UWV de techniek en bouw hebben veel last van krapte op de arbeidsmarkt in 2019

Op dinsdag 29 januari 2019 heeft het UWV bekend gemaakt dat in Nederland ongeveer de helft van de vacatures die open staan op de arbeidsmarkt maar moeilijk ingevuld kunnen worden. Met name in de bouw en de techniek blijven vacatures lang onvervuld aldus het UWV. Uit de Januarinota van uitkeringsinstantie komt naar voren dat de bouwsector en de technische sector de grootste moeite hebben met het invullen van vacatures met geschikte kandidaten op de arbeidsmarkt.

Het personeel dat beschikbaar is op de arbeidsmarkt vind in de praktijk nauwelijks aansluiting bij de functie-eisen die zijn vermeld op de vacatures van bouwbedrijven en technische bedrijven. Veel bedrijven die actief zijn in deze sectoren komen er achter dat er zo weinig respons op de vacatures komt dat de vacature-eisen worden aangepast. Bedrijven in de techniek staan steeds vaker open voor instromers en BBL-ers. De techniek en de bouw gaan hun eigen vakmensen de komende tijd opleiden. Door BBL andere scholingsvormen zal het tekort aan ervaren krachten de komende tijd voor een deel worden opgelost.

De daadwerkelijke oplossing op de arbeidsmarkt moet nog gevonden worden. tijdens de economische crisis is een groot deel van de ervaren krachten in de bouw en de techniek overgestapt naar een andere functiegroep en sector. Dat zorgt er voor dat er een gat is ontstaan aan ervaren krachten. Dat gat kan helaas niet worden opgevuld met BBL-ers.