CPB: woningbouw stimuleren door gemeenten mee te laten profiteren in 2019

Onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) hebben aangegeven dat veel gemeenten in Nederland te weinig prikkels krijgen om in te stemmen met bouwplannen voor nieuwe woningen. Dat zou er voor kunnen zorgen dat woningbouw vertraagd wordt of niet snel genoeg op gang komt. Volgens het CPB kan de bouw van nieuwe woningen worden gestimuleerd door lokale overheden te laten meeprofiteren van de plannen. De onderzoekers hebben op maandag 25 maart 2019 het rapport gepubliceerd. Daarbij werd ook aangegeven dat het belangrijk is dat er meer bouwlocaties komen in Nederland. Het onderzoek bestond uit 24 diepte-interviews met gemeenten, provincies, woningcorporaties, vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars.

Er moeten meer woningen worden gebouwd om de woningen betaalbaar te houden. Op dit moment zou er nog te weinig stimulans zijn voor gemeenten om nieuwbouwplannen toe te laten. De gemeente zou er zelf niet aan verdienen en veel bestaande bewoners zitten er niet op te wachten. Bovendien zijn gemeenten ook kritisch op nieuwbouwplannen. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de woningen en ook de locatie van de woningen worden eisen gesteld. Dat zorgt er voor dat er niet meer woningen komen in Nederland en dat de woningen die wel gebouwd worden een stuk duurder zijn. De conclusies van het onderzoek zijn niet van toepassing op krimpgebieden.