Overheid kan gemeenten en provincies vanaf 1 januari 2024 of 1 januari 2025 dwingen om extra woningen te bouwen

De overheid wil dat er meer woningen worden gebouwd in Nederland. Momenteel gaat de woningbouw nog in een gestaag tempo. Daarom wil de overheid zowel gemeenten als provincies verplichten om zich te houden aan afspraken met betrekking tot de woningbouw. Deze verplichting zou ingaan per 1 januari 2024 of begin 2025. Minister Huge de Jonge heeft grote moeite om de woningbouw in Nederland goed op gang te brengen. Er is sprake van veel vertragingen. Dit heeft onder andere te maken met de trage verlening van vergunningen. Het nieuwe besluit moet er voor zorgen dat er meer nieuwe woningen worden gebouwd. Daarnaast zijn er ook afspraken met betrekking tot bouwlocaties en het bouwtempo.

Verder zijn er afspraken gemaakt over het type woningen. Huge de Jonge geeft aan dat de nieuwe wet geen toverformule is maar wel als een stok achter de deur kan worden beschouwd voor gemeenten en provincies. Op dit moment is er in grote delen van Nederland woningschaarste. Door de schaarste aan woningen zou er volgens de Jonge voor zorgen dat groepen mensen in de samenleving moeite hebben om hun leven goed op te starten. Zo blijven jongeren langer gedwongen thuis wonen. Daarnaast zouden stelletjes langer wachten met het vormen van een gezin omdat ze geen ruimte hebben voor kinderen. Door de nieuwe wet voor de woningbouw zouden mensen sneller een betaalbare woning moeten kunnen bemachtigen in Nederland. Volgens een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken zou er in Nederland op dit moment een tekort van 300.000 woningen zijn. Dit tekort is net zo groot als de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog.