Productie industrie in februari 2018 met 4,2 procent gestegen

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie is gestegen in februari 2018. In deze maand lag de productie van de industrie ongeveer 4,2 procent hoger dan de gemiddelde dagproductie in dezelfde maand in 2017. De groei van de industriële productie neemt ten opzichte van vorig jaar toe maar viel toch tegen ten opzichte van de maand januari. In de maand januari 2018 werd nog de grootste stijging in de industriële productie in bijna 7 jaar genoteerd.

Dit bericht werd gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op maandag 9 april 2018. Inmiddels zijn er al twee jaar op rij genoteerd waarin de industrie meer produceert dan in dezelfde periode in het jaar daarvoor. In verschillende sectoren neemt de productie toe. Maar de productie van de farmaceutische industrie groeide het sterkst. In andere industrieën nam de productie ook toe. Hierbij kun je denken aan de industrie die zich bezig houdt met machinebouw en de voedingsmiddelenindustrie.

In de productie van de chemische industrie was een kleine krimp merkbaar. Dat was ook het geval bij de elektrische-apparatenindustrie. In deze sectoren lag de productie wel lager dan een jaar eerder volgens het statistiekbureau.