Bouw nieuwbouwwoningen loopt vaak vertraging op door bezwaren buurtbewoners

Dat het niet goed gaat met de bouw van nieuwe woningen in Nederland is al geruime tijd bekend. De wet- en regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS hebben voor de nodige strubbelingen gezorgd in de woningbouw. Daarnaast zorgt ook het gehele proces van vergunningen aanvragen voor flink wat vertraging. Inmiddels is duidelijk dat er nog veel meer remmende factoren zijn in de woningbouw. Zo loopt ongeveer dertig procent van de projecten voor nieuwe woningen vertraging op omdat buurtbewoners bezwaren maken. De bezwaren van buurtbewoners blijken in eerste instantie wel effect te hebben. De bouw van nieuwe woningen wordt er vaak door vertraagd. Gemeenten en de politiek worden dikwijls wanhopig door de bezwaren die door buurtbewoners naar voren worden gebracht. Dit komt naar voren uit een onderzoek van het Nederlands Dagblad en Binnenlands Bestuur.

Vertraging

Ruim vier op de vijf gemeenten in Nederland geven aan dat ze bij hun woningbouwprojecten te maken krijgen met buurtbewoners die bezwaar maken. Door deze bezwaren kunnen bouwprojecten stil komen te liggen. Dat kan gaan om een vertraging van een klein aantal woningen maar het kan ook gaan om een vertraging voor de bouw van duizenden woningen. In een toelichting geeft een ambtenaar aan dat veel buurtbewoners zeggen dat ze niet gehoord zijn maar dat je beter kunt lezen dat ze vinden dat ze niet hun zin hebben gekregen. Over het algemeen wordt een aantasting van het uitzicht of verkeersoverlast aangevoerd als argument van het bezwaar van de buurtbewoners. Over het algemeen levert het bezwaar een vertraging op van 1 tot 2 jaar.