Marinierskazerne in Doorn verhuist niet naar Vlissingen in 2020

De marinierskazerne die gevestigd is in Doorn verhuist gaat niet verhuizen naar Vlissingen. Op vrijdag 14 februari 2020 werd duidelijk dat het kabinet heeft besloten om de kazerne voor de mariniers te verhuizen naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn. Dit hebben ingewijden uit politiek Den Haag bekend gemaakt aan De Telegraaf. De overheid is bang dat er veel mariniers zullen vertrekken bij het Korps Mariniers als de kazerne naar Vlissingen zal verhuizen. Een hoop mariniers zijn gevestigd rond de huidige kazerne en willen dichter bij huis blijven. Daarnaast is het kabinet bang voor financiële tegenvallers bij de keuze van de vestigingsplaats voor de mariniers.

In 2012 werd echter besloten door de ministerraad dat de marinierskazerne in Vlissingen moet komen. Het ministerie van Defensie heeft onlangs echter aangegeven dat dit besluit moet worden teruggedraaid. Staatssecretaris Visser hield tot voor kort vol dat er nog geen beslissing was genomen. Zelf had ze persoonlijk grote aarzelingen had over Zeeland. Inmiddels is duidelijk dat de bouw van de kazerne in Vlissingen niet doorgaat. Dit is echter tot groot ongenoegen van Zeeland. Deze provincie heeft veel tijd en voorbereidende werkzaamheden gedaan voor de bouw van de kazerne. De provincie Zeeland eist nu financiële compensatie. De Zeeuwse afdeling van regeringspartij D66 had eerder een bedrag van 2 miljard euro genoemd ter compensatie maar CDA-vicepremier De Jonge, die zelf uit Zeeland komt, noemde dat bedrag “onrealistisch.

Woningprijzen in vierde kwartaal 2019 in Groningen met 8,4 procent gestegen

Op dinsdag 21 januari 2020 werden de ontwikkelingen op de woningmarkt bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Hieruit kwam naar voren dat de woningprijzen tegen het einde van 2019 behoorlijk zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Er zijn echter grote verschillen tussen de provincies. Hierbij valt vooral de provincie Groningen op. Met name in Groningen zijn de woningprijzen in het laatste kwartaal van 2019 aanzienlijk omhoog gegaan.

De woningprijzen zouden daar in het vierde kwartaal met 8,4 procent zijn gestegen. Gemiddeld kwam de stijging van de woningprijzen het afgelopen jaar uit op 6,9 procent. Ook in de grote steden van Nederland zijn de woningprijzen behoorlijk gestegen. Als men naar deze grote steden kijkt is vooral in Utrecht sprake geweest van een forse prijsstijging. In die stad kwam de prijsstijging uit op 8 procent. Amsterdam heeft van de vier grootste steden de laagste prijsstijging gehad namelijk 3,4 procent.

Meer huishoudens overgestapt van energieleverancieer in 2019

Het afgelopen jaar hebben meer huishoudens besloten om over te stappen van energieleverancier. Dit bericht werd bekend gemaakt door vergelijkingssite Gaslicht.com. Deze organisatie heeft een analyse uitgevoerd met betrekking tot de keuzes die consumenten hebben gemaakt voor een bepaalde energieleverancier. Hieruit kwam naar voren dat veel consumenten niet alleen zijn overgestapt naar een andere energieleverancier maar ook dat ze een bewuste keuze hebben gemaakt voor groene energie.

In 2019 is het aantal mensen dat is overgestapt van energieleverancier ongeveer twintig procent hoger uitgevallen dan in 2018. Dit is nog niet eerder gebeurd aldus Gaslicht.com. Vooral aan het einde van 2019 hebben veel mensen besloten om van energieleverancier over te stappen. De vergelijkingssite vermoed dat deze ontwikkeling te maken heeft met het feit dat veel mensen ook tegen het einde van een jaar overstappen van zorgverzekeraar. Aan het einde van een jaar worden klaarblijkelijk belangrijke keuzes gemaakt op het gebied van vaste lasten.

