CBS: uitzendbureaus hebben last van krapte op arbeidsmarkt in 2018

De uitzendbranche doet het goed volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De omzet in de uitzendsector stijgt en het aantal uitzenduren neemt toe. Toch zijn er ook belemmeringen voor de uitzendsector. Deze sector is sterk afhankelijk van de arbeidsmarkt en de vacatures en werkzoekenden die op de arbeidsmarkt aanwezig zijn. Als de vacatures ruim aanwezig zijn maar het aanbod van werkzoekenden tegenvalt krijgt een uitzendbureau op den duur een probleem. Deze situatie lijkt nu te ontstaan door krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft het CBS vrijdag 1 juni 2018 gemeld.

Vacatures in de bouw en de techniek
Met name in de techniek en de bouw is er veel krapte aan personeel. Dat blijkt onder andere uit het grote aantal vacatures in deze sector. Er worden door bouwbedrijven en installateurs veel technici gevraagd maar het aanbod aan technisch personeel op de arbeidsmarkt is in 2017 al behoorlijk opgeraakt. Afgelopen jaar hebben veel bedrijven al technische werknemers ingeleend via uitzendbureaus. Een aantal bedrijven heeft het personeel zelfs van uitzendbureaus overgenomen. Nieuwe instroom is er nauwelijks vanwege het tekort aan beschikbare technische werkzoekenden.

BBL via uitzendbureau
Gelukkig zijn er ook oplossingen. Steeds meer uitzendbureaus ontwikkelen werkzoekenden doormiddel van opleidingen en BBL trajecten. Door deze investeringen worden werkzoekenden langzaam maar zeker ontwikkelt tot vaktechnisch personeel. De investeringen in BBL en andere opleidingen zorgen er voor dat ook het structurele tekort aan technisch personeel wordt opgelost. Bovendien hebben werkzoekenden door deze investeringen meer kans op een betaalde baan. De uitzendbranche vormt in deze ontwikkeling een belangrijke factor.