Grootste vermogensbeheerder ter wereld reduceert beleggingen in steenkool vanaf 2020

BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld en heeft wereldwijd geld geïnvesteerd in verschillende soorten bedrijven en organisaties. Deze organisatie wil werk maken van verduurzaming en legt meer de focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom wil BlackRock groener gaan beleggen. Investeren in steenkool past niet bij verduurzaming. Daarom worden de beleggingen in steenkool de komende tijd afgebouwd. Dit bericht heeft bestuurder Larry Fink geschreven in zijn jaarlijkse brief aan bestuursvoorzitters wereldwijd. Bovendien zal BlackRock de komende tijd strenger zijn in de beoordeling van ondernemingen die graag een investering tegemoet zijn. Als ondernemingen niet duidelijk kunnen aangeven hoe ze omgaan met klimaatverandering heeft dat gevolgen voor de beslissing om wel of niet te investeren.

In totaal heeft BlackRock een bedrag van ongeveer 7.000 miljard dollar uitstaan in beleggingen in de wereld. Dat is omgerekend 6.290 miljard euro. Dit maakt het Amerikaanse BlackRock de grootste investeerder in de wereld. Door de keuze die BlackRock maakt wordt de toon gezet. Eerder verweet men BlackRock nog een afwachtende houding aan te nemen op het gebied van klimaatverandering en verduurzaming. Door de brief van de top van BlackRock wordt duidelijk dat deze investeringsorganisatie zich wel degelijk hard wil maken voor de verduurzaming en de energietransitie in de wereld door een bewuste keuze te maken voor duurzame investeringen.