Grootste vermogensbeheerder ter wereld reduceert beleggingen in steenkool vanaf 2020

BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld en heeft wereldwijd geld geïnvesteerd in verschillende soorten bedrijven en organisaties. Deze organisatie wil werk maken van verduurzaming en legt meer de focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom wil BlackRock groener gaan beleggen. Investeren in steenkool past niet bij verduurzaming. Daarom worden de beleggingen in steenkool de komende tijd afgebouwd. Dit bericht heeft bestuurder Larry Fink geschreven in zijn jaarlijkse brief aan bestuursvoorzitters wereldwijd. Bovendien zal BlackRock de komende tijd strenger zijn in de beoordeling van ondernemingen die graag een investering tegemoet zijn. Als ondernemingen niet duidelijk kunnen aangeven hoe ze omgaan met klimaatverandering heeft dat gevolgen voor de beslissing om wel of niet te investeren.

In totaal heeft BlackRock een bedrag van ongeveer 7.000 miljard dollar uitstaan in beleggingen in de wereld. Dat is omgerekend 6.290 miljard euro. Dit maakt het Amerikaanse BlackRock de grootste investeerder in de wereld. Door de keuze die BlackRock maakt wordt de toon gezet. Eerder verweet men BlackRock nog een afwachtende houding aan te nemen op het gebied van klimaatverandering en verduurzaming. Door de brief van de top van BlackRock wordt duidelijk dat deze investeringsorganisatie zich wel degelijk hard wil maken voor de verduurzaming en de energietransitie in de wereld door een bewuste keuze te maken voor duurzame investeringen.

Opel schrapt mogelijk 4.100 arbeidsplaatsen tot 2029

Autoproducent Opel gaat de komende tijd reorganiseren. Bij de autofabrikant zullen mogelijk 4.100 werkplekken verdwijnen. Dat heeft Opel via een ingewijde bekend gemaakt tegenover persbureau Bloomberg. De ontslagen zullen uitgesmeerd worden over een langere periode. Zo zullen de komende vijf jaar de eerste 2.100 banen worden geschrapt. Na deze periode zullen er tot 2029 nog in totaal 2.000 banen worden geschrapt.

Het aantal banen dat totaal wordt geschrapt is een groot deel van het totale personeelsbestand van Opel. De 4.100 arbeidsplaatsen is ongeveer 14 procent van het personeelsbestand van de autoproducent. Bloomberg komt als eerste met het nieuws naar buiten maar op maandag 13 januari zou het personeel al op de hoogte zijn gebracht. Het Franse PSA is eigenaar van Opel en heeft nog geen officiële reactie gegeven op het bericht van Bloomberg. Er wordt wel gespeculeerd over de oorzaak van de reorganisatie. Deze oorzaak zou liggen bij de overstap naar het elektrische rijden.

Maandag werd bekend gemaakt dat de energietransitie in de voertuigentechniek in Duitsland ongeveer 410.000 arbeidsplaatsen zou kunnen gaan kosten. Zo zouden onder andere bij de productie van verbrandingsmotoren en -onderdelen zouden de komende tien jaar 88.000 banen kunnen verdwijnen. Dit bericht werd gisteren door het Handelsblatt bekend gemaakt.

Lagere groei transportsector in 2020 aldus ABN AMRO

De sector Transport en Logistiek krijgt te maken met een minder sterke groei in 2020. Deze voorspelling heeft de ABN AMRO gedaan in een sectorprognose over 2020. In 2019 was de groei van de transportsector nog 1,5 procent. Deze groei zal in 2020 nog ongeveer 0,5 procent zijn aldus de bank. De transportsector krijgt net als verschillende andere sectoren te maken met de zwakkere economische groei. Verschillende financiële instellingen hebben eerder al aangegeven dat de economische groei in 2020 zal teruglopen. Met name de transportsector zal het effect van de afzwakkende economie gaan merken. De transportsector merkt al snel of er meer goederen en grondstoffen worden getransporteerd. Als er minder wordt verhandeld zal deze sector het ook rustiger krijgen.

