ABN AMRO woningbouw zal 2,5 procent krimpen in 2020

De woningbouw zal in 2020 een aanzienlijke krimp doormaken volgens de onderzoekers van ABN AMRO. Door de problemen met betrekking tot stikstof en PFAS zijn veel bouwvergunningen pas later afgegeven of geweigerd. Daardoor loopt de bouwsector vertagingen op. Na het verlenen van een bouwvergunning duurt namelijk gemiddeld zes maanden voordat men gaat starten met een bouwproject. Tussen augustus en oktober 2019 is het aantal verstrekte bouwvergunningen maar liefst met 28,3 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Daardoor zal het aantal nieuwbouwwoningen dat in 2020 gebouwd zal worden lager uitvallen dan afgelopen jaar. De daling in het aantal bouwvergunningen heeft niet alleen gevolgen voor bouwbedrijven zelf. Ook installatiebedrijven en andere technische bedrijven zullen de krimp in de nieuwbouwwoningen gaan merken. De vraag naar nieuwbouwwoningen is overigens nog steeds heel groot. De bouwsector zit echter op slot vanwege de regels met betrekking tot PFAS en stikstof. Dat is een belangrijk knelpunt dat voor veel frustratie zorgt bij bouwondernemingen maar ook bij consumenten en bedrijven die graag nieuwe bouwprojecten willen laten uitvoeren. Bovendien is de vertraging in de bouw nadelig voor de overheid zelf. De overheid heeft namelijk voor de bouw doelstellingen geformuleerd met betrekking tot de groei van het woningaanbod. Er moeten meer woningen worden gebouwd. Per jaar worden de doelstellingen lang niet gehaald. Er worden duizenden tot tienduizenden woningen minder gebouwd dan de overheid zal willen. Daardoor komt ook de crisis op de woningmarkt niet snel ten einde.