De woningbouwcorporaties handelen vaak uit een maatschappelijk belang. Dat betekent dat deze corporaties hun best doen om woningen betaalbaar te houden en de woningmarkt voor iedereen toegankelijk te houden. Beleggers hebben vaak andere belangen en willen graag een hoge huurprijs opstrijken en zo een zo hoog mogelijk rendement krijgen op hun woningen. Dat betekent in de praktijk vaak dat de huurprijzen worden opgedreven wat zeer ongunstig is voor particulieren. Bovendien zorgen beleggers er voor dat de prijzen van koopwoningen worden opgedreven. Beleggers kunnen vaak meer betalen voor koopwoningen en zorgen er daardoor voor dat er dikwijls wordt overgeboden. Voor particuliere woningzoekers is deze ontwikkeling erg ongunstig. Zij worden juist van de woningmarkt afgedrukt.

Tegenwoordig nemen veel gemeenten in Nederland maatregelen om te voorkomen dat nieuwbouwwoningen in handen van beleggers vallen die deze gaan verhuren. Daarom is de zelfwoonverplichting in bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht van toepassing. Er zijn verschillende andere gemeenten die ook een zelfwoonverplichting hebben ingevoerd of dat overwegen te doen.

Zelfbewoningsplicht bij huurhuizen

Als mensen een woning huren van een woningcorporatie krijgen ze ook vaak te maken met een zelfbewoningsplicht. Deze is opgenomen in het huurcontract. In feite betekent dat de persoon die de overeenkomst met de woningcorporatie heeft gesloten de woning zelf moet gebruiken en bewonen en niet mag onderverhuren. Dit laatste mag in de praktijk alleen in uitzonderlijke gevallen. Dan moet er bijvoorbeeld ook toestemming zijn gegeven door bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaren of de woningcorporatie. Pas na deze schriftelijke toestemming mag de woning worden onderverhuurd aan derden. Op die manier wil men voorkomen dat bepaalde mensen meerdere huurcontracten afsluiten op huurwoningen en deze vervolgens voor een hogere prijs gaan doorverhuren. Een dergelijke werkwijze is zeer schadelijk voor de woningverhuur en zorgt er voor dat particulieren met extra hoge woninghuurprijzen worden confronteert.

Thuiswerken in hitte valt niet onder verantwoordelijkheid van werkgevers

Veel mensen in Nederland werken in 2020 thuis vanwege de coronacrisis. Banken, verzekeraars en andere zakelijke dienstverleners hebben de afgelopen maanden hun personeel de mogelijkheid gegeven of zelfs verplicht om thuis te werken. Dat is natuurlijk verstandig vanuit het opzicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Toch heeft niet iedereen thuis een ideale werkomgeving om de werkzaamheden goed uit te voeren. Veel werkplekken van werknemers zijn thuis inmiddels goed ingericht. Hierbij kun je denken aan een goede bureaustoel een prettige werkhoogte en de juiste communicatiemiddelen. Nu het weer echter langdurig een hoge temperatuur heeft kunnen werkplekken thuis echter ook te heet worden. Niet iedere woning en niet iedere werknemer heeft de mogelijkheid om de werkplek te verkoelen doormiddel van airconditioning of klimaatregeling.

Werkgevers niet verantwoordelijk voor thuiswerkplekken

Werkgevers zijn niet verantwoordelijk voor de werkplekken van de werknemers thuis. Als een werkplek thuis niet aan de ARBO wetgeving voldoet kan een werkgever dat moeilijk controleren omdat de werkgever niet ter plaatse is. Daarom kan een werkgever niet verantwoordelijk worden gehouden voor de thuiswerkplek. Dat komt ook naar voren uit informatie van werkgeversvereniging AWVN en vakbond FNV. Een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN heeft dinsdag 11 augustus 2020 aangegeven dat werkgevers niet kunnen worden verplicht om een koele werkplek voor werknemers thuis te creëren. Zo hoeven werkgevers niet de kosten van bijvoorbeeld een ventilator of airco te vergoeden.

Tropenrooster en andere maatregelen

De vakbond FNV geeft aan dat dit inderdaad juist is. “Niet alle regels die van toepassing zijn op kantoor, gelden voor thuiswerken” geeft de vakbond aan. Zowel de werkgeversvereniging als de vakbond geven wel een aantal tips om werknemers onder deze hitte toch goed thuis te laten werken. Zo is het volgens beide organisaties verstandig om de werktijden aan te passen en een zogenaamd tropenrooster in te voeren. Daarnaast zouden werknemers vaker pauze moeten kunnen nemen in een koele ruimte of op een andere manier verkoeling moeten kunnen zoeken. Bovendien wordt zonwering in vrijwel alle situaties als een belangrijke vereiste beschouwd. Toch zijn werkgevers ook hier niet verantwoordelijk voor als een werknemer thuis werkt. Als een werknemer op het werk werkt is een werkgever echter wel verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden.

