Productie industrie 1 procent gekrompen in 2019

Het afgelopen jaar is de industriële productie met 1 procent gekrompen door wereldwijde handelsspanningen. Ook in 2020 zal het effect van de handelsspanningen merkbaar zijn in de industrie. Het afgelopen jaar hebben ook de problemen met betrekking stikstof en PFAS geleid tot een lagere productie in de industrie. Dit jaar zullen deze problemen niet voorbij zijn. Bovendien neemt de economische groei verder af waardoor de productie in de industrie verder onder druk komt te staan. Deze voorspellingen heeft het economisch bureau van ABN AMRO donderdag 9 januari 2020 bekend gemaakt in de media.

Het is moeilijk om een hele precieze inschatting te maken van de industriële groei in 2020. Dit is vooral lastig vanwege de politieke ontwikkelingen. Hierbij kun je denken aan de handelsspanningen tussen China en Amerika. Ook de spanningen in het Midden-Oosten hebben een belangrijke rol in de productie van veel bedrijven in de industrie. Als de olieprijs omhoog gaat zal dat bovendien ook een effect hebben op de transportsector en de voertuigenproductie. Het sentiment bij ondernemers is negatiever aan het worden waardoor investeringen uitblijven. Ook het aantal exportorders neemt af waardoor het negatieve sentiment verder bevestigd wordt. Dit jaar wordt een jaar met uitdagingen.