EIB: partijprogramma’s politieke partijen zullen onvoldoende extra woningen realiseren vanaf 2021

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geeft aan dat er de komende tijd niet aanzienlijk meer woningen zullen worden gebouwd. Een groot aantal politieke partijen heeft in een verkiezingsprogramma aangegeven dat ze de focus willen leggen op de bouw van extra woningen maar de resultaten daarvan zullen in de praktijk tegenvallen. Op woensdag 10 maart 2021 heeft het EIB de resultaten van een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. Daaruit komt naar voren dat er op jaarbasis wel extra woningen zullen worden gebouwd. Desondanks zullen de beloofde aantallen in de partijprogramma’s van de politieke partijen niet gehaald worden.

Meer geld voor woningbouw

Volgens het EIB zouden bijna alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s inzetten op extra geld voor meer woningbouw. Een groot aantal partijen geeft aan dat er maatregelen moeten worden genomen in de vorm van een afschaffing van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Op die manier zouden woningcorporaties meer financiële ruimte hebben om extra woningen te bouwen. Volgens het EIB zouden deze maatregelen resulteren in de bouw van vierduizend tot zesduizend extra woningen op jaarbasis. In de verkiezingsprogramma’s worden echter veel hogere aantallen nieuwe woningen op jaarbasis genoemd. Dat is volgens het EIB onrealistisch op basis van de voorgestelde maatregelen.

Juist meer beleid nodig

Er is volgens het EIB veel te weinig aandacht voor ruimtelijk beleid en ruimtelijke ordening. Deze aspecten zijn volgens het instituut juist belangrijk. In verschillende steden en andere gebieden wil men wel meer woningen bouwen maar is dat onmogelijk vanwege het gebrek aan ruimte voor nieuwbouwwoningen. Buiten de binnenstad zijn er vaak meer locaties waar woningen gebouwd zouden kunnen worden. Daarvoor zouden echter wel duidelijke plannen moeten ontstaan en zou beleid gevormd moeten worden. Daar is op dit moment een groot gebrek aan.