Naast de afvlakkende economische groei zijn ook de strenge milieuregels van invloed. De milieuregels worden steeds strenger in de bouw. Veel bedrijven in de transportsector leveren goederen en producten aan de bouwsector. Door het strenge stikstofbeleid krijgen bouwbedrijven het minder druk. Er worden namelijk minder bouwvergunningen verstrekt. Een afname in de bouwproductie zal ook door de transportsector opgemerkt worden. De binnenvaart die ook onder de transportsector valt zal hier onder andere veel mee te maken krijgen. Op dit moment zijn grondstoffen en bouwmaterialen verantwoordelijk voor 40 procent van het vrachtvolume in de transportsector.

In 2019 recordaantal hypotheekaanvragen in Nederland

Het aantal hypotheekaanvragen in Nederland is het afgelopen jaar gestegen tot een nieuw record. Dit is maandag naar voren gekomen uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Uit deze cijfers komt naar voren dat er het afgelopen jaar 430.076 hypotheken zijn afgesloten. De totale waarde van deze hypotheken is 106 miljard euro. Ten opzichte van 2018 is het aantal afgesloten hypotheken ruim 10 procent gestegen. De stijging in het aantal afgesloten hypotheken is vooral toe te schrijven aan het aantal oversluitingen. Vanwege de lage hypotheekrente is het voor veel woningbezitters gunstig om een hypotheek over te sluiten tegen gunstiger voorwaarden. Ook zijn er steeds meer mensen met een tweede hypotheek. De hypotheekrente ligt historisch laag.

Mensen die in het verleden een hypotheek hebben afgesloten merken het verschil in de rente aanzienlijk. Daarom is het voor hen gunstig om een hypotheek over te sluiten. Met name gepensioneerden hebben in 2019 besloten om hun hypotheek over te sluiten. Onder deze groep hypotheeknemers zijn veel mensen die aanzienlijk hogere hypotheekrentes hadden dan de rentes waartegen je in 2019 en 2020 een hypotheek kunt afsluiten. Ook sloten veel gepensioneerden hun aflossingsvrije hypotheek over. Voor deze oversluitingen werden 13.100 aanvragen ingediend. Dat is een stijging van 147 procent ten opzichte van 2018.

VS onderzoekt in 2020 mogelijke patentinbreuk Fitbit en Garmin bij Philips

Amerikaanse toezichthouders zijn gestart met een onderzoek naar de mogelijke patentinbreuk door de bedrijven Fitbit en Garmin. Deze bedrijven zouden mogelijk inbreuk op patenten van producent Philips hebben gemaakt. Het zou hierbij gaan om zogenaamde wearableproducten van het bedrijf. Philips is een innovatief bedrijf en heeft verschillende patenten aangevraagd op haar producten en ontwikkelingen.

Volgens Philips zijn er een aantal bedrijven die zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van deze zogenaamde intellectuele eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten zouden geschonden zijn op de Noord-Amerikaanse wearablemarkt. Daarom heeft Philips doormiddel van een brief een verzoek ingediend bij de Amerikaanse autoriteiten waarin staat dat er een importverbod zou moeten worden ingevoerd voor producten van verschillende bedrijven.

Wat zijn wearables?
De zogenaamde wearables zijn draagbare technologische producten zoals de Health Watch. Deze producten zijn heel populair bij consumenten geworden. Philips richt zich dan met name op draagbare producten met een gezondheidsfunctie. Zo kunnen consumenten hun fysieke activiteiten, hartslag en andere aspecten van hun gezondheid in de gaten houden doormiddel van wearables.

Technicum uitzendbureau werkt aan succesvol 2020

Het technische uitzendbureau Technicum is in januari goed gestart met de bemiddeling van technische uitzendkrachten in de markt. Veel bedrijven hebben besloten om het flexibele personeel van Technicum aan het werk te houden in 2020. Technicum heeft ten opzichte van haar concurrenten besloten om een bescheiden tariefverhoging door te voeren ten gevolge van de oplopende kosten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

WAB
De WAB maakt de kosten voor flexibel personeel hoger voor uitzendbureaus. De personeelskosten voor flexwerkers worden vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans hoger omdat er sprake is van een WW-premiedifferentiatie. De WW-afdracht voor flexibel personeel is hoger dan de WW-premieafdracht voor vaste krachten. Ook moeten uitzendbureaus vanaf de eerste werkdag reserveringen opbouwen in de transitievergoeding. Deze factoren maken uitzendtarieven voor bedrijven hoger. Uitzendbureau Technicum heeft echter al in 2019 hij bedrijfsprocessen aangepast op de WAB waardoor het uitzendbureau in 2020 WAB proof is.

