Metaalindustrie krijgt terugloop in 2020

De metaalindustrie krijgt een moeilijk jaar in 2020. Dit bericht heeft de ABN AMRO bekend gemaakt op donderdag 9 januari 2020. Er zal sprake zijn van een vraagdaling in 2020 die onder andere voortvloeit uit de stikstof- en PFAS-problemen. Er is minder vraag naar bouwmachines en bouwmaterialen. De machinebouw krijgt in 2020 te maken met een krimp van ongeveer twee procent.

Het is nog onduidelijk wat de effecten van deze ontwikkelingen zullen zijn op de werkgelegenheid. De kans is groot dat de werkgelegenheid iets gaat afnemen. Ook de gevolgen van de economische teruggang zullen in 2020 gemerkt worden in de metaal. Bedrijven zullen gaan bezuinigen. Dit heeft waarschijnlijk een negatief effect op de flexibele schil van bedrijven. Als het slechter gaat met de productie en de economie schalen bedrijven hun personeel af. De flexibele schil wordt daarbij als eerste aangesproken.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt bovendien voor problemen. Flexibel personeel wordt door deze WAB duurder. Dat heeft onder andere te maken met de WW- premiedifferentiatie die voor flexpersoneel hoger uitvalt. Daarnaast moet de transitievergoeding vanaf de eerste dag worden opgebouwd en bij het beeindigen van het contract door de werkgever worden uitgekeerd aan de werknemer. Flexpersoneel wordt duurder en de werkdruk neemt af. Dat is een combinatie van factoren die eigenlijk alleen maar kan leiden tot een inkrimping van de flexibele schil van bedrijven.