Kabinet gaat wettelijk minimumloon nog niet verhogen in 2020

De regering heeft besloten om het wettelijke minimumloon vooralsnog niet ge verhogen. Deze beslissing volgt na een evaluatie die minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten uitvoeren. Tijdens deze evaluatie is de ontwikkeling van het minimumloon tussen 2011 en 2018 onderzocht. Volgens de minister heeft het wettelijk minimumloon al een halve eeuw bestaanszekerheid geboden aan werknemers. Het kabinet is daar trots op aldus Koolmees.

In de evaluatie kwam naar voren dat het minimumloon in Nederland in de periode van 2011 tot en met 2018 harder is gestegen dan het gemiddelde loon op de arbeidsmarkt. Op dit moment is het minimumloon en de daaraan gekoppelde sociale uitkeringen volgens de minister toereikend voor mensen. De komende tijd zal het kabinet de hoogte van het minimumloon wel in de gaten houden. De koopkracht van werknemers met een minimumloon zou volgens het kabinet ook zijn toegenomen de afgelopen tijd.