Kwaliteit en veiligheid voorop
De VCU gecertificeerde uitzendorganisatie Technicum heeft veiligheid en kwaliteit als belangrijkste aspecten in haar arbeidsbemiddeling. Kwaliteit en veiligheid horen bij elkaar. Werknemers die goed zijn opgeleid kennen de veiligheidsregels en weten wat er van hen verwacht wordt. Desondanks is het vaak belangrijk dat er aanvullende veiligheidscertificaten worden behaald zoals VCA, veilig werken met een hoogwerker en heftruckcertificaten. Technicum werkt samen met gecertificeerde instellingen die deze opleidingen, cursussen en trainingen aanbieden zodat het personeel altijd up-to-date is op het gebied van veiligheid. Bovendien verstrekt Technicum ook de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen in overleg met haar opdrachtgevers.

Werken bij Technicum
Werken bij Technicum is kiezen voor kwaliteit en veiligheid. Wil je weten welke vacatures Technicum heeft? Klik op de knop: ‘Vacatures Technicum” om meer te weten te komen over het vacatureaanbod van deze uitzendorganisatie.

Tesla waardevolste Amerikaanse automerk allertijden in 2020

Autofabrikant Tesla is in 2020 het Amerikaanse automerk met de hoogste beurswaarde ooit. Het automerk heeft een totale waarde van ruim 86 miljard dollar. Dat is omgerekend een bedrag van 77.4 miljard euro. Dat is hoger dan de beurswaarde van andere automerken in Amerika. De afgelopen tijd is het aandeel van Tesla fors gestegen. Dit gebeurde na de goede berichten in de media over dit automerk. Tesla heeft in China een grote fabriek gebouwd voor de productie van elektrische auto’s. Daardoor kan het bedrijf een grote afzet in China realiseren.

Langzaam maar zeker gaat de productie van de Tesla Model 3 steeds verder omhoog. Ook in Nederland is de verkoop van dit automerk aanzienlijk omhoog gegaan. De Tesla Model 3 is in Nederland in 2019 zelfs de meest verkochte auto geworden. De totale waarde van Tesla is in 2020 hoger dan de totale waarde van Ford in 1999. De waarde van Ford was in 1999 volgens cijfers van het Center for Research in Security ongeveer 76 miljard dollar. Dat bedrag maakte Ford de vorige recordhouder.

ABN AMRO: huizenprijzen gaan in 2020 ongeveer 4 procent omhoog

De prijzen van woningen zullen de komende tijd minder hard omhoog gaan. Deze verwachting hebben analisten van ABN AMRO uitgesproken. Voor 2020 hebben de analisten een prijsstijging van 4 procent geraamd. In 2019 zijn de prijzen van woningen nog 7 procent gestegen. De economische groei zal echter de komende tijd afnemen en dat heeft een effect op de huizenmarkt. Volgens de economen van ABN AMRO zal de bbp-groei afzakken naar 1 procent.

Bovendien zullen ook de strengere normen met betrekking tot geld lenen zorgen voor een remmend effect. Gezinnen mogen in Nederland minder geld lenen op basis van hun inkomen. Het tweede inkomen wordt echter wel zwaarder meegewogen. Toch zijn er ook nog positieve factoren op de woningmarkt. Zo is er nog steeds sprake van een lage rente waardoor mensen minder geld kwijt zijn aan hypotheeklasten. Er zullen waarschijnlijk ook weinig woningen verkocht worden vanwege het geringe aanbod. Dat heeft echter wel een stuwend effect op de woningprijzen.

