Fraude met 1300 VCA certificaten in de periode van 2019 – 2021 geconstateerd

Radioprogramma Het Misdaadbureau heeft bekend gemaakt dat een examinator heeft gesjoemeld bij de toekenning van zo’n dertienhonderd veiligheidsdiploma’s. Het gaat hierbij om veiligheidsdiploma’s die worden gehanteerd in de bouw en industrie. Een Fries van 62 jaar is inmiddels opgepakt door de opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie. De desbetreffende persoon zou onder andere zelf de antwoorden hebben ingevuld voor kandidaten of de kandidaten geholpen hebben door de antwoorden voor te zeggen. Het zou gaan om examens die in de periode van 2029 tot en met het begin van 2021 zijn afgenomen. Inmiddels is de desbetreffende examinator op non-actief gezet.

Het gaat om VCA examens. Het VCA is een diploma dat veel gevraagd wordt in de bouw en industrie. Door het VCA certificaat te behalen kunnen werknemers in deze sectoren de basiskennis met betrekking tot de veiligheid op en rondom de werkplek aanleren en aantonen. VCA is een algemeen veiligheidscertificaat dat onderverdeeld wordt in VCA basis en VCA VOL. De laatste variant, VCA VOL, wordt ook wel VCA voor leidinggevenden genoemd en is iets uitgebreider dan VCA Basis. Het behalen van het VCA certificaat wordt door verschillende organisaties als harde eis gesteld voordat een werknemer daadwerkelijk aan de slag mag gaan.

Het belang van een geldig VCA

Het is echter wel belangrijk dat de werknemer zelf het VCA certificaat behaald. De kennis die wordt aangeleerd tijds VCA is namelijk van groot belang voor veilig werken op de werkvloer. Het gaat hierbij om algemene veiligheidsvoorschriften zoals het herkennen van gevarensymbolen maar ook om specifieke aspecten zoals situaties waarin bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden. Ook is er aandacht voor het herkennen en rapporteren van onveilige situaties. Het is daarom van groot belang dat deze certificaten daadwerkelijk op een eerlijke manier worden behaald. Het niet weten van de veiligheidsvoorschriften kan namelijk rampzalige gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van mensen. Ook het milieu en het materieel kan ernstige schade oplopen als de voorschriften vanuit het VCA niet worden aangeleerd en opgevolgd.

Ernstige situatie

De situatie met betrekking tot de fraude van VCA certificaten is daarom ernstig. De maatregelen zijn terecht stevig. Inmiddels zijn dertienhonderd VCA certificaten ongeldig verklaard. De bedrijven waar de werknemers werkzaam zijn met ongeldige certificaten zijn echter niet op de hoogte gebracht. Het is dus goed mogelijk dat mensen met een ongeldig VCA certificaat toch hun werkzaamheden doorzetten. Om die reden is het belangrijk dat bedrijven het Centraal Diploma Register gaan raadplegen. In dat register kunnen bedrijven zien of een diploma nog geldig is of niet.