Woningcorporaties gaan jaarlijks tienduizenden woningen bouwen vanaf 2017

Nederlandse woningcorporaties gaan de komende jaren 34.000 woningen per jaar bouwen Dit aantal nieuwbouwwoningen ligt twee keer zo hoog als het aantal woningen dat in 2015 werd gebouwd in opdracht van de woningbouwcorporaties.  Deze cijfers komen naar voren uit de Woonagenda 2017-2021 van de vereniging van woningcorporaties Aedes. Deze Woonagenda werd donderdag 20 april bekend gemaakt. Aedes noemt het bouwen van woningen een belangrijke ambitie.

Naast het bouwen van vele extra woningen hebben de woningcorporaties nog een belangrijke ambitie.  De koepelorganisatie wil namelijk de sociale huurwoningen energiezuiniger maken. Uiteindelijk moeten de huurwoningen van woningcorporaties in 2050 allemaal CO2-neutraal zijn gemaakt. Het jaar 2050 is echter nog ver weg. Gemiddeld moeten daarom de huurwoningen in 2021 zijn voorzien van energielabel B. Veel woningbouwcorporaties zitten hier met hun huurwoningen nog lang niet op. Daarom versnellen een aantal van deze corporaties hun investeringen in zonnepanelen. Ook worden er investeringen gedaan op het gebied van de warmteaansluitingen en woningisolatie.

Aedes wil met de verduurzaming van de gebouwen de huurwoningen ook beter betaalbaar maken. Verder vindt de organisatie het belangrijj dat gemeenten extra grond beschikbaar stellen voor de bouw van sociale huurwoningen. Door meer sociale huurwoningen te bouwen kunnen ook mensen met een relatief laag inkomen geholpen worden aan een “passend en betaalbaar” huis. Ook dit ziet de vereniging als belangrijk doel.

Alle woningbouwcorporaties die zijn aangesloten bij Aedes zullen daarnaast een deel van hun investeringscapaciteit inzetten om het het risico te verkleinen dat huurders hun huur niet kunnen betalen. Corporaties zullen tevens inzetten op extra “middeldure” woningen.