Nieuwbouwwoningen mogen in steeds minder gemeenten worden gekocht om te verhuren

Het aankopen van nieuwbouwwoningen om deze vervolgens te verhuren kwam de afgelopen jaren veel voor. Beleggers zien onroerend goed als een interessante belegging. In Nederland zijn nieuwbouwwoningen schaars en er heerst bovendien ook al een krapte op de reguliere woningmarkt. Het investeren in een nieuwbouwwoning is daarom interessant. Bovendien kun je door een nieuwbouwwoning te verhuren ook nog een behoorlijke huur opstrijken. Dat trekt veel beleggers aan. Niet alleen Nederlandse beleggers maar ook buitenlandse beleggers hebben interesse in de woningmarkt.

Beleggers van de woningmarkt weren

Dat is niet naar de zin van de landelijke overheid maar ook regionale overheden treden steeds vaker op tegen deze praktijken. Het aanschaffen van een nieuwbouwwoning mag in steeds meer gemeenten alleen worden gedaan als men er zelf in gaat wonen. In het afgelopen jaar hebben ongeveer twintig gemeenten in Nederland de kopers van nieuwbouwwoningen verplicht tot het zelf bewonen van het huis. Dat heeft Het Financieele Dagblad (FD) maandag 10 augustus 2020 gepubliceerd in een van haar artikelen. Onder de gemeenten die het betreft valt Amsterdam. Deze gemeente is eerder op dit gebied in het nieuws gekomen. Ook Utrecht valt er onder. De gemeenten willen door de woonverplichting de beleggers van de woningmarkt weren. Consumenten zouden meer ruimte moeten krijgen om een woning te kopen ook als ze wat minder geld hebben. Beleggers kunnen namelijk vaak fors overbieden waardoor de consumenten zich vaak gewonnen moeten geven. De consumenten moeten dan noodgedwongen blijven huren en betalen bovendien een forse huurprijs.

Zelfwoonplicht

De koopprijs wordt door beleggers bovendien tot recordhoogten gebracht. Dat moet worden beperkt. Woningbezit is voor steeds minder parcticulieren betaalbaar omdat de woningprijzen in bepaalde regio’s tot ongelofelijke hoogten zijn gestegen. Dat er sprake is van een nieuwe huizenbubbel of woningmarktzeepbel is duidelijk. Deze moet snel worden afgebouwd voordat deze bubbel uit elkaar spat en verschillende mensen in de problemen komen. De zelfwoonplicht moet er in ieder geval voor zorgen dat bijvoorbeeld in de gemeenten Amsterdam en Utrecht minder beleggers op de woningmarkt actief worden. de kans is groot dat verschillende andere gemeenten ook een zelfwoonplicht gaan invoeren.

Coronacrisis extra risico voor flexwerkers

Flexwerkers oftewel werknemers met een flexibel arbeidscontract hebben het niet makkelijk tijdens de coronacrisis. Door deze crisis zijn een grote groep flexibele arbeidscontracten niet verlengd en zijn uitzendkrachten noodgedwongen naar huis gestuurd. Het gevolg is dat flexwerkers in de WW zijn beland of aanspraak moesten maken op de TOFA. Inmiddels trekt de arbeidsmarkt weer aan en over het algemeen hebben flexwerkers dan het voordeel dat ze als eerste weer worden ingezet. Toch lijkt dat niet altijd goed mogelijk. Nu de vakantieperiode voorbij is zijn bedrijven bang dat werknemers toch in contact zijn geweest met de dragers van het coronavirus. Om die reden willen bedrijven hun werknemers laten testen. Met uitzendkrachten hebben werkgevers vaak een minder hechte overeenkomst dan met werknemers die rechtstreeks een vast of tijdelijk contract hebben bij het bedrijf.

Testen van uitzendkrachten op coronavirus

Dat zorgt er voor dat het testen van uitzendkrachten op het coronavirus niet altijd even effectief wordt opgepakt. Niet alleen de uitzendkrachten en overige flexwerkers lopen daardoor risico’s ook het overige personeel kan door een besmette flexwerker in aanraking komen met het coronavirus. Om die reden kunnen bedrijven er toe besluiten om eerst geen flexkrachten in te lenen tenzij ze zich zelf hebben laten testen. De flexwerkers zijn daardoor bang dat ze hun baan verliezen of minder uren kunnen draaien. Ook zullen uitzendkrachten zich wel gedwongen voelen om werk aan te nemen zonder dat ze zich getest hebben. Geen werk betekent namelijk in de meeste gevallen ook geen loon. De druk om toch elk werk aan te pakken neemt toe. Deze druk kan de veiligheid met betrekking tot het coronavirus in het gedrang brengen.

Bedrijven willen snellere coronatesten voor personeel vanaf augustus 2020

Na de bouwvak starten de meeste bedrijven weer op. Dat is echter niet zonder risico’s. Vooral nu veel personeel terugkomt van vakantie is de kans op de verspreiding van het coronavirus groot. Om die reden is het belangrijk dat bedrijven snel in kaart krijgen welke personeelsleden wel en niet zijn besmet met corona. Daarom worden werknemers door een aantal bedrijven naar een zogenaamde teststraat gestuurd. Deze teststraat wordt druk bezocht waardoor er wachttijden ontstaan. Daarnaast moeten veel mensen een dag of langer wachten op de uitslag. Deze aspecten zorgen er voor dat werknemers nog niet direct na de bouwvak kunnen worden ingezet.

