Inflatie in eurozone iets gedaald in augustus 2018

De inflatie in de eurozone is op jaarbasis gedaald in de maand augustus. De inflatie is nu terechtgekomen op 2 procent. In juli kwam de inflatie in de eurozone nog uit op 2,1 procent. Deze gegevens werden maandag 17 september 2018 bekend gemaakt door het Europese statistiekbureau Eurostat. Als men de volatiele voedsel- en energieprijzen niet meeneemt in de berekening van het inflatiepercentage dan komt de stijging van het prijspeil uit op 1 procent. Een jaar geleden was de stijging van het prijspeil nog anderhalf procent op jaarbasis. Als men kijkt naar de inflatie op maandbasis dan kwam deze uit op 0,2 procent.

Inflatie in eurolanden
Er zijn grote verschillen tussen de eurolanden als men kijkt naar het inflatiepercentage. Zo was de inflatie in Estland op 3,5 procent vastgesteld. Ook Letland had een hoge inflatie met 2,8 procent. Frankrijk kwam uit op een inflatie van 2,6 procent en was daarmee ook één van de landen met de hoogste inflatie in de afgelopen periode. In Ierland was de inflatie juist laag evenals in Griekenland. In deze landen kwam de inflatie uit op 0,9 procent. Nederland had in de maand augustus een inflatie van 2,1 procent. Binnen de EU kwamen sommige landen uit op een nog hoger inflatiepercentage. Daaronder vallen namelijk ook de landen binnen Europa die niet met de euro betalen. Zo had Roemenië een inflatie van 4,7 procent vorige maand en Bulgarije een inflatie van 3,7 procent in dezelfde periode.

Inflatie en de Europese Centrale Bank
Voor de ECB is de inflatie een belangrijk gegeven. De ECB oftewel de Europese Centrale Bank heeft een speciale doelstelling met betrekking tot de inflatie. Deze doelstelling is vastgesteld net onder de twee procent voor de middellange termijn. Afgelopen jaren is de inflatie in de eurozone net onder dit percentage gebleven. Er was zelfs een kort moment waarop het prijspeil zelfs dreigde te stijgen. Om die reden heeft de ECB al geruime tijd obligaties opgekocht. In 2019 zal de ECB waarschijnlijk gaan stoppen met dit beleid. Het is dan heel logisch dat de rente die voor leningen, waaronder hypotheken, weer omhoog gaat.