Arbeidsmarkt gaat herstellen in 2022 volgens UWV

Volgens de Arbeidsmarktprognose van het UWV zal de arbeidsmarkt in Nederland zich het komende jaar herstellen van de coronapandemie. Door de uitbraak van COVID-19 in maart 2021 heeft de arbeidsmarkt in Nederland een behoorlijke klap gekregen. Hoewel het aantal ontslagen op zich wel meeviel als men het totaal bekijkt zijn er toch bepaalde sectoren die … Read more

Mensen die werkloos werden tijdens eerste lockdown in 2020 hebben meestal weer werk gevonden in 2021

Tijdens de eerste lockdown in Nederland het afgelopen jaar hebben verschillende mensen hun baan verloren. Dat kwam met name omdat ze in bepaalde sectoren werkzaam waren waar de coronamaatregelen het grootste nadelige effect hadden op de werkgelegenheid. Hierbij kun je denken aan de horeca maar ook aan de evenementenbranche en de reisbranche. Inmiddels is duidelijk … Read more

Shell gaat sneller verduurzamen vanaf 2021

Het olie/ petrochemiebedrijf Shell heeft plannen om sneller duurzamer te worden. Deze belofte heeft Ben van Beurden woensdag gemaakt. De topman reageert daar mee op een uitspraak van de rechter twee weken. Toen had een rechter uitsproken dat Shell met haar huidige klimaatplannen te weinig doet op het gebied van verduurzaming. De top van Shell … Read more

Er worden minimaal 335.000 nieuwbouwwoningen gebouwd tot aan 2030

De komende tijd worden er honderdduizenden nieuwe woningen gebouwd in Nederland. Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaf woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat er nog 335.000 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden in Nederland. Daarnaast zouden voor ongeveer 626.300 huizen al nieuwe bouwlocaties gevonden. De komende tijd gaat men kijken hoe … Read more

Jongere werknemers hebben vaker last van de nadelige gevolgen van thuiswerken in 2021

Thuiswerken was voor de coronacrisis eigenlijk bij de meeste banen en functies niet aan de orde. Nu de coronacrisis echter haar intrede heeft gedaan is het thuiswerken juist veel meer normaal geworden. Vanuit de overheid wordt ook aangestuurd op thuiswerken. Doormiddel van thuiswerken zouden mensen meer thuis blijven waardoor er minder kans bestaat op besmetting … Read more

Zonsverduistering zorgt voor minder zonne-energie op donderdag 10 juni 2021

Komende donderdag is er een zonsverduistering. Voor veel mensen is dat een interessante gebeurtenis. Tijdens de zonsverduistering schuift de maan gedeeltelijk voor de zon. Dit zal vermoedelijk rond het middaguur gebeuren. Doordat de maan voor de zon schuift ziet men een eclips. Het is inmiddels zes jaar geleden dat dit verschijnsel in Nederland kon worden … Read more

Biomassacentrale in Diemen mag toch gebouwd worden vanaf 2021

Er zijn plannen voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Daarvoor zijn vergunningen verstrekt door de provincie Noord-Holland. De Mobilisation for the Environment (MOB) was het echter niet eens met deze vergunningen. Ook de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Nederland heeft zich aangesloten bij de weerstand tegen deze vergunningen. Gezamenlijk hebben de organisaties een … Read more

EIB: aanvullende bouwlocaties noodzakelijk voor de bouw van ruim 300.000 woningen vanaf 2021

In een nieuw rapport geeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) aan dat er voor ruim 300.000 nieuwe woningen gekeken moet worden naar aanvullende bouwlocaties. Daarbij zouden gemeenten ook breder moeten kijken dan ze op dit moment aldus het EIB. Zo zouden gemeenten ook moeten overwegen om gebieden die nu groen zijn toch te … Read more

