In april 2024 is er 1,4 miljoen onbenut arbeidspersoneel in Nederland

In Nederland is er sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Desondanks zijn er ook mensen die nog niet aan het werk zijn gegaan. De redenen kunnen hiervoor verschillen. Sommige mensen werken niet omdat ze bijvoorbeeld niet in staat zijn om te werken maar er zijn ook mensen die vrijwillig er voor kiezen om niet te werken omdat bij voorbeeld een partner voldoende verdient. Het arbeidspotentieel dat op dit moment beschikbaar is maar nog niet wordt benut wordt ook wel het onbenutte arbeidspotentieel genoemd. Dit onbenutte arbeidspotentieel wordt in maart geschat op 1,4 miljoen mensen ongeveer. Een grote groep die dus ook mensen bevat die arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast zitten er ook mensen in deze groep die een opleiding volgen of bijvoorbeeld zich richten op het huishouden.

Arbeidscentra

Er moeten oplossingen worden gevonden om mensen uit deze groep aan een baan te helpen. Op die manier kan de krapte op de arbeidsmarkt worden tegengegaan. Dat is niet eenvoudig. De overheid heeft verschillende oplossingen bedacht op de krapte te beperken maar desondanks blijven er in Nederland veel vacatures open staan. Een verbetering van de communicatie tussen bedrijven, scholen en werkzoekenden zou wellicht tot oplossingen kunnen leiden. Arbeidscentra zouden daar een rol in kunnen spelen. Daarom gaat de overheid meer arbeidscentra invoeren in Nederland.