Noordelijke provincies willen 220.000 extra woningen bouwen vanaf 2021

De drie noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de provincie Flevoland hebben grote plannen voor de komende jaren op het gebied van de woningbouw. Er zouden volgens deze provincies in totaal 220.000 extra woningen moeten worden gebouwd. De ambities zijn er wel maar het realiseren is natuurlijk een ander verhaal. Er is veel geld nodig voor het bouwen van dit enorme aantal nieuwe woningen. Het gaat namelijk niet alleen om de bouw van de woningen maar ook om de aanleg van verbindingen en infrastructuur. Als er zoveel woningen gebouwd moeten worden zullen er ook rioleringen, elektrische kabels en telefoonverbindingen (glasvezelverbindingen) moeten worden aangebracht.

Deltaplan Noord-Nederland

De vier provincies hebben een deltaplan voor Noord-Nederland opgesteld. Dit hebben de provincies gedaan op verzoek van de Tweede Kamer. Dit plan zou er voor moeten zorgen dat er 80.000 nieuwe woningen in Flevoland worden gebouwd, 50.000 in de provincie Groningen, 45.000 in Friesland en nog eens 45.000 in Drenthe. Dit aanzienlijke aantal nieuwe woningen komt bovenop eerdere plannen voor de bouw van 100.000 nieuwe huizen. De gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen staan achter het plan. Gezamenlijk willen de gemeenten 220.000 extra woningen gaan bouwen.

Vraag naar nieuwe woningen

Het is nog onduidelijk waar dit aantal woningen zal worden geplaatst. Veel gemeenten hebben de afgelopen tijd nieuwbouwwijken gerealiseerd. Dat heeft er voor gezorgd dat dorpen en steden zijn uitgebreid. Er is echter nog steeds grote behoefte aan nieuwe woningen. Deze behoefte blijkt onder andere uit de snelheid waarmee bestaande woningen worden verkocht en de snelheid waarmee gereageerd wordt op nieuwe woningen die te koop staan. De vraag naar nieuwe woningen blijft groot in Nederland. Gemeenten moeten zich buigen over de locaties waarop nieuwe woningen en nieuwe wegen kunnen worden aangelegd. Dat is een uitdagingen want Nederland wordt steeds voller.