Krapte op de arbeidsmarkt in heel Nederland in 2018

Er is een tekort aan personeel in bepaalde functies op de arbeidsmarkt. Dit wordt ook wel een krapte op de arbeidsmarkt genoemd. De krapte was eerst vooral beperkt tot specifieke regio’s maar verspreid zich steeds meer over het land. Dat komt naar voren uit de cijfers die het UWV heeft gepubliceerd over kwartaal twee van 2018. Met name in de techniek en logistiek zijn veel vacatures vacant en lijkt het er op dat deze vacatures niet op korte termijn worden ingevuld.

Vacatures in de techniek
In 2017 waren het vooral de regio’s rondom Amsterdam, Utrecht, Zeeland en Oost-Brabant die last hadden van een tekort aan gekwalificeerd personeel. Volgens het UWV is de krapte aan personeel voor bedrijven in heel Nederland merkbaar. Er zijn vooral veel vacatures op de arbeidsmarkt aanwezig die gericht zijn op technische functies. Hierbij kun je denken aan vacatures voor elektromonteurs, installatiemonteurs, machinebouwers en bouwpersoneel.

Arbeidsmarktregio’s
Hoe groter het aantal vacatures op de arbeidsmarkt hoe meer concurrentie tussen bedrijven ontstaat in de zoektocht naar gekwalificeerd personeel. Nederland wordt door het UWV in 35 arbeidsmarktregio’s ingedeeld. Deze regio’s krijgen van het UWV een zogenaamde score van ‘zeer krap’ tot ‘zeer ruim’. In 2017 werden in Nederland zes regio’s als ‘krap’ beoordeeld. In 2017 heeft het UWV 29 regio’s de aanduiding ‘krap’ gegeven. Dat betekent dat in vrijwel geheel Nederland de werkgevers staan te springen om personeel.

Toenemende krapte op de arbeidsmarkt
Voor het berekenen van de krapte op de arbeidsmarkt maakt het UWV gebruik van een bepaalde som. In deze som of formule wordt het aantal openstaande vacatures gedeeld door het aantal werkzoekenden. Als er meer vacatures open staan ten opzichte van het aantal werkzoekenden ontstaat er een bepaald kraptecijfer. Dat cijfer vormt de score die in de arbeidsmarktregio’s wordt verwerkt. In sommige regio’s van Nederland is er sprake van een balans. Deze regio’s krijgen de status ‘gemiddeld’.

Dat is het geval in Flevoland maar ook in het Noorden van Nederland, de Zaanstreek en het Rijk van Nijmegen zijn er ongeveer evenveel vacatures als werkzoekenden. Het aantal arbeidsmarktregio’s dat in ‘balans’ is neemt echter af de laatste kwartalen. Dat betekent dat er meer regio’s ontstaan waarin er meer vacatures zijn dan beschikbare werkzoekenden.