UWV helft vacatures op de arbeidsmarkt is moeilijk te vervullen in 2019

Ongeveer de helft van de vacatures die open staan op de arbeidsmarkt in Nederland is lastig in te vullen door bedrijven. Met name bedrijven in de bouwsector hebben moeite met het invullen van de vacatures die ze open hebben gezet. Dit komt naar voren uit de Januarinota van uitkeringsinstantie UWV die dinsdag 29 januari 2019 werd gepubliceerd. Waarschijnlijk zullen in 2019 in totaal 1,2 miljoen nieuwe vacatures ontstaan bij bedrijven.

Volgens het UWV zullen de meeste vacatures in de detailhandel ontstaan. In deze sector worden maar liefst 215.000 nieuwe vacatures verwacht. Daarnaast worden 170.000 nieuwe vacatures in de sector zorg en welzijn verwacht. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden. Sinds het derde kwartaal van 2008 is de krapte op de arbeidsmarkt in Nederland niet zo groot geweest aldus het UWV. De sectoren die de krapte op de arbeidsmarkt het sterkste voelen zijn de sectoren techniek, ICT, vervoer en logistiek maar ook de zorg heeft te maken met een krapte aan kandidaten voor vacatures. Dit blijkt ook aan de grote hoeveelheid vacatures die open staan in deze sectoren. De vacatures staan bijna overal, op internet maar ook in vakbladen en dagbladen. Ondanks al deze publicaties en inspanningen is het aantal sollicitanten te beperkt om alle vacatures effectief in te vullen. Daarom starten steeds meer organisaties met omscholing, bijscholing en inwerktrajecten. Ook staan meer organisaties open voor een rol als erkend leerbedrijf en nemen ze werknemers aan met BBL.