Plannen voor bouw van 2 miljoen extra nieuwe woningen in Nederland vanaf 2021

In Nederland is een groot tekort aan woningen. Dat blijkt onder andere uit de krapte in aanbod in bestaande woningen. De prijzen van woningen zijn omhoog geschoten vanwege de schaarste aan woningen op de woningmarkt. Vrijwel elke categorie woningzoekenden op de markt merkt de schaarste aan woningen. Zowel starters als doorstromers, mensen met een uitkering als mensen met een goed betaalde baan hebben het lastig op de woningmarkt. Er is eigenlijk maar 1 oplossing om de krapte op de woningmarkt aan te pakken en dat is het bouwen van meer woningen. Verschillende organisaties willen hieraan een bijdrage leveren. Daardoor is een grote groep van belanghebbenden ontstaan. De verschillende organisaties die met elkaar willen samenwerken zijn afkomstig uit de bouw- en woningsector en het bankwezen. Daarnaast hebben verzekeraars en ook ouderenorganisatie Actiz, de ggz en gemeenten en provincies zich aangesloten. In totaal zijn 34 organisaties met elkaar gaan samenwerken om de bouw van woningen te bevorderen.

Actieagenda Wonen

Gezamenlijk hebben de organisaties een actieplan opgesteld waarin ze hebben vastgelegd dat ze de komende tien jaar een miljoen woningen willen gaan bouwen. Door de bouw van dit grote extra woningaanbod zouden er meer betaalbare koopwoningen moeten komen maar ook meer betaalbare huurwoningen. De 34 organisaties hebben gezamenlijk een plan gepresenteerd dat zal moeten worden opgepakt door een komend kabinet. De initiatiefnemer van het opstellen van een plan is Aedes, de koepel van woningcorporaties. Het plan heeft de naam Actieagenda Wonen gekregen. Op dit moment zou Nederland een tekort hebben van 330.000 woningen. Daardoor zou een complete generatie mogelijk geen aansluiting krijgen op de woningmarkt volgens de organisaties. Verder zou ook de leefbaarheid in verschillende wijken achteruit zijn gegaan. Tot slot komt ook de verduurzaming van woningen en woonwijken niet of nauwelijks van de grond. Door meer woningen te bouwen op bepaalde locaties zou het aantal nieuwe woningen per jaar kunnen toenemen van 71.000 naar 100.000 huizen per jaar. De overheid is hiervoor echter wel een belangrijke factor. Deze zou er voor moeten zorgen dat er ook daadwerkelijk meer gebouwd mag worden.