Werknemers kunnen daarom nog niet ingeroosterd kunnen worden. Bedrijven kunnen namelijk uit veiligheidsoverwegingen alleen werknemers inroosteren die getest zijn op het coronavirus en gezond zijn bevonden. Voor werkgevers is dit een vervelende situatie omdat ze hun personeelsinzet niet goed op orde kunnen krijgen. De productie van een aantal bedrijven kan daardoor minder goed worden opgestart. Juist nu de meeste bedrijven weer redelijk op niveau draaien ontstaat er een vertraging in de productie. Dat is zeer ongewenst. VNO-NCW en MKB Nederland komen op voor de belangen van werkgevers en merken de tweestrijd van bedrijven. Ze willen aan de ene kant een veilige werkomgeving en aan de andere kant een goede productie draaien. De werkgeversorganisaties pleiten daarom voor een snellere coronatestprocedure. De GGD is op de hoogte van de problematiek en is druk bezig met het ontwikkelen van oplossingen.

Saudi Aramco heeft in tweede kwartaal van 2020 bijna 75 procent minder winst gemaakt

Oliebedrijf Saudi Aramco heeft een forse teruggang gehad in haar winst in het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal van 2020 behaalde Saudi Aramco een winst van 5,6 miljard euro. Dat is aanzienlijk minder dan de 20 miljard euro die het oliebedrijf in het tweede kwartaal van 2019 heeft behaald. Het bericht over de winstdaling werd zondag bekend gemaakt. Net als andere sectoren heeft ook de oliebranche te maken met een aanzienlijke klap vanwege de coronacrisis. Door het coronavirus is de vraag naar olie in de wereld gedaald. Verschillende bedrijven gebruiken olie als grondstof.

Doordat consumenten en bedrijven minder producten en brandstof afnemen door de lockdowns en andere maatregelen is de vraag naar olie teruggelopen. Saudi Aramco heeft bovendien de olieproductie in julie opgevoerd. Daardoor kwam de olieproductie op 2 april 2020 op het hoogste niveau ooit. Het gevolg was dat het aanbod aan olie ook nog eens heel hoog was. De vraag daalde en er ontstond een bijzonder ongunstige situatie voor het bedrijf. Inmiddels zou de vraag weer iets zijn gestegen volgens Saudi Aramco. CEO Amin Nasser geeft aan dat de vraag naar olie in China bijvoorbeeld weer op het oude niveau ligt van voor de coronacrisis. Hoewel Saudi Aramco te maken heeft gehad met een aanzienlijke winstdaling in het tweede kwartaal wil het bedrijf toch 16 miljard euro dividend uitbetalen over het tweede kwartaal. Dit geld is vooral bestemd voor de regering van Saudi-Arabië.

Coronabesmettingen in Dokkum in augustus 2020

In de maand augustus zijn er verschillende mensen in Dokkum besmet geraakt met het coronavirus. Op zondag 9 augustus 2020 is bekend geworden dat het aantal mensen met het coronavirus in Dokkum en daar rondom is gestegen naar 18. Het bericht hierover werd zondag 9 augustus 2020 door de GGD Fryslân bekend gemaakt. Deze zondag zijn namelijk vier mensen positief getest op het coronavirus in Dokkum. Deze groep mensen kan men linken aan de vriendengroep waarbinnen de uitbraak in Dokkum tot verspreiding kwam. De GGD in Friesland sluit niet uit dat er meer mensen met het coronavirus zijn besmet geraakt. Om dat zeker te weten worden nog een aantal mensen in die regio getest op corona. Mensen die last hebben van corona gerelateerde klachten krijgen het advies om zich zo spoedig mogelijk te laten testen. Daarvoor kunnen ze bellen met 0800-1202.

Verspreiding coronavirus

Let op! Werknemers die klachten hebben moeten dit tijdig doorgeven aan hun werkgevers en zich laten testen. Het is belangrijk dat ze zich niet op hun werk in contact met werknemers / collega’s bevinden. Alleen door het zekere voor het onzekere te nemen kan men de verspreiding van het virus beperken. De GGD Fryslân roept net als de overheid iedereen op om de anderhalve meter afstand na te leven. Deze regel is ook van toepassing in de buitenlucht. De verspreiding van het virus in Dokkum is ook tot stand gekomen omdat mensen zich niet goed aan deze regel hebben gehouden. De verspreiding vond namelijk hoogstwaarschijnlijk plaats op een terras in de buitenlucht waarbij mensen te dicht bij elkaar zaten. De aanwezigen hielden te weinig afstand waardoor de verspreiding van het coronavirus kon plaatsvinden. Dat is nogmaals een duidelijke waarschuwing dat corona nog niet uit Nederland verdwenen is en dat de maatregelen moeten worden nageleefd.