Woningen met een verkoopprijs tot 355.000 euro worden door gemeenten niet toegewezen vanaf 2023

Kort gelden heeft minister Hugo de Jonge een plan ontwikkeld waarmee vastgelegd zou moeten worden dat gemeenten woningen met een verkoopprijs tot 355.000 euro door gemeenten toegewezen kunnen worden aan mensen met een laag inkomen of een middeninkomen. Op die manier probeerde Hugo de Jonge gemeenten de mogelijkheid te bieden om woningen te reserveren voor mensen in een bepaald inkomen. Woningzoekers zouden op basis van een zogenaamde woonvergunning deze woningen kunnen aanschaffen.

Met de woonvergunning zouden de inwoners van gemeenten moeten aantonen dat ze inderdaad onder de genoemde inkomensgroepen vallen. Dit plan werd al op YouTube en forums op internet met de grond gelijk gemaakt. Het was even wachten voordat ook de Kamer een dergelijk besluit genomen had. Op dinsdag 27 juni 2023 had de Kamer met een ruime meerderheid het plan van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting de prullenbak ingegooid. Dit gebeurde tijdens een stemronde. Volgens de tegenstemmers zou het plan onder andere zorgen voor minder potentiële kopers voor de woningen in die klassen. Dat zou tevens zorgen voor een inbreuk op het eigendomsrecht.