Meer overbiedingen verwacht op woningmarkt 2024

De toenemende concurrentie op de woningmarkt zorgt er voor dat woningzoekers keuzes moeten gaan maken. Door de krapte op de woningmarkt worden vaker concessies gemaakt op het gebied van de woonwensen. Er wordt vaker rekening gehouden met het uitvoeren van verbouwingen om de woning geheel naar eigen wensen vorm te geven. Nieuwe woningen worden namelijk nog veel te weinig in Nederland gebouwd om aan de wensen van de markt te voldoen. Daarom worden bestaande woningen vaker omgebouwd zodat deze voldoen aan de eisen van de toekomstige bewoners. Bovendien speelt ook de prijs een grote rol. Doordat er nauwelijks woningen beschikbaar staan gaan steeds meer mensen die een woning zoeken met elkaar concurreren. Dat doen ze onder andere op het gebied van de prijs.

Overbieding in percentages

Funda heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de woningmarkt. Volgens de mensen die door Funda zijn benaderd verwacht ongeveer de helft dat ze boven de vraagprijs van een woning moeten gaan bieden als ze kans willen maken om een woning aan te kopen. Daarnaast geeft ongeveer 17 procent aan dat het bod ongeveer 10 tot 20 procent hoger zal moeten zijn dan de vraagprijs. Dat is een aanzienlijke toename ten opzichte van de vorige peiling die Funda heeft gehouden op dit gebied. Toen lag het percentage van mensen die overbiedingen noodzakelijk vond nog op 11 procent. Bepaalde woningen die zeer in trek zijn op de woningmarkt worden tegen behoorlijke overbiedingen verkocht. Daarnaast zijn er ook woningen die minder kopers aantrekken waarbij overbiedingen lager zullen zijn of waarbij helemaal niet zal worden overboden.