Het valt op dat met name voor starters weinig te kiezen is op de woningmarkt. Ook voor mensen met een modaal inkomen is nauwelijks keuze op de woningmarkt. De overheid wil dat er meer woningen worden gebouwd maar dat valt in de praktijk enorm tegen. Ieder jaar zouden 75.000 nieuwe woningen in Nederland moeten worden gebouwd. Dat aantal wordt lang niet gehaald. De overheid heeft hier zelf ook schuld aan. Er worden nauwelijks nieuwe bouwvergunningen verstrekt. Daar deden overheden al moeilijk over maar vanwege de stikstofrestricties en PFAS- richtlijnen is het aantal afgeven bouwvergunningen nog verder gedaald.

Meer hotels in Amsterdam in 2020 ondanks bouwstop vanaf 2017

In Amsterdam is een bouwstop voor hotels van toepassing sinds 2017. Ondanks deze bouwstop is het aantal hotels in de hoofdstad met meer dan kwart toegenomen in de afgelopen vijf jaar. Met name in de directe omgeving rondom Amsterdam zijn meer hotels gebouwd. In die omgeving zijn ruim veertig procent meer hotels bijgebouwd. Dit bericht werd op vrijdag 10 januari 2020 bekend gemaakt door de Volkskrant.

Op vrijdag wordt het grootste hotel van Amsterdam geopend. Dit is het nhow Amsterdam RAI en heeft 640 kamers. Halverwege de maand mei zal in Amsterdam-Noord de grootste Holiday Inn Express van Europa worden geopend met 440 kamers en 45 meter hoge gebouwen. In de afgelopen vijf jaar zijn er volgens het artikel van de Volkskrant ruim 7.700 nieuwe hotelkamers ontstaan in Amsterdam. Er zijn nog verschillende nieuwe hotels op komst in de hoofdstad. Er zullen nog tientallen hotels worden gebouwd.

Dit bericht is bekend gemaakt door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (IOS). Volgens de Volkskrant zijn er nog veel oude rechten voor de bouw van hotels. De vergunningen voor de bouw van de nieuwe hotels zijn dikwijls voor 1 januari 2017 al verstrekt. Daardoor kunnen nog steeds hotels worden gebouwd in Amsterdam.

Productie industrie 1 procent gekrompen in 2019

Het afgelopen jaar is de industriële productie met 1 procent gekrompen door wereldwijde handelsspanningen. Ook in 2020 zal het effect van de handelsspanningen merkbaar zijn in de industrie. Het afgelopen jaar hebben ook de problemen met betrekking stikstof en PFAS geleid tot een lagere productie in de industrie. Dit jaar zullen deze problemen niet voorbij zijn. Bovendien neemt de economische groei verder af waardoor de productie in de industrie verder onder druk komt te staan. Deze voorspellingen heeft het economisch bureau van ABN AMRO donderdag 9 januari 2020 bekend gemaakt in de media.

Het is moeilijk om een hele precieze inschatting te maken van de industriële groei in 2020. Dit is vooral lastig vanwege de politieke ontwikkelingen. Hierbij kun je denken aan de handelsspanningen tussen China en Amerika. Ook de spanningen in het Midden-Oosten hebben een belangrijke rol in de productie van veel bedrijven in de industrie. Als de olieprijs omhoog gaat zal dat bovendien ook een effect hebben op de transportsector en de voertuigenproductie. Het sentiment bij ondernemers is negatiever aan het worden waardoor investeringen uitblijven. Ook het aantal exportorders neemt af waardoor het negatieve sentiment verder bevestigd wordt. Dit jaar wordt een jaar met uitdagingen.

Kabinet gaat wettelijk minimumloon nog niet verhogen in 2020

De regering heeft besloten om het wettelijke minimumloon vooralsnog niet ge verhogen. Deze beslissing volgt na een evaluatie die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten uitvoeren. Tijdens deze evaluatie is de ontwikkeling van het minimumloon tussen 2011 en 2018 onderzocht. Volgens de minister heeft het wettelijk minimumloon al een halve eeuw bestaanszekerheid geboden aan werknemers. Het kabinet is daar trots op aldus Koolmees.

