Technische arbeidskrachten hebben veel keuze op de arbeidsmarkt in april 2024

De techniek is een sector die kampt met een groot tekort aan personeel. Een groot aantal installatiebedrijven ervaart een aanzienlijk tekort aan ervaren krachten. Ook metaalbedrijven en bedrijven in de bouw kunnen niet elk project meer aannemen vanwege personeelstekorten. De afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijven bewust bezig gegaan met het opleiden van instromers in de bouw en techniek. Ondanks deze inspanningen is het tekort aan personeel nauwelijks verkleind.

Arbeidsmarkt

Dat heeft onder andere te maken met de nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden in deze sectoren. De verduurzaming heeft er voor gezorgd dat er veel meer werk is vrijgekomen voor installateurs en elektromonteurs. Daarnaast komt er ook een focus te liggen op de bouw van nieuwe woningen. De nieuwbouw zit momenteel nog in de knel vanwege aangescherpte wet- en regelgeving maar de kans is groot dat de komende tijd meer woningen gebouwd zullen worden. Deze ontwikkeling is dus nog aanstaande maar het tekort aan personeel wordt nu al gevoeld.

Inflatie

Duidelijk is ook dat de inflatie aan het dalen is. Een belangrijk teken dat de economie langzaam maar zeker aan het normaliseren is. Mogelijk dat de ECB haar rentepercentage weer gaat verlagen waardoor de economie een nieuwe impuls gaat krijgen en bedrijven en particulieren weer gaan investeren. Dat heeft ongetwijfeld een effect op de bouw en industrie waardoor er opnieuw weer meer werkgelegenheid zal ontstaan. De komende tijd zal meer duidelijk worden over de economische ontwikkelingen in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Na een periode van benauwdheid lijkt er ruimte te komen voor meer lucht. De arbeidsmarkt is echter één van de weinige sectoren die krap zal blijven de komende tijd.