Woningen met een verkoopprijs tot 355.000 euro worden door gemeenten niet toegewezen vanaf 2023

Kort gelden heeft minister Hugo de Jonge een plan ontwikkeld waarmee vastgelegd zou moeten worden dat gemeenten woningen met een verkoopprijs tot 355.000 euro door gemeenten toegewezen kunnen worden aan mensen met een laag inkomen of een middeninkomen. Op die manier probeerde Hugo de Jonge gemeenten de mogelijkheid te bieden om woningen te reserveren voor … Read more

ING: bouwbedrijven kunnen geen 100.000 woningen bouwen per jaar vanaf 2022

De Nederlandse overheid wil de komende jaren aanzienlijk veel woningen bijbouwen. In totaal zou het gaan om 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat is een stevige kabinetsdoelstelling. Het formuleren van een doelstelling is echter niet zo moeilijk. Het halen van een doelstelling is veel complexer. In de praktijk ben je bij het behalen doelstellingen afhankelijk … Read more

Wat is een transformatiewoning?

Een transformatiewoning is een woning die uit een verbouwing van een bestaand pand met een andere bestemming is getransformeerd. Transformatiewoningen komen vooral in gebieden voor waar er sprake is van een tekort aan woningen. Als er te weinig woningen beschikbaar zijn om aan de vraag te voldoen dan wordt er steeds vaker gekeken naar bestaande … Read more

Hoe kunnen woningen worden omschreven?

De woningbouw is een belangrijk segment van de bouwsector. Daarnaast is de woningbouw zeer nauw verbonden met de huizenmarkt en de hypotheeksector. Deze twee elementen vormen belangrijke onderdelen van de economie. Er zijn in Nederland veel bedrijven actief in de woningbouw. Het gaat hierbij niet alleen om bedrijven die woningen bouwen. Er zijn namelijk ook … Read more

Wensen van woninggebruikers veranderen door de jaren heen

Een huis wordt ook wel een woning genoemd. Dit is een gebouw of bouwwerk dat bedoelt is voor bewoning door mensen. Een huis is een gebouw of een deel van een gebouw dat muren bevat en een dak. De vormgeving van een huis kan verschillend zijn evenals de afmetingen kunnen verschillen. Een woning bevat naast … Read more

Wat is renovatie en wat is renoveren in woningen en utiliteit?

Renovatie is een woord dat regelmatig wordt gebruikt in de bouw van woningen en utiliteit. Het woord renovatie is afgeleid van het Latijnse woord “renovare”, dat in het Nederlands vertaald kan worden met vernieuwen. Het werkwoord renoveren is afgeleid van renovatie. Als men woningen of utiliteit gaat renoveren bedoelt men daarmee dat men deze panden … Read more