In de evaluatie kwam naar voren dat het minimumloon in Nederland in de periode van 2011 tot en met 2018 harder is gestegen dan het gemiddelde loon op de arbeidsmarkt. Op dit moment is het minimumloon en de daaraan gekoppelde sociale uitkeringen volgens de minister toereikend voor mensen. De komende tijd zal het kabinet de hoogte van het minimumloon wel in de gaten houden. De koopkracht van werknemers met een minimumloon zou volgens het kabinet ook zijn toegenomen de afgelopen tijd.

USG Technicum start 2020 met enthousiasme

Technisch uitzendbureau Technicum start 2020 met veel enthousiasme. Dit jaar wordt voor technische uitzendbureaus een heel boeiend jaar. De bouwsector heeft een zware tijd achter de rug vanwege de stikstofcrisis en de PFAS problematiek. Toch gaan veel bouwprojecten nu door en hebben ook andere technische bedrijven het nog goed druk. Technicum uitzendbureau zorgt voor de juiste match tussen de opdrachtgever en de werkzoekende in techniek. Vanwege de uitstekende balans tussen wensen, mogelijkheden en toekomstperspectieven is het werkende bestand van Technicum stabiel.

Vertrouw op kwaliteit
Vooral wanneer de economische groei onder druk staat en de bouwproductie afslankt is het belangrijk dat ervaren krachten worden ingezet die kwaliteit leveren. Daar heeft Technicum zich altijd voor ingezet en daar zal dit technische uitzendbureau zich ook in 2020 voor hard maken. Technicum is VCU gecertificeerd waardoor extra aandacht wordt gegeven aan veilig werken in een gezonde omgeving. Naast een VCU certificering heeft Technicum ook veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling. Omdat Technicum al decennia op dit gebied actief is kunnen de opleidingsconsulenten van Technicum goede adviezen geven aan werkzoekenden die in de techniek aan de slag willen. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van werkzoekenden, werknemers maar wordt ook een oplossing geboden voor het tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt.

Werken voor Technicum?
Heb je interesse in Technicum en ben je benieuwd wat deze uitzendorganisatie voor je kan betekenen? Neem dan contact op via de knop ‘Vacatures Technicum’. Deze knop staat in de menubalk op deze website. TechnischWerken.nl werkt samen met Technicum uitzendbureau.

Verkoop elektrische auto’s 13 procent van totale autoverkoop in 2019

Het afgelopen jaar zijn er meer elektrische auto’s verkocht dan in 2018 het geval was. Het aandeel elektrische auto’s in de totale autoverkoop is in 2019 toegenomen naar 13 procent. In 2018 was het aandeel elektrische auto’s in de totale autoverkoop nog slechts 5 procent. De stijging van 8 procentpunt is een belangrijke stap in de goede richting. Ook het bestverkocht automodel van 2019 was een elektrische auto namelijk een Tesla Model 3. In totaal werden bijna dertigduizend Tesla Model 3 voertuigen verkocht in 2019. Dit bericht werd dinsdag 7 januari 2020 bekend gemaakt door het economisch bureau van ING dinsdag. Aan het einde van 2019 werden vooral meer elektrische auto’s verkocht. Dat zou te maken hebben met de ontwikkelingen op het gebied van de bijtellingsregels van de belasting.

De belastingdienst heeft de bijtelling voor elektrische auto’s verhoogd per 1 januari 2020. Dat heeft veel zakelijke rijders doen besluiten om nog aan het einde van 2019 een elektrische auto te kopen. Met name dure zakelijke elektrische auto’s werden veel verkocht aan het einde van afgelopen jaar. Vermoedelijk gaat de verkoop van elektrische auto’s ook in 2019 verder omhoog. Ook dit jaar zullen veel zakelijke rijders besluiten om een elektrische auto te kopen in plaats van een benzineauto of dieselauto. Bovendien gaan de bijtellingsregels ook in 2021 veranderen. In dat jaar worden de bijtellingsregels weer minder gunstig voor nieuw aangeschafte elektrische auto’s. Tegen het einde van 2020 zullen dus vooral veel nieuwe elektrische auto’s worden aangeschaft door zakelijke rijders.

