ABN AMRO grond- wegen-, en waterbouw krijgt krimp van 3,5 in 2020

Dit jaar zullen verschillende bouwbedrijven en bedrijven in de civiele techniek te maken krijgen met een krimp. Voor de woningbouw wordt deze krimp door de ABN AMRO geraamd op 2,5 procent maar bedrijven in de grond- wegen-, en waterbouw zaal deze krimp nog groter uitvallen. Bedrijven in deze sector moeten rekening houden met een krimp van 3,5 procent. De bedrijven in het grondwerk en het grondverzet hebben naast de stikstofrichtlijnen ook te maken met strenge richtlijnen met betrekking tot PFAS. Hoewel de normen voor de aanwezigheid van stikstof en PFAS wel iets soepeler zijn geworden hebben bedrijven in het grondverzet, wegenbouw en waterbouw nog steeds te maken met een behoorlijke regeldruk.

Daarnaast hebben de problemen die in 2019 ontstonden op dit gebied een doorwerkend effect in 2020. Niet alleen de bedrijven die deze werkzaamheden daadwerkelijk uitvoeren krijgen te maken met een terugloop in projecten de productie van toeleveranciers voor de bouw en civiele techniek zal afnemen. Zo ontstaat een kettingreactie die voor een groot deel door de wetgeving van de overheid zelf veroorzaakt wordt. Een afname in het aantal bouwprojecten, bouwproductie en civiele techniek heeft vaak ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. De werkloosheid zal in 2020 in de bouw en techniek waarschijnlijk gaan toenemen. Dit zal met name gemerkt worden in de flexibele schil. Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt flexwerk voor bouwbedrijven ook duurder. Dat zorgt er voor dat bedrijven het flexibele deel van hun personeelsbestand in 2020 waarschijnlijk laten krimpen.