Productie Nederlandse industrie gestegen in december 2016

In de maand december van 2016 is de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. In totaal kwam de stijging in 2016 uit op 4,7 procent ten opzichte van 2015. Op donderdag 9 februari 2017 werden cijfers over de productie door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd. De stijging in de productie was in decembermaand bovendien hoger dan de productiestijging die gemeten werd in de maand november 2016. December 2016 is daardoor de vijftiende maand waarin de industrie meer produceert dan dezelfde maand een jaar daarvoor.

Jaarcijfers over de industrie
Doordat de cijfers over de maand december bekend werden had het CBS voldoende informatie om ook de jaarcijfers uit te kunnen rekenen. Ten opzichte van 2015 werd er in 2016 in de Nederlandse industrie  2,4 procent meer geproduceerd. Dit is de hoogste stijging in de productie in de afgelopen vijf jaar. Vooral in de chemische industrie was er sprake van een behoorlijke groei. In de maand december 2016 steeg de productie met 15,4 procent. Ook de rubber- en kunststofindustrie liet een behoorlijke stijging zien. In deze industriële sector steeg de productie met 13 procent ten opzichte van de maand december in 2015.

Technische uitzendkrachten
Verder steeg ook de productie in de werktuigbouwkunde. In de machine-industrie werden meer machines geproduceerd en ook de metaalproductie liet een toename zien. Verder deed ook de elektrische apparatenindustrie het goed. In deze sectoren nam ook de werkgelegenheid toe. Er werden meer uitzendkrachten ingeleend door bedrijven in de industrie. Dit was ook goed voor uitzendbureaus die daardoor hun uitzenduren zagen toenemen. Vooral naar onderhoudsmonteurs is in de industrie veel vraag. De industriële automatisering neemt toe maar dat vereist wel specialisten op mechatronisch gebied. Ervaren allround onderhoudsmonteurs die ook verstand hebben van PLC’s en SCADA zijn schaars. Uitzendbureaus kunnen maar moeilijk in de vraag van hun opdrachtgevers voorzien vanwege de krapte aan ervaren technisch personeel op de arbeidsmarkt.