Technicum Leeuwarden zoekt een samensteller lasser carrosseriebouwer januari 2020

Wil jij aan de slag in de bouw van vrachtwagens en trailers en ben jij goed in MIG/Mag lassen dan is deze functie uitstekend geschikt voor jou. De transportsector heeft de afgelopen tijd een grote groei doorgemaakt en dat is ook merkbaar in de werkgelegenheid in deze sector. Daarom zijn we op zoek naar een lasser / constructiebankwerker voor de bouw van vrachtwagens. Het is een afwisselende baan met veel maatwerk constructies en oplossingen. Volop uitdaging voor ervaren vakmensen die mee kunnen denken over hun product. Vakmanschap staat centraal.

Wat ga je doen?
Samenstellen en aflassen zijn de hoofdtaken. Tekening lezen hoort daar natuurlijk ook bij. Verder zijn er ook algemene constructiebankwerkzaamheden zoals zagen, boren, slijpen en nabewerken die worden uitgevoerd. Je bent verantwoordelijk voor je eigen project. Het product moet in topstaat zijn als je klaar bent. Dan lever je de kwaliteit waar je voor staat. Een hoge kwaliteit zorgt bovendien voor een grote klantentevredenheid. Daardoor krijgt het bedrijf nog meer uitdagende projecten. Jij vormt een belangrijke schakel in het bedrijf. Omdat jij zelf projecten uitvoert moet je ook meedenken over de planning en je eigen werkzaamheden organiseren. Dat vereist inzicht in werkvolgorde en je zult ook werkzaamheden moeten afstemmen met collega’s.

Wie ben je?
Als je ervaring hebt als MIG/MAG lasser en goed kunt tekeninglezen dan kun je in aanmerking komen voor deze vacature. Hou er rekening mee dat je ook goed moet kunnen meedenken over de constructie en montage van de carrosserieën. Wat ervaring in de voertuigentechniek is daarom een belangrijk voordeel. Je moet veilig kunnen en willen werken en goed kunnen samenwerken. Het opbouwen van een carrosserie is een grote klus waarbij verschillende mensen samenwerken. Goed organiseren en communiceren is gewenst. Hou er rekening mee dat dit een fulltime functie is.

Solliciteren?
Wil je in aanmerking komen voor deze vacature neem dan contact op met Technicum via de knop: “Vacatures Technicum” in de menubalk.

Amerikaanse sancties ter vergelding van Franse digitaks zal Frankrijk vergelden in 2020

Digitaks is een nieuwe vorm van belasting op diensten van grote techbedrijven zoals Google en Facebook. Veel van deze grote digitale bedrijven zijn gevestigd in Amerika maar leveren diensten over de gehele wereld. Dat zorgt er voor dat consumenten en bedrijven de diensten van Amerikaanse techbedrijven kunnen gebruiken in andere landen. Daarvoor moet dikwijls betaald worden maar er wordt geen belasting over de inkomsten van deze bedrijven betaald. In Frankrijk gaat men wel belasting heffen op de inkomsten van grote techbedrijven. Deze belasting wordt digitaks genoemd. De Verenigde Staten vinden deze digitaks hinderlijk en irritant.

De Amerikaanse president Donald Trump is zelfs van mening dat de digitaks vooral Amerikaanse techbedrijven zal raken. Om die reden is de Amerikaanse president aan het nadenken over een tegenreactie. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire heeft de Verenigde Staten maandag 6 januari 2020 gewaarschuwd om geen sancties op te leggen tegen de digitaks. Als er sancties worden opgelegd zullen daarvoor ook weer vergeldingsacties worden ingevoerd door Frankrijk. Als Amerika sancties zal opleggen aan Frankrijk wegens de digitaks dan zal Frankrijk meteen naar de Wereldhandelsorganisatie stappen. De digitaks zal Frankrijk ieder jaar ongeveer 400 miljoen euro opleveren. Ook Italië heeft besloten om een digitaks in te voeren maar in Europees verband is er nog geen besluit genomen om een dergelijke belasting in te voeren.

