CPB: er is in 2018 geen sprake van een nieuwe huizenbubbel

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft aan dat er op de Nederlandse woningmarkt momenteel nog geen sprake van een bubbel. Het planbureau geeft echter aan dat bubbelvorming in de woningmarkt in de toekomst niet kan worden uitgesloten. Vrijdag 1 juni 2018 had het CPB een rapport over de Nederlandse huizenmarkt gepubliceerd.

In dit rapport over de woningmarkt staat onder andere dat de huizenprijzen in het eerste kwartaal van 2018 met 9 procent zijn gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In de Randstad stijgen de prijzen nog sneller dan in overige gedeelten van Nederland. Vooral in de vier grote steden is er sprake van een enorme krapte op de woningmarkt. Deze krapte zorgt er voor dat de prijzen van woningen enorm oplopen. Deze ontwikkeling kan een gevolg zijn van de oververhitting op de woningmarkt. Dit biedt bovendien een risico op bubbelvorming. De term bubbel wordt in dit geval gebruikt om een zeepbeleffect aan te geven. In geval van een zeepbel lopen de prijzen enorm op maar spatten ze ook zomaar uiteen wanneer het economisch even slechter gaat of de internationale en nationale politieke en financiële ontwikkelingen in moeilijkheden komen.

Toch wil het CPB nog niet van een problematische situatie spreken. Ook niet in de regio’s waar sprake is van oververhitting. Deze oververhitting ontstaat omdat de vraag op de woningmarkt veel groter is dan het aanbod. Het aanbod kan echter ook niet aanzienlijk toenemen in de vier grote steden. De ruimte is er eenvoudigweg niet. Het nieuwbouwen van woningen wordt lastig. Daarom worden steeds meer creatieve oplossingen bedacht zoals het ombouwen van utiliteit en bedrijfspanden. Dat is echter niet altijd mogelijk. Bouwbedrijven zijn er genoeg maar bouwgrond is er vaak te weinig. Daardoor wijken huizenzoekers steeds vaker uit naar randgemeenten en forenzensteden. Daar stijgen de prijzen inmiddels ook naar een steeds hoger niveau. Of er een nieuwe huizenbubbel gaat ontstaan is volgens het CPB moeilijk te voorspellen.