370.000 Werklozen in Nederland eind december 2021

Aan het einde van de laatste maand van vorig jaar waren er in Nederland 370.000 werklozen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat aantal ligt 29.000 lager ten opzichte van een kwartaal daarvoor. Volgens het CBS is het aantal werklozen in Nederland sinds 2003 nog niet zo laag geweest. Aan het einde van de decembermaand waren en ongeveer evenveel werkloze jongeren als net voor de coronacrisis.

Een hoofdeconoom van het CBS, de heer Van Mullingen, gaf in een toelichting aan dat veel jongeren te maken hebben met een beperking van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dat komt omdat veel jongeren werkzaam zijn in de evenementenbranche of de horeca. Deze sectoren hebben veel last gehad van de coronamaatregelen. Door de lockdowns en de coronamaatregelen zijn veel banen in de horeca en evenementenbranche verdwenen. Daardoor kwamen veel jongeren niet aan het werk.

Mulligen geeft echter aan dat de horeca zich inmiddels heeft herpakt. Er zijn verschillende bedrijven die in deze sector op een creatieve manier toch hun werkzaamheden kunnen voortzetten terwijl ze ook de maatregelen naleven. Bovendien zijn er ook veel jongeren die zijn overgestapt naar andere werkzaamheden. Dat zorgt er voor dat ze toch inkomsten kunnen krijgen. De werkgelegenheid neemt daardoor verder toe.