Grootste drijvende windturbine operationeel vanaf vrijdag 3 januari 2020

Op vrijdag drie januari 2020 is de grootste drijvende windturbine ter wereld in gebruik genomen. Dit gebeurde voor de Portugese kust. De turbine heeft een capaciteit van 8,4 megawatt en wordt in een groep van drie windturbines geplaatst in een drijvend windpark. De gezamenlijke capaciteit van deze windturbines is 25 megawatt. De plaatsing van de drijvende windturbines kan worden beschouwd als een test. Men wil kijken of het mogelijk is om drijvende windmolenparken te plaatsen. Daarvoor is speciale technologie nodig en dat wordt nu getest. De opbrengst aan elektrische stroom van deze windturbines is gelijk aan de hoeveelheid stroom die ongeveer zestigduizend huishoudens op jaarbasis verbruiken. Deze inschatting maken de bedrijven EDP Renewable, ENGIE, Repsol en Principle Power. Deze bedrijven werken met elkaar samen aan de bouw en het onderhoud aan de windturbines.

Op dit moment is het project het tweede drijvende windmolenpark van Europa. Een tijd geleden werden nog voor de kust van Schotland drijvende windturbines geplaatst. Het plaatsen van windmolens op zee gebeurd over het algemeen op ondiepe plekken. Dan is het namelijk vrij eenvoudig om de windmolens aan de zeebodem te verankeren. Daarom worden in de relatief ondiepe Noordzee vrij veel windmolens geplaatst. Er zijn echter ook verschillende landen zoals Frankrijk en Portugal die vrij diepe wateren hebben voor de kust. Het plaatsen van windturbines op zee wordt dan lastig tenzij men drijvende windturbines kan plaatsen. Ook Zuid-Korea, Japan en andere niet-Europese landen denken na over dit soort oplossingen. De drijvende windturbines moeten echter wel op de plek blijven anders kunnen ze een gevaar vormen voor de scheepvaart en komt ook de levering van elektrische stroom met kabels naar de vaste wal in gevaar. Daarom worden de drijvende windmolens met ankers en kabels op de plek gehouden.

Wat doet een hydrauliekmonteur in de voertuigentechniek?

Vrachtwagens en andere voertuigen bevatten veel hydraulische componenten. Vooral wanneer er machines zoals kranen op zijn geplaatst. Deze machines werken vaak grotendeels op oliedruk. Een ervaren hydrauliekmonteur is in staat zelf een hydraulisch circuit aan te leggen en daarbij de juiste componenten te zoeken. Daarnaast kan een hydrauliekmonteur met ervaring ook zelf de hydraulische slangen op maat maken en afpersen. Op die manier kan een hydrauliekmonteur voor een deel zijn eigen onderdelen produceren.

Wat doet een hydrauliekmonteur?
Het werk van een hydrauliekmonteur is vakmanschap en maatwerk. Daarnaast kan een hydrauliek monteur ook worden ingezet als servicemonteur. Als hydrauliekservicemonteur kun je ook op locatie worden ingezet voor de reparatie van hydraulische componenten aan voertuigen. Zo ben je als het ware de brandweer voor elke chauffeur die problemen heeft met hydraulische componenten op locatie. Het werk is divers en je ontwikkelt jezelf steeds verder. Omdat een hydrauliekmonteur ook kennis moet hebben van algehele montage en reparatie van voertuigcomponenten is deze functie behoorlijk breed. Het uitlezen van storingen gebeurt voor een deel met elektronische apparatuur. Dat is ook een specialisme dat je aanleert.

Wat voor soort profiel zoeken wij?
We zoeken ervaren hydrauliekmonteurs. Kennis van hydraulische componenten is van groot belang. Je hoeft geen ervaring te hebben in servicewerkzaamheden in de hydrauliek maar je moet er wel voor open staan om deze diensten te draaien. Het is belangrijk dat je een brede achtergrond hebt in werktuigbouwkundige montage. Werkervaring in de voertuigentechniek is een belangrijke pré. Bovendien is het belangrijk dat je fulltime beschikbaar bent. Het is namelijk een voltijdfunctie. Een afgeronde opleiding in de voertuigentechniek of werktuigbouwkunde is een belangrijke eis.

Solliciteren?
Wil je in aanmerking komen voor deze vacature neem dan contact met ons op via het contactformulier of via de knop ‘Vacatures Technicum’ in de menubalk.