Tekort aan onderdelen beperkt groei industrie in 2021

Doordat er een groeiend tekort is aan onderdelen wordt de groei van de industrie geremd. De economie trekt aan nu de coronapandemie langzaam maar zeker is uitgewoed. Dat betekent dat bedrijven maar ook consumenten meer investeren. De industrie merkt daar de gevolgen van door een toenemende vraag. Volgens een artikel van het Economisch Bureau van … Read more

Ongeveer 700.000 gasvrije huizen in Nederland in 2021

De overheid heeft de doelstelling om zoveel mogelijk van aardgas af te komen. Deze fossiele brandstof wordt nog veel gebruikt als verwarmingsbron van woningen. In de toekomst moet dat veranderen. Daarom wil de overheid dat nieuwbouwhuizen niet meer op het aardgasnet worden aangesloten.  Nieuwe wijken verrijzen zonder gaskraan en worden op warmtenetten gesloten. Daarnaast worden … Read more

Groot tekort aan personeel op arbeidsmarkt vlak voor de bouwvak 2021

Er is een enorm tekort aan personeel op de arbeidsmarkt van Nederland. Nu de lockdown langzaam maar zeker wordt opgeheven ontstaat er een grote behoefte aan personeel. Verschillende bedrijven gaan weer open of hebben te maken met een productieverhoging nu de beperkingen verdwijnen. Daarnaast geven klanten en bedrijven ook meer geld uit. Dat is natuurlijk … Read more

EU wil importeurs van staal en aluminium laten betalen voor broeikasgassenemissie vanaf 2026

De Europese Unie heeft plannen om importeurs van staal, aluminium en cement te laten betalen voor de emissie van broeikasgassen. Deze maatregel zou van kracht moeten zijn vanaf 2026. Tot dat jaar zal een overgangsperiode worden gehanteerd. De heffing op broeikasgassen emissie is het gevolg van de strenge milieueisen waarmee Europese producenten van staal en … Read more

Gebrekkige zonnepaneelinstallaties kunnen communicatienetwerk verstoren

Zonnepanelen worden ook wel PV panelen genoemd en verschijnen in grote getalen op daken van Nederlandse woningen en bedrijven. Het is natuurlijk van belang dat zonnepaneelinstallaties op een deugdelijke manier worden aangebracht. Een deugdelijke installatie van zonnepanelen levert het hoogste rendement op en verkleind de kans op brand en andere calamiteiten. Daarnaast kunnen gebrekkige zonnepaneelinstallaties … Read more

Daling woningprijzen kan er voor zorgen dat huizen vanaf 2021 onder water komen te staan

De woningmarkt is de afgelopen tijd tegen alle verwachtingen in gaan floreren tijdens een economische crisis. Een dergelijke ontwikkeling heeft zich nog niet eerder voorgedaan. Het maakt duidelijk dat de coronacrisis zich niet laat vergelijken met andere economische crises die we in de geschiedenis hebben gehad. Na een economische crisis wordt er altijd wel een … Read more

Kabinet wil mensen met psychische aandoening sneller aan een baan helpen vanaf 2021

De overheid wil dat mensen met een psychische aandoening sneller aan een baan worden geholpen. Daarvoor zouden maatwerk reintegratietrajecten moeten worden ingevoerd. deze trajecten zouden moeten worden betaald vanuit een speciale pot. De overheid heeft een bedrag van 18 miljoen euro gereserveerd voor dit doeleinde. Daarmee zouden honderden mensen met een psychische aandoening sneller aan … Read more

Werkgevers en vakbeweging bereiken sociaal akkoord over arbeidsmarkt in 2021

De sociale partners hebben op hoofdlijnen een akkoord gesloten over een hervorming van de arbeidsmarkt en regulering van werk. Dit bericht stond afgelopen dinsdag in de media. Op woensdag 2 juni 2021 zal het akkoord tijdens een persconferentie worden toegelicht. De hervorming van de arbeidsmarkt is al jaren een belangrijk onderwerp tussen werkgevers en werknemers. … Read more