Inflatie in eurozone in maart 2024 gedaald

De inflatie in de eurozone is afgelopen maart verder gedaald. Het nieuwe inflatiepercentage komt op 2,4 procent op jaarbasis. Economen hadden al rekening gehouden met een daling in de inflatie maar de daling is desondanks wat sterker uitgevallen dan eerder werd ingeschat. De 2,4 procent inflatie die over maart in kaart is gebracht is afkomstig van statistiekbureau Eurostat. Dit statistiekbureau beschouwd de raming als een eerste inschatting. De kans bestaat dat het definitieve percentage wat lager uit gaat vallen.

Gemiddeld hadden economen rekening gehouden met een inflatiepercentage van 2,6 procent over de maand maart. Dit is een vergelijkbaar percentage ten opzichte van de maand februari. Toen kwam de gemiddelde stijging van de prijzen uit op 2,6 procent op jaarbasis in de eurozone. Het lijkt er op dat de prijzen in de eurozone minder hard aan het stijgen zijn. Wellicht is de economie aan het afkoelen.