Vier grootste Friese gemeenten willen gezamenlijk duizenden woningen bouwen vanaf 2024

De grootste vier Friese gemeenten hebben plannen om het woningtekort gezamenlijk aan te pakken. Gezamenlijk willen de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland (Drachten) en Súdwest-Fryslân (Sneek) in totaal 15.000 extra woningen gaan bouwen. De gemeenten hebben het over een Fries Stedelijk Netwerk dat een plan vormt om de woningbouw in de gemeente te stimuleren. Het plan werd aan demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge aangeboden.

Tot 2031 willen de vier gemeenten al het grootste deel van de woningbouw realiseren. Het zou gaan om 21.000 woningen. Na deze periode willen de gemeenten nog ongeveer 15.000 woningen laten bouwen over drie of vier locaties. Er kunnen zelfs nog meer woningen gebouwd worden. Dat is onder andere afhankelijk van de aanleg van de zogenaamde Lelylijn. Dit is een nieuwe lijn die vanaf Lelystad naar Groningen zou moeten lopen. De lijn loopt mogelijk via Heerenveen en Drachten. De aanleg van de Lelylijn is momenteel onzeker. Als de lijn er komt loopt het aantal woningen dat gebouwd gaat worden wellicht op tot 25.000.

De plannen van de vier grote gemeenten kunnen op bijval maar ook op afkeur rekenen. Zo had demissionair minister de Jonge vriendelijke belangstelling terwijl gedeputeerde Sijbe Knol (FNP, Wonen) flinke kritiek heeft op het plan. De gedeputeerde zei tegen de Friese media dat hij liever had gezien dat de vier gemeenten met de provincie waren opgetrokken. Knol is van mening dat niet alle nieuwe woningen naar de grotere plaatsen in de